ClickCease
חיפוש

פיטורים שלא כדין

המושג "פיטורים שלא כדין" הוא מושג ששגור על פיהם של אנשים רבים, אך למעשה רק מעטים מבינים אותו, זאת מכיוון שמדובר במושג מורכב ובעל פנים רבות. במאמר זה נעמוד על משמעותו של המושג, על המצבים השונים בו הוא מתקיים, ומה ניתן לעשות במקרים כאלה.

 

פיטורים שלא כדין – מה זה בכלל?

אין חולק על כך שפיטורי עובד היא אחת מזכויותיו הבסיסיות של כל מעסיק באשר הוא. ללא מתן אפשרות לפיטורי עובדים עסקים רבים יקלעו לקשיים שונים. עם זאת, המחוקק מכיר בפער הטבוע שבין המעסיק והעובד, ולכן הוא מגן על העובד על ידי הענקת זכויות שונות, שחלקן גם נוגעות להליך פיטורים.

אם כן, פיטורי עובד שלא בהתאם לזכויות המוענקות לו מכוח החוק או הפסיקה ייחשבו לפיטורים שלא כדין.

 

פיטורים שלא כדין – דוגמאות

בחלק זה של המאמר נביא דוגמאות מרכזיות ושכיחות למקרים בהם מתקיימים פיטורים שלא כדין.

 

פיטורים הנובעים מהפליה

סעיף 2 לחוק שוויון זכויות בעבודה קובע רשימה סגורה של מאפיינים שאסור לעובד להפלות על בסיסם בין עובדיו, בין השאר גם בהליכי פיטורים. וכך נאמר:

"לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים.."

אם כן, פיטורים שסיבתם היא אחד מהמאפיינים המתוארים לעיל נחשבים לפיטורים שלא כדין.

 

פיטורים בשל מוגבלות

בדומה לנכתב בסעיף הקודם, גם פיטורי עובד בשל מוגבלות כלשהיא, כמובן בתנאי שמוגבלות זו אינה פוגעת בכשירותו לעבודה, נחשבים לפיטורים אסורים. מעסיק שמפטר את עובדו רק מחמת מוגבלותו ייחשב כמי שמבצע פיטורים שלא כדין.

 

פיטורים בהריון או בחופשת לידה

חוק עבודת נשים, כשמו כן הוא, נועד להגן על זכויותיהן של נשים בעבודה. כחלק מהגנה זאת החוק מגביל את אפשרות הפיטורים של עובדת בהריון או בחופשת לידה, כך שלמעשה לא ניתן לפטרה אלא באישור שר העבודה. אישור כזה לא יינתן אם השר משוכנע שההיריון או הלידה הם הסיבה לפיטורים.

פיטורים של אישה בהריון או בחופשת לידה שלא על פי תנאיו של חוק עבודת נשים הם פיטורים שלא כדין.

פיטורים שרירותיים

פיטורים שרירותיים, כלומר כאלו שבוצעו ללא כל סיבה נראית לעין, נחשבים גם הם, על פי פסיקת בית הדין לעבודה, לפיטורים שלא כדין. על המעסיק חלה חובה לספק הסבר לביצוע הפיטורים, זאת מכוח חובת תום הלב המוגברת השוררת על יחסי העבודה.

 

פיטורים מיידים וללא שימוע

גם מקרה של פיטורים לאלתר וללא שימוע הוכרו כפיטורים שלא כדין על דרך הפסיקה. החוק מחייב קיומו של שימוע לעובד לפני פיטוריו ומתן הודעה מוקדמת קודם לפיטורים, אי לכך פיטורים מיידים ללא קיומו של שימוע ופיטורים עומדים בניגוד לדרישות החוק ומהווים פיטורים שלא כדין.

 

אפשרויות פעולה

בפני עובד שפוטר בפיטורים שלא כדין עומדות מספר אפשרויות פעולה שונות, חשוב להדגיש שהן אינן סותרות זו את זו, וניתן למעשה לנקוט בכולן בו זמנית:

 

בקשת צו מניעה זמני

אפשרות פעולה זו היא ראשונית ביותר ויש לבצעה מיד עם ההודעה על הפיטורים, שאם לא כן ייחשב הדבר כשיהוי וימנע את קבלת הסעד. בקשה כזאת מוגשת בדרך כלל בצמוד להגשת תביעה לאכיפת חוזה העבודה.

בבקשתו לצו מניעה זמני עותר העובד לבית הדין האזורי לעבודה בבקשה שיבטלו את הפיטורים באופן זמני ויאפשרו לו להמשיך בעבודתו, עד שיסתיים בירור התביעה בעניינו, וזאת על מנת למנוע את תפיסת מקומו על ידי אחר.

על מנת לזכות בצו מניעה שכזה יהיה עליו להוכיח סיכוי לכאורה להצלחתה של התביעה העיקרית, בה נדון בסעיפים הבאים.

 

תביעת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

עובד שפוטר בהליך פיטורים שלא כדין יכול להגיש תביעת פיצויים כנגד מעסיקו לבית הדין לעבודה. מדובר בפיצויים ממוניים, כלומר בהתאם לנזק שנגרם לו כתוצאה מההליך הלא חוקי/ הבלתי תקין.

עם זאת, ישנם מקרים בהם החוק קובע גם פיצויים שאינם ממונים, בגין עוגמת נפש או נזק נפשי, כך למשל בחוק שוויון זכויות בעבודה. במקרים כאלה ניתן להגיש תביעת פיצויים גם אם לעובד לא נגרם נזק ממוני כלל.

 

תביעה לאכיפת חוזה העבודה

מלבד האפשרות לקבלת פיצויים בשל פיטורים שלא כדין רשאי העובד גם לתבוע לאכיפת חוזה העבודה בינו ובין מעסיקו. ככלל בית הדין לעבודה אינו ממהר לתת סעד זה, מכיוון שיש בו כפייה ממשית על המעסיק, אך עם השנים התרחבו החריגים לכלל זה באמצעות הפסיקה.

בין חריגים אלו ניתן למצוא את המקרים הבאים: מקום העבודה הוא גוף ציבורי או דו מהותי, העובד חשף שחיתות במקום העבודה או הגן על עובדים שפוטרו בניגוד להוראות חוק שוויון זכויות בעבודה, מדובר במקום עבודה גדול עם מחלקות רבות כל שהעובד לא יעבוד תחת אותו מעסיק, ועוד.

 

סיכום

הליך פיטורים על פי החוק הוא הליך מורכב, בעל שלבים רבים המטיל חובות שונות על המעסיק, ובהתאם – מעניק זכויות רבות לעובדים. הזכויות הללו הן זכויות חשובות אך אין להן שום משמעות אם אין לעובד שום אפשרות פעולה ממשית במקרה של הפרתן.

גם המחוקק הבין זאת, ולכן יצר מנגנונים שונים שבעזרתם ניתן יהיה לפקח על המעסיק ולהכריחו לעמוד בחובותיו כלפי עובדיו וגם כלפי מי שחדלו להיות עובדיו. הגשת תביעה, הן לאכיפה והן לפיצויים,  כנגד מעסיק שפיטר את עובדו בפיטורים שלא כדין היא אחד מהמנגנונים הללו.

בדומה לזכויות אחרות בדיני עבודה, גם את זכות התביעה כלפי המעסיק יש להפעיל בתבונה, בנחישות וביעילות. במקרה של פיטורים שלא כדין השתהות בהגשת התביעה או ניהול לא נכון שלה עלולים לפגוע קשות בתביעתו של העובד ובעקבות כך גם באפשרותו לזכות בסעד.

אז עשו לעצמכם טובה ופנו לייעוץ מקצועי של עורך דין לדיני עבודה וכך תגדילו בקלות את סיכויי התביעה.

פוטרת בפיטורים שלא כדין? פנו לעו"ד ליאת פייגל, עו"ד מומחית לדיני עבודה.

פיטורים שלא כדין
פיטורים שלא כדין
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>