ClickCease
חיפוש

עבודה בחו"ל – הזכויות ותנאי העבודה על פי החוק

עובדים ישראליים רבים עומדים במהלך תקופת העסקתם בפני האפשרות לצאת לרילוקיישן בחו"ל. עבודה בחו"ל יכולה לפתוח צוהר משמעותי לאותם עובדים, אך בדומה לכל צעד חשוב בחיים – גם אליה יש להתכונן היטב. אחת מההכנות החשובות ביותר היא היכרות עם הזכויות ותנאי העבודה שלכם על פי החוק בשתי המדינות.

 

מה זה עבודה בחו"ל?

למושג "עבודה בחו"ל" יכולות להיות משמעויות שונות ומגוונות, אך במאמר זה נתרכז בשתי משמעויות עיקריות:

 

משמעות ראשונה: עובד ישראלי ומעסיק ישראלי

המשמעות הראשונה של עבודה בחו"ל היא עבודה במסגרתה נשלח עובד ישראלי לחו"ל על ידי מעסיקו הישראלי לתקופה ממושכת, וזאת להבדיל משליחתו לנסיעת עסקים קצרה.

 

משמעות שנייה: עובד ישראלי ומעסיק שאינו ישראלי

המשמעות השנייה של עבודה בחו"ל בה נעסוק במסגרת מאמר זה היא עבודה במסגרתה נשלח עובד ישראלי לחו"ל על ידי מעסיקו הישראלי, אך בחו"ל הוא מועסק על ידי חברה מקומית שיש לה קשר פורמלי עם המעסיק הישראלי, כך למשל במקרה של חברת בת.

 

תנאי עבודה בחו"ל – מיסוי

ככלל שיטת המיסוי בישראל היא שיטת מיסוי פרסונלית, ולא טריטוריאלית. המשמעות העיקרית שנובעת מכך היא שגם תושבי ישראל שאינם גרים בארץ באופן זמני מחויבים בתשלום מיסים בישראל.

 

כללי מס הכנסה ותקנות מס הכנסה הם המקורות החוקיים שקובעים את כללי המיסוי של עובדים ישראליים בחו"ל. על פי מקורות אלו עובד ישראלי שנשלח לחו"ל לתקופה העולה על שמונה חודשים, בין אם מעסיקו ישראלי ובין אם לאו, חייב בתשלום מס הכנסה בישראל.

 

זכות לניכוי הוצאות מס

לעובד ישראלי בחו"ל ישנן גם זכויות מסוימות בענייני מיסוי, ולא רק חובות. אחת מן הזכויות נוגעת לניכוי של שומת המס ממיסים ששולמו במדינת היעד אליה נשלח העובד, שכן בהחלט ייתכן מצב בו העובד יחויב בתשלום מס הכנסה באותה מדינה. זכות זו מטרתה למנוע כפל מיסוי.

 

זכות לניכוי הוצאות

זכות נוספת הנוגעת לעניין המיסויי המוענקת לעובד ישראלי בחו"ל היא זכות לניכוי הוצאות. מערכת המס הישראלית מכירה בכך שעצם השהייה החו"ל מחייבת את העובד בהוצאות רבות בתחומים שונים, כמו: חינוך לילדים, בריאות ומגורים, ועל כן היא אינה מחשיבה כהכנסה חייבת החזר הוצאות כזה מהמעסיק.

 

עם זאת חשוב לדעת שניכוי ההוצאות חל אך ורק על הוצאות שהוצאו בפועל, ועל כן יש צורך בהגשת מסמכים וקבלות לפקיד השומה על מנת לזכות בכך.

 

תנאי עבודה בחו"ל  – דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

תושב ישראלי מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם כשהוא שוהה בחו"ל, בין אם מעסיקו ישראלי ובין אם מעסיקו אינו ישראלי.

 

כאשר מעסיקו של העובד ישראלי, וחוזה העבודה נחתם בארץ, חלים עליו כל חוקי העבודה הישראליים ובתוכם גם החוקים הקשורים לשיעור ההפרשות החייבות לביטוח לאומי ולביטוח בריאות. כלומר, עובד כזה ימשיך לשלם את דמי הביטוח הלאומי בדיוק כפי ששילם בעבר.

 

עובד כזה חשוב שיוודא שהמעסיק אכן ממשיך להפריש עבורו את חלקו בדמי הביטוח, שכן אי תשלום כזה עלול לגרור פגיעה בזכויותיו הביטוחיות ואף קנסות כבדים.

 

עובד תושב ישראל שמעסיקו בחו"ל אינו ישראלי ישלם דמי ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי בהתאם לשיעור שנקבע בחוק למבוטח שאינו עובד ואינו עצמאי.

 

אמנה לביטחון סוציאלי

מטרתה של חתימה על אמנת ביטחון סוציאלי בין שתי מדינות היא שמירת רציפות הביטוח הלאומי של אזרחיהן כשהם עובדים על אדמתה של המדינה השנייה. כלומר, כאשר מקום העבודה בחו"ל הוא במדינה שיש לה אמנה כזאת עם ישראל יהיה העובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, זאת בתנאי ששילם אותם במדינת היעד.

 

ישראל חתומה, נכון להיום, על אמנה לביטחון סוציאלי עם המדינות הבאות: פינלנד, צ'כיה, שבדיה, שוויץ, צרפת, רוסיה, רומניה, סלובקיה, גרמניה, בריטניה, דנמרק, נורבגיה, הולנד, איטליה, אורוגואי, אוסטריה, בלגיה ובולגריה.

 

עבודה בחו"ל – קופות גמל וקופות השתלמות

עובד המעוניין להמשיך ולשמור על זכויותיו בקופות הגמל ובקופות ההשתלמות יהיה חייב להמשיך להפריש להן משכרו במהלך שהותו בחו"ל. שלא כהפרשה כזאת בארץ, לא יינתנו זיכויים או ניכויים במס הכנסה בשל כך, אלא רק בסוף השנה לאחר עריכת תיאום מס על ידי העובד.

 

זכויות העובד בעבודה בחו"ל

כאשר תושב ישראלי מועסק בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי המעסיק עדיין חב לו חובות רבות מכוח דיני העבודה הישראליים, נעמוד על כמה מהן:

 

זכות ראשונה: תשלום בעבור שעות הטיסה

העובד זכאי לתשלום בדמות שכר עבודה עבור שעות הטיסה ליעד אליו נשלח, גם אם לא עבד כלל במהלך הטיסה.

 

זכות שנייה: שמירת רצף ההפרשות הסוציאליות

העובד זכאי כמובן להמשך שמירת הרצף של כל זכויותיו והפרשותיו הסוציאליות, ביניהן הפרשות לקרן פנסיה, הפרשות לצורך פיצויי פיטורין, דמי ביטוח לאומי ועוד.

 

זכות שלישית: ביטוח בריאות במדינה הזרה

כאמור לעיל, המעסיק חייב להמשיך להפריש את חלקו בעבור דמי הביטוח הבריאות הממלכתי לעובד גם בעת שהותו בחו"ל. עם זאת, ביטוח זה אינו מכסה כמובן את ההוצאות הרפואיות של העובד ושל משפחתו בזמן שהייתם במדינה זרה.

 

על מנת לכסות הוצאות אלו על המעסיק לרכוש בעבור העובד ומשפחתו ביטוח רפואי בריאותו בעבור זמן שהותו בחו"ל.

 

שאלות ותשובות בנושא עבודה בחו"ל – הזכויות ותנאי העבודה על פי החוק

ישנם שני מצבים בהם עובד מתחיל לעבוד בחו"ל. במצב הראשון, העובד נשלח על ידי המעסיק שלו בארץ לעבודה מסוימת בחו"ל, בעוד שבמצב השני העובד נשלח לעבוד בחו"ל תחת מעסיק מקומי, כמו חברת בת זרה. יש חשיבות להיות המעסיק הישיר ישראלי או זר, שכן הדבר עשוי להשפיע על ענייני ביטוח לאומי למשל.

כל עובד בישראל מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות. במקרה של עובד ישראלי שהמעסיק שלו זר, יצטרך גם הוא לשלם את דמי הביטוח הלאומי ואת דמי הבריאות שנקבעו בחוק, אך הוא יעשה זאת בצורה המינימלית ביותר. החוק יחייב אותו לשלם כפי שמשלם אזרח שאינו שכיר ואינו עצמאי.

עובד ישראלי בחו"ל יכול להיות חשוף להוצאות מסוימות, בסכומים גבוהים יותר מאשר היה מוציא בארץ. חינוך לילדיו של העובד בישראל למשל עשוי להיות זול יותר מאשר חינוך לאותם הילדים בחו"ל. לכן, רשות המיסים בישראל מעניקה לעובדים ישראלים בחו"ל תחת מעסיק זר זכות לניכוי ההוצאות שלהם, באופן שבו היא לא מחשיבה החזר על הוצאות כאלו מטעם המעסיק כהכנסה החייבת במס. יש לצרף מסמכים מתאימים לרשות המיסים כדי לנכות הוצאות אלו.

במדינות רבות, כמו גם במדינת ישראל, המדינה משחקת תפקיד משמעותי בדאגה לביטחון החברתי של האזרח. במדינת ישראל, הביטחון הסוציאלי של העובדים נשמר על ידי הביטוח הלאומי. כדי ליצור רציפות בביטחון הסוציאלי של העובד, גם כאשר הוא עובד במדינה זרה, חתמה ישראל על האמנה לביטחון סוציאלי, שמאפשרת לעובד הישראלי לא לשלם את דמי הביטוח הלאומי הישראלי, כל עוד הוא שילם את דמי הביטוח הלאומי במדינת היעד שחתומה עם ישראל על ההסכם.

עבודה בחו_ל – הזכויות ותנאי העבודה על פי החוק
עבודה בחו_ל – הזכויות ותנאי העבודה על פי החוק
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>