ClickCease

עובדים טובים מדי – חושפי שחיתויות

חוק הגנה על עובדים חושפי עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין מיגור השחיתות ופגיעה בטוהר המידות. מטרתו של חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל  התקין), תשנ"ז – 1997, היא להגן על עובדים שחשפו שחיתות או עבירה על החוק במקום העבודה, או שחשפו פגיעה במינהל התקין ובטוהר המידות בגוף ציבורי, מפני פיטורים או הרעת תנאי עבודתם.

מה אומר החוק?

מעסיק או ממונה לא יפגע בענייני עבודתו של עובד ולא יפטרו בשל כך שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד אחר, או שסייע לעובד אחר בהגשת תלונה.

לבית הדין האזורי לעבודה יש סמכות לדון במקרים אלה ולתת צו מניעה ו/או צו עשה המורה על ביטול הפיטורים או על העברת העובד למשרה מתאימה אחרת ו/או לפסוק פיצויים, ללא הוכחת נזק בסכום של 50,000 ₪, ובמקרים חריגים גם בסכום של 500,000 ₪ בשל חומרת הפרת החוק ונסיבות ההפרה בהתייחסות להתנהגות המפר ולהפרה חוזרת.

הפרת הוראות אלו מהווה עבירה פלילית שלצדן עונש מאסר או קנס.

עובדים טובים מדי – חושפי שחיתויות
עובדים טובים מדי – חושפי שחיתויות

ההגנה על עובד מכוח חוק זה תוענק רק בהתקיים כל אלה :

  1. התלונה הוגשה על ידי העובד בתום לב או שהעובד סייע בהגשת התלונה בתום לב.
  2. התלונה הוגשה בגין הפרת הוראת חיקוק במקום העבודה / בקשר לעבודה / בקשר לעסקו של המעסיק, ובגוף ציבורי – גם אם התלונה הוגשה על פגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין.
  3. התלונה הוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונה או המוסמכת לבדוק או לחקור בעניין המשמש נושא התלונה.

חשפתם שחיתות במקום העבודה, התלוננתם על הפרת חוק, סייעתם לחבר להתלונן במטרה להפסיק את עוולות ופוטרתם בשל כך, בדקו האם אתם זכאים להגנה מכוח החוק.

ליאת פייגל, עו"ד מגשרת וחשבת שכר

מה היה לנו עד עכשיו?

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: office@liatfaigel-law.co.il | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

מחפשים משרד עורכי דין בנושא?
לקבלת ייעוץ חינם השאירו פרטים