ClickCease
חיפוש

כתב ויתור תביעות לחתימת העובד

הפרקטיקה של מהו כתב ויתור תביעות לחתימת העובד, שמתעוררת לעיתים קרובות בסיום יחסי העבודה, טומנת בחובה השלכות משמעותיות הן על המעסיקים והן על העובדים. בין היתר, יש להביא בחשבון את החוק שאוסר על התניית תמיכה על כתב ויתור לצורך קבלת פיצויים ואת התנאים שבהם כתב הוויתור צריך לעמוד כדי שיהיה לו תוקף משפטי

 

מהו כתב ויתור תביעות לחתימת העובד?

כתב ויתור תביעות לחתימת העובד כולל בדרך כלל הצהרה מהעובד, המאשר כי קיבל את כל הזכויות המגיעות בתום תקופת העסקתו. זה כולל התחייבות לא להמשיך בתביעות עתידיות או דרישות כספיות נגד החברה. לעיתים, המסמך מפרט תחומים ספציפיים כגון פיצויי פיטורים, חופשה שנתית ותקופות הודעה מוקדמת.

 

כתב ויתור וההשלכות שלו בטווח הקצר והארוך

בבסיסו של עניין זה עומד מאזן הכוחות והזכויות בין המעסיק לעובד. מעסיקים, מטבע הדברים, מבקשים למזער סיכונים משפטיים והתחייבויות פיננסיות, במיוחד במקרים של סיום או מחלוקות. מוטיבציה זו מובנת מנקודת מבט עסקית. עם זאת, חשוב באותה מידה לשקול את הזכויות וההגנות הניתנות לעובדים. במקרים רבים, עובדים עלולים להרגיש לחוצים לחתום על כתב ויתור תביעות, לעתים קרובות מבלי להבין את ההשלכות של הדבר או את זכויותיהם. דאגה זו חריפה במיוחד במצבים שבהם ייתכן שלעובד אין ייעוץ משפטי או זמן הולם לשקול את ההצעה.

 

מה משפיע על כתב ויתור תביעות לחתימת העובד?

ישנם כמה מניעים שהם חלק בלתי נפרד מהאופן שבו בנוי כתב ויתור תביעות לחתימת העובד:

 1. המניע של המעסיק: מנקודת מבטו של המעסיק, המטרה של קבלת ויתור היא להבטיח את עצמו מפני תביעות עתידיות פוטנציאליות, שבהן עובד עשוי לתבוע זכויות נוספות, תשלומים או פיצויים. זה גם משמש לסיום רשמי של יחסי העבודה.
 2. תוקף משפטי ותנאים: מעמדו המשפטי של ויתור כזה מותנה במספר תנאים:

 

 • חתימה מרצון: אין לכפות על העובד לחתום על כתב הוויתור, ואין להתנות קבלת זכויות סוציאליות ראויות בחתימה.
 • הבנת העובד: תוקפו של הוויתור תלוי בהבנת העובד את תוכנו בעת החתימה.
 • בהירות הוויתור: יש חשיבות מכרעת לפירוט ברור של סכומים וזכויות עליהם מוותרים. אי בהירות או חוסר הבנה של העובד עלולים להפוך את הוויתור לבלתי ניתן לאכיפה.
 • שמירה על זכויות: ויתורים שנועדו לפגוע בזכויות הסוציאליות של העובד אינם קבילים. החוק וההסכמים הקיבוציים מגינים על זכויות מסוימות שלא ניתן לוותר עליהן.
 • חוקיות החוזים: הוויתור חייב לעמוד בעקרונות הכלליים של דיני החוזים. ויתור כפוי או הונאה אינם תקפים.
 • דיוק הפרטים: פרטים נכונים ומלאים, לרבות תאריכים וחתימות, חיוניים ללגיטימיות המסמך.

 

 1. הגבלות ואיסורים: פסיקת החוק ופסיקת בתי הדין לעבודה בישראל מציבות מגבלות מחמירות על ויתור:

 

 • זכויות שאינן ניתנות לוויתור: לא ניתן לוותר על זכויות מסוימות, במיוחד אלו המוענקות בחוק או בהסכמים קיבוציים. זה כולל פיצויי פיטורים, שכר והטבות אחרות.
 • עיתוי תשלום: קיימים מועדים חוקיים לתשלום שכר ופיצויים, שלא ניתן לקשרם לחתימה על כתב ויתור.
 • הבחנה בין הסכמים משפטיים לעומת חוץ-משפטיים: ניתנת הבחנה בין כספים המגיעים לפי חוק לבין פיצויים חוץ-משפטיים. אמנם לא ניתן לוותר על זכויות סטטוטוריות, אך הסכמים לפיצויים נוספים מעבר לדרישות החוק עשויים לכלול ויתור.

 

באיזה תנאים אפשר לבטל כתב ויתור תביעות לחתימת העובד?

בגלל שהחוק משפיע ישירות על כתב ויתור תביעות לחתימת העובד ועל התוקף שלו, קיימים תנאים שבהם ניתן לבטל אותו לחלוטין:

חוסר בהירות או הבנה: אם הוויתור מעורפל או לא מובן כהלכה על ידי העובד, הוא עלול להיחשב כבלתי חוקי.

 

נוכחות של פגמים: כל פגם בוויתור, כגון פרטים חסרים או חילוקי דעות שנוצרו, יכול לבטל אותו.

 

תחולה: כללים אלו חלים על כלל האוכלוסייה העובדת בישראל.

 

כתב ויתור בסיום יחסי העסקה: כל מה שצריך לדעת

הדינמיקה סביב החתימה על ויתור על תביעות יכולה להיות מורכבת. לעתים קרובות מוצגים לעובדים מסמכים אלו ברגעים טעונים רגשית, כגון בזמן סיום העבודה. חוסר איזון הכוחות במצבים כאלה יכול להיות חמור. מעסיקים המחזיקים במושכות מבחינת אסמכתאות עתידיות ופיצויי פיטורים, עשויים להשפיע באופן משמעותי על החלטת העובד. מצד שני, ייתכן שעובדים, במיוחד אלה שמצויים בקושי כלשהו עקב סיום עבודתם, אינם נמצאים בעמדה הטובה ביותר לקבל החלטות מושכלות. לכן הפתרון הוא להתייעץ עם עורך דין מיומן.

 

מימוש זכויות עובדים אחרי חתימה על כתב ויתור

חתימה על כתב ויתור תביעות לחתימת העובד ממש לא סותמת את הגולל על התמודדות משפטית עם התהליך. קודם כל, כדאי לפנות אל עו"ד מומחית בתחום כמו עו"ד ליאת פייגל וליהנות מידע והניסיון שלה. עורכת דין ליאת פייגל מלווה כבר שנים רבות לקוחות במצבים דומים.

 

שנית, מעורבות של משרד עו"ד ליאת פייגל ושות' תעזור למצות את הזכויות הבאות:

 

הגשת תביעות: עובדים עדיין יכולים לתבוע תשלומים המגיעים לפי חוק, גם לאחר חתימה על כתב ויתור, במיוחד אם נמנעו מהם זכויות או שהוויתור נמצא פסול.

 

תביעת פיצויים: ניתן לבקש פיצויים בגין הלנת שכר או פיצויים, עם מועדים ספציפיים לתשלום (למשל, שכר עד ה-1 לחודש העוקב, פיטורים תוך 15 ימים מסיום העסקה).

 

האינטרס של המעסיקים בעזרה לעובדים שצריכים לוותר על תביעות ולחתום על זה

עבור מעסיקים, בעוד שקבלת החתימה יכולה להיות צעד נבון להפחתת סיכונים, חיוני לטפל בתהליך זה בהגינות ובשקיפות. בין היתר, הצורך להבטיח שהעובדים מבינים על מה הם חותמים, ולספק להם זמן ומשאבים מספקים כדי לקבל החלטה מושכלת, הוא לא רק הכרח משפטי אלא גם אתי. כיבוד הזכויות והכבוד של העובדים במצבים אלו משקף באופן חיובי את התרבות הארגונית הכוללת, ויכול לסייע בשמירה על מוניטין חיובי בטווח הארוך.

 

עד כמה שכיח לחייב עובדים לוותר על תביעות ולחתום על זה?

במקום העבודה, הפרקטיקה של קבלת ויתור על תביעות מעובדים היא סוגיה שכיחה אך מורכבת שראויה לדיון מעמיק. תפיסה זו סובבת סביב מעסיק המבקש מעובד לחתום על מסמך המציין בעצם שהעובד לא ימשיך בתביעה משפטית כלשהי נגד המעסיק, בדרך כלל ביחס לסיום העסקתו. ויתורים כאלה מוצגים לרוב במהלך פיטורים או כחלק מהסכם פשרה.

 

כתב ויתור תביעות לחתימת העובד והשפעתו עליכם

כתב ויתור תביעות לחתימת העובד הוא עניין מורכב שמחייב מעורבות של עורך דין דיני עבודה. גם אם עו"ד דיני עבודה לא יביא לביטול כתב הוויתור, הוא לכל הפחות ידגיש את האיזון בין הצורך של המעסיק בביטחון לבין זכותו של עובד ליחס הוגן ולפיצוי ראוי.

 

הדרך לכתב ויתור עוברת בזכויות עובדים

המורכבות סביב כתב ויתור תביעות לחתימת העובד היא דוגמא מעולה לעניין של זכויות בעבודה בישראל. מצד אחד, המסגרת המשפטית בישראל נועדה להגן על העובדים מפני שיטות ויתור בלתי הוגנות תוך מתן אפשרות למעסיקים לחפש הגנות סבירות מפני תביעות עתידיות. מצד שני, הזכויות לא כוללות רק מקרים לא צפויים של תאונות בעבודה או פיטורים, אלא גם מסמכים שהעובדים חותמים עליהם במודע, אך בלי להבין את משמעותם.

 

כתב ויתור תביעות לחתימת העובד
כתב ויתור תביעות לחתימת העובד
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>