ClickCease
חיפוש

עבודה בחגים

ימי החגים הם הזדמנות נהדרת לקחת חופש מהעבודה, לנוח, להירגע ולנקות את הראש. עם זאת, ישנם עובדים הבוחרים (או נדרשים) לעבוד גם במהלך החגים. עבודה בימי החגים מתנגשת פעמים רבות עם חופש הפולחן והדת של העובדים, ובנקודה זו עולות מספר שאלות מהותיות – כיצד החוק מתייחס לנושא עבודה בחגים? ומהן הזכויות המגיעות לעובדים העובדים במהלך החגים? בשאלות אלו ונוספות נעסוק בהרחבה במאמר שלפניכם

 

חוק שעות עבודה ומנוחה

דיני העבודה כוללים התייחסות מפורטת לזכויותיו וחובותיו של העובד, לגביהן תמיד מומלץ להיוועץ עם עו"ד דיני עבודה מומחה בתחום – משרד עו"ד ליאת פייגל. כשאחת מהזכויות נוגעת להסדרת הזמנים בהם העובד נדרש לעבוד והזמנים בהם הוא זכאי למנוחה שבועית, זכות המעוגנת בחוק שעות העבודה והמנוחה.

חוק שעות עבודה ומנוחה כולל תקנות שעות מנוחה והיתרים לעבוד בימי המנוחה השבועית למקומות עבודה ספציפיים. במסגרת החוק, מלבד יום המנוחה השבועי הנהוג על פי דתו של העובד, נקבעו גם מספר ימי מנוחה עבור ימי החגים המוכרים בחוק, כשעובדים שנעדרו בימי החגים הללו, יהיו זכאים לתשלום שכרם המלא.

 

מהם ימי החגים הקבועים בחוק?

ימי החגים היהודיים המוכרים בחוק, בגינם העובד יכול לצאת לחופש ולקבל תשלום, הינם:

חג זכאות לימי חופשה
ראש השנה 2 ימים
יום כיפור יום אחד
סוכות 2 ימים
פסח 2 ימים
יום עצמאות יום אחד
שבועות יום אחד

 

שעות עבודה בערב חג

מלבד ימי החופש המגיעים לעובד בחגים עצמם, חוק שעות עבודה ומנוחה מתייחס גם ליום הקודם לחג, בו שעות העבודה לא יעלו על 7 שעות. התייחסות החוק לימי ערבי החג באה לידי ביטוי בשתי סוגיות עיקריות:

 

תשלום שעות נוספות

ככל והעובד עבד יותר מ –7 שעות בערב חג, הרי שהוא יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות כקבוע בחוק.

 

ניצול ימי חופשה

על אף שיום עבודה בערב חג אינו נחשב ליום עבודה מלא, עובד שבחר לקחת יום חופש בערב חג, היעדרות זו תחשב ליום חופשה מלא. יחד עם זאת, במקומות עבודה מסוימים קיימים הסכמים ונהלים שונים, המאפשרים לקזז חלק מיום העבודה בעת ניצול חופש בערב חג.

 

תשלום עבור ימי חג

כל נושא התשלום עבור ימי חג מוסדר במסגרת צו הרחבה לקיצור שעות העובדה, המהווה ברירת מחדל עבור כל העובדים והמעסיקים, אלא אם כן קיים להם הסדר מיטיב אחר. התשלום עבור ימי חג מוסדר באופן הבא:

עובד חודשי זכאי למשכורת מלאה, ללא ניכוי ימי החגים בהם נעדר
עובד שעתי / יומי זכאות למשכורת מלאה עבור ימי החגים לאחר וותק של שלושה חודשים במקום העבודה

 

עבודה בחגים

עבודה בחגים יכולה להיות החלטה של העובד או אילוצים של העבודה ובכל מקרה, עבור עבודה בחגים העובד יהיה זכאי לקבלת תשלום מוגדל עבור עבודתו. הזכות לקבלת שכר מוגדל במהלך החגים הינה זכות הקבועה בחוק ומגיעה באופן אוטומטי לכלל העובדים (בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים לעיל).

 

האם ניתן לסרב לעבוד בחג?

במקומות עבודה מסוימים קיימת דרישה לעבוד בחגים, באופן המעלה את השאלה האם העובד יכול לסרב לעבוד בימים אלו. כעיקרון, במרבית המקרים העובד אכן יכול לסרב לעבוד בתקופת החגים וזאת בתנאי כי מדובר בסיבות הקשורות בדתו ובכך שהעובד הודיע עם קבלתו לעבודה (או לחלופין בפעם הראשונה בה דרשו ממנו לעבוד בחג) כי דתו אינה מאפשרת לו לעבוד. יחד עם זאת, ישנם תחומי עבודה בהם לא ניתן לסרב לעבוד בחג, כמו בגופים ביטחוניים, ענפי המלונאות ועוד.

 

תשלום עבור עבודה בחגים

עובד חודשי זכאי לתוספת שכר בשיעור 50% משכרו היומי וכן לזמני הפסקה ללא פגיעה בשכר
עובד שעתי / יומי זכאי לתוספת שכר בשיעור 150% משכרו השעתי. עבודה בחגים שלא מבחירת העובד, תזכה אותו בנוסף לדמי חגים, בשיעור השווה ל – 100% משכרם

 

האם עמלות נלקחות בחשבון בעת חישוב דמי חג?

חישוב דמי חג עבור עבודה במהלך החג מתבסס על שכר הבסיס של העובד והתוספות הקבועות להן הוא זכאי ובמקרים של עובדים שחלק ניכר משכרם הוא עמלות, עולה שאלה מעניינת – האם גם העמלות נלקחות בחשבון בעת חישוב דמי החג?

ככלל, חישוב העמלות כחלק מדמי החג טרם זכה למענה ברור ומוכרע בפסיקה ויחד עם זאת, במקרים אחרים קיימת התייחסות לרכיב העמלות כחלק מהשכר הקובע של העובד בעת חישוב זכויות שונות המגיעות לו.

 

עבודה בחגים – מהן הזכויות המגיעות לעובד?

שעות נוספות

עבודה בחגים מעל למכסת שעות העבודה הסטנדרטיות של העובד, תחשב כשעות נוספות, בגינן העובד זכאי לקבל תגמול נוסף, הן עבור העבודה בחג והן עבור השעות הנוספות וזאת על פי החלוקה הבאה:

שעתיים נוספות גמול עבור עבודה בחג + 25% עבור שעות נוספות (סה"כ 175% משכרו הרגיל של העובד)
שעה שלישית נוספת ואילך גמול עבור עבודה בחג + 50% עבור שעות נוספות (סה"כ 200% משכרו הרגיל של העובד)

 

עבודה במוצאי החג

במידה והעובד עבד במוצאי החג עוד בטרם שחלפו 36 שעות מסיום עבודתו לפני החג, עבודתו במוצאי החג תחשב עבודה בחגים ותזכה אותו בתוספת שכר בהתאם.

 

הפרשות פנסיוניות

במסגרת זכויות בעבודה, על המעסיק מוטלת החובה להפריש לעובדיו הפרשות פנסיוניות, הנגזרות משכר הבסיס של העובד והתוספות הקבועות להן הוא זכאי. עבודה בחגים אינה יוצאת מהכלל במקרים אלו (למעט בגין שעות נוספות, אז המעסיק אינו חייב בהפרשות פנסיוניות לעובד), אך ההפרשות הפנסיוניות יתייחסו לשכרו הרגיל של העובד (ללא תוספת דמי חגים).

 

ימי חג שיוצאים בשבת

ככל וימי החג הנקובים בחוק יוצאים על יום המנוחה השביעי (יום שבת), העובד יהיה זכאי לתוספת שכר בשיעור 50% בלבד. כלומר, העובד לא יוכל ליהנות מכפל תשלום עבור עבודה בחג ועבור עבודה בשבת במקביל.

 

מה עלינו לעשות במקרה והופרו זכויותינו?

במקרים של הפרת זכויות הנוגעות לנושא עבודה בחגים ובכלל, ניתן יהיה להגיש תלונה כנגד המעסיק באמצעות יחידת האכיפה של משרד העבודה או להגיש תביעה במסגרת בית הדין לעבודה. כדאי לדעת, כי במקרים של תביעות עבודה בחגים, על המעסיק תוטל האחריות להוכיח כי העובד הועסק מבחירתו. ככל ולא יוכח אחרת, ייחשב העובד כמי שחויב לעבוד בחג.

עם התעורר החשד להפרת הזכויות המגיעות לכם בכלל ובנושאי עבודה בחג בפרט, כדאי בשלב הראשון להיוועץ בשירותיו של עו"ד דיני עבודה מומחה, בכדי להבין ולנתח לעומק את המקרה שלכם. במסגרת שירותיו של עו"ד דיני עבודה תקבלו ליווי מקיף לאורך כל התהליך, החל משלב איסוף הראיות וביסוס עילת התביעה, דרך הגשת התביעה בערכאות המקובלות ועד למימוש מלוא הזכויות המגיעות לכם וקבלת פיצויים בהתאם.

משרד עו"ד ליאת פייגל הוא משרד המתמחה מזה מספר שנים בתחום דיני עבודה ובמידה ואתם מעוניינים להתייעץ ולבחון את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם, אתם מוזמנים לצור קשר.

 

לסיכום

החוק מגדיר את ימי החג המגיעים לעובדים וככל והעובד בחר (או נדרש) לעבוד בימים אלו, הרי שמגיע לו תגמול נוסף בהתאם. לצד השכר המוגדל, לעובדים במהלך החג קיימות זכויות שונות אותן כדאי להכיר ובכל מקרה של שאלות וספקות הנוגעות לזכויותיכם, תמיד מומלץ לפנות לשירותיו של עו"ד דיני עבודה מומחה.

 

עבודה בחגים
עבודה בחגים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>