ClickCease
חיפוש

דיני תשלומים לעובדים על פי חוק

דיני עבודה הינם תקנות וחוקים שתוקננו כדי לשמור על העובד ועל המעסיק ולהסדיר יחסי עבודה תקינים. כחלק מכך, תוקננו דיני תשלומים לעובדים על פי חוק, ובתוכם תקנות שישמרו על העובד השכיר או עצמאי נותן שירות מפני הלנת שכר. חשוב להכיר את החוקים הנ"ל שכן הם ישמרו על השכר התקין שלכם מדי וחודש בחודשו. 

 

דיני עבודה – הגדרה

דיני עבודה הם דינים המגיעים כדי להגן על העובד מפני חוסר צדק או פגיעות אפשריות על ידי המעסיק. מטרתן להסדיר את יחסי העבודה ואת הגבולות במשק ועולם העבודה, כך שהם יתקיימו באופן תקין ושוטף. כך למשל, דיני תשלומים לעובדים על פי חוק, שיידונו במאמר זה. אם חושבים על כך, יש בכך גם הגנה על המעסיק עצמו, שכן הגבולות בעבודה מביאים לעבודה שוטפת, מסודרת ומכבדת שמאפשרת את הסדר התקין ואת רציפות העובד במקום העבודה. כמו כן, דינים מסויימים שומרים גם על המעסיק עצמו מפני תביעות אפשריות.

 

עו"ד מומחה לדיני עבודה

עורך דין מומחה לדיני עבודה, מכיר על בוריו את עולם העבודה והחוקים המלווים אותו. עורך דין כזה יפעל במצב בו יש סכסוך עבודה או פגיעה בתנאי העבודה של העובדים. לחלופין הוא יכול לעמוד גם לצד המעסיק במקרים של תביעות. מומלץ להוועץ איתו בכל הקשור בפגיעה בזכויות במקום העבודה.

 

תשלומים לעובדים על פי חוק

תשלומים לעובדים הם למעשה המשכורות המשולמות לעובדים מדי חודש. לכך מתווספים תשלומים נלווים כגון שעות נוספות, גמולים מסויימים, בונוסים, שי לחג וכל היבט כספי אחר המתווסף למשכורת. תשלומים לעובדים משולמים מדי חודש בחודשו. מדוע חשוב לציין את המושג דיני תשלומים לעובדים ועל פי חוק? נסקור זאת מיד.

 

המושגים: דיני תשלומים – על פי חוק

דיני תשלומים הם כל התקנות והחוקים הקשורים בתשלומים שוטפים לעובד הבאים על מנת למנוע מקרים של הלנת שכר. אלו הם דינים פשוטים לכאורה אך סבוכים הבאים להגן על העובד כדי שיוכל להרוויח את לחמו מדי חודש בחודשו בצורה מכובדת ומאפשרת מחיה תקינה ורציפות העסקה. מדוע חשוב לציין את המושג על פי חוק? כדי להבטיח שהמעסיק יפעל כחוק ויימנע ממתן שכר בצורה שאינה הולמת את החוק, כפי שקרה פעמים רבות בעבר. מאז תקנונו של חוק התעסוקה והסעיפים העוסקים בדיני  תשלומים, ומאז הגשת תביעות רבות בעשורים האחרונים, ניכרת מגמה של עליה בשמירה על דינים אלה ותשלומם כחוק. בסעיפים הבאים נסקור את דיני התשלומים לעובדים על פי חוק – העיקרים שבהם. חשוב שכל עובד יכיר.

 

דיני תשלומים לעובדים על פי חוק – סקירה של הדינים

דיני תשלומים לעובדים על פי חוק, וחשוב להדגיש שהם מתוקננים בחוק הישראלי של דיני העבודה, באים כדי להסדיר את התשלומים המשולמים לעובדים ואופן ביצועם. לפיכך נסקור כמה דינים משמעותיים וחשובים שעל כל עובד לדעת ולעמוד עליהם אל מול המעסיק.

תשלום חודשי לעובד

על העובד לקבל את המשכורת מדי חודש בחודשו. המשכורת המתקבלת בחודש העוקב לעבודה, צריכה לכלול את כל התשלומים המגיעים לעובד על החודש האחרון. לפיכך, משכורת ינואר תשולם במלואה בחודש פברואר. לרבות שעות נוספות ותשלומים. בצורה זו, מובטחת ההכנסה השוטפת של עובד, והאפשרות להרוויח את לחמו ולממן את הוצאותיו בכל חודש.

 

תשלום חודשי לעובד בחודש עוקב – סייגים

דיני תשלומים לעובדים על פי חוק, גורסים כי על העובד להרוויח משכורתו בחודש העוקב על עבודה שנעשתה בחודש הקודם לו, לפי הדוגמא המופיעה לעיל. עם זאת, ישנם ארגונים מוסדרים רבים, לרבות ארגונים ממשלתיים המשלמים לעובדים משכורת שוטפת מדי חודש, אולם הם משלמים את המשכורת לא של החודש האחרון אלא זה של לפניו. דוגמא: משכורת ינואר תשלום בחודש מרץ ולא בפברואר. לכאורה, אם המשכורת היא בסכום קבוע אז לא אמורה להתעורר בעיה, אולם במקרה של תשלומים נוספים הם יינתנו באיחור של חודש. במקרה כזה העובד יכול לדרוש אותם בזמן. הסדרים כאלה מגובים לרוב אל מול ארגוני העובדים והמדינה, אולם חוק הוא חוק והעובד יכול לדרוש את זכויותו.

 

תשלום חודשי על המועד הנקוב בחוק

מקובל לשלם את המשכורת לעובד עם תחילת החודש בתאריך ה – 1 לכל חודש. עם זאת ישנם מעסיקים שמתעכבים עם התשלום כדי לחשב את השכר החודשי של העובד לרבות תשלומים נוספים כגון בונוסים. חשוב להכיר –  דיני תשלומים לעובדים לפי החוק, מאפשרים לשלם משכורת עד תאריך ה – 9 לכל חודש ולא יאוחר מכך! כך לדוגמא, תשלום עבור משכורת ינואר, ישולם עד התאריך 9 לפברואר, ולא יאוחר מכך.

 

עקיפת התשלום החודשי על המועד הנקוב בחוק

מעסיק אשר משלם באמצעות שייק בנקאי לעובד, בצירוף תלוש משכורת, אשר שילם לאחר ה – 9 לחודש, אך רשם על הצ'ק תאריך אחר, מבצע למעשה עבירה על החוק. לפי דיני תשלומים לעובדים על פי חוק, חייב המעסיק לבצע את התשלום בתזמון כך שעד ה – 9 לחודש יגיע הכסף אל העובד. נכון הדבר גם להעברה בנקאית שעליה להתבצע עד מספר ימים לפני המועד הנקוב כדי שהכסף ייכנס בזמן. תשלום לאחר תאריך זה נחשב להלנת שכר.

 

תשלום חודשי לפי תאריך נקוב – סייגים

לפי דיני תשלומים אמור להיכנס השכר עד לתאריך הנקוב בחוק, ה – 9 לכל חודש. אולם עיכוב בתשלומים נוספים כמו בונוסים לא בהכרח ייחשב כהלנת שכר. נכון הדבר במיוחד למשכורת קבועה ושוטפת בעיקר במקרה של שכר מינימום הקבוע בחוק. סייג נוסף העומד בפני עצמו הוא תשלום שוטף + 30 עבור נותני שירות עצמאיים.

 

תשלום בשוטף + 30 ומעלה

עבור עצמאיים תשלום המשכורת עבור שירות מסויים הוא קצת שונה. דיני תשלומים לעובדים לפי חוק חלים גם על עצמאיים ונותני שירות. אולם עבורם יכול לשלם מקבל השירות באופן של שוטף +30. מה הכוונה? הכוונה היא לתקופה של עד 30 יום מרגע הנתן התשלום. באופן זה דיני תשלומים לעובדים חלים באופן דומה על עצמאיים ונותני שירות. על הדבר להיות מעוגן בהסכם העבודה שחותם מבעוד מועד נותן השירות אל מול המעסיק. עם זאת, הסכמים רבים כוללים שוטף +45 ואף שוטף +90, כלומר, התשלום מתבצע שלושה חודשים לאחר מתן השירות! הדבר אינו עומד בהלימה עם הדיני התשלומים לעובדים, אלא אם תשולם ריבית פיגורים עבור כל יום נוסף לאחר 30 יום מרגע קבלת השירות. במילים אחרות, תשלום משכורת לעצמאיים מעל 30 יום מקבלת השירות דורש תשלום פיגורים. עם זאת, עצמאיים רבים חותמים הסכמי תשלום ללא פיגורים, וכדאי להוועץ בכל מקרה של חתימה בעורכי דין מומחים בדיני עבודה. (לעוד פרטים בנושא: "משכורת ותלוש השכר: מדריך הזכויות לעובד")

 

היוועצות עם עו"ד מומחה בדיני עבודה

במקרה של שאלות המתעוררות בעקבות דיני עבודה ובפרט דיני תשלומים לעובדים על פי חוק, מומלץ להיוועץ עם עורך דין מומחה בענייני עבודה. עו"ד ליאת פיגל, מומחית מזה שנים בתחום, מנוסה ובעלת תוצאות מוכחות, תלווה אתכם בכל עניין ותיתן לכם את המענה שלו אתם זקוקים. שכירים או עצמאיים אל תשארו לבד בשטח, במיוחד במקרים רגישים של כספים ומשכורות.

דיני תשלומים לעובדים על פי חוק
דיני תשלומים לעובדים על פי חוק
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>