ClickCease

מאמרים

זכויות עובד עצמאי

זכויות עובד עצמאי שונות במרביתן מאלו של העובדים השכירים, אך האם מדובר ביתרון או חיסרון? במאמר זה נסקור את הזכויות שמגיעות לעובדים עצמאיים ואת האפשרויות

תשלום דמי חג חילוף מעסיקים

תשלום דמי חג הוא סוגייה רגישה, בייחוד בעת חילוף מעסיקים שבו חלק מתנאי ההעסקה ומדיניות המעסיק החדש עשויים להתנגש בהרגלים הוותיקים. אז מהם החוקים שמחייבים

מענק יובל

עובדי המגזר הציבורי, בעלי ותק של 25 שנה לפחות – ייתכן שאתם זכאים למענק יובל מהמדינה. מדובר על מענק מכובד הניתן באופן חד פעמי על

אפליה בעבודה

אפליה אסורה על פי חוק בישראל, ולכן אפליה במקום העבודה עומד בתכלית האיסור בניגוד לחוק. האפליה יכולה להיות על רקע משתנים שונים, אך הקביעה אחידה

ועד עובדים

ועד עובדים הינו ארגון חשוב במקום עבודה, במיוחד אם מדובר במקום עבודה עם היקף גדול של עובדים או ארגון ממשלתי. ועד העובדים מספק הגנה רחבה