ClickCease
חיפוש

חתימה על קבלת כל הכספים

 

בעת סיום העבודה של עובד אצל מעסיק, פעמים רבות ידרוש המעסיק מהעובד חתימה על קבלת כל הכספים המגיעים לו בשל הפיטורים. מה קורה במידה והעובד חתם על מסמך כזה, אולם נגרעו ממנו זכויותיו לקבלת פיצויים נוספים ללא ידיעתו? החתימה הופכת להיות בלתי חוקית וניתן לבטל אותה. המדריך המלא כאן.

 

יחסי עובד – מעביד

יחסי עובד מעביד הם יחסים היררכיים מעצם המהות שלהם. המחוקק מודע לכך, ומנסה לבוא לטובת הגנה על העובדים ככל האפשר. גם אם היחסים בין המעביד לעובד הם טובים, ידוע כי יש בהם היררכיה ובשל כך פעמים רבות לחץ סמוי או עקיף על העובד המנסה להחזיק בתפקידו, לקבל הערכה ולרוב גם קידום. זוהי הסיבה שלעיתים עובדים מוכנים לבצע פעולות מסוימות עבור המעסיקים כדי לרצות או להרשים. בשל כך, גם חתימה על מסמכים ללא הבנה של משמעותם עד הסוף.

 

עזיבת העבודה

בעזיבה של מקום עבודה יכולה להתבצע ממקום טוב ונעים, מתוך הערכה הדדית לעבודה שנעשתה עד כה על ידי העובד ולתנאים שניתנו על ידי המעביד. אולם עזיבת עבודה יכולה להיות גם מורכבת וטעונה. המעסיק עלול לחוש שהעבודה תפגע עקב עזיבת העובד, או שהשקיע בו משאבים רבים לשווא. מאידך, העובד עלול לחוש לחץ מצד המעסיק, או לחלופין שהמעסיק הפנה לו את גבו. גם אם העבודה התבצעה על מי מנוחות, רגע העזיבה יכול להיות טעון לשני הצדדים.

 

חתימה על מסמכים בעת עזיבת העבודה

פעמים רבות כאשר עובד מבקש לעזוב את מקום העבודה שלו, הוא מתבקש לחתום על מסמכים שונים. מטרת המסמכים היא להוכיח כי העובד קיבל את הכספים המגיעים לו בעת העבודה, ושחרור המעסיק ממחויבויות נוספות עבור העובד. חשוב שהעובד יהיה מודע למשמעות המסמכים עליהם הוא מתבקש לחתום. עיברו טוב טוב על המסמכים והיוועצו עם עורך דין במידת הצורך, כדי למנוע פגיעה בזכויותיכם וכדי להבטיח שקיבלתם את כל אשר מגיע לכם על פי חוק.

 

בקשה לחתימה על כתב ויתור בעבודה

פעמים רבות עובדים נדרשים לחתום על כתב ויתור סודיות בעבודה. לרוב הם נדרשים לעשות זאת לקראת עזיבת העבודה אולם לעיתים הם ידרשו לחתום על כך כבר בחוזה עם קבלתם לעבודה. המסמך מציין כי המעסיק העביר לעובד את התשלומים הנדרשים והוא פטור מכל תשלום נוסף. זאת ועוד, העובד מצידו מנוע על פי המסמך מכל תלונה ובהגשת תביעה לבית הדין בשל טענה לחיוב המעסיק לתשלומים נוספים.

כך למעשה המעסיק משיג חתימה של העובד על קבלת כל הכספים מצידו ומניעה מהעברת כספים נוספים. כתב ויתור מוכר גם כ"כתב סילוק" שכן הוא מתייחס לסיום יחסי עובד ומעביד ומרמז על מהותו.

 

בקשה לחתימה על קבלת כל הכספים מהמעסיק

כחלק מכתב ויתור בעבודה, או כמסמך נפרד, מבקש לרוב המעסיק להחתים את העובד על קבלת כל הכספים הנדרשים לשלם לעובד בעת עזיבתו. במידה ואכן שולמו כל הכספים וההפרשים הנדרשים, לכאורה אין בעיה ואף רצוי שיהיה מסמך המעיד על סגירת התשלומים. אולם מה קורה במידה והתנאים לא הובהרו במלואם לעובד העוזב, ובכך הוא נאלץ לוותר על כספים נוספים אשר היו מגיעים לו על ידי המעביד?

תקפות מסמך המעיד על קבלת כל הכספים

הדין הוא מאוד פשוט: אם העובד קיבל את כל הכספים המגיעים לו מהמעסיק על פי חוק, המסמך יכול להיות תקף משפטית, וההתקשרות בין העובד למעביד באה לקיצה. אולם, אם זכאי העובד לכספים נוספים על פי חוק, אזי המסמך אינו עומד בתוקף משפטי על פי חוק וניתן לבטלו.

 

זכאות להגשת תביעה כלפי המעסיק

בכל מקרה, בו עובד חש שזכויותיו נפגעו על ידי המעסיק, יש ביכולתו להתלונן על כך ואף להגיש תלונה! המחוקק הישראלי מבקש להגן על עובדים מפני מקרים של ניצול או פגיעה בזכויות על ידי המעסיקים. אם אתם חשים שנפגעה זכותכם לקבלת כל הכספים מהמעסיק, תוכלו להתלונן על כך, גם במקרה של חתימה על מסמך המאשר קבלת כל הכספים, או במקרה של חתימה על כתב ויתור בו צוין כי נמנעת מכם זכותכם להתלונן בפני המעסיק על פגיעה בתשלומים.

 

מתי המסמכים ייכנסו לתוקף משפטי

חתימה על כתב ויתור בעבודה או חתימה על קבלת כל הכספים מהמעסיק תיכנס לתוקף משפטי בו כל הסעיפים הנ"ל יתקיימו:

 1. המסמכים מפורטים ותקפים על פי חוק
 2. המסמכים ברורים וחדים ואינם יכולים להתפרש לכמה פנים.
 3. הוצגו בפני העובד הסכומים המדויקים שיקבל בעת עזיבתו, וסכומים אשר ייגרעו ממנו בעת עזיבתו.
 4. העובד חתם מתוך הסכמה ורצון ללא גורם של לחץ, על קבלה של כל הכספים והסכומים לאחר שהוצגו בפניו בצורה מפורטת בכתב ובעל פה.

 

הסכמה מרצון – מובן משפטי

כשמדובר על חתימה על קבלת כל הכספים או כתב ויתור, מדובר על כך שחייבת להיות הסכמה של העובד בעת החתימה. המונח הסכמה יכול להתפרש לשני פנים, כשפעם אחת הוא מתייחס לצורה שאותה רואה המעביד ופעם אחרת הוא מתייחס לצורה שאותה רואה העובד. מן הסתם, שהסתכלות כזו תביא לפערים.

הונח הסמכה הלקוח מתוכם היחסים הבין (אישיים לרבות הטרדות מיניות), מוסיף למונח הסכמה את המונח הסכמה מרצון שהיא הסכמה נלהבת. לענייננו המתייחס לחתימה על קבלת כספים – האם העובד חתם מתוך רצון אמיתי או מתוך ריצוי או לחץ סמוי? האם הוצגו בפני העובד כל הזכויות המלאות לרבות סכומים והוא חתם על המסמך לאחר הבנה מלאה ומתוך הסכמה אמיתית, או כיוון שהמעסיק דרש זאת.

 

שבירת מחסומים מנטליים

חלק משמעותי בחתימה על מסמכים אלו, הוא הצבת מחסומים מנטליים עבור העובד העוזב. אם החתימה לא נעשתה מתוך הסכמה ברצון (שהיא משולה להסכמה אמיתית), אזי מטרת המעביד היא להציב מחסום מנטלי שימנע מהעובד להתלונן על אי קבלה של כל הכספים המגיעים לו. חלק גדול מתהליך הגשת תלונה או תביעה הוא שבירת התחושה כי העובד לא מורשה להתלונן ועליו לשתוק.

 

תשלומים שעל המעסיק לשלם בעת עזיבת עובד

חשוב להבין על אילו תשלומים מדובר, כלומר אילו תשלומים מגיעים לעובד העוזב את מקום העבודה, ומה עליו לקבל טרם החתימה על כתב ויתור או מסמך המעיד על קבלת כל הכספים. התשלומים הבולטים הינם:

 • משכורת שוטפת
 • פיצויי מעסיק במקרה של פיטורין
 • קרן פנסיה
 • קופת גמל
 • קרן השתלמות – במידה וקיימת
 • ימי חופשה
 • השלמות – במידה ולא שולם שכר כחוק או שנגרע שכר מהעובד, על המעסיק לחשב את הסכום על כלל המשכורות ולשלם הפרשים לפני עזיבה

 

מועד התשלום

מועד התשלום של כל הכספים המגיעים לעובד עם עזיבתו, יתבצע מה – 1 לחודש העוקב ועד ל- 9 של אותו חודש, כפי שמשולמת המשכורת. תשלום מעבר לימים אלה יכול להיחשב כהלנת שכר. חשוב שהעובד יעקוב אחר התשלומים.

 

התייעצות עם עורך דין מומחה

אם אתם נדרשים לחתום על מסמכים לעבודה בידקו מה המשמעות שלהם. כדאי להיוועץ עם עורך דין מומחה לדיני עבודה, במיוחד אם אתם חשים שזכויותיכם נפגעו. במקרה של חתימה על קבלת כל הכספים אשר פגעה בכם, פנו לעורך דין ליאת פייגל, מומחית בדיני עבודה, להתייעצות ולקבלת ליווי משפטי צמוד.

חתימה על קבלת כל הכספים
חתימה על קבלת כל הכספים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>