ClickCease

מאמרים

זכויותיו של אזרח עובד צה"ל

במערכת הביטחון כולה מועסקים אלפי אזרחים עובדי צה"ל. עובדים אלו מועסקים במגוון תחומים, ומקיימים יחסי עבודה עם מערכת הביטחון. אותם עובדים אינם לובשים מדים ואינם

העסקת עובד זר: זכויות וחוקים

רבים הם המעסיקים עובדים זרים, אך רבים עוד יותר אינם מודעים לכל הזכויות של העובדים הללו ולחוקים המיוחדים שהעסקתם של עובדים זרים דורשת את יישומם.

תאונת עבודה זכויות העובד

עובד שמשולמים עבורו דמי ביטוח לאומי כחוק זכאי לביטוחים שונים, אחד מהם הוא ביטוח מפני תאונות עבודה ומחלות מקצוע. מדובר בביטוח חשוב במיוחד שכן הוא

פיצויים לעובד במקרה של פירוק חברה

סיום תקופת ההעסקה במקום עבודה מסוים יכול שיתרחש בצורות רבות, כאשר אחת מהן היא פירוק החברה. כאשר חברה מתפרקת כל עובדיה נהפכים באחת למפוטרים, על

חופשת חל"ת בגיל 70

וירוס הקורונה שלמדנו להכיר בשנה האחרונה הביא לקדמת הבמה את החופשה הכפויה ללא תשלום, או בשמה המקוצר – החל"ת. הוצאה כפויה לחל"ת היא מצב לא

אבטלה ביטוח לאומי

להיות בין עבודות זהו תמיד מצב מורכב ולא נעים. על המורכבות הזאת נערמים בדרך כלל קשיים נוספים, כמו למשל הצורך להתמודד עם בירוקרטיה על מנת