ClickCease

מאמרים

תביעות ביטוח לאומי – המדריך המלא

הביטוח הלאומי הוא מוסד ממשלתי שתפקידו להעניק סיוע כלכלי או סיוע אחר לאזרחי המדינה בזמני קושי ומצוקה. הזכאות לסיוע כזה ניתנת באמצעות הגשת תביעות ביטוח

רישום מאוחר ללשכת התעסוקה

רישום ללשכת התעסוקה הוא חלק הכרחי מהתהליך של קבלת זכויות מסוימות מאת הביטוח הלאומי. לרישום כזה יש זמן מוגדר בחוק, ורישום מאוחר ללשכת התעסוקה עלול