ClickCease

מאמרים

התנגדות לחל"ת

מגפת הקורונה שכולנו למדנו להכיר בתקופה האחרונה הביאה למרכז הבמה את המושג חל"ת, חופשה ללא תשלום. להוצאה לחופשה ללא תשלום אין כללים מסודרים בחקיקה, למעט

חישוב פיצויי פיטורין

טבעם של יחסי עבודה הוא שמעת לעת הם מגיעים לסיומם. הסיום יכול להיות בדרך של פיטורים, התפטרות או סגירת מקום העבודה מסיבות שונות. חלק מהנסיבות

הרעת תנאים בתקופת הקורונה

2020 כנראה תישאר לעד בזיכרוננו בתור השנה שבה הבנו שאנחנו לא מבינים. היא תיזכר בתור שנה של משבר בריאותי, אבל לא פחות מכך – היא

פיטורים בהריון

בעת הריונה אישה נמצאת בתקופה בעייתית מבחינה תעסוקתית, מכיוון שברור לכל שבעוד מספר חודשים היא תצא לחופשת לידה. המצב הזה הופך סיטואציה של פיטורים, שהיא

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא אחד הכלים המשפטיים המשמעותיים שעומדים לרשותו של אדם המעוניין לתכנן את עתידו. מסיבה זאת כדי להכיר את הכלי הזה לעומק, להבין