ClickCease
חיפוש

הסכם עבודה אישי 

הסכם עבודה אישי הוא מסמך בעל חשיבות עליונה המגדיר את מערכת היחסים בין עובד למעסיק. ההסכם קובע את תנאי העסקתו של העובד ומהווה בסיס לשמירה על זכויותיו. ללא הסכם זה העובד יתקשה לקבל את זכויותיו. במאמר זה נסקור לעומק את הנושא של הסכם עבודה אישי על היבטיו השונים.

 

חשיבות הסכם עבודה אישי

הסכם עבודה אישי הוא הבסיס המשפטי המסדיר את יחסי העבודה. חשיבותו נובעת מהיותו:

 1. מגדיר בבירור את תפקיד העובד ותנאי העסקתו.
 2. מבטיח את זכויות העובד כגון שכר, חופשות והפרשות סוציאליות.
 3. קובע כללים להתנהלות שוטפת ולסיום יחסי עבודה.
 4. מונע אי-הבנות ומחלוקות בין העובד למעביד.
 5. מספק לעובד ביטחון ויציבות תעסוקתית.

 

עו"ד ליאת פייגל, מומחית לדיני עבודה, עוסקת בניסוח הסכמי עבודה אישי שהם הדרך הנכונה להסדרת מערכת היחסים בין עובד למעסיק ולהגנה על זכויות העובד.

 

מבנה של הסכם עבודה אישי

הסכם עבודה אישי צריך לכלול את כל ההיבטים המהותיים של העסקת העובד:

 1. פרטי העובד והמעסיק.
 2. תיאור התפקיד והגדרת האחריות.
 3. תקופת ההעסקה – קצובה או בלתי קצובה.
 4. שכר העבודה ותנאים נלווים.
 5. שעות עבודה, ימי חופשה ומנוחה.
 6. הטבות וזכויות סוציאליות.
 7. סודיות ואי תחרות.
 8. סיום יחסי עבודה.

 

הכנת הסכם עבודה אישי

בעת גיבוש הסכם עבודה אישי יש להקפיד על מספר עקרונות חשובים:

 1. נסחו את ההסכם בצורה פשוטה וברורה.
 2. הקפידו שההסכם יהיה מפורט וישקף את כל ההבנות בין הצדדים.
 3. וודאו שההסכם עומד בדרישות החוק וההסכמים הקיבוציים.
 4. התייעצו עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה.
 5. תנו לעובד שהות מספקת לעיין בהסכם בטרם החתימה.

 

עורכת דין ליאת פייגל מעניקה ליווי משפטי צמוד בעת עריכת הסכם עבודה אישי, על מנת להבטיח את האינטרסים של העובד ולמנוע מחלוקות עתידיות.

 

שינוי ועדכון הסכם עבודה אישי

הסכם עבודה אישי אינו מסמך סטטי ויש להתאימו מעת לעת למציאות המשתנה:

 1. כאשר חלים שינויים מהותיים בתפקיד העובד או בתנאי העסקתו.
 2. במקרה של שינויי חקיקה או הסכמים קיבוציים רלוונטיים.
 3. בהתאם לבקשת העובד או המעסיק.
 4. כתוצאה ממשא ומתן על תנאי ההעסקה.

 

עו"ד ליאת פייגל מסייעת למי שמעוניין לערוך כל שינוי בהסכם העבודה האישי בכתב ובהסכמת שני הצדדים.

 

חשיבות הבנת ההסכם לפני החתימה

הבנת הסכם העבודה האישי לפני החתימה עליו היא קריטית להבטחת זכויות העובד:

 • חתימה על הסכם מבלי להבין את תוכנו עלולה להוביל להתחייבויות בעייתיות או לוויתור בלתי מודע על זכויות.
 • כל עובד חייב לקרוא את ההסכם ביסודיות, תוך שימת לב לפרטים הקטנים.
 • יש לוודא שההסכם משקף נאמנה את ההבנות בעל פה מול המעסיק, ושהוא מקנה לעובד את מלוא הזכויות המגיעות לו לפי חוק. במקרה של סעיפים לא ברורים או חד צדדיים מדי, חשוב לדרוש הבהרות או תיקונים.

 

משרד עו"ד ליאת פייגל ושות' מדגיש את החשיבות שבהבנה מעמיקה של הסכם העבודה האישי טרם החתימה עליו, על מנת לוודא שהוא מגן כראוי על זכויות העובד.

 

זכויות מכוח הסכם עבודה אישי

הסכם עבודה אישי מקנה לעובד שורה ארוכה של זכויות מהותיות:

 1. זכות לשכר הוגן, לרבות תוספות שכר והפרשות.
 2. זכות לחופשה שנתית, ימי מחלה ודמי הבראה.
 3. זכות לשמירת הבריאות והבטיחות בעבודה.
 4. זכות להתארגנות ולניהול מו"מ קיבוצי.
 5. זכות לפיצויי פיטורים עם סיום העבודה.

 

עורך דין דיני עבודה מנוסה יכול לסייע לעובד במיצוי מלוא זכויותיו מכוח ההסכם האישי, לרבות בתביעות משפטיות בגין הפרת זכויות.

 

פיטורים והסכמי עבודה אישיים

הסכם עבודה אישי משחק תפקיד מרכזי גם בהקשר של פיטורי עובדים:

 • ההסכם יכול להגדיר את הנסיבות והתנאים שבהם רשאי המעסיק לפטר עובד, כגון עילות לפיטורים מוצדקים, וכן לקבוע את ההליך שיש לנקוט טרם פיטורים, למשל חובת שימוע.
 • הסכם העבודה האישי עשוי להסדיר את זכויות העובד במקרה של פיטורים, כמו הזכות להודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים או מענקי פרישה מוגדלים. ההסכם גם יכול לכלול הגבלות על המעסיק, למשל איסור על פיטורים בשל הריון או טיפולי פוריות.

 

עורכת דין ליאת פייגל, מומחית לדיני עבודה, יכולה להבטיח כי הסכם עבודה אישי המנוסח כהלכה מספק הגנה חשובה לעובד במצבי פיטורים. תנאי ההסכם חייבים לעלות בקנה אחד עם הוראות החוק המגנות על העובדים. במקרה של פיטורים שנויים במחלוקת, מומלץ לעובד לפנות לעו"ד על מנת לברר את זכויותיו ולשקול נקיטת צעדים משפטיים.

 

תאונות והסכמי עבודה אישיים

הסכם עבודה אישי הוא בעל חשיבות קריטית גם בהקשר של תאונות עבודה:

 • ההסכם יכול לקבוע את החובות והאחריות של המעסיק בתחום הבטיחות בעבודה, כגון חובתו לספק ציוד מגן ולקיים הדרכות בטיחות.
 • ההסכם עשוי להסדיר את הזכויות של עובד שנפגע בתאונת עבודה, למשל הזכות לדמי פגיעה או שיקום תעסוקתי. במקרה של תביעה בגין תאונת עבודה, הסכם העבודה האישי ישמש ראיה משפטית חשובה להוכחת יחסי העבודה ותנאי ההעסקה.
 • חשוב מאוד שההסכם יהיה מנוסח בבהירות ויכלול התייחסות מפורשת לנושא הבטיחות והזכויות במקרה של תאונה.

 

עו"ד ליאת פייגל, המתמחה בתאונות עבודה, ממליצה לכל עובד לוודא שהסכם העבודה האישי שלו מקנה לו הגנה ראויה גם בהיבט הקריטי הזה. במקרה של פגיעה חלילה, חשוב להיוועץ בעורך דין על מנת למצות את מלוא הזכויות מכוח ההסכם והדין.

 

אכיפת הסכם עבודה אישי

הסכם עבודה אישי הוא חוזה מחייב לכל דבר ועניין:

 1. כל צד להסכם חייב לקיים את הוראותיו.
 2. הפרה של ההסכם עשויה לזכות את הצד הנפגע בסעדים משפטיים.
 3. ניתן לתבוע אכיפה של ההסכם או פיצויים בגין הפרתו.
 4. במקרים מתאימים ניתן לבטל את ההסכם בגין הפרה יסודית.

 

עורכי דין לדיני עבודה יכולים לפעול למימוש הזכויות וההתחייבויות הנובעות מהסכם עבודה אישי, במסגרת הליכים משפטיים או מו"מ מול המעסיק.

 

הסכם אישי – הסכם קיבוצי

הסכם עבודה אישי והסכם קיבוצי הם שני סוגים שונים של חוזי עבודה, לכל אחד מהם יתרונות משלו. הסכם אישי נחתם בין העובד הבודד למעסיק, ומותאם לצרכים הספציפיים של העובד. לעומת זאת, הסכם קיבוצי נחתם בין ארגון עובדים או איגוד מקצועי לבין מעסיק או ארגון מעסיקים, וקובע תנאים אחידים לכלל העובדים.

יתרונות מרכזיים של הסכם עבודה אישי:

 1. התאמה אישית – ההסכם מותאם למאפייני העובד, כישוריו וצרכיו הפרטניים.
 2. גמישות – קל יותר לשנות או להתאים את ההסכם בהתאם לנסיבות משתנות.
 3. חסיון – פרטי השכר ותנאי ההעסקה של העובד נשמרים חסויים.
 4. משא ומתן – לעובד יש יכולת לנהל מו"מ ישיר מול המעסיק על תנאי ההסכם.

 

סיכום

הסכם עבודה אישי הוא מסמך מכונן המשרטט את גבולות מערכת היחסים בין עובד למעסיק. הוא מהווה בסיס משפטי מחייב להבטחת זכויות בעבודה ולהגנה על האינטרסים הלגיטימיים של שני הצדדים. לפיכך, חיוני שכל עובד יכיר את הסכם העבודה האישי שלו וידע את זכויותיו וחובותיו הנובעות ממנו.

מומלץ ליצור קשר עם משרד עורכי הדין המתמחה בדיני עבודה של ליאת פייגל ושות', על מנת לקבל סיוע מקצועי בכל הקשור להסכם העבודה האישי שלכם, בין אם מדובר בעריכת הסכם חדש, תיקון הסכם קיים או טיפול בהפרת זכויות מכוח ההסכם.

הסכם עבודה אישי
הסכם עבודה אישי
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>