ClickCease
חיפוש

רישום מאוחר ללשכת התעסוקה

רישום ללשכת התעסוקה הוא חלק הכרחי מהתהליך של קבלת זכויות מסוימות מאת הביטוח הלאומי. לרישום כזה יש זמן מוגדר בחוק, ורישום מאוחר ללשכת התעסוקה עלול לטמון בחובו השלכות משמעותיות עבור מקבל הגמלה. באילו השלכות מדובר ובאיזה מקרים? על כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

 

לשכת התעסוקה

ראשית לכל יש להקדים הסבר קצר בדבר מהותה של לשכת התעסוקה. לשכת התעסוקה פועלת תחת משרד העבודה, ומטרתה היא להיות מעין חברת השמה, גוף ה"משדך" בין מחפשי עבודה למחפשי עובדים.

האינטרס של המדינה בקיומה של לשכה כזאת הוא ברור, שכן אדם עובד הוא אדם שמועיל יותר לחברה ונופל פחות לנטל על כתפיה.

 

הקשר בין לשכת התעסוקה לביטוח הלאומי

על פי חוק הביטוח הלאומי ישנן זכויות מסוימות לגמלה או קצבה בעקבות מצב של אבטלה, או עבודה שאינה מכניסה מספיק. זכויות אלו הן הזכות לדמי אבטלה והזכות להבטחת הכנסה.

היות שבניגוד לגמלאות וקצבאות אחרות שנותן הביטוח הלאומי, המצב הבעייתי שמעניק זכאות לדמי אבטלה ולהבטחת הכנסה הוא בדרך כלל בר פתרון, הזכאות אליהם מותנית בכך שהמבקש ייראה נכונות אמיתית למצוא עבודה, או במקרה של הבטחת הכנסה – למצוא עבודה נוספת או עבודה אחרת, מכניסה יותר.

את הנכונות הזאת יש להראות על ידי רישום ללשכת התעסוקה והתייצבות קבועה בה לצורך קבלת הצעות לעבודה. על כן, אדם שלא נרשם בלשכת התעסוקה עשוי שלא להיות זכאי לקבלת דמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה.

 

מהו רישום מאוחר ללשכת התעסוקה?

כאמור לעיל, רישום בשלכת התעסוקה שלוב בקבלתן של זכויות מסוימות מהביטוח הלאומי, כאשר לכל אחת מהן זמן מוגדר שונה לרישום בלשכת התעסוקה, ובהתאם – לכל רישום מאוחר משמעות שונה.

 

רישום מאוחר ללשכת התעסוקה לצורך קבלת דמי אבטלה

כאשר מדובר בתביעה לקבלת דמי אבטלה יש להירשם ללשכת התעסוקה עד שלושה חודשים מיום הפסקת העבודה. ובכל מקרה לא ניתן להגיש תביעה לדמי אבטלה לפני רישום שכזה.

 

המשמעות של רישום מאוחר

המשמעות של רישום מאוחר במקרה הזה עשויה להיות אובדן תקופת האכשרה הנדרשת לצורך קבלתה של התביעה לדמי אבטלה, ובהתאם לכך – אובדן הזכות לדמי אבטלה.

 

תקופת האכשרה

תקופת האכשרה הנדרשת לצורך קבלת דמי אבטלה היא 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים שקדמו להגשת הבקשה. החל משנת 2015 שלושת החודשים שמיד לאחר יום הפסקת העבודה לא ישפיעו על תקופת האכשרה, אך אם לא יתבצע רישום עד לסיומם תהיה לכך השפעה על תקופת האכשרה.

 

רישום מאוחר ללשכת התעסוקה לצורך קבלת גמלת הבטחת הכנסה

כאשר מדובר בהגשת תביעה להבטחת הכנסה יש להירשם ללשכת התעסוקה בשבוע הראשון של אותו חודש עבורו נתבעת הקצבה, וזאת במקביל לבירור הזכאות בביטוח הלאומי.

משמעותו של אי רישום בלשכת התעסוקה עלול להיות שלילת הזכאות לגמלה.

הליך הרישום בלשכת התעסוקה

לאחר שסקרנו מתי צריך לפנות ללשכת התעסוקה נפרט בקצרה את הליך הרישום ללשכה:

 

שלב ראשון – רישום ראשוני מקוון

בשלב הראשון יש להירשם רישום ראשוני בלשכת התעסוקה. כיום ניתן לעשות את הרישום הזה גם באופן מקוון, באתר האינטרנט של הלשכה.

יתרונותיו הברורים של הרישום המקוון הוא שניתן לעשותו בקלות כבר ביום הראשון לאבטלה, ובכך להבטיח תשלום דמי אבטלה רטרואקטיביים החל מאותו יום ממש, אם תתקבל התביעה.

 

שלב שני – התייצבות פיזית בלשכת התעסוקה

עם זאת, הרישום המקוון הראשוני אינו מספיק לבדו על מנת לקבל דמי אבטלה רטרואקטיביים, ויש להתייצב בלשכת התעסוקה בתוך 15 ימים מיום הרישום הראשוני על מנת להיות זכאי לכך. במהלך הרישום הפיזי בלשכה יערוך מתאם ההשמה ראיון תעסוקתי קצר עם המועמד על מנת להכירו ולמצוא לו עבודה מתאימה.

 

חשוב להכיר

שימו לב, בתקופת הקורונה, החל מ- 15.03.2020, בוטלה חובת ההתייצבות בלשכה. החל מתאריך 14.06.2020, השלכה חזרה לעבוד אך רק על בסיס זימונים ותיאומי תור מראש, כך שמי שלא זומן ללשכה באופן אישי אינו חייב להתייצב שם, וזכאותו לדמי אבטלה לא תפגע.

 

שלב שלישי – התייצבות קבועה בלשכת התעסוקה

לאחר הרישום בלשכת התעסוקה יצטרך הנרשם להתייצב בלשכה אחת לשבוע, על מנת לשמוע הצעות עבודה. מתאם ההשמה רשאי להזמין את מחפש העבודה גם יותר או פחות מכך, הכול לפי שיקול דעתו.

במהלך פגישות שבועיות אלו יוצעו למבקש העבודה עבודות או הכשרות תעסוקתיות מתאימות לו, ואם יסרב לקבלן הוא יירשם כ"מסרב עבודה", תואר העשוי להוות קושי בקבלת דמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה.

 

מהי עבודה מתאימה?

כאמור לעיל, מסרב עבודה הוא מחפש עבודה שסירב לעבודה המתאימה לו, אך מהי בכלל עבודה מתאימה? למושג זה הגדרות שונות, בהתאם לסוג הגמלה אותה מקבל מחפש העבודה:

 

עבודה מתאימה למקבל גמלת הבטחת הכנסה

כאשר מדובר במקבל גמלת הבטחת הכנסה עבודה מתאימה תחשב לכל עבודה את מצבו הבריאותי ואת כושרו הגופני של מחפש העבודה.

 

עבודה מתאימה למקבל דמי אבטלה

כאשר מדובר במחפש עבודה שמקבל דמי אבטלה ההגדרה "עבודה מתאימה" היא מצומצמת בהרבה. עבודה תחשב לעבודה מתאימה במקרה הזה אם היא עונה על ארבעת התנאים הבאים:

 

התאמת הצדדים

העבודה המוצעת תואמת את מצבו הבריאותי של מחפש העבודה.

 

התאמת ותק או הכשרה

מדובר בעבודה מאותו סוג בה עבד בשלוש השנים שקדמו לאבטלה, או בעבודה אחרת התואמת את הכשרתו ואת השכלתו.

 

השוואת שכר

השכר המוצע בעבודה המוצעת שווה או גבוה מדמי האבטלה להם זכאי מחפש העבודה.

 

שיוני מקום מגורים

העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו של מחפש העבודה, כלומר איננה רחוקה ממקום מגוריו הנוכחי באופן משמעותי, כאשר המרחק המוגדר כסביר משתנה בהתאם לנסיבות.

 

בהתאם לגיל

כאשר מחפש העבודה הוא מעל גיל 35, על העבודה למלא את כל התנאים שלעיל על מנת שתחשב עבודה מתאימה בשבילו. כאשר מדובר בעובד מתחת לגיל 35, שעבר זמן מסוים של אבטלה, גם עבודה שאינה עונה על סעיפי השכר וסוג העבודה תחשב עבודה מתאימה בעבורו.

 

לפרטים נוספים פנו לעו"ד ליאת פייגל, עו"ד מומחית לדיני עבודה.

רישום מאוחר ללשכת התעסוקה
רישום מאוחר ללשכת התעסוקה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>