ClickCease
חיפוש

גמר חשבון בסיום ימי עבודה

 

כאשר עובד מסיים עבודתו אצל המעסיק, נדרש המעסיק לבצע גמר חשבון בסיום ימי עבודה. הכוונה היא לסיום כל החשבונות והתשלומים כלפי העובד, עד למועד מוסדר, הכולל אסמכתא על ביצוע התשלומים הנ"ל. מה החשבונות כוללים, ומהם זכויות העובד? הפרטים במאמר זה.

 

סיום יחסי עבודה

סיום יחסי עבודה, מכובד ככל שיהיה, יכול להביא למורכבות ומשקעים בין העובד העוזב לבין המעביד, ממש כמו שעזיבה בכל קשר שהוא יכולה להיות לא פשוטה. כשכסף וזכויות מעורבות בעניין, הן יכולות להפוך את העזיבה למורכבת הרבה יותר.

 

ביצוע גמר חשבון בתלוש אחרון

בעיקרון אין מושג משפטי רשמי המתייחס לביצוע גמר חשבון לעובד, אלא הכוונה היא לסיום יחסי התקשרות בין עובד ומעביד מבחינת תשלום כפי והעברת כלל הזכויות. ברמת העיקרון ההתייחסות היא לתלוש השכר האחרון שהעובד מקבל מהמעסיק, ובו כל ההפרשות שלהן הוא זכאי, ההשלמות והפיצויים. עם זאת, במידה וישנה בעיה בתשלומים בתלוש האחרון שאמור לסמל את סיום התשלומים, ניתן להגיש תלונה בפני המעסיק ולקבל הפרשות נוספות ופיצויים בתלוש עוקב.

 

מועד תשלום החשבון האחרון

התשלום האחרון אמור להכנס יחד עם המשכורת האחרונה, אולם במקרים מסוימים יכול להכנס גם בחודש עוקב. ממש כמו משכורת, על התשלום להכנס עד תאריך ה – 9 לחודש. לאחר מכן העובד יכול להתלונן על הלנת שכר מהמעסיק. התלוש האחרון יגלם בתוכו פירוט של כל ההפרשות והתשלומים.

 

אילו תשלומים מגיעים לעובד

בגמר חשבון בסיום ימי עבודה מגיע לעובד לקבל תשלומים, לפי העיקרים הבאים (אלו הם העיקרים אולם ייתכן והעובד זכאי לתשלומים נוספים אותם הוא צריך לבדוק אל מול המעסיק או בהתייעצות משפטית).

  • פיצויי פיטורים – במקרה של פיטורי העובד, לאחר שנת עבודה אחת ומעלה.
  • משכורת – כפי ששולמה עד כה. אם קיימת משכורת 13 לה העובד זכאי תגולם גם היא.
  • פדיון ימי חופשה – ישנו חישוב של מספר ימי חופשה שנתיים. אם העובד לא עשה בהם שימוש, יש לגלם אותם במשכורת (בחישוב חלקי יחסיות למספר החודשים שעבד בשנה עד לעזיבתו)
  • קרנות פנסיה וגמל – הפרשות שוטפות והפרשות לעזיבה
  • קרן השתלמות (אם קיימת) – הפרשות שוטפות
  • מענקים והפרשים אשר זכאי העובד לקבל במשך השנה.
  • דמי הבראה שלא מומשו (תלוי בהסכמים העומדים במקום העבודה)

 

חלקיות ההפרשות המגיעות לעובד

אם העובד הגיע לסיום ימי העבודה שלו, במהלך שנת העבודה הרשמית במשק, חלק מההפרשות אינן יהיו מלאות, כי אם בחישוב חלקי בהתאם לחודשים שעבד באותה השנה ובהתאם לוותק הנצבר שלו במקום העבודה. כך למשל ימי מחלה. כדאי להיעזר בחשב השכר בעבודה או בייעוץ מקצועי לחישוב החלקיות המותרת בחוק וגובה ההחזרים והפיצויים, וכמו כן האם קיימות זכויות נוספות העומדות לצד אותו עובד בהתאם לסוג העבודה, הותק או קריטריונים נוספים.

הפרשת הפיצויים לקופת גמל

יש לבחון האם המעסיק הפריש במהלך השנה הפרשות של פיצויים לקופות הגמל או הפנסיה. במקרה שבוצעו הפרשות כאלה במהלך השנה, ייתכן והמעסיק יהיה פטור מתשלומי פיצויים במשכורת האחרונה. כמו כן חשוב להכיר, עובד אשר זכאי לפיצויים, יקבל אותם מכספי קופת הגמל, ויכול לבחור להשאיר אותם שם ולא למשוך אותם. לשם כך עליו למלא טופס אל מול המעסיק ואל מול קופת הגמל. כדאי להיוועץ בנציג קופת הגמל לקראת סיום ימי העבודה במקום התעסוקה.

 

התחייבות כתובה לסיום העסקה

ככלל, תתעדו כל מסמך, כך שיהיה כתוב. מסמך רשמי כתוב בגין תשלומים, יכול להוות מסמך משפטי קביל. כך גם לגבי סיום העסקה – אם מדובר בהתפטרות, על העובד להגיש מכתב רשמי ובו להגיש את מועד התפטרותו כחוק. אם מדובר בפיטורים, על המעסיק להגיש את המועד המדויק לסיום ימי העבודה  ולפרט בפני העובד את התנאים שלו, הן זמן הפיטורים והן התשלומים המגיעים לו.

ישנם מעסיקים שמבקשים לפטר את העובד ומציעים לו להגיש מכתב התפטרות. על העובד לשקול אם ברצונו לעשות כך ואין לחייב אותו.

 

משמעות פיטורים לעומת התפטרות

ההמלצה היא לבדוק את המשמעות של הפיטורים לעומת התפטרות, מה הדבר אומר מבחינה כלכלית בגמר החשבון בסיום ימי עבודה, ומה הוא אומר מבחינת המשך העסקה באותו תפקיד. רבים ממהרים לחשוב שפיטורים משתלמים כיוון שהם יקבלו פיצויים, אולם יש לבדוק שהפיצויים אינם יורדים מסכום שכבר נצבר בקופות הגמל!

 

הגשת מסמך מפורט לגמר חשבון

על המעסיק בתלוש האחרון להגיש מסמכים מפורטים בגין פיצויים והפרשות, בצירוף מסמכים לקרנות הגמל והפנסיה, וטפסים נלווים עבור העובד העוזב. תלוש שכר והמסמכים המפורטים הינם בגדר חובה ובגדר מסמך משפטי. אם אחד מהסעיפים או הטפסים אינו ברור, בקשו לקבל הסבר מפורט. המעסיק מחויב לספק מידע בכל הקשור לגמר החשבון בעת סיום ימי העבודה.

 

חתימה על כתב ויתור

לקראת עזיבה, מעסיקים רבים מבקשים להחתים את העובדים על כתב ויתור, המוכר גם בתור "כתב סילוק". לחלופין המעסיקים מחתימים על מסמך שבו העובד מצהיר על קבלת כל הכספים מידיו, וסיום התקשרות, ובו מצויין כי העובד מתחייב שלא יבוא  בתלונות נוספות. מסמכים אלה אינם תקפים במידה והמעסיק עבר על החוק ולא שילם את התשלומים המגיעים לעובד. ככלל, ההמלצה היא להימנע  מחתימה על מסמכים כאלה.

אולם גם אם חתמתם מתוך חוסר הבנה או בלית ברירה, דעו שיש ביכולתכם להתלונן בפני המעסיק ובמידת הצורך גם להגיע לידי תביעה משפטית בבית דין לענייני עבודה. כפי שצוין לעיל, אם אינכם מרוצים מהתלוש האחרון ומרגישים שזכויותיכם נפגעו, תוכלו לפנות אל המעסיק ולבקש השלמה של ההפרשים והתשלומים המגיעים לכם, בתלוש נוסף עוקב.

 

פניה לישות משפטית

בין אם חתמתם על כתב ויתור או לא, או אם חתמתם על כל מסמך האוסר על זכותכם להגיע עם תלונה למעסיק, זכותכם לבוא בתלונה למעסיק במקרה שהסתיר מכם זכויות ונמנע מהפרשות המגיעות לכם בחוק. אם מדובר במעסיק חזק או בעמדת כוח משמעותית, במיוחד אם סיום העסקה לא עלה יפה בין הצדדים, כדאי לפנות להגנה של ישות משפטית כגון ארגון עובדים או עורך דין לענייני עבודה.

ארגון העובדים הנמצא בארגונים המוסדרים על ידי המדינה, הוא בעל כוח חזק, ונציג של הארגון יכול ללוות אתכם להמשך טיפול אל מול המעסיק. הוא גם יכול לפנות בשמכם (באישורכם כמובן). אם אין לכם נציגות עובדים או נציגות משפטית בעבודה, כדאי להתייעץ עם עורך דין מומחה לדיני עבודה שילווה אתכם אל מול המעסיק.

 

התייעצות עם עורך דין לענייני עבודה

במקרים בהם גמר החשבון אינו עולה יפה בינכם ובין המעסיק, או שאתם חשים שנפגעתם או נותרתם עם סימני שאלה באשר לתנאים המגיעים לכם ותשלומים כספיים בגין עזיבה, כדאי להתייעץ עם עורך דין מומחה בדיני עבודה. לעיתים התייעצות כזו ניתנת ללא תשלום כספי או בתשלום מועט.

עורך דין מומחה יפרוס בפניכם את זכויותיכם, יבדוק האם קיבלתם את כל המגיע לכם, וייצג אתכם אל מול המעסיק במידת הצורך. אתם מבחינתכם, תוכלו לעזוב בלב שקט ולמצות את הדין המגיע לכם וזה שווה הרבה.

 

פנו לעורך דין ליאת פייגל

עו"ד פייגל, מומחית בדיני עבודה בעלת ניסיון מקצועי ועשיר והצלחות רבות, תלווה אתכם אל מול המעסיק, תספק לכם שירות אמפתי, אמין ויעיל, ותדאג להגיע לגמר חשבון מדויק עבורכם. פנו עכשיו.

גמר חשבון בסיום ימי עבודה
גמר חשבון בסיום ימי עבודה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>