ClickCease
חיפוש

מכתב התראה על הרעת תנאים

מכתב התראה על הרעת תנאים הוא מקרה פרטי של מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, וככזה יש בו מן הדומה למכתב התראה רגיל אך יש בו גם מן השונה. אז מהי הייחודיות של מכתב התראה על הרעת תנאים? מתי יש צורך לשלוח אותו? כיצד לעשות זאת? על כל זאת במאמר שלפניכם.

 

מהו מכתב התראה על הרעת תנאים?

מכתב התראה על הרעת תנאים הוא מכתב הנשלח מאת העובד אל המעסיק. במסגרת המכתב מפרט העובד את תנאי העבודה שהורעו באופן מוחשי, ומעניק למעסיק הזדמנות לתקנם לפני שינקוט בהליכים מסוימים, אשר במקרה הזה אינם רק הליכים משפטיים של ממש.

 

חובה משפטית או רשות?

בדרך כלל מכתבי התראה אינם נחשבים לחובה משפטית, ובכל תתי התחומים הכלולים במשפט האזרחי אין חובה חוקית מפורשת להיעזר בהם. עם זאת, במשך הזמן פיתחה הפסיקה מספר עניינים בהם שליחת מכתב שכזה תהיה חובה, כאשר אחד מהם הוא מכתב התראה על הרעת תנאים.

אם כן, על מנת להנות מהזכויות המגיעות לעובד בעקבות התפטרות עקב הרעה מוחשית של תנאי העבודה, עליהן נעמוד בהרחבה בהמשך, הוא חייב לשלוח מכתב התראה על הרעת תנאים למעסיק ולתת לו הזדמנות לתקן את מעשיו.

כמובן שגם ליוצא הדופן יש יוצא דופן, כך שבמקרים בהם ברור לכל בר דעת ששליחת מכתב שכזה לא תוביל את המעסיק לפעולה, למשל במקרים בהם ההרעה המוחשית בתנאי העבודה מתבטאת בהתעמרות של המעסיק עצמו בעובדו, אין צורך לשלוח מכתב שכזה.

 

תוכנו של מכתב התראה על הרעת תנאים

חשוב להדגיש שהפסיקה אינה מחייבת שהאזהרה למעסיק תגיע דווקא בצורה של מכתב, אך יש לכך יתרונות רבים. היתרון הברור הראשון הוא כמובן היותו של המכתב ראיה מוצקה, שיהיה ניתן להציג בבית הדין לעבודה בעת הצורך, ולמעסיק יהיה קשה לטעון שהדבר לא קרה מעולם.

יתרון נוסף הוא שמכתב כתוב מאפשר לעובד לחשוב היטב על אופן ניסוח הדברים, דבר שלעיתים עלול להתפספס בשיחה שבעל פה ובהתאם לפגוע בסיכויי הצלחתה.

אם כן, על מכתב התראה שכזה לכלול כמובן פירוט של הרעת התנאים המוחשית אותה חווה העובד, ודרישה לתקנה במהירות, תוך הצבת אולטימטום שאם לא ייעשה הדבר ייאלץ העובד לנקוט בצעדים.

לעיתים עשוי להיות יתרון משמעותי לחתימתו של עורך דין על מכתב שכזה, וזאת על מנת לתת לו תוקף חזק יותר, אך לעיתים הדבר עשוי רק להביא להחרפת המחלוקת ולהעכרת יחסי העבודה, ולכן לעניין הליווי המשפטי במכתב ההתראה עצמו יש לבחון כל מקרה לגופו.

 

המשמעות המשפטית של הרעת תנאים

בשלב זה חשוב לעצור ולהסביר מהן המשמעויות המשפטיות של הרעת תנאים מוחשית במקום העבודה, וזאת על מנת להבין את חשיבותו של מכתב התראה על הרעת תנאים, שהוא כאמור לרוב תנאי הכרחי לקבלתן של הזכויות המשפטיות הללו.

מהי הרעת תנאים מוחשית?

ראשית יש להסביר מהי הרעה מוחשית בתנאי העבודה, שהיא ההרעה שבגינה זכאי העובד לזכויות שונות. הרעת תנאים מוחשית היא שינוי משמעותי לרעה ביחסי העבודה או בתנאי העבודה. שימו לב שעל השינוי להיות משמעותי, ואין די בהרעה שולית.

נסיבות שנהוג לראות בהן כהרעה מוחשית בתנאי העבודה הן למשל: אי תשלום שכר או עיכובו בצורה משמעותית, אי תשלום של תנאים סוציאליים, הורדה בדרגה, הפחתה בשכר, הצבת מצלמות במקום העבודה ללא ידיעת העובד, הטרדה מינית במקום העבודה, יחס משפיל ומבזה, ועוד.

 

זכות ראשונה – התפטרות כדין פיטורים

כאמור, מצב של הרעה מוחשית בתנאי העבודה מעניק זכויות שונות לעובד, כאשר אחת מהן היא התפטרות בדין פיטורים.

משמעות הדבר היא שעובד שהתפטר בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודה יהיה זכאי לאותן זכויות של מפוטר, ובהן: פיצויי פיטורים לעובד הנמצא מעל שנה באותו מקום עבודה, דמי אבטלה ועוד.

 

זכות שנייה – עילת תביעה כנגד המעסיק

הזכות השנייה שעשויה להיווצר כתוצאה מהרעה מוחשית בתנאי העבודה היא עילת תביעה עצמאית כנגד המעסיק, מלבד פיצויי הפיטורים.

עילת תביעה כזו לא נוצרת בכל מקרה של הרעה מוחשית בתנאי העבודה, ויש לבדוק כל מקרה ומקרה.

היווצרותה של עילת תביעה עשויה כמובן להביא לתביעה ממשית, שאחד מסעדיה הוא סעד הפיצויים, והוא גם הסעד הנדרש בדרך כלל במקרים כאלו.

 

מכתב התראה על הרעת תנאים – ההליך

חשוב להבין ששליחתו של מכתב התראה הוא איננו הצעד הראשון בו יש לנקוט במקרה של הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

במקרה כזה חשוב במיוחד להקפיד על שלבי ההליך כסדרם, שכן אי מילוי שלב כזה או אחר עשוי להוביל לשמיטת זכויותיו של העובד.

 

נפרט להלן את שלבי הפעולה:

שלב ראשון – פנייה לעזרה משפטית

בשלב הראשון יש לפנות לעזרה משפטית בדחיפות. חשוב להבין כי כל מקרה של הרעה מוחשית בתנאי העבודה שונה ממשנהו, ועל כן ההמלצות המובאות במאמר זה הן המלצות כלליות בלבד, ועשויות שלא להתאים למקרה ספציפי.

בדיוק כאן נכנס לתמונה עורך דין מומחה לדיני עבודה. עורך דין כזה יילמד את פרטי המקרה לעומקם ורק הוא יידע להדריך את העובד במסלול המדויק בעבורו.

 

שלב שני – איסוף ראיות

אם אכן עורך הדין ישתכנע שהנסיבות מצביעות על מצב של הרעה מוחשית בתנאי העבודה הוא יורה ללקוחו קודם כל לאסוף ראיות המצביעות על התקיימותן של הנסיבות.

חשוב להבין כי איסוף מוקדם עשוי לסייע מאוד בכל הליך משפטי שיינקט בבוא העת נגד המעסיק. השתהות באיסוף הראיות לעומת זאת עשויה להוביל אפילו להיעדר יכולת להמציאן.

 

שלב שלישי – שליחת מכתב התראה למעסיק

רק בשלב השלישי יש לשלוח מכתב התראה למעסיק על הרעת תנאים, וזאת על מנת למנוע מצב בו המעסיק עצמו יפעל להעלמת הראיות.

עם זאת, חשוב לא להתמהמה עם שליחת המכתב יתר על המידה, שכן השתהות שכזו עשויה להיחשב כוויתור על עילות התביעה והשלמה עם תנאי העבודה החדשים.

על כן, על העובד להביע את מחאתו מוקדם ככל האפשר.

 

שלב רביעי – התפטרות

רק בשלב הרביעי, ורק במקרים בהם דרישותיו של העובד לא נענו על ידי המעסיק, יצטרך העובד להודיע על התפטרותו. מיד עם התפטרותו הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, אך סביר שהמעסיק לא תמיד יודה בכך שסיבת ההתפטרות הייתה הרעה מוחשית בתנאי העבודה ולא יסכים לשלם.

במקרה כזה יהיה על העובד לפנות לערכאה שיפוטית, ובמקרה שלנו – בית הדין לעבודה, בעזרת עורך דינו.

גם כאן ניתן לראות את היתרון הברור שבליווי משפטי לאורכו של התהליך כולו, שכן בשלב זה יגיע עורך הדין מוכן ומזומן לעבודה, מבלי שיידרש ללמוד את התיק מההתחלה.

כמובן שבמקרה בו נדרשת תביעה לצורך קבלת פיצויי הפיטורים ניתן לאחד עימה גם עילות תביעות נוספות לפיצויים כנגד המעסיק, כמו אלו שהוזכרו לעיל.

 

זקוקים לסיוע משפטי בדיני עבודה? פנו לעו"ד ליאת פייגל, עורכת דין מומחית לדיני עבודה, ונשמח לעמוד לשירותכם.

מכתב התראה על הרעת תנאים
מכתב התראה על הרעת תנאים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>