ClickCease

עורך דין דיני עבודה

עבודה, בין היתר, היא אחד התחומים שמגדירים כל אחד ואחת מאיתנו. אנו מתארים את עצמינו באמצעות המקצוע שלנו, שואפים להצליח, ולהרחיב ככל האפשר את הכנסותינו. אלא, שלעיתים יחסי העבודה, תנאי ההעסקה, והיחסים שבין העובד למעביד, אינם ברורים בצורה מספקת לצדדים. למרות שלאף אחד מהצדדים אין רצון להגיע למחוזות אלו, לעיתים בעקבות אי הסכמות, ואינטרסים נוגדים בין העובד למעביד, נצטרך להכניס עורך דין דיני עבודה לתמונה, בכדי להבטיח את אשר מגיע לכם מכוח החוק.

 

מהם דיני העבודה

דיני עבודה עוסקים, בראש ובראשונה, במערכת של זכויות וחובות בין עובדים ומעבידים מכוח חוק, פסיקה ענפה, הסכמים קיבוציים ואישיים, וכולי. דיני העבודה כוללים מגוון תחומים משפטיים, ובהיותו תחום משפט מרכזי, כורך סביבו אשכולות משפטיים המצריכים ידע מעמיק ומקצועיות ללא פשרות כדוגמת: ימי חופשה ומחלה, הסכמי העסקה ופרישה, לידה וטיפולי פוריות, הסכמי סודיות ואי-תחרות, ועוד רבים אחרים.

מכאן, ישנן מחלוקות, בהן מתמחה משרדינו בין היתר, הדורשות פתרון יעיל ואיכותי כמו למשל סכסוכים בין עובדים לבין מעסיקים שעילתן ביחסי העבודה, לרבות בקשר עם שאלות הנוגעות לכינון וקיומם של יחסי העבודה, מו"מ לקראת כריתתו של חוזה עבודה וליווי משפטי שוטף בענייני העסקה ופיטורים, ייצוג וליווי בהליכי שימוע, תובענות שעילתן בקבלת אדם לעבודה או באי קבלתו על רקע של הפליה בעבודה ממגוון סיבות, התנכלות והתעמרות בעבודה, לשון הרע במקום העבודה, ומיצוי מלוא זכויות בפיטורי עובד ו/או שלא בעקבות פיטורין.

חשוב לזכור שתחום דיני העבודה הוא מורכב ודינאמי. השינויים בחקיקה ובפסיקה תכופים, ועקב המציאות המשתנה במהרה במערכת ובשוק העבודה, קצב העדכונים משתנה בהתאם, דבר המחייב מומחיות ומקצוענות. על כן, מומלץ, בכל סיטואציה הקשורה לתחום, להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה, הבקיא בתחומו.

 

זכויות עובדים

הכלל הראשון, והחשוב ביותר שיש להבין הוא כי דיני העבודה הינם קוגנטיים. משמעות הדבר הוא שאי אפשר לוותר עליהם, או להתנות, כמו במצב של חתימה על הסכם שלכאורה העובד מוותר בו על הזכויות המגיעות לו לפי החוק. אותן זכויות, הנכללות בתוך חוקי המגן בדיני העבודה, מבטיחות לשמור על איזון בין המעסיק לעובד, ולהבטיח שהאחרון לא יפגע, כתוצאה מפערי כוחות. מקצתן של זכויות אלה הן:

 

דמי מחלה

לכל עובד שנבצר ממנו להגיע למקום עבודתו בעקבות מחלה זכאי לתשלום בזמן מחלתו. היום הראשון אינו מחייב בתשלום, בעבור השני והשלישי התשלום הוא 50% מהשכר היחסי, ומהיום הרביעי ואילך, התשלום מלא.

צבירתן של ימי מחלה הינה בקצב של 1.5 יום מחלה לכל חודש, ועד למקסימום של 90 ימים. חשוב לדעת כי עובד אינו יכול לפדות את ימי המחלה שברשותו בסיום העסקתו, אך ישנם מספר מקומות עבודה שפודים, לאור הסכמים קיבוציים.

 

חופשה שנתית

לכל עובד הזכות לחופשה בתשלום, בהתאם לחוק חופשה שנתית. בעבור כל אחת מחמשת השנים הראשונות, מגיעות לעובד שישה עשר ימים, בשנה השישית שמונה עשר, בשביעית עשרים ואחד, ולאחר מכן בעבור כל שנה נוספת יום נוסף, עד לחופשה מקסימלית של עשרים ושמונה ימים בשנה.

חשוב לדעת כי מניין הימים כולל את ימי המנוחה, מה שאומר שבעבור שבעה ימי חופש, מקבלים בפועל רק חמישה.

 

שימוע לפני פיטורין

טרם הליך הפיטורין, קיימת חובה בחוק לבצע שימוע, המחייב זימון בכתב. השימוע נועד, בין היתר, להעניק לעובד את ההזדמנות להציג בפני המעסיק את טענותיו, ולהבהיר שיש לשקול מחדש את פיטוריו. מכאן, למעסיק אסור למסור מכתב פיטורין בתום השימוע, אלא להמתין מספר ימים בכדי להקדיש מחשבה לנושא. ככלל, מרבית הסיבות לזימון לשימוע חוקיות, אך ישנן כמה סיבות לדוגמת מילואים, מחלה או הריון, שיכולות בנסיבות העניין, להעיד על שימוע שלא כדין.

 

ייצוג מעסיקים

בדיוק כפי שלמטבע יש שני צדדים, כך גם ליחסי העבודה. אל מול העובד ניצב המעסיק, ולו אחריות כבדה בכל נושא דיני העבודה. לכן, עליו לשמור באופן שוטף על יחסי עבודה הולמים לאורך כל שלב העבודה, הסכמי עבודה שעולים בקנה אחד עם החוק, סוגיות וסכסוכים העולם תוך כדי ההעסקה, ובהליכי סיום העבודה. כל אלו, דורשים מיומנות ובקיאות שוטפת במגוון תחומי משפט, הכרוכים יד ביד עם דיני עבודה, המחייבים את הכשרתו של עורך דין דיני עבודה.

בנוסף, עורך דין דיני עבודה מטרתו לייעץ במגוון תחומים כגון הסכמים קיבוציים וניהול משא ומתן קיבוצי, ליווי מעסיקים בהליכי ארגון מחדש, עסקאות תוך וחוץ ארגוניות, וצמצומים, הגנה על סודות מסחריים, ועוד סוגיות רבות נוספות.

למשרדנו יש מומחיות מיוחדת המשלבת גם בודקי שכר, רואי חשבון וכלכלנים להם בקיאות עצומה בתחום התאגידי, מסחרי, מיסויי, הוצל"פ, הלבנת הון, פירוקים והשבחת חברות, פשיטות רגל ודיני בנקאות וכן עבירות פליליות כלכליות ועבירות צווארון לבן וכחול. בשילוב בין כלל הדיסציפלינות המשפטיות מעניק המשרד בתחום זה את השירות המשפטי האיכותי ביותר שיש על ידי מומחים מהמעלה הראשונה ומהמובילים בתחומם.​

 

סיום העסקה

כאשר ניצבים בפני סיום העסקה, אם כמעסיק או כעובד, יש לוודא כי כלל החובות והזכויות של שני הצדדים, מטופלים באופן מלא. אם מדובר על התפטרות או פיטורין, על הצד היוזם חלה החובה להודעה מוקדמת טרם הפיטורים. הודעה בדבר סיום העסקה תימסר בדרך כלל בכתב.

מלבד כלל הפעולות המחייבות טרם ובמקביל לסיום העסקה, קיימות גם פעולות שמחייבות בעקבות סיום העסקה. פעולות אלה, הנקראות בשם כולל גמר חשבון, עוסקות בהתחשבנות הכספית בין המעסיק לעובד בקשר לשווי כלל הזכויות המגיעות לעובד עקב סיום העסקתו, ובמסמכים שהמעסיק מחויב למסור לעובד.

 

עורך דין דיני עבודה – ייחודיות המשרד

בין שלל הנושאים בהם מטפל המשרד בתחום דיני העבודה נמצאים סכסוכים בין עובדים ומעסיקים ביחסי העבודה, לרבות בקשר לכינון וקיומם של יחסי העבודה, מו"מ לקראת כריתתו של הסכם עבודה וליווי משפטי שוטף בענייני העסקה ופיטורים.

כמו כן משרדינו מתמחה בסכסוכי עבודה על רקע העסקה במשפחה, ייצוג וליווי בהליכי שימוע, תובענות שעילתן בקבלת, או אי קבלת, אדם לעבודה, הפליה בעבודה על רקע אישי, סטאטוס, מעמד, מין וגזע וכיו"ב, לרבות מקרים של התנכלות והתעמרות בעבודה ולשון הרע במקום העבודה. משרדינו פועל לטובת מיצוי מלוא זכויות העובד בפיטוריו ו/או שלא בעקבות פיטורין, חישובי שכר ובדיקות תלושי שכר.

המשרד מעניק שירותים גם בתחומים הנוגעים לייצוג עובדי ציבור בעבירות צווארון לבן בענייני שוחד, מרמה והפרת אמונים, ייצוג בעניין גזל סוד מסחרי במסגרת יחסי העבודה, ייצוג בסכסוכים קיבוציים מורכבים, ייצוג חברות בפירוק תוך ליווי פרטני ומיצוי מלוא זכויות העובדים, תובענות בעניין הפרשות לקופות גמל, חוסרים ובדיקת תלושי שכר לאורך כל שנות העבודה, תובענות בין עובד לבין ארגון עובדים הקשורות בפעילותו של ארגון העובדים, תובענות הנוגעות לפן הסוציאלי של חוקי העבודה פיצוי פיטורים, חוק הגנת השכר, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק הביטוח הלאומי.

לכל שאלה או התייעצות, אל תהססו לפנות אלינו, ליאת פייגל ושות', עורך דין דיני עבודה.

*כל המידע המוצג במסגרת מאמר זה הינו מידע ראשוני בלבד, ואינו מהווה ייעוץ משפטי או חלופה כזאת או אחרת, ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה ו/או הצעה בגין פתיחה בהליכים ו/או הימנעות מהם. למען הסר ספק, אין המשרד ומי מטעמו אחראי על כל תוצאה של הסתמכות על האמור לעיל, וזאת תחול על המשתמש, ועליו בלבד.

icon-big2

השאירו פרטים ונחזור אליכם

מידע נוסף
מצאתם את מה שחיפשתם? שתפו בקליק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

מחפשים משרד עורכי דין בנושא ?
לקבלת ייעוץ חינם השאירו פרטים