ClickCease
חיפוש

יעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים

לנהל עסק זה עסק מורכב, שכרוך לא פעם בבדיקת זכויות והערכת אפשרויות בדיני עבודה. כאשר הסטטיסטיקה מבתי הדין לעבודה גורסת שתביעה אחת מכל שתיים עוסקת בקיפוח זכויות העובד ושכל מעסיק בארגון יחווה במוקדם או במאוחר סכסוך עבודה עם אחד מעובדיו – חשוב לקבל ייעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים וזאת מצד עורך דין דיני עבודה מקצועי ומנוסה ביותר. 

 

על חובותיו של מעסיק במקום העבודה

החוק מפרט על פני עמודים רבים ביותר את כל חובותיהם החוקיות של מעסיקים, החייבים בהם כלפי עובדיהם בכל עת וכן את הסנקציות שאליהן ייחשפו ככל שחובות אלה הופרו מצידם. אמנם לא נוכל לפרט בהרחבה בנוגע למכלול העצום של דינים הנוגעים להעסקת עובדים, אך חשוב שנתייחס למספר חובות מרכזיות אליהן כל מעסיק מוכרח להיות מודע עוד בטרם העסקת העובד הראשון שלו:

  • קיום כל תנאי הבסיס של שכר העבודה, לרבות תשלום שכר מינימום לכל הפחות, תשלום על נסיעות, שעות נוספות, ביטוח לאומי ודמי בריאות ועוד.
  • קיום כל תנאי הבסיס במהלך העבודה עצמה לרבות הפסקת צהרים, חובת מנוחה בהתאם לאופי העבודה (למשל האיסור על נהיגה מקצועית מעבר ל-12 שעות) ושמירה על בטיחות בעבודה בהתאם לחובת הזהירות על כל הוראותיה.
  • חובת הדיווח למס הכנסה בגין כל העסקת עובד, כך שיופחת המס לתשלום ממשכורתו כדין.
  • עמידה נאותה בכל הוראותיו של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ואפליה אסורה, הן בקבלת עובדים לעבודה והן בהעסקתם, קידומם או פיטוריהם.
  • הימנעות מהעסקת קטינים שגילם נמוך מ-14, איסור העסקת בני נוער בשעות נוספות.
  • ועוד.

היכרות עם כללי היסוד הרבים והשמירה עליהם, הכרחית לעבודתו התקינה של הארגון בכל עת ומונעת ממנו את החשיפה המיותרת לתביעות שונות, תוך בחינה מבעוד מועד של כללי המותר והאסור, הזכויות ואפשרויות הטיפול בסוגיות מיוחדות, בכפוף לקבלת יעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים.

 

ייעוץ וליווי משפטי למעסיקים בנושא שכר עבודה והלנת שכר

החוק קובע כי כלל המעסיקים נדרשים לשלם לעובדיהם שכר חודשי ולא יאוחר מהיום התשיעי לחודש שאחרי חודש העבודה. בנוסף, החוק קובע גם את שכר המינימום שמתעדכן מעת לעת ושאין לרדת ממנו, גם לא בתשלום שעתי, יומי או על פי תפוקה. אם המעסיק לא מעביר את התשלום במועד, הוא חשוף לתביעת הלנת שכר בה עשוי להיפסק פיצוי עד 40% מסכום התביעה.

 

ייעוץ וליווי משפטי למעסיקים בנושא חופשת מחלה וימי חופשה שנתיים

לפי חוק חופשה שנתית (התשי"א, 1951), לאורך ארבע שנות עבודתו הראשונות זכאי העובד לשבועיים חופשה בכל שנה. החל משנתו החמישית, אורך החופשה השנתית שלו גדל בהתאם לוותק שצבר. ומה גורלם של ימי החופשה אם לא מומשו והעובד סיים את עבודתו במקום? במצב כזה יבוצע פדיון ימי החופשה שנצברו לו משלוש השנים האחרונות.

אחת השאלות הנפוצות במסגרת ייעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים, היא האם לאפשר לעובדים פדיון ימי חופשה שלא נוצלו בכל חודש. התשובה היא שימי החופשה בפועל נקבעים על ידי המעסיק כך שהוא איננו מחויב להגשים את בקשה זו, אך הדבר בהחלט אפשרי אם יסכים לכך.

שאלה נוספת היא בנוגע להתראה במקום העבודה על כוונה לצאת לחופשה שנתית ארוכה. במקרה לדוגמה, עובד פנה למעסיקו בבקשה לצאת לחופשה בת 10 ימים על חשבון ימי הצבירה הקיימים לו וזאת בהתראה של כחודש מראש. המעסיק סירב ובהמשך סירב גם לבקשת העובד לצאת לחופשה במועד אחר. אלא שזכאותו של העובד שרשאי לחופשה שנתית של 10-12 ימים נפגעה ולכן הדבר מהווה עבירה על החוק.

ומה בנוגע לימי מחלה? עובדים שנעדרו עקב מחלתם או עקב מחלת בני משפחתם, זכאים לדמי מחלה עבור עד יום וחצי לכל חודש עבודה וזאת עד למשך 90 ימים. כיצד פעל לאור החוק מעסיק שעובדו שבר את רגלו במהלך טיול משפחתי ונדרש למנוחה בביתו למשך שבועיים?

אותו מעסיק פנה לייעוץ משפטי למעסיקים והבהיר כי מדובר בסיכון עצמאי שהעובד נטל על עצמו ולכן אין הוא חייב בפיצויים. התמונה השתנתה כאשר הייעוץ שניתן לו הבהיר כי מחלה מוגדרת על פי חוק כאובדן כושר זמני/ קבוע מפאת מצב בריאותי לקוי. החוק איננו מגביל עובדים לביצוע פעולות כאלה ואחרות ולכן מחובתו של המעסיק לשלם דמי מחלה כחוק.

 

ייעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים בנושא גמלאות ופנסיה

החל משנת 2008, נדרשים כלל המעסיקים לבטח את עובדיהם החל מצבירת וותק של 6 חודשי עבודה ומעלה בפנסיית חובה. העדר ביטוח שכזה מהווה עבירה חמורה במיוחד, החושפת את המעסיק לתביעה בסכומים שמקבילים להכנסות מכל שנות העבודה בהן לא התקבלה פנסיה כחוק. בנוסף, הדבר מהווה הסתבכות גם עם משרד התמ"ת.

מתן ייעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים בנושא זה מתרחש לא פעם כאשר המעסיק איננו מצליח לקבוע את גובה ההפרשה לפנסיה, למשל כתוצאה מעבודה בתשלום שעתי משתנה. במקרים אלה, יש לעדכן בכל חודש מחדש את השכר ולחשב ממנו את דמי הפנסיה המדויקים.

 

ייעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים בסוגיית פיטורים ופיצויים

מעסיקים מחויבים לפעול על פי עריכת כל הכללים לפני פיטורי עובד, לרבות חובת עריכת השימוע ומתן התראה מוקדמת. הפרת החובות המדויקות בהליכי פיטורין גוררת תשלום פיצויים לעובד עבור ימי ההודעה המוקדמת וכן חושפת אותו לתביעה בדיני עבודה בנוגע להפרת חובת השימוע. בנוסף, החוק קובע מצבים שבהם התפטרות העובד תהיה בדין מפוטר, כך שנובעים ממנה הפיצויים המלאים לפי חוק.

כך למשל, עובד שהתפטר כתוצאה מהרעת תנאים, יוכל לתבוע את פיצויי הפיטורין שלו, או לחילופין "לספוג" ואז לתבוע את מעסיקו בבית הדין לעבודה. במקרה כזה, היועץ המשפטי הקבוע של המעסיק יתפקד כמייצג שלו.

 

ייעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים בנוגע להוצאות נסיעות

מהו הסכום אותו נדרש בעל קייטרינג לשלם למלצרים שלו, שסיימו את עבודתם באמצע הלילה ונאלצו לחזור במונית? האם עליו לשלם בעבור המונית או בהתאם לתעריף הנסיעה המקובל של "חופשי חודשי"? על פי החוק, כל מקום המכיל עבודת לילה, מחויב לדאוג לאמצעי תחבורה אל מקום העבודה וממנו כאשר לא קיים אמצעי תחבורה פעיל כמו אוטובוס. ולכן אותו מעסיק מחויב בתשלום הנסיעה המלאה במונית לעובדיו.

 

יצירת הגנה היקפית אפקטיבית, לכל סוגיה בדיני עבודה

כל עסק נתון למורכבות רבה במהלך עבודתו ולכן מרווח הטעויות אותן הוא עלול לבצע נחשב גדול במיוחד. בשאלות משפטיות שנוגעות לזכויות עובדים ומעסיקים בעקבות משבר הקורונה, לתנאי העסקה ולהליכים משפטיים ביחסי עובד-מעביד, חשוב שילווה את המעסיק עורך דין קבוע המספק לו ייעוץ והכוונה בכל שאלה, מאפשר עמידה יעילה על זכויותיו ומונע פגיעה בעובדים החושפת אותו להליכים משפטיים נוקשים.

נדגיש כי רוב המעסיקים אינם מצויים באופן כה יסודי ומעמיק בחוק ובפסיקה בדיני עבודה, גם לא לפרצות שבחוק אותן יש מי שמנסה לנצל לטובתו ובכך לפגוע במעסיק ובזכויותיו. בנסיבות אלה חשוב שמעסיקים ייצרו סביבם הגנה יעילה לכל סיטואציה וזאת על ידי קבלת ייעוץ וליווי משפטי קבוע המאפשרים פעולה בלב שקט והימנעות מפגיעה אישית, עסקית וכלכלית.

משרד עורכי הדין ליאת פייגל מעניק ליווי משפטי קבוע לבעלי עסקים וחברות שמעוניינים לשמור על זכויות עובדיהם ושלהם, תוך הימנעות מכל הפרה בנוגע לחוקי העבודה.

יעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים
יעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>