ClickCease
חיפוש

סתירות בחוזה העסקה

 

מזל טוב! התקבלתם לעבודה חדשה, עכשיו המשימה הראשונה שלכם היא חתימה על חוזה העסקה. כן, מדובר במשימה לכל דבר שכדאי מאוד לקחת ברצינות. בין השאר, כדאי לקרוא את החוזה היטב ולבדוק שאין בו סתירות, כי זה בהחלט עלול לסבך אותכם אחר כך.

 

אז מה זה בכלל חוזה העסקה?

את המאמר נפתח קודם כל בלהסביר מהו חוזה העסקה. חוזה העסקה הוא מסמך, בדרך כלל בכתב, שמפרט את ההסכמות בין הצדדים לחוזה, העובד והמעסיק, ומסדיר את יחסי העבודה ביניהם.

 

חשוב לציין שאין חובה חוקית לערוך חוזה העסקה, אך חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב-2002 מחייב את המעסיק לספק לעובד תוך 30 יום הודעה על תנאי העבודה. הודעה זאת צריכה להיעשות בכתב, ועליה לפרט את כל תנאי העבודה כולל שכר, שעות העבודה, תנאים סוציאליים ועוד.

 

שינוי בחוזה העסקה

עוד דבר שחשוב לדעת בנוגע לחוזה העסקה הוא שלא ניתן לשנותו ללא הסכמת שני הצדדים, העובד והמעביד. שינוי כזה יכול שייעשה בכתב אך יכול שייעשה גם בהתנהגות, ואם הצד השני לא הביע את מחאתו בקשר לשינוי בהתנהגות למשך זמן רב, יראו זאת כשינוי לכל דבר ועניין.

 

סתירות בחוזה העסקה – מה זה אומר?

כבכל חוזה, גם בחוזה העסקה יכולים להופיע שני סוגים שונים של סתירות:

 

סוג ראשון: סתירה פנימית

סתירה פנימית בחוזה העסקה היא סתירה בין הוראה אחת בחוזה להוראה אחרת. הבעיה הגדולה בסתירה מסוג זה היא שלמעשה היא עלולה לגרום לכך שכל פעולה של המעסיק / העובד תיחשב בעצם להפרתו. בנוסף סתירה פנימית עלולה לבלבל את הצדדים לחוזה כך שהם לא ידעו כיצד לנהוג.

 

סוג שני: סתירה חיצונית

לעיתים הוראות החוזה הן ברורות וקוהרנטיות, אך יש סתירה ביניהן לבין הוראה אחרת, חיצונית לחוזה. הוראות אלו יכולות להיות הוראות חוק, הוראות צווי הרחבה או הוראות מכוח הסכם קיבוצי שחלות על העובד.

 

ישנם סעיפים לא חוקיים שונים שמופיעים פעמים רבות בחוזי העסקה שונים, נביא מספר דוגמאות לסעיפים נפוצים: סעיף האוסר פנייה לערכאות, סעיף המגביל את חופש ההתארגנות של העובדים, סעיף המגביל את אפשרותו של העובד לעבוד בעסק מתחרה, סעיף הקובע שכר כולל, סעיף "איפוס וותק", ועוד.

 

סתירות בחוזה – מה עושים?

לעיתים בעת חתימת חוזה העסקה הצדדים אינם מבחינים בסתירות שקיימות בו, ואז הם עלולים להיתקל בהן במהלך חיי העבודה. אז מה עושים כשמגלים סתירה? הדבר כמובן תלוי במהותה של הסתירה:

 

דרכי הפעולה במקרה של סתירה פנימית בחוזה

כאשר ישנה סתירה פנימית בחוזה העסקה ישנן מספר אפשרויות פעולה. ראשית, אפשר לפתור את הבעיה באופן פשוט, על ידי שיחה בין הצדדים והבהרת הכוונה. לעיתים הסתירה היא טעות אנוש שאפשר להסדיר בקלות.

 

אם כל אחד מהצדדים טוען לכוונה אחרת בחוזה בעיית פרשנות החוזה עלולה להגיע לבית הדין לעבודה. בית הדין יפרש את החוזה כדרכו בכל פרשנות חוזה, הן על ידי הלשון, הן על ידי הנסיבות והן על פי כוונות הצדדים.

 

כמובן שככל שמדובר בחוזה העסקה יש מקום גם להתחשב בחובת תום הלב המוגברת המוחלת על המעסיק, וסביר להניח שפרשנות החוזה על ידי בית הדין תתחשב בכך ותיטה לטובתו של העובד.

 

חשוב להדגיש שמכיוון שחוזה יכול להתקיים גם בהתנהגות, סביר שבבואו לפרש את החוזה בית הדין יעניק חשיבות משמעותית להתנהגות הצדדים בפועל בתקופת חוזה ההעסקה.

 

דרכי הפעולה במקרה של סתירה חיצונית בחוזה

ראשית חשוב לומר באופן ברור, אף חוזה העסקה לא יכול לסתור הוראות חיצוניות מכוח חוק, צו או הסכם קיבוצי שחלים עליו. חוזה כזה הוא אינו חוקי והעובד אינו מחויב לו. חוזה העסקה יכול אך ורק להוסיף על הזכויות המוקנות לעובד ולא לגרוע מהן.

 

מכאן ניתן להסיק כי במקרה של סתירה בין החוזה לבין הוראות חיצוניות הן המעסיק והן העובד צריכים לפעול על פי ההוראות החיצוניות. אם אחד מן הצדדים אינו מוכן לכופף את עצמו להוראות החוק ניתן לפעול כנגדו על ידי הגשת תביעה לבית הדין לעבודה או על ידי הגשת תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

 

חשוב להדגיש שבסופו של דבר דרך הפעולה במקרה של מעסיק המסרב לפעול על פי הוראות החוק תלויה במהותו של החוק או ההוראה המופרת, ולכן כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה שידריך אתכם לדרך הפעולה הנכונה.

 

סיכום

לכולם ברור שחוזה העסקה הוא אחד מהחוזים החשובים עליהם חותם אדם בחייו. ואכן אנשים לרוב לוקחים ברצינות את הנושא, ומנהלים משא ומתן על סעיפים רבים בו. עם זאת, רבים מאיתנו מתמקדים בסעיפי השכר או השעות, ושוכחים לבדוק את החוזה בכללותו ואת הפרטים הקטנים שבו.

 

חוסר תשומת הלב הזאת, כפי שראינו לאורך מאמר זה, עלולה לפתוח פתח לבעיות רבות בהמשך, ולכן אין להקל ראש בכך.

 

אין ספק שלעיתים ההבנה שהחוזה סותר הוראה פנימית או חיצונית דורשת ידע מקצועי, ניסיון ומיומנות, הן בדיני העבודה והן בדיני החוזים. מסיבה זאת אם אתם עומדים לפני חתימה על חוזה העסקה, כדאי תמיד להתייעץ עם איש מקצוע, ובמקרה הזה – עורך דין לדיני עבודה.

 

לייעוץ בנושא חוזה העסקה: עו"ד ליאת פייגל, עו"ד מומחית לדיני עבודה.

 

שאלות ותשובות בנושא סתירות בחוזה העסקה

כאשר שני צדדים חותמים על חוזה העסקה, עובד ומעביד, הם מביעים בכך את ההסכמה המשותפת שלהם לתנאים השונים שכתובים על גבי החוזה. לכן, כדי לשנות חוזה העסקה חתום יש צורך בהסכמה גם של הצד שאינו יוזם את השינוי.

ישנם שני סוגים של סתירות בחוזה העסקה: סתירות פנימיות וסתירות חיצוניות. סתירה פנימית מתרחשת כאשר הוראה אחת בחוזה סותרת הוראה אחרת בחוזה. הדבר יכול להוביל לכך שהעובד או המעסיק יחשיבו פעולה מסוימת שבוצעה כהפרה של החוזה, בעוד שהצד השני לא יחשיב אותה לכזאת. סתירה חיצונית היא מצב בו הוראה מסוימת בחוזה סותרת את החוק, כמו סעיף שאוסר על העובד לפנות לערכאה מסוימת במקרה כלשהו.

אם מדובר בסתירת חוזה העסקה פנימית, אפשר לפתור את הבעיה גם ללא פניה אל בית הדין לעבודה. אם אחד הצדדים, המעסיק או העובד, שמו לב לסתירה הפנימית, הם יכולים לפנות אל הצד השני על מנת להגיע להסכמה חדשה, לנסח חוזה חדש שפותר את הסתירה הפנימית ולחתום עליו מחדש.

ניתן לפתור כל סתירה בחוזה העסקה גם באמצעות פניה אל בית הדין לעבודה. אם מדובר למשל על סתירה חיצונית, בה באופן מובהק יש הפרה של חוק מסוים כחלק מההוראות או מהסעיפים השונים בחוזה, אפשר גם להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

סתירות בחוזה העסקה
סתירות בחוזה העסקה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>