ClickCease
חיפוש

חוקים וזכויות של עובדים זרים

בישראל, מועסקים העובדים הזרים בעיקר בתחומי החקלאות, הסיעוד והבניין ומוגנים מכוחו של חוק העסקת עובדים זרים (התשנ"א 1991), שמסדיר את תנאי ההעסקה ואת חובותיו של המעסיק בנושא זה. מאמר זה מוגש לכם מתוך הצורך של מעסיקים רבים להתוודע למגוון חוקים וזכויות של עובדים זרים ולהימנע ממעבר על החוק, תוך שמירה מלאה על זכויותיהם. 

 

הגדרתם של עובדים זרים

העובדים הזרים או בשמם הנוסף: מהגרי עבודה, הם מי שעזבו את ארץ מגוריהם כאזרחים באותה המדינה, לטובת עבודה במדינה אחרת בה הם אינם נחשבים אזרחים. הגירה זו מבוססת בעיקר על הצורך במציאת תעסוקה המאפשרת לשמור מרחוק על פרנסת המשפחה מארץ המוצא, בישראל לרוב מהמדינות סין, תאילנד, הודו, נפאל, הפיליפינים, תורכיה וסרילנקה.

 

חוק העסקת עובדים זרים בישראל

לפי החוק, נדרשת עמידה בתנאי זכאות מסוימים כדי להעסיק בישראל עובד זר, כאשר העסקה זו מתרחשת מכוחו של היתר מיוחד, לעבודה בתחומי הסיעוד, הבנייה והחקלאות. החוק קובע גם את המכסות המותרות, בכפוף לפיקוח מטעם רשות האוכלוסין וההגירה וגם את סיווג ההיתרים, ההיבט הפלילי של הפיקוח ומתן סמכויות אכיפה מקבילות בהגנה על זכויות העובדים הזרים.

 

תאגיד עובדים זרים

מלבד הסדרת זכויות העובדים הזרים, החוק קובע כי עליהם להיות רשומים בתאגיד השמה שמנפק עבורם את היתר העבודה אצל מעסיק מסוים. תאגיד זה איננו מהווה את המעסיק בפועל, אלא יישות שגובה עמלה מהמעסיק הישיר בעבור שירות הרישום וחוקיות ההעסקה של כל עובד זר בארץ.

חשוב לציין כי תהליך זה מחייב גם את המעסיק להיות בעל היתר בתוקף מרשות ההגירה והאוכלוסין ושרשם את העובד על שמו לאחר ששילם כנדרש את כל האגרות המתאימות.

 

הזכאות להעסקת עובדים זרים

בתחום הסיעוד – מטופלים שזקוקים למטפל סיעודי במשרה מלאה (רוב שעות היממה, כל ימי השבוע) ושאינם נמצאים במסגרת מוסדית (למעט המתגוררים בדיור מוגן או נמצאים באשפוז יום)

בתחום החקלאות – לפי רשימת ההקצאות השנתית של רשות ההגירה והאוכלוסין, הקובעת את שמות החקלאים שהגישו בקשה להעסקת עובדים זרים והותר להם, בכפוף לפרסום שמם ברשימה, להעסיק את כמות העובדים שהוקצתה להם.

בתחום הבניין – רק באמצעות חברת כוח אדם שקיבלה לכך היתר. החל משנת 2012, כל עובד זר חדש מתחום הבנייה, יוכל לעבוד רק מכוח הסכם בילטראלי בין הרשויות במדינת מוצאו של העובד לישראל.

 

חוקים וזכויות של עובדים זרים שחשוב להכיר

ככל עובדי המשק הישראלי, גם עובדים זרים זכאים לזכויות, לתנאי העסקה הולמים וביטוח לעובדים זרים, לרבות תשלום השכר בגובה המינימום ומעלה, עד ל-9 בחודש העוקב לחודש העבודה. גם עובד זר בכל תחום, זכאי לקבלת יום מנוחה שבועי, חופשה בחגים ובימי שבתון, חופשה שנתית, הפרשות פנסיוניות, דמי הבראה, שעות נוספות, ביטוח בריאות, דמי נסיעות ופיצויי פיטורין.

בנוסף, חוקים וזכויות של עובדים זרים קובעים כי על המעסיק לספק לעובדיו מגורים הולמים למשך כל תקופת העסקתם ועד למשך 7 ימים לאחר סיום תקופת העסקתם.

חשוב להבהיר כי המעסיק מחויב לשלם על העובד הזר ביטוח לאומי וביטוח בריאות, שמעניקים לו כיסוי מפני תאונות עבודה וקצבאות לאמהות וילדים. ביטוח הבריאות (פוליסת ביטוח מותאמת לעובדים הזרים) נרכש על חשבון המעסיק בלבד, אך קיימת האפשרות לנכות חלק מהתשלום עליו משכר העובד.

 

 להלן מספר חוקים וזכויות נוספים שחשוב להכיר:

  • אשרת העבודה לעובדים זרים ניתנת למשך 63 חודשים מיום הגיעם לישראל. ניתן להאריך בשנה נוספת את רישיון השהייה, כל עוד העובד ממשיך אצל אותו מעסיק.
  • עובדים בתחום הסיעוד יכולים לשנות את מקום עבודתם, אם יחפצו בכך, ולעבור למטופל מעסיק אחר שברשותו היתר.
  • מעסיקים רשאים להעסיק עובדים זרים כמטפלים סיעודיים ולעזרה במשק הבית, רק למי שקיבל את היתר העבודה בפועל. אם יתברר כי הטיפול ניתן לאדם אחר שאין לו היתר, הדבר מהווה עבירה על החוק.
  • מעסיקים רשאים לממן את העסקת העובדים הזרים באופן חלקי וזאת דרך גמלת הסיעוד לה הם זכאים מהמדינה.
  • כל עובד בסיעוד שחלפו מרגע הגעתו ארצה 51 חודשים ואיננו מועסק באותה העת, לא יוכל להתחיל בעבודה חדשה וייאלץ לעזוב את המדינה.

 

סיום יחסי העבודה בין מעסיקים לעובדים זרים

כל מעסיק שבכוונתו לפטר את העובד הזר, או עובד זר שמתכוון להתפטר מעבודתו, נדרשים לספק האחד לשני הודעה מוקדמת וזאת טרם מועד סיום העבודה. אם העובד הזר היה מועסק במשך שנה ויותר אצל מעסיקו, הוא זכאי לפיצויי הפיטורים המלאים וזאת בשיעור של שכר חודשי מלא עבור כל שנת עבודה.

כמו כן, עובדים זרים שמעסיקם נפטר זכאים לתשלום בגובה השכר שהגיע להם מעבודתם. המעסיק נדרש להפריש כחוק כספים לביטוח הפנסיוני של אותו עובד על חשבון פיצויי הפיטורים שלו ואותם העובד זכאי לקבל.

הפרת חוקים אלה גוררת אחריה עונשים כבדים, שעשויים להגיע עד כדי מאסר בפועל למשך שנה וקנס כספי כבד של למעלה מ-100,000 ₪. במקרים של הפרות חוקים וזכויות של עובדים זרים באופן חמור, יוגש נגד המעסיק כתב אישום.

 

זכויות וחובות של מעסיקי עובדים זרים

כפי שקראתם, כל מעסיק של עובדים זרים בישראל מחויב להכיר את כל החוקים, ההוראות והחובות שחלות עליו בנושא ובכך למנוע פגיעה בזכויות עובדיו ובו עצמו. חשוב לציין כי חוקים וזכויות של עובדים זרים חלים גם על מבקשי מקלט שמוכרים על פי החוק הישראלי ושזכאים לכל הזכויות הסוציאליות שנקבעו לעובדים הזרים.

באותו האופן, גם מבקשי המקלט והעובדים הזרים נדרשים לחובות כלפי מעסיקם, כמו למשל התראה מוקדמת, ובאפשרותם לדרוש גם בזכויות ככל עובד אחר, כמו למשל מימוש של הסכם עבודה בבית המשפט.

עניין נוסף שחשוב להתייחס אליו הוא האיסור בחוק על תשלום שכרו של עובד זר לחשבון בנק שיש לצד ג' מסוים ייפוי כוח או זכויות לגביו. האיסור נקבע בייחוד החשש מפני ניצול מצד חברות כוח האדם שעשויות לגרוף לכיסן סכומים נכבדים. רבים מהמעסיקים אינם מודעים לחוק זה ולכן נוצר בקרבם לא פעם בלבול רב בנוגע לתשלום השכר של העובדים והמקור המדויק אליו יועבר שכר זה.

 

חשיבות הליווי המשפטי בדיני עבודה למעסיקים עובדים זרים

כל מעסיק שאיננו מכיר את החוק באופן יסודי ומעמיק, בייחוד כמעסיק חדש של עובדים זרים, ימצא את עצמו בהתמודדות מורכבת, עיכובים רבים וחוסר וודאות מוגבר. לכן בכל סוגיה בנוגע לחוקים והזכויות של עובדים זרים, חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מאת עורך דין לדיני עבודה, שילווה את המעסיק ויספק לו מצע בטוח ומוגן לכל החלטה עסקית.

בניית מנגנון קבלת החלטות ודרכי פעולה שמכיל בתוכו ליווי מסודר, יביא לכך שהעסק ישמור על שמו הטוב וימנע כל פגיעה בזכויות העובדים שלו, החושפת אותו להליכים משפטיים בעלי משמעות עסקית וכלכלית מרחיקת לכת (לעתים עד כדי שלילת היתר ההעסקה מצד רשות ההגירה והאוכלוסין מכאן והלאה).

משרד עורכי הדין ליאת פייגל המתמחה בדיני עבודה, מזמין אתכם להתייעצות מקצועית בה תוכלו לקבל אינפורמציה והכוונה כמעסיקים ומועסקים בכל סוגיה. צרו עמנו קשר ונפעל עבורכם במקצועיות בכל עת.

חוקים וזכויות של עובדים זרים

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>