ClickCease
חיפוש

התפטרות על רקע סכסוך אישי: מה יש לדיני העבודה לומר על כך?

התפטרות על רקע סכסוך אישי_ מה יש לדיני העבודה לומר על כך_דיני העבודה נועדו בראש ובראשונה להגן על העובד, שהוא הצד החלש במערכת יחסי עבודה. אחת ההגנות המשמעותיות ביותר נוגעת לסיומם של יחסי העבודה, בין על ידי פיטורים, ובין על ידי התפטרות בנסיבות מסוימות. כיצד התפטרות על רקע סכסוך אישי קשורה בכך? על כל זאת במאמר שלפניכם. 

 

פיצויי פיטורים

כאמור לעיל, דיני העבודה מגנים על העובד גם בזמן סיומם של יחסי העבודה, כאשר אחת ההגנות העיקריות ביותר בהקשר הזה היא פיצויי הפיטורים.

פיצויי פיטורים מאפשרים לעובד אנחת רווחה מסוימת לקראת תקופת חוסר הודאות אליה הוא נכנס, תקופה של אובדן הפרנסה הקבועה באופן זמני, וחיפוש אחר משרה חדשה.

 

מי זכאי?

בפשטות לפיצויי פיטורים זכאים אך ורק עובדים שפוטרו, ושעבדו תקופה של מעל שנה אצל אותו המעסיק. למעשה, גם עובד שהתפטר בנסיבות מסוימות, שהוכרו על ידי החוק או הפסיקה, יוכל להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים, כמובן כל עוד הוא עומד בתנאי הוותק שנקבע בנוגע לפיטורים.

בין המקרים האלו ניתן למנות מספר מקרים נפוצים, כמו: התפטרות לשם טיפול בילד שנולד, התפטרות עקב מעבר דירה בנסיבות מסוימות, התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של העובד או מי ממשפחתו, גיוס לצה"ל, ועוד ועוד.

 

התפטרות על רקע סכסוך אישי

לכאורה התפטרות על רקע סכסוך אישי אינה כלולה בחריגים בחוק פיצויי פיטורין, כאחד המקרים שבהם גם התפטרות מזכה בפיצויי פיטורים. על אף האמור, ניתן בהחלט לטעון, במקרים מסוימים, כי הסכסוך האישי גרם להרעה מוחשית בתנאי העבודה, שהוא כן אחד מן החריגים המופיעים בחוק.

 

התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה

סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או עקב התקיימותן של נסיבות שבהן אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו, ייראו בהתפטרות כפיטורים לעניין פיצויי הפיטורים.

בפסיקה הוכרו כבר בעבר מספר מקרים מרכזיים כהרעה מוחשית בתנאי העבודה, ובהם: אי תשלום שכר, עיכוב משמעותי בתשלום שכר, פגיעה בפרטיות העובד, הורדה בדרגה, הפחתה בשכר, יחס משפיל ומבזה או הטרדה מינית והתנכלות בעבודה.

 

התפטרות על רקע סכסוך אישי כהרעה מוחשית בתנאי העבודה

אם כן, בנסיבות מסוימות, התפטרות על רקע סכסוך אישי יכולה להיחשב כהרעה בתנאי העבודה, או כנסיבות בהן לא ניתן לדרוש מהעובד להמשיך במקום העבודה.

הדבר תלוי כמובן בשאלה מי הם הצדדים לסכסוך, על איזה רקע התפתח הסכסוך, עד כמה חריף הסכסוך, והאם הוא מפריע לעובד למלא את עבודתו כראוי.

כך למשל כאשר יהיה מדובר בסכסוך אישי עם המעסיק עצמו, שהתפתח על רקע התנהגות משפילה או לא נעימה כלפי אותו העובד, סביר להניח שיהיה די בכך על מנת שבית הדין לעבודה יכיר בהתפטרות על רקע זה כהתפטרות בעקבות הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

 

התפטרות בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה – התנאים

חשוב לדעת כי על מנת שהעובד יהיה זכאי לפיצויים בעת התפטרות בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה, עליו לפעול על פי חוק ולמלא את כל תנאיו. התנאים למימוש הזכות הם:

 

תנאי ראשון: התראת המעסיק

כאשר חלה הרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד עליו להתריע על זאת בפני מעסיקו, ולתת לו הזדמנות לתקן את העוול. עם זאת, כאשר מדובר בפגיעה שאין למעסיק כל דרך לתקנה אין צורך בהתראה.

אם לאחר פנייתו של העובד המעסיק תיקן את הדרוש תיקון והעובד התפטר בכל זאת, ההתפטרות לא תוכר כהתפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, ולפיכך לא תקנה לעובד זכות לפיצויים.

 

תנאי שני: מתן הודעה מוקדמת

בדומה לפיטורים, בהם חייב המעסיק לתת הודעה מוקדמת לעובד בדבר כוונותיו, גם עובד המתכוון להתפטר חייב לתת הודעה מוקדמת למעסיקו בעניין, כאשר זמן ההודעה המוקדמת משתנה לפי הוותק של העובד.

בנסיבות חריגות, בהן המשך העבודה במקום עשויה להיות סכנה לבריאותו או לחייו של העובד, אין צורך במתן הודעה מוקדמת לפיטורים.

 

סירוב המעסיק לשלם פיצויים

לעיתים, במיוחד במקרים של התפטרות על רקע סכסוך אישי, עשוי המעסיק שלא להכיר בטענות העובד להרעה מוחשית בתנאי העבודה, ובהתאם לכך – לחמוק מחובת תשלום הפיצויים. במקרה כזה דרך הפעולה של העובד מורכבת ממספר שלבים:

 

שלב ראשון: פגישת ייעוץ עם עורך דין לדיני עבודה

בשלב הראשון, לפני נקיטת צעדים פזיזים על ידי העובד, יש לפנות לייעוץ משפטי מוסמך בדיני עבודה. עורך דין המומחה לעניין ישמע את נסיבותיה של ההתפטרות ויעריך את סיכויי ההצלחה של התביעה. בהתאם להערכה זאת ימליץ עורך הדין לעובד שהתפטר כיצד לפעול.

הערכה כזאת של סיכויי הצלחת התביעה דורשת ידע רב בתחום דיני העבודה, על כל חוקיו ופסיקותיו, וגם ניסיון קודם בייצוג בתיקים כאלו. על כן אין להתפשר על עורך דין שאינו מצוייד בשני אלו.

 

שלב שני: הגשת תביעה

כאשר עורך הדין התרשם שאכן עומדת לעובד עילה ממשית לתביעה כנגד מעסיקו יהיה ניתן להגיש תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה.

 

שלב שלישי: דיון והכרעה

מכיוון שמדובר בתביעת פיצויים, חל הכלל המשפטי של "המוציא מחברו עליו הראיה", ויהיה על התובע להוכיח מספר דברים בבית הדין: ראשית יהיה עליו להוכיח שאכן היה סכסוך אישי שהגיע לכדי הרעה מוחשית בתנאי העבודה, ושישנו קשר סיבתי בין הסכסוך לבין התפטרותו.

בנוסף לכך, יהיה על העובד להוכיח שהוא אכן עמד בתנאים הנדרשים כלפיו, כלומר שהוא התריע את המעסיק בדבר התקיימותה של ההרעה המוחשית ושהוא מסר לו הודעה מוקדמת בדבר פיטוריו.

 

סיכום

חישוב פיצויי פיטורין מקבל משקל מהמון מקומות שונים, מכאן ניתן ללמוד את חשיבות אופן פעילותו של העובד בעת התפטרות על רקע סכסוך אישי. התפטרות מהירה, ללא מחשבה על משמעויותיה וללא עמידה בתנאי החוק, עלולה בסופו של דבר לשלול מן העובד את הפיצויים המגיעים לו (סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים לדוגמא), באופן מלא או חלקי.

למידע נוסף: עו"ד ליאת פייגל, עו"ד מומחית לדיני עבודה.

התפטרות על רקע סכסוך אישי_ מה יש לדיני העבודה לומר על כך_

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>