ClickCease
חיפוש

שווי שימוש בטלפון נייד

באופן מסורתי, טלפונים ניידים הוצעו כהטבה במקומות עבודה בעיקר לבעלי תפקידים הנדרשים לזמינות גבוהה. עם האימוץ הנרחב של סמארטפונים ושילוב השימוש בהם בפונקציות שונות הקשורות לעבודה, התרחבה המגמה של אספקת הטלפונים הניידים כהטבה  לעובדים ולכן גם ניתן לזקוף שווי שימוש בטלפון הנייד מבחינת המעסיק

 

כשהאינטרס של המעסיק פוגש את האינטרס של העובד

למעסיקים יש אינטרס מובהק לספק לעובדים טלפונים ניידים ולהתחשב בשווי השימוש בו כחלק מההכנסה. דבר זה מונע מכמה שיקולים, שהעיקרי ביניהם הוא שיפור הפרודוקטיביות ושילוב חלק של תהליכי עבודה.

על ידי ציוד לעובדים בטלפונים ניידים, המעסיקים מבטיחים שכוח העבודה שלהם נגיש, מסוגל להגיב במהירות לדרישות העבודה, ויש לו גישה למשאבים הדרושים, ללא קשר למיקומם הפיזי. רמה זו של קישוריות ונגישות יכולה לשפר משמעותית את היעילות התפעולית וההיענות, תכונות שחשובות יותר ויותר בסביבה עסקית גלובלית וקצבית.

 

האם טלפון נייד הוא חלק מזכויות העובד?

ההכרה בערך השימוש בטלפון נייד כהכנסה משקפת מאמץ לתת דין וחשבון שקוף והוגן של ההטבות הניתנות לעובדים. על ידי הכללת ערך זה בחישוב ההכנסה החייבת במס, הגישה שואפת לשמר את השכר נטו של העובדים תוך הבטחה כי הם מפיקים את מלוא התועלת מהטלפון הנייד ללא השלכות מס בלתי מידתיות. שיטת חשבונאות זו מבקשת לאזן בין מתן כלי עבודה נחוצים לבין יחס הוגן לעובדים במסגרת מערכת המס, תוך הכרה בטלפון הנייד גם ככלי לפריון וגם כמרכיב בחבילת התגמול של העובד.

 

למה בכלל מכירים בשווי שימוש בטלפון הנייד?

ההתייחסות להוצאות טלפון סלולרי כהוצאות מוכרות במסגרת תקנות מס הכנסה נובעת מהבנה בסיסית כי למכשירים אלו יש תפקיד קריטי במילוי תפקידו של העובד. השילוב של טלפונים ניידים במארג שיטות העבודה המודרניות, הפך אותם לחיוניים לתקשורת, גישה למידע וניהול משימות הקשורות לעבודה.

מנקודת מבט זו של עורך דין דיני עבודה שמכיר את הנושא מקרוב, הוצאות טלפון נייד אינן רק תועלת אלא הכרח כדי להקל על ביצוע יעיל של העבודה. נחיצות זו מוכרת באמצעות מערכת המס בכך שהיא מאפשרת להכיר בהוצאות אלו לצורך חישוב מס, המשקפות את תפקידן ביצירת הכנסה ובתמיכה בפעילות העסקית. זו גם הסיבה שבגללה פונים אל עו"ד דיני עבודה במידה ותקנות אלו לא מיושמות.

 

מה המשמעות של שווי שימוש בטלפון נייד מבחינת מס הכנסה?

ההשלכות של הקצאת טלפון נייד לשימוש בעבודה, חורגות מעבר לנוחות התקשורת בלבד. מבחינת המעסיק והעובד כאחד, התהליכים הקיימים כיום לעומת בעבר נוגעים בשיקולים פיסקאליים משמעותיים, במיוחד בנוגע לתקנות מס הכנסה.

רשות המיסים בישראל הכירה בערך השימוש בטלפון נייד שמספק מעסיק כהכנסה לעובדים. גישה זו מתיישבת עם המטרה הרחבה יותר של מיסוי הטבות התורמות להכנסה נטו של העובד. ככזה, השימוש בטלפון נייד שסופק על ידי החברה נחשב דומה לשאר מרכיבי השכר, שנועדו לשמר את שכרו נטו של העובד, תוך הבטחת קבלת מלוא שווי ההטבה במינימום השלכות מס.

 

שימוש בטלפון נייד מבחינת הכנסה

חובת תשלום מס על הטבת טלפון נייד מחייבת שמעסיקים יכללו רכיב זה בהסדר פיצויי הפיטורים. הכללה זו מדגישה את הערך המוכר של השימוש בטלפון הנייד כחלק מחבילת התגמול של העובד. אם תנאים אלו לא מתקיימים, אפשר לפנות אל משרד עו"ד ליאת פייגל ושות' לצרכי ייעוץ.

ההנחיות לקביעת השווי החייב במס של שימוש בטלפון נייד, הותוו בתקנות מס הכנסה – שווי שימוש בטלפון רדיו נייד, התשס"ב, כפי שתוקן בתיקון 129 לפקודת מס הכנסה. תקנות אלו קובעות כי ההוצאה החודשית, לרבות עלויות קבועות ומשתנות הכרוכות בשימוש בטלפון הנייד, משתלבת בחישוב ההכנסה.

 

כך מחשבים שווי שימוש בטלפון נייד

המפתח להבנת השלכות המס הוא מושג ההוצאה החודשית, והתנאים שבהם טלפון נייד נחשב כזמין לשימוש אישי על ידי העובד. יש לציין כי התקנות קובעות מגבלה על ניכוי הוצאות טלפון נייד, המגבילה את הניכוי ל-1260 ש"ח בשנה או למחצית מההוצאות בפועל, לפי הנמוך מביניהם. מכסה זו עומדת בניגוד לניכוי המלא המותר עבור הוצאות המעביד הקשורות לאספקת הטלפון הנייד לשימוש העובד, תוך הדגשת ההבחנה בטיפול המס בין הפקדות המעביד והעובד לשימוש בטלפון הנייד.

 

שווי שימוש בטלפון נייד ביחס להוצאות

תיאום ההוצאות וחישוב שווי השימוש לצרכי מס הם מורכבים, בהתחשב בפוטנציאל של העובדים לתרום להוצאות הטלפון הנייד שלהם. אם עובד מפריש 105 ש"ח ומעלה להוצאות הטלפון הנייד שלו, לא זוכה לו שווי כלשהו עבור הטלפון הנייד, דבר שיש לו השלכה על חבות המס הכוללת הנובעת מהטבה זו. מערכת זו משקפת גישה מורכבת יותר למיסוי הטבות, תוך התחשבות בדרגות השונות של שימוש אישי ומקצועי בטלפונים ניידים על ידי העובדים.

כמו כן, התקנות מתייחסות לתרחיש שבו לעובד יש יותר ממכשיר טלפון אחד שסופק על ידי המעסיק, תוך קביעת התנאים בהם משפיעות ההוצאות על מכשירים אלו על חישוב ההכנסה החייבת. שיקול זה הוא חיוני בהקשר שבו מספר מכשירים עשויים להיות נחוצים למילוי אחריות בעבודה, אך גם מציג מורכבות בניהול השלכות המס של הסדרים כאלה.

 

שיקולי מיסוי ושווי שימוש בטלפונים ניידים

מעסיקים עומדים בפני חובות מס ספציפיות הקשורות לאספקת טלפונים ניידים לעובדים, לרבות מס מעסיקים ומס שכר. מיסים אלו מתייחסים למסגרת הרחבה יותר של מיסוי פיצויים והטבות, כאשר מס המעסיקים הוא מרכיב בולט מאז כניסתו כאמצעי זמני ב-1975, שלימים הפך לקבוע.

המסגרת לניכוי הוצאות טלפון סלולרי במסגרת חישוב ההכנסה החייבת, ממחישה עוד יותר את ההצטלבות בין הטבות העסקה ומדיניות המס, המחייבת ניווט קפדני הן של המעסיקים והן של העובדים כדי להבטיח טיפול אידיאלי במס. בהקשר הזה, הנושא של שווי שימוש בטלפון נייד הוא רק חלק מתוך מגמה רחבה יותר.

 

מה התפקיד של עורך דין בנושא שווי שימוש בטלפון נייד?

בהתחשב במורכבות סביב השלכות המס של שימוש בטלפון נייד לעבודה, יש מקום חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה לדיני עבודה. העובדים ירוויחו מהתייעצות עם עורכי דין שכן כך הם יוכלו להבטיח שזכויותיהם בהקשר זה מוגנות באופן מלא.

עורך דין המתמחה בדיני עבודה ודיני מס, יכול להציע הכוונה לגבי תקנות המס הקשורות להוצאות טלפון נייד, ולסייע לעובדים להבין כיצד הטבות אלו משפיעות על התגמול והמס הכולל שלהם. זה חשוב במיוחד עבור האופן שבו השימוש בטלפון נייד מוערך ומדווח לצורכי מס, כדי להבטיח שהעובדים לא יישאו בטעות בנטל מס בלתי הוגן.

לבסוף, עורכי דין מסייעים לעובדים במחלוקות או אי ודאויות בנוגע לאספקה ומיסוי של טלפונים ניידים על ידי מעסיקיהם. הם יכולים לספק בהירות לגבי זכויות העובד, חובות המעסיק וטיפול המס הראוי בהוצאות הטלפון הנייד. זה כולל ייעוץ לגבי תרחישים שבהם עובדים תורמים לעלות השימוש שלהם בטלפון הנייד, תוך הבטחה שתרומות כאלה ישתקפו במדויק בחישוב ההכנסה וההטבות.

נתקלתם באי בהירות בנושא שווי שימוש בטלפון נייד? אינכם בטוחים שהנושא מעוגן כהלכה במסגרת ההטבות והמיסוי על הכנסותיכם? צרו קשר עם משרדנו ונסייע לכם בנושא.

 

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>