ClickCease
חיפוש

מועד מסירת טופס 161: המדריך המלא

טופסיאדה היא ככל הנראה אחד הדברים השנואים על מרבית האנשים, אך לרוב היא גם חשובה ביותר, וזלזול בה עלול להביא לתוצאות קשות. אחת מהדוגמאות הממשיות לחשיבות הטופסיאדה מצויה בסוגיית מועד מסירת טופס 161. אז גם אם רק הזכרת המילה "טופס" מרתיעה אתכם, עשו לעצמכם טובה וקראו בעיון את המאמר המצורף.

 

מהו טופס 161?

לפני שנתחיל לעסוק בסוגיה שלשמה התכנסנו, מועד מסירת טופס 161, יש להסביר מהו תפקידו של טופס זה. טופס 161, או בשמו המלא – הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, הוא טופס המוגש לעובד בסיומה של מערכת יחסי העבודה בין הצדדים.

 

סיומה של מערכת יחסי עבודה יכולה להגיע בדרכים שונות, כגון: פרישה לגמלאות, פיטורים, התפטרות ואפילו פטירתו של העובד, ובכולם טופס 161 רלוונטי ונצרך.

 

המען של טופס 161 הן רשויות המס, שזקוקות למידע המצוי בו על מנת לחשב כראוי את השומה על דמי הפרישה שהוענקו לעובד, המורכבים מפיצויי פיטורים ומענק פרישה, ככל שהיו כאלו.

 

משמעותו של טופס 161 עבור העובד

ללא טופס 161, וטופס 161א שממלא העובד בעקבותיו, ייתקל העובד בקשיים ממשיים למשוך את כספי הפיצויים שהופרשו לקופה.

 

משמעות חשובה נוספת לעובד קשורה לאופן המיסוי של דמי פרישה, כאשר עובד שלא יהיה בחזקתו טופס 161 עלול לשלם מס גבוה בהרבה על משיכת כספי הפיצויים מזה שהיה משלם אילו הטופס היה בידיו.

 

זאת מכיוון שטופס 161 כולל בתוכו גם חישוב של דמי הפרישה הפטורים ממס, השווים למשכורתו החודשית של עובד (עד לתקרה של 12,340 ₪ בחודש), כפול מספר שנות עבודתו באותו מקום עבודה.

 

מועד מסירת טופס 161

כפי שניתן להבין, לטופס 161 משמעות אקוטית עבור העובד ועבור יכולתו לנצל את דמי הפרישה שלו כראוי. מכיוון שכך הוא הדבר, הרי שלמועד מסירתו של טופס 161 חשיבות גדולה.

 

על כן קובע החוק כי המעסיק מחויב לספק לעובד טופס 161 עד ל-15 לחודש העוקב בו הסתיימה מערכת יחסי העבודה בין הצדדים.

 

ברור מאליו שכלל זה אינו מספיק לבדו, שכן ללא נקיטתה של סנקציה מתאימה אין הוא מספיק, ולכן קבע החוק שמעסיק שמעכב את מסירת הטופס ללא סיבה, או אפילו מסרב לתת אותו לעובד, מבצע הלנת שכר, שהיא פעולה שגוררת בצידה זכות לפיצויים לעובד, ולעיתים אף עשויה להיחשב כעבירה פלילית.

 

התניית מסירת טופס 161

בהקשר זה של מועד מסירת טופס 161 יש לציין תופעה של מעסיקים רבים הנוהגים להתנות את מסירת טופס 161 לעובד באמצעים שונים. חשוב לדעת כי התנייה זו איננה חוקית על פי תקנה 11(ב) לתקנות מס הכנסה, הקובעת את חובתו של המעסיק להגיש את טופס 161 לפקיד השומה, ללא הצבת תנאים משום סוג לעובד.

 

טופס 161א

כפי שכבר הוזכר לעיל, טופס 161 הוא רק השלב הראשון בפרוצדורה הנדרשת בעת סיום יחסי העבודה. השלב השני כולל כבר טופס שעל העובד למלא, והוא טופס 161א, הודעת העובד.

 

מטרתו של טופס זה היא להכריע בדבר גורלם של דמי הפרישה, מענק הפרישה ופיצויי הפיטורים, ככל שישנם, כאשר בפני העובד עומדות שתי אפשרויות מרכזיות: משיכת הכספים באופן מיידי או השארתם בקופה לצורך חיסכון פנסיוני.

 

אפשרות ראשונה: משיכת כספי הפיצויים

מטרתם של פיצויי הפיטורים מלכתחילה היא לאפשר לעובד להחזיק את הראש מעל המים מבחינה כלכלית בתקופה של חוסר ודאות תעסוקתי, ולתת לו מרחב נשימה על מנת לתכנן מסלול מחדש. אם כך, אין זה פלא שעובדים רבים זקוקים לכסף כאן ועכשיו, עם סיומה של תקופת העבודה במקום מסוים, ועד שימצאו עבודה חדשה לשביעות רצונם.

 

עובדים כאלו יכולים למשוך את דמי הפרישה, ולהנות מפטור ממס הכנסה עד לסכום השווה למכפלת משכורתם האחרונה בשנות העבודה שלהם באותו מקום. חשוב להדגיש שמדובר בפטור חד פעמי, כך שעובד שישתמש בו עתה לא יוכל להשתמש בו עם הגיעו לגיל הפרישה.

 

על מנת למשוך את הכספים כאמור יצטרך העובד למלא את האפשרות הזאת בטופס 161א ולהגישו, יחד עם טפסים נוספים, הן לרשויות המס והן לגוף המוסדי בו מצויה קופת פיצויי הפיטורים אליה הפריש מעסיקו מידי חודש.

 

אפשרות שנייה: חיסכון כספי הפיצויים

האפשרות השנייה העומדת בפני העובד היא השארתם של פיצויי הפיטורים ומענק הפרישה בקופת החיסכון, וזאת עד להגיעו לגיל פרישה. כך נהנה העובד מהתשואה על ההשקעות במשך כל השנים הללו ומדחיית המס למועד הפרישה.

 

חשוב להגיד שזוהי האפשרות הנכונה יותר מבחינה כלכלית, שכן היא עשויה להגדיל את קצבת הפנסיה של העובד בצורה משמעותית בעת צאתו לגמלאות.

 

מילוי טופס 161א

עובדים רבים עשויים להתקשות במילוי טופס 161א' ובהבנת האפשרויות השונות הטמונות בו, כמו גם המשמעויות המיסוייות של כל אחת מהן. על כן חשוב להיוועץ בגורמים מקצועיים לפני החתימה על המסמך, ובוודאי שלפני הגשתו לרשויות המס או לגוף המוסדי המחזיק בקופת הפיצויים שלכם.

 

ייעוץ שכזה יכול לתת המעסיק לשעבר, שכבר מורגל בעניינים מאין אלו. אך מכיוון שתקופה של סיום יחסי עבודה איננה תמיד מביאה עימה מערכת יחסים פתוחה ונוחה עם המעסיק הקודם, ניתן לפנות גם לגורמים חיצוניים כמו פקיד שומה או עורך דין מומחה לדיני עבודה.

 

למידע נוסף על סיום יחסי עבודה פנו לעו"ד ליאת פייגל, עורכת דין מומחית לדיני עבודה.

 

שאלות ותשובות בנושא מועד מסירת טופס 161: המדריך המלא

טופס 161 מהווה הודעה מהמעביד על פרישה מעבודה של עובד מסוים. זהו מסמך רשמי ממקום העבודה, שמראה באופן שלא ניתן לערער עליו שעובד סיים את עבודתו. העובד יכול וצריך לקבל את הטופס הזה בכל אחד מהמקרים בהם הוא סיים את עובדתו במקום העבודה. בין אם מדובר בפיטורים או התפטרות, יציאה לגמלאות ואפילו פטירה, כאשר במקרה זה יועבר הטופס אל קרוביו.

כדי לא ליצור סחבת וכדי לא לפגוע בציבור העובדים, קבע המחוקק מועד שעל המעביד להגיש בו את טופס 161 לעובד שעזב את מקום עבודתו. בחוק נקבע שעל המעביד להמציא ולספק טופס זה לעובד עד ה-15 בחודש העוקב לעזיבת העובד. לדוגמא, עובד פוטר במאי? עד ה-15 ביוני על המעביד להמציא ולספק את הטופס לאותו עובד.

תקנות מס הכנסה קובעות שעל המעביד לספק את טופס 161 לעובד שדורש אותו. טופס 161 משמעותי לעובד, שכן טופס זה יקבע בין את היתר את מיסוי המענקים והפיצויים שקיבל. לכן, תקנות מס הכנסה קובעות גם שאסור על המעביד להתנות את מתן טופס זה בהתניה כזו או אחרת. אם העובד ביקש את הטופס, על המעסיק לספק לו אותו בטווחי הזמן שנקבעו בחוק.

טופס 161 הוא החלק הראשון בהליך של העובד שעזב את מקום עבודתו מול רשות המיסים. החלק השני הוא טופס 161א. זהו טופס שמגיש העובד אל רשות המיסים. האחראי על מילוי טופס זה הוא אך ורק העובד, כך שברגע שהמעביד המציא טופס 161 וסיפק אותו לעובד, תמו חובותיו בנוגע לסוגיה זו.

מועד מסירת טופס 161_ המדריך המלא
מועד מסירת טופס 161_ המדריך המלא
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>