ClickCease

מאמרים

הסרת אחריות מקצועית לעוסק פטור

כל עצמאי במדינת ישראל, בין שהוא עוסק פטור ובין שהוא עוסק מורשה, יודע עד כמה מדובר בעסק מורכב, כאשר בין שלל העניינים שצריכים לדאוג להם,

מועד מסירת טופס 161: המדריך המלא

טופסיאדה היא ככל הנראה אחד הדברים השנואים על מרבית האנשים, אך לרוב היא גם חשובה ביותר, וזלזול בה עלול להביא לתוצאות קשות. אחת מהדוגמאות הממשיות