ClickCease
חיפוש

הטרדה מינית והתנכלות בעבודה

הטרדה מינית הינה תופעה חברתית קשה אשר מהווה פגיעה בערכים חברתיים מרכזיים ובזכויות האדם, לרבות כבוד האדם ועיקרון השוויון. החוק למניעת הטרדה מינית קובע הוראות האוסרות על הטרדה מינית, הן מצד המעסיק והן מצד הממונה מטעמו, כאשר מי שמבצע אותן צפוי לסנקציות פליליות, וביניהן מאסר וקנס, וזאת על מנת למנוע פגיעה בכבוד האדם, חירותו ופרטיותו.

 

המחוקק ייחד הוראות ספציפיות הנוגעות להטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה, מתוך ההכרה שמדובר ביחסי כפיפות ותלות של העובד בממונים עליו.  פרמטרים של כפיפות ותלות המתלווים להטרדה במסגרת יחסי העבודה יוצרים קושי רב יותר מצד העובד להתלונן בשל הפחד והחשש לשמו ולמעמדו ואף למצבו הכלכלי אם וכאשר יתלונן.

הטרדה מינית עפ"י החוק היא כל אחת מאלה

  1. סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
  2. מעשה מגונה – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני לאדם שהראה כי אינו מעוניין בהצעות האמורות.
  4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות אלה.
  5. התייחסות מעליבה או משפילה לאדם ביחס למינו או למיניותו או לנטייתו המינית.
  6. פרסום צילום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, ועלולים להשפילו או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

במקרים מיוחדים כאשר מדובר בחסרי ישע, קטינים, יחסי מרות בעבודה, אנשים עם מוגבלות, המוטרד אינו נדרש להראות כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות חוזרות על מנת שהצעת המטריד תיחשב להטרדה מינית.

מהי התנכלות

התנכלות – היא פגיעה מכל סוג שמקורה בהטרדה מינית, בתלונה, בתביעה או בדחייה של הצעה מינית שהוגשו על ידי המוטרד/ת. כך למשל אם המטריד פועל במטרה לפגוע במוטרדת בכל דרך שהיא כמו למשל פיטורים לא כדין רק בשל העובדה שלא נענתה לו ו/או בשל שהתלוננה ו/או בשל שהגישה תביעה – הרי זוהי התנכלות. הטרדה מינית והתנכלות מהווים עבירה פלילית שלצדן עונש מאסר בהתאם לחומרת העבירה. בנוסף הטרדה מינית והתנכלות מהווים עוולות אזרחיות במסגרת פקודת הנזקין ולצדן סעד של פיצוי כספי ללא הוכחת נזק.

 

מה צריכים לעשות המעסיקים

מעסיקים חייבים לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה, ע"י עובדים ו/או ממונים ולטפל בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות.

מעסיקים צריכים לקבוע כללי פעולה ופרסום ולשם כך עליהם :

  1. לקבוע דרכים יעילות להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות, ולקבוע דרך לבירור התלונה.
  2. לטפל ביעילות בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות ולעשות כל שביכולתם כדי למנוע התרחשותם של מקרים נוספים.

מעסיקים אשר מעסיקים יותר מ- 25 עובדים חייבים בנוסף לנקיטת הצעדים האמורים לעיל לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות חוק הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי העבודה ובו עליהם לפרט את דרכי הגשת התלונות שעניינן  הטרדה מינית או התנכלות ואופן הטיפול בהם כפי שקבע המעסיק.

מעסיקים חייבים לפרסם את התקנון בין העובדים, אי פרסומו מהווה עבירה פלילית שלצדה קנס. תביעות נגד הטרדה מינית או התנכלות ניתן להגיש תוך 7 שנים מיום שנוצרה העילה לתביעה.

ליאת פייגל, עו"ד לדיני עבודה מגשרת וחשבת שכר

הטרדה מינית והתנכלות בעבודה
הטרדה מינית והתנכלות בעבודה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>