ClickCease
חיפוש

פרוטוקול שימוע

הליך פיטורים הוא הליך מלחיץ ומטריד למדי. חשוב לדעת כי הוא צריך להתנהל על פי חוק דיני עבודה בכדי להיחשב כהליך חוקי. אחד מהשלבים המרכזיים בהליך פיטורים נכון ומסודר הוא פרוטוקול שימוע. במאמר שלפניכם נעסוק במהות הפרוטוקול, כיצד עליכם להתנהל בהליך השימוע ומה עליכם לעשות במקרים בהם ההליך התנהל שלא כשורה 

 

הליך פיטורים

הליך פיטורים הוא הליך בהחלט לא נעים, המלווה בחששות ולחצים רבים. מטבע הדברים, עיקר הלחץ מוטל על העובד המפוטר, היות והוא עומד בפני אי וודאות תעסוקתית ובשל כך, דיני העבודה, בהם מתמחה עו"ד ליאת פייגל, מגדירים בין שאר הזכויות המגיעות לעובד גם את כל נושא הליך הפיטורים, באילו מקרים ניתן לפטר את העובד וכיצד הליך הפיטורים צריך להתנהל כראוי.

 

מהו פרוטוקול שימוע?

אחד השלבים הראשונים בהליך הפיטורים הוא הליך השימוע, המתבצע לרוב לפני פיטורים, אך לא בהכרח, כשהוא יכול להתקיים בכל מקרה בו המעסיק מעוניין להעלות טענות כנגד העובד. הליך השימוע הוא חלק מזכויות העובד, המגיע לכל עובד וללא קשר לוותק שצבר במקום העבודה, ומטרתו לאפשר לעובד להבין מהן הטענות שהועלו כנגדו ולתת לו הזדמנות הוגנת להשמיע את טענותיו ולהציג את הצד שלו.

הליך השימוע צריך להיות מתועד באופן מלא ובסופו של תהליך, להעלות את הדברים על גבי פרוטוקול שימוע. פרוטוקול שימוע צריך להיות מפורט ומדויק ולשקף באופן מלא את טענות הצדדים ועליו להיות חתום על ידי העובד.

 

כיצד מתנהל הליך שימוע?

הליך שימוע לעובד לפני פיטורים הוא חובה חוקית המוטלת על המעסיק, כשההליך צריך להתבצע על פי השלבים העיקריים הבאים:

 

הודעה בכתב

מעסיק המעוניין לערוך שימוע לעובד צריך להודיע לו על כך מראש ובכתב. את ההודעה מראש יש להעביר זמן סביר לפני ניהול השימוע (החוק אינו מגדיר מסגרת זמנים ספציפית, אך מקובל להתייחס להתראה סבירה כפרק זמן של לפחות 3 ימי עבודה מראש), בכדי שהעובד יוכל להיערך כראוי להליך.

 

פירוט נימוקים לפיטורים

על המעסיק לתת לעובד נימוקים מפורטים, בצירוף מסמכים רלוונטיים, בגינם המעסיק מעוניין לבחון את אפשרות הפסקת העסקתו. טענות כלליות בדבר התנהגותו של העובד אינן יספיקו ויש לנקוב באירועים מסוימים ובתאריכים ספציפיים של אירועים אלו.

 

קיום השימוע

שימוע לעובד ייערך בפני פורום המוסמך לקבל החלטתו בעניין. מבחינת העובד, ניתן לצרף נציג לבחירתו, כשכמובן מומלץ להיעזר בנציג מקצועי ובעל ניסיון בתחום – עורך דין דיני עבודה. על הליך השימוע להתבצע בצורה ראויה ואובייקטיבית, כשהמעסיק צריך לתת הזדמנות ראויה לעובד להשמיע את טענותיו במלואן, ללא הטיה או פרשנות אישית.

 

תיעוד השימוע

את הליך השימוע וטענות הצדדים יש לתעד באמצעות פרוטוקול שימוע ולאחר שהעובד עיין במסמך וראה כי הדברים אכן נכונים, עליו לחתום על פרוטוקול שימוע ולקבל עותק ממנו.

 

שימוע מאוחר

פיטורים ללא שימוע מהווים בהחלט הפרה של דיני העבודה, אך עדיין, למעסיק קיימת האפשרות לערוך שימוע מאוחר, הליך שימוע שיבוצע לאחר מסירת הודעת פיטורים לעובד. בכדי שהליך השימוע המאוחר יתקן את הליך הפיטורים הפגום שהתרחש, יש לבצע את השימוע בתום לב ומתוך נכונות כנה ואמיתית לשקול את טענות העובד ולהפוך את ההחלטה. מלבד זאת, הליך השימוע המאוחר זהה במאפייניו להליך השימוע הרגיל, לרבות קבלת עותק פרוטוקול שימוע.

 

הכנות מקדימות לשיחת השימוע

הליך השימוע מצליח אמנם לעורר בנו תחושות של לחץ ודאגה סביב כל אי הוודאות הקיימת ובכדי לצלוח את ההליך בצורה נעימה ולהציג את טענותיכם בצורה ברורה ומשכנעת, כדאי להשקיע זמן ומאמץ בהכנה מוקדמת לשיחת השימוע.

הכנה כזאת צריכה לכלול בדיקה מעמיקה של נסיבות הזימון לשימוע, איסוף ראיות התומכות בטענותיכם וניסוח תגובה מפורטת לכל טענה שהמעסיק מעלה. היוועצות מקדימה עם עו"ד דיני עבודה מומחה ובעל ניסיון בתחום, תוכל אף היא לסייע לכם להבין מהן הזכויות שלכם בתהליך וכיצד להיערך כראוי לקראת השימוע.

 

ניהול שיחת השימוע – כללי מפתח להתנהלות נכונה

להתנהגותו של העובד במהלך שיחת השימוע קיים תפקיד מהותי בניהול שיחת שימוע מוצלחת, כשבשלב הראשון, על העובד לדאוג להגיע בזמן שנקבע לשיחה (ואף כמה דקות מוקדם יותר), עם כל החומר הרלוונטי שתומך בטענותיו.

במהלך השיחה עצמה, חשוב לדאוג לדיבור מוקפד ומנוסח היטב, תוך שמירה על קור רוח. הזכרת הצלחותיכם ותרומתכם לקידום העסק, תוכל לסייע אף היא. מנגד, מומלץ שלא להודות באשמות המופנות כלפיכם ולהימנע מאיומים בתביעות משפטיות, חשיפת מידע פנימי וכדומה, באופן שרק ירחיק את האפשרות למציאת פתרון מתאים ומכבד עבור כל הצדדים.

כדאי לזכור, כי אמנם מדובר ברגע מלחיץ, בו אתם מרגישים כי אתם עומדים למשפט, אך באמצעות הצגת הדברים בצורה נכונה והבעת נכונות לשפר את הנקודות הדרושות שיפור, ניתן יהיה בהחלט להפוך את ההחלטה.

 

פרוטוקול שימוע – כדאי לדעת

שימוע בכתב

ככל והעובד מעוניין בכך, הרי שניתן לקיים את הליך השימוע בכתב, כלומר, קבלת טענות המעסיק ותגובת העובד בכתב. יחד עם זאת, ההמלצה הרווחת של עו"ד דיני עבודה היא שבמידה ואין צורך הכרחי ונסיבות מיוחדות לעריכת השימוע בכתב, עדיף יהיה לערוך שימוע פורמלי.

 

זימון לשימוע בהודעת וואטסאפ

הודעה מראש על הליך שימוע צריכה להינתן בכתב על ידי המעסיק ואחת הסוגיות המעניינות בנושא היא האם הודעת ווטסאפ נחשבת כהודעה בכתב. על פי פסיקת בית המשפט, להודעת וואטסאפ אין דין של הודעה בכתב ויחד עם זאת, ככל וזהו הפגם היחיד בהליך השימוע, הרי שהליך השימוע ייחשב חוקי.

 

שימוע אינו מהווה הפסקת עבודה

הליך שימוע וקבלת פרוטוקול שימוע בסופו אינו מהווה הפסקת עבודה ועל העובד להמשיך ולהתייצב לעבודתו כרגיל, עד לקבלת מכתב פיטורים. ככל והמעסיק אינו מעוניין שהעובד יגיע למקום העבודה, עליו לשלם לו שכר מלא עבור תקופת ההיעדרות.

 

אי התייצבות לשימוע

אי התייצבות העובד לשימוע יכולה להעיד על וויתורו של העובד להשמיע את טענותיו, אך בהחלט אינה מהווה הסכמה של העובד לפיטורים.

 

מה עלינו לעשות במקרים בהם ההליך השימוע לא התנהל כשורה?

פיטורים ללא שימוע או פיטורים שנעשו שלא על פי הסטנדרטים המקובלים (קבלת פרוטוקול שימוע חתום לדוגמה), מהווים פיטורים לא קבילים מבחינה משפטית, באופן היכול להוות עילה לתביעה בבית הדין לעבודה, בגינה ניתן יהיה לקבל פיצויים.

ככל ומתעוררות שאלות הנוגעות להליך הפיטורים עצמו ולקבלת פרוטוקול שימוע, מומלץ להיוועץ מראש עם עו"ד דיני עבודה מומחה בתחום – עו"ד ליאת פייגל, ובכך להימנע מאפשרות תביעה ודרישת פיצויים. למשרדנו ניסיון רב שנים בתחום ויחד עם הידע המקצועי והיחס האישי, נשמח להעניק גם לכם מעטפת נרחבת של שירותים משפטיים.

 

לסיכום

הליך שימוע הוא חלק מזכויות העובדים ומטרת ההליך היא לאפשר לעובד להציג את טענותיו בצורה מכובדת וראויה כלפי הטענות שהמעסיק מפנה כלפיו כשבסיומו של ההליך, על המעסיק להגיש לעובד פרוטוקול שימוע המתעד בצורה מדויקת ומפורטת את מהלך השימוע. אמנם מדובר ברגע מלחיץ ולא נעים, אך כדאי לזכור כי היערכות מקדימה ופנייה לשירותיו של עו"ד מומחה בדיני עבודה, תסייע לכם לצלוח את ההליך בצורה מכובדת וראויה ולדאוג לשמירת כלל הזכויות המגיעות לכם. צרו קשר ונעמוד לרשותכם בכל הנדרש.

 

פרוטוקול שימוע
פרוטוקול שימוע
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>