ClickCease
חיפוש

דיני עבודה אישה בהריון

בשעה טובה, נודע לך שאת בהריון! התרגשות גדולה לצד טרדות לא מעטות ילוו אותך מעתה ועד הלידה. כדאי שתדעי מהן הזכויות המגיעות לך בתחום דיני העבודה בעודך בהיריון, כדי שתוכלי להסיר דאגה אחת לפחות מליבך.

 

הזכויות לנשים בהריון רלוונטיות לכל שלבי העבודה – בהליך הקבלה לעבודה, במהלך העבודה ובפיטורין. היכרות עם זכויות אלה תסייע לך לכלכל את צעדייך ולהבטיח יחס נאות ומכבד בהתאם להוראות החוק ופסיקות בתי הדין לענייני עבודה.

 

תהליך קבלה לעבודה לאישה בהריון

החוק קובע באופן מפורש, כי אסור להפלות אישה בהריון בתהליך הקבלה לעבודה. כלומר, אסור לקבל החלטה על קבלה או אי קבלה של אישה לעבודה על בסיס העובדה כי היא בהריון. לכלל זה יש חריג, אם אופי העבודה הספציפי איננו מאפשר עבודה כאשר האישה בהריון.

 

חשוב לציין כי אמנם מדובר בכלל ברור, אך לעיתים מעסיקים מנסים שלא לקיים אותו תוך השענות על טעמים אחרים שבגינם שוללים מועמדת לעבודה. תחום דיני העבודה לאישה בהריון מתחיל כבר בשלב הקבלה לעבודה, ואם הרגשת שזהו הטעם העומד בבסיס אי קבלתך לעבודה פני לייעוץ משפטי מתאים כדי לבדוק את זכויותייך.

 

פיטורין לאישה בהריון

הריון לא יכול סיבת הפיטורין ולהיות חוקי. להגנה זו יש הרחבה, ככל שהעובדת מועסקת במקום העבודה חצי שנה לפחות. לצד ההוראה החוקית באיסור על פיטוריה של אישה בהריון, מעסיק המפטר אישה בהריון נחשב כמי שפעל בניגוד לחובת תום הלב. יצוין, כי אין זה משנה אם המעסיק ידע או לא ידע כי העובדת בהריון. תחום ההיריון בעבודה מצוי בסמכות הממונה על חוק עבודת נשים.

 

במקרים חריגים יכול המעסיק לפטר עובדת אם הגיש בקשה מתאימה להיתר פיטורים ובקשתו התקבלה. עו"ד ליאת פייגל מכירה היטב את תחום זכויות נשים בהיריון בעבודה ומנוסה בהגנה ובהגשת תביעות מתאימות להבטחת זכויות נשים בהיריון בכל אחד משלבי העבודה, תהליך הקבלה או הפיטורין.

 

חופשת לידה

חופשת הלידה נמשכת 26 שבועות, ככל שמדובר בעובדת המועסקת אצל אותו מעסיק למשך שנה אחת לפחות. מעסיק מחויב לאפשר לעובדת לצאת לחופשת לידה. אם נולד יותר מילד אחד, ניתן להאריך את חופשת הלידה. הזכויות הפנסיוניות להן זכאית כל עובדת ימשיכו לחול גם בחופשת הלידה, בתנאי שהעובדת עבדה עובר לחופשת הלידה חצי שנה לפחות.

 

פרט חשוב נוסף הוא שאסור לפטר גם בחופשת הלידה בלא קבלת היתר פיטורין. כיום, גם בן זוגה של היולדת זכאי לזכויות הקשורות לחופשת הלידה וניתן לחלוק את תקופת חופשת הלידה בין בני הזוג. לקבלת ייעוץ מקצועי על הדרך הנכונה לנהוג בעבודה בתקופת ההיריון וחופשת הלידה, פני עוד היום אל עורך דין דיני עבודה – עורכת דין ליאת פייגל, שמשרדה מייצג נשים רבות בשלבי ההיריון השונים.

 

תעסוקת אישה בהריון לאחר חזרה מחופשת לידה

לאחר שובך מחופשת הלידה, ישנו סל זכויות שעדיין מקנה לך הגנה ומביא בחשבון את היותך אמא תקופה קצרה יחסית. כך, ממשיך לחול איסור הפיטורין למשך 60 ימים מיום שובך מחופשת הלידה. כמו כן, למשך ארבעה חודשים תוכלי לעבוד ביום עבודה שאינו כולל שעות עבודה בלילה או בימי המנוחה. כמובן, שחלה חובה על המעסיק להחזיר אותך לאותו מעמד ותפקיד בו היית לפני היציאה לחופשת הלידה.

 

בתקופה בה עדיין תניקי, ישנה חובה להתחשב בכך ולחשב בשעות העבודה שעה אחת אשר נועדה להנקה ואיננה נחשבת לחופש.  יצוין עוד, כי הדברים תלויים במקום העבודה וברבים ממקומות העבודה נוספות על הזכויות הקבועות בחוק זכויות נוספות שהמעסיק אינו מחויב בהן, אך מאפשר ליולדת לקבל אותן כחלק מתנאי העסקה משופרים.

 

נתון חשוב נוסף הוא זכותה של היולדת להאריך את חופשת הלידה על ידי יציאה לחופשה ללא תשלום בסמוך לחופשת הלידה. המגבלות על פיטורין ועל שינוי אופן העבודה ממשיכות לחול גם בתקופת החופשה ללא תשלום וגם לאחריה.

 

משרד עו"ד ליאת פייגל ושות' מייצג נשים רבות בשלבי ההיריון השונים ועומד על קבלת זכויות בעבודה בכל שלבי ההיריון ולאחר הלידה. מומחיות בתחום דיני עבודה חשובה מאוד, שכן לצד שנות העבודה הרבות והיות העבודה חלק מרכזי בחיינו, חשוב לדאוג לחיים מעבר לעבודה ונושאי ילודה והריון הם בעלי חשיבות גבוהה לרבות מן העובדות.

 

היחס לעובדת במהלך טיפולי פוריות

לעיתים במהלך עבודתה תעבור עובדת טיפולי פוריות. טיפולים אלה, נמשכים תקופה בלתי ידועה ועשויים להימשך זמן רב. על מנת להקל את ההתמודדות עם הליך לא פשוט, קיימת הכרה בזכויות האישה לקבלת ימי חופשה לצורך טיפולי פוריות.

 

כמו כן, קיימת הגנה על פיטורים של אישה כתוצאה מקבלת טיפול שכזה. בניגוד לאישה בהיריון שבהתאם לחוק צריכה ליידע את המעסיק אודות ההיריון רק חמישה חודשים לאחר תחילתו, אישה בטיפולי פוריות תיידע את המעסיק הרבה קודם כדי לקבל את זכויותיה בתקופת טיפולי הפוריות.

 

לצד המעסיק, הביטוח הלאומי משלים עבור המטופלת תשלומים שונים להבטיח כי הכנסתה לא תיפגע למרות היעדרויות חוזרות ונשנות ממקום העבודה. כדאי לאישה בהריון להכיר את הנושאים שעל הפרק ועוסקים בדיני עבודה לאישה בהריון, החוק ופסיקות בתי הדין לעבודה מעוצבים כדי לשמור ולהבטיח את זכויותיה.

 

סיכום

עיקר הנושא של נשים בהריון שהינן נשים עובדות נועד להבטיח, עד כמה שניתן, שוויון בינן לבין הגברים העובדים במחיצתם ואינם יולדים בעצמם. אף על פי כן, זכויות נשים עובדות בזמן ההיריון נוגעים לכולם, שכן גברים רבים מושפעים מהתהליך של הבאת ילדים לעולם. ייעוץ מתאים מטעם עו"ד דיני עבודה יכול לסייע לשמור על זכויות האישה ההרה וכתוצאה מכך גם על בני משפחתה ומומלץ מאוד לפנות לייעוץ כאמור.

 

דיני עבודה אישה בהריון
דיני עבודה אישה בהריון

 

שאלות ותשובות בנושא דיני עבודה אישה בהריון

לפי החוק, אסור להפלות אישה בהריון בקבלה אל מקום עבודה. הריון לא יכולה להיות סיבה של אישה מסוימת לאי קבלתה אל מקום עבודה כלשהו. רק במקרים שאופי העבודה אינו מאפשר עבודה תקינה לאישה בהריון, ניתן לפסול מסיבה זאת את מועמדותה. מעסיקים רבים מנסים לפסול נשים בהריון מקבלה אל מקום העבודה מסיבות אחרות, אך אם הסיבה האמיתית היא הריונה של המועמדת, הדבר אינו חוקי.

אסור לפטר אישה מכיוון שהיא בהריון. פיטוריי אישה בהריון הם אינם חוקיים. אם המעסיק פיטר עובדת בהריון, הוא ייחשב כמי שפעל שלא במסגרת חובת תום הלב. רק במקרים חריגים, ורק לפי החוק, יכול לפטר מעסיק אישה בהריון. גם אם העובדת בהריון אך המעסיק לא יודע על כך, הוא לא יכול לפטר אותה מעבודתה.

על מנת שמעסיק לא יפטר אישה שחזרה אל עבודתה לאחר חופשת הלידה שלה, נקבעו כמה הגנות בחוק. ראשית, המעסיק אינו יכול לפטר את העובדת למשך תקופה של 60 ימים מתאריך חזרתה. שנית, על המעסיק להחזיר את העובדת לאותו התפקיד ולאותו המעמד בה הייתה לפני יציאה לחופשת הלידה. בנוסף, העובדת יכולה להאריך את חופשת הלידה שלה על ידי יציאה לחל"ת, עם מגבלות זהות על פיטוריה ועל שינוי אופן עבודתה.

עובדת זכאית לפי החוק לצאת לחופשת לידה של 26 שבועות, וזאת בהינתן שהעובדת מועסקת אצל אותו מעסיק לפחות שנה אחת. הזכויות הפנסיוניות של עובדת בחופשת לידה יישמרו, אם היא עבדה חצי שנה לפחות לפני חופשת הלידה. כמו כן, אסור לפטר עובדת בחופשת לידה בלי שניתן ההיתר המתאים

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>