ClickCease

מאמרים

יחסי עובד מעביד בעסקים משפחתיים

את האמרה הידועה לפיה אין לערבב בין עסקים למשפחה כמעט כולם מכירים, אך האם כולם מבינים מה באמת עומד מאחוריה. ואלו שמחליטים בכל זאת ללכת

תלושי שכר שאינם תקינים

עבור עובדים רבים תלוש השכר הוא דבר שמתעלמים ממנו באופן קבוע, דוחפים עמוק לתיק ושוכחים ממנו. אך האמת היא שלתלוש השכר משמעויות קריטיות במיוחד עבור

סדרי דין בבית הדין לעבודה

בית הדין לעבודה הוא מכשיר מרכזי ביותר להבטחת זכויותיהם של העובדים במסגרת דיני העבודה. העניין הזה מחייב כמובן היכרות עמוקה איתו ועם סדריו לפני תחילתו

הפרת הבטחה לתוספת שכר

יחסי עבודה הם יחסים שצריכים לשרור בהם אמון מיוחד בין העובד ובין המעסיק, אך לצערנו זהו לא תמיד המצב. במציאות יחסי האמון הללו עשויים להתערער

אי תשלום בעבור שעות נוספות

גמול עבור שעות נוספות הוא אחד ממרכיבי השכר המשמעותיים בעבור עובדים רבים במשק, ולמרות זאת, רבים אינם מכירים את תנאיו לעומק. מהן שעות נוספות? כיצד

שעות נוספות גלובליות

אחד ממרכיביו של תלוש השכר של עובדים רבים נקרא "תשלום גלובלי עבור שעות נוספות", בניסוח כזה או אחר, אך כמה מן העובדים יודעים בדיוק מה