ClickCease
חיפוש

מענק יובל

עובדי המגזר הציבורי, בעלי ותק של 25 שנה לפחות – ייתכן שאתם זכאים למענק יובל מהמדינה. מדובר על מענק מכובד הניתן באופן חד פעמי על סמך תנאים סוציאליים במקום העבודה שנקבעו עם כניסת העובד אליו. בידקו האם גם אתם זכאים לקבלת המענק ובאיזה גובה.

 

תנאים סוציאליים למגזר הציבורי

עובדי המגזר הציבורי אשר נכנסו למקום עבודתם לפני כ- 25 שנים ומעלה, זכו לתנאים סוציאליים המהווים הטבות כספיות מעולות, הכוללות בין היתר פנסיה תקציבית וזכאות למענק יובל. הדבר היה נכון לפני מספר עשורים, אולם כיום רוב עובדי המגזר הציבורי הנכנסים לא זכאים לתנאים אלה.

 

עובדי המגזר הציבורי הזכאים למענק יובל

המונח "המגזר הציבורי" לקוח מעולם העבודה ומתייחס לעובדי רשויות המדינה, הנחשבים לעובדי מדינה או עובדי מוסדות המדינה הבולטים. לפיכך, מקומות העבודה הבולטים במגזר הציבורי הינם:

  • עובדי ממשלה (במשרדי הממשלה השונים)
  • עובדי מערכת הביטחון (לרבות צבא ומשטרה)
  • עובדי רווחה (מטעם משרד הרווחה)
  • עובדי חינוך (בכללם הבולט מורים העובדים תחת משרד החינוך)
  • עובדי מערכת הבריאות
  • עובד בעל דירוג מנהלי
  • הנדסאים תחת מוסד מדינתי
  • אקדמאים מתחומי החברה והרוח המועסקים במשרה חברתית.

 

מענק יובל הניתן לגמלאים

מענק היובל מתחלק בין עובדים אשר יצאו לגמלאות ובין עובדים אשר עדיין מועסקים וצברו ותק מתאים של למעלה מ- 25 שנים ונמצאו מתאימים לקבלת הזכאות. עבור הגמלאים, מדובר על בעלי פנסיה תקציבית שעסקו באחד המקצועות הרשומים לעיל. סכום המענק ניתן אחת לשנה.

 

מענק יובל הניתן לעובדי מדינה פעילים

מענק יובל ניתן אחת לשנה גם לעובדים פעילים. גם כאן, מדובר על עובדים עם ותק של למעלה מ- 25 שנה, אשר נמנים על המקצועות המפורטים לעיל, ואשר נמצאו כעומדים בקריטריונים. יש להדגיש כי כיום עובדי מדינה אינם זכאים לתנאים אלה. מענק יובל ניתן לרוב במשכורת ספטמבר.

 

בכל שנה מתעדכנת הזכאות ובכך גם ההודעה על זמן קבלת המענק כתלות במגזר העובד, וחשוב להישאר מעודכנים על כך (ההודעה מתקבלת אצל חשב השכר בחברה).

 

בדיקת זכאות למענק יובל

עובדים פעילים או גמלאים, חשוב לבדוק את זכותכם לקבלת מענק יובל, ויותר מכך, חשוב לבדוק שהוא אכן התקבל. תוכלו לעשות זאת על ידי חשב השכר במשרדכם, דרך ייעוץ משפטי או דרך אתר האוצר והכלכלה דרך מחשבון. אם אתם בעלי זכאות לפי הקריטריונים אולם לא נמצאתם זכאים בפועל, כדאי לפנות לייעוץ משפטי בהקדם, כדי לוודא זכאות ולהבטיח את זכויותיכם לפי חוק. מדובר על סכום משמעותי.

גובה מענק יובל

מענק יובל ניתן פעם בשנה ונדמה שגובהו מכובד. הוא מחושב באופן שונה עבור גמלאים ועבור עובדים בפועל.

 

גובה מענק יובל עבור גמלאים

חישוב מענק יובל עבור גמלאים הינו 60% מהגמלה החודשית שמקבל העובד בפנסיה. בשנה הראשונה לפרישה מהעבודה, יקבל העובד מענק יובל בגובה של 60% משכר העבודה עצמו. לאחר מכן, בכל שנה יהיה מחושב האחוז מגובה הגמלה החודשית לפנסיה עצמה.

 

גובה מענק יובל עבור גמלאי עבודה סוציאלית

עבור עובדים סוציאליים שפרשו, החישוב נעשה בצורה מעט שונה. עבור מגזר זה החישוב יעשה לפי 40% מגובה הגמלה לפנסיה, במקום 60% עבור שאר המגזרים. לפיכך, עובדים סוציאליים אשר יוצאים לגמלאות, יקבלו בשנה הראשונה 40% מגובה השכר החודשי. החל מהשנה השנייה לגמלאות הם יקבלו מענק חד שנתי בגובה 40% מסכום הקצבה החודשית לפנסיה.

 

תשלום מענק יובל לעובדים הפעילים

עובדים פעילים אשר נמצאו זכאים לקבלת מענק יובל, זכאי לקבלת סכום המענק פעם בשנה. גם כאן חישוב המענק יעשה על פי 60% מהמשכורת החודשית. אולם, יש להתעדכן בחישוב זה בהתאם לסוג העבודה, שכן לרוב הוא אינו כולל תוספות חודשיות וגמולים מסוימים. כמו כן, מענק יובל מחושב בהתאם לאחוזי המשרה בפועל. בעוד שרוב עובדי המשק זכאים למענק בחודש ספטמבר, עובדי הוראה זכאים לו בחודש יוני ועובדי פרא רפואה זכאים לו בחודש ספטמבר.

 

חישוב ותק עבור מענק יובל

כמצוין לעיל, קבלת המענק ניתנת על סמך ותק של לפחות 25 שנה במשרד ממשלתי או במגזר הציבורי. לשם חישוב ותק נכנסים פרמטרים נוספים כגון חודשי השירות הצבאי בפועל. אם ישנם תפקידים נוספים שבהם עסק העובד, הנמנים תחת שירות המדינה, ייתכן שיחשבו גם הם לשם חישוב הוותק.

 

בידקו היטב האם הוותק המדווח לשם קבלת משכורת ומענק יובל הינו הוותק המירבי שיוכל לעמוד לרשותכם. כל שנת ותק יכולה להשפיע על הדירוג ובשל כך על גובה מענק יובל.

 

תביעה בגין אי תשלום מענק יובל

תביעה שהוגשה על ידי עובד עירייה אשר פרש לגמלאות ולא שולם לו מענק יובל. לטענתו, לפני עבודתו בעירייה עסק בעבודות ציבוריות אשר מקנות לו זכאות לוותק ובשל כך גם קבלת המענק. כמו כן הוא חתום על חוזה בכירים ובנוסף לכך זכאי לפנסיה תקציבית. עם זאת, בעת פרישתו נמנעה ממנו קבלת דרגה אשר הולמת את הוותק, הניסיון והתפקידים בהם עסק. לצורך כך, עבודה בשליחות המדינה מטעם ההסתדרות הציונית העולמית, ועבודתו בחברת שיכון ובינוי.

 

בית המשפט אמנם שלל את הוותק הניתן בגין העבודה בשיכון ובינוי, ודחה את התיק כולו. עם זאת, בערעור שהגיש העובד, נמצאה זכאותו למענק יובל בשל עבודתו בשליחות הציבורית ובשל עבודה נוספת בקרן קיימת לישראל (קק"ל).

 

ייעוץ משפטי לקבלת מענק יובל

על אף התנאים הברורים לקבלת המענק, ישנם סעיפים סבוכים כנראה בפסק הדין הנ"ל, אשר כביכול באים לטובת העובד, אולם בפועל פעמים רבות נגרעים מחישוב השכר ודיווח לרשויות המדינה, ובכך העובד נפגע. אם אינכם בטוחים בזכאות שלכם למענק או שנפגעה זכותכם לקבלתו בחוק, פנו לייעוץ משפטי אצל עורך דין ליאת פייגל, מומחית בדיני עבודה, כדי להבטיח את זכויותיכם בחוק.

 

מענק יובל
מענק יובל

 

שאלות ותשובות בנושא מענק יובל

מענק יובל יכול להינתן לעובדים במגזר הציבורי בעלי ותק של 25 שנים. מי שיכולים לקבל את המענק הזה הם עובדי משרד ראש הממשלה, עובדי מערכות הביטחון השונות, עובדי חינוך כמו מורים שעובדים במשרד החינוך, עובדי רווחה ועובדי מערכת הבריאות למשל.

ישנן כמה דרכים לבדוק זכאות לקבלת מענק יובל. דרך אחת היא לפנות לחשב במשרד שלכם, על מנת שהאחרון יברר האם יש לכם את הותק הדרוש לקבלת המענק. גם באתר של משרד האוצר והכלכלה אפשר לברר זכאות באמצעות מחשבון ייעודי. במידה ואתם אמורים להיות זכאים אך לא עומדים בתנאים מסיבה כלשהי, תוכלו לפנות לייעוץ משפטי כדי לבחון את הסוגייה ובמידת הצורך לדרוש את המענק.

גם גמלאים עשויים להיות זכאים לקבלת מענק יובל. עבור גמלאים, גובה המענק יהווה 60% מגמלת הפנסיה החודשית שהם אמורים לקבל. בשנה הראשונה לקבלת המענק לאחר הפרישה לגמלאות לעומת זאת, גובה המענק יהווה 60% מגובה המשכורת האחרונה של אותו גמלאי.

כדי לקבל מענק יובל, עובד במגזר הציבורי צריך להיות בעל 25 שנות ותק לפחות. החישוב לא חלק רק על מקום עבודה אחד במגזר הציבורי, וניתן להחשיב גם ותק שנצבר במקום עבודה אחר במגזר הציבורי. גם חודשי השירות הצבאי נכנסים למענק היובל. אם החישוב שיצא לכם נמוך מדי להערכתכם, שימו לב שהוא כולל את כל פרקי הזמן שלכם במגזר הציבורי או בשירות הצבאי.   

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>