ClickCease
חיפוש

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מהן זכויות העובדים שהועסקו בחברה?

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שחברות ועסקים עוברים מפאת מצבם הכלכלי, מותירים עובדים רבים עם שאלות בנוגע לזכויותיהם ובעיקר לגבי כספם. מאמר זה יסייע לכם להבין מהן זכויות העובדים שהועסקו בחברה חדלת הפירעון וכיצד הם רשאים לדרוש פיצויי פיטורין, שכר שטרם שולם וזכויות סוציאליות שמגיעות להם:

 

הדרישות ממעסיקים חדלי פירעון

חברה מסחרית שקורסת מותירה אחריה נפגעים רבים: ראשית, מייסדי החברה שרואים איך החזון, החלום והשאיפות גוועים בתהליך איטי וכואב. אחריהם כל המשקיעים והלקוחות שהוציאו כספים מכיסם אך כעת לא יזכו לקבל תגמול מתאים לתשלומים שביצעו. ולסיום, עובדי החברה שהשקיעו יום יום בעשייה מאומצת, מסורה ואכפתית וכעת נותרים ללא מקור פרנסתם.

במצב זה קיימים חוקים ברורים שמסייעים לעובדים ומטפלים בזכויותיהם, חלקם נובעים מהמחויבויות האמורות בחוק כלפי המעסיק:

מעסיקים נדרשים לשלם לעובדיהם את השכר החודשי לרבות הפרשות לפנסיה, לביטוח לאומי וכל תשלום סוציאלי אחר כמתחייב בהתאם לחוק וזאת ללא קשר למצבו הכלכלי של העסק. במקרה שבו החברה מנהלת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, העובדים יצטרכו לקבל על כך הודעה מוקדמת וכן תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לתעריף שקבוע בחוק.

אז מה קורה כשמעסיק חדל פירעון לא משלם לי משכורת? במקרה כזה, עובדים שלא קיבלו את המגיע להם יכולים להתאגד ולפנות לעורך דין לבחירתם. עורך הדין יעתור לבית המשפט בדרישה לצו פירוק כלפי המעסיק. במקביל, כל נכסי המעסיק עוברים לנאמן שיחלק אותם בין כל הנושים הקיימים. אם ישנם עובדים שלא קיבלו תשלום בנקודה זו, הם יקבלו קדימות בחלוקת נכסי המעסיק.

 

"מצטערים. החברה לא תוכל לשלם לכם"

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מנוהלים כלפי יחידים וחברות שסכום חובותיהם עולה על ההכנסות באופן שאיננו מאפשר עוד את תשלום ההוצאות הקיימות. הציבור הישראלי מכיר כמה וכמה מקרים שבהם מקום עבודה מסוים חדל מלהתקיים וניהל הליכי פירוק, מבלי שנותרו משאבים כדי לשלם לעובדים את שמגיע להם.

במקרים אלו, חוק זכויות העובדים קובע שחברה פושטת רגל שאיננה מסוגלת לשלם לעובדיה, תאפשר במקרים מסוימים לקבל דמי פיצויים מהביטוח הלאומי. הסכום מביטוח לאומי מבוסס על שכר בסיס עד 12 חודשים, כולל דמי נסיעה, שעות נוספות, מענקים ועמלות, תוספות ופרמיות. תשלום זה איננו כולל הוצאות אחזקת רכב ופלאפון, אש"ל וימי מחלה.

 

כיצד מקבלים פיצוי מהביטוח הלאומי?

כדי לקבל את הכספים, העובד נדרש להגיש למוסד לביטוח הלאומי תביעה מתאימה (טופס 5305). לטופס התביעה יש לצרף את שלושת תלושי השכר האחרונים ממקום העבודה, מסמך רשמי כלשהו שמציין את מועד תחילת העבודה (טופס 106 למשל), מסמך רשמי שמפרט את הכספים שהופרשו לקופת פיצויי הפיטורין ועוד מספר מסמכים כמפורט בטופס התביעה.

 

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחברות ותאגידים בקורונה

חדלות פירעון של חברה או תאגיד מציפה שאלות רבות בנוגע לעתידה של החברה. במקרים מסוימים ובכפוף להוכחת כושר הפירעון, חברה תוכל "לצאת מהבוץ" בשלב מסוים ולקבל מעין תקופת מבחן שבה עליה לשוב על רגליה. אך במקרים אחרים מדובר בתרחיש ידוע מראש שבו החברה תאלץ להפקיע את כל נכסיה, למסור אותם לנושים השונים, להתפרק ולהתחסל.

התהליך עצמו מאפשר לחברה, או יותר נכון לבעליה, לפעול כראוי על מנת להשיב ולו חלק מחובותיה לנושים שממתינים לקבל את כספם. בסיום ההליך החברה תפורק ובמקביל יתקבל הפטר מיתרת החובות שנותרו כך שהמעסיקים יוכלו לפתוח פרק כלכלי חדש בחייהם ולצאת לדרך נטולה קלון.

משבר הקורונה היווה את שיא כמות הבקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בקרב חברות ועסקים שונים, דבר שהציב גם עובדים רבים בפני שאלות לגבי זכויותיהם וכיצד דורשים אותן.

זכויות עובדים בחדלות פירעון של המעסיק

כדי שבקשת העובד לקבלת פיצויי פיטורין ושכר תאושר, עליו להציג תחילה את צו פירוק החברה או צו פתיחת הליכים שחתום מטעם בית המשפט המחוזי וזאת בנוסף להגשת טופס התביעה ויתר המסמכים הרלוונטיים.

מי שמאשר את בקשה זו בפעם הראשונה הוא הנאמן או המפרק שמונו לאותה החברה והמוסד לביטוח הלאומי בפעם השנייה. משמע שנדרשים שני אישורים מצטברים כדי לקבל תשלום מהמוסד לביטוח הלאומי ובמידה ואחד מהם לא התקבל, ניתן לערער. מומלץ לעשות זאת באמצעות עורך דין שמתמחה בדיני עבודה וזכויות עובדים.

בנוסף, חשוב להתוודע למספר זכויות שמגיעות לעובדים בעת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שעוברת החברה בה הם עבדו:

 

דין קדימה לשכר העבודה

זכויות עובדים קובעות שבמקרה של חדלות פירעון המעסיק, שכר העבודה ייחשב בדין קדימה, כלומר שהמעסיק יצטרך לשלם קודם לעובדיו לפני שישלם חובות אחרים.

 

ביטוח זכויות עובדים

זוהי זכות שניתנת בכפוף לצו פתיחת הליכי חדלות פירעון ופירוק חברה, הקובעת את הזכאות לקבל גמלת שכר עבודה ופיצויי פיטורין מהמוסד לביטוח הלאומי.

 

דרישת פירוק חברה

עובדים שלא קיבלו שכר וזכויות סוציאליות כחוק יכולים לדרוש בפירוק החברה וכניסתה אל הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

תשלומים כלולים בגמלה

עובדים שקיבלו תשלום מהביטוח הלאומי זכאים לקבל שכר עבודה, פיצויי פיטורין וגם תשלומים לקופת הגמל שהמעסיק היה אמור להפריש אך לא עשה זאת. כמו כן, כדאי לדעת שגמלת שכר עבודה איננה ניתנת לעיקול בשום מקרה.

 

לאחר הגשת תביעת חוב מצד עובדים בפירוק החברה

עובדים שתבעו את שכרם לאור הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שהחברה עוברת, יעבירו את התביעה כאמור לנאמן או המפרק ובאישורם למוסד לביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי יחשב את הפרשי ההצמדה ויעביר את התשלום ישירות לחשבון הבנק של כל עובד שתבע.

ישנם מקרים שבהם לא מתמנה בר תפקיד לפירוק החברה ובמקרה כזה, הכונס הרשמי יהיה זה שיבדוק את תביעות החוב מצד העובדים. הדבר כרוך בתשלום אגרה ע"ס 309 ₪. עקרונית על התביעה להיבדק בתוך 90 ימים אך בפועל מועד זה לעתים מתארך. גם הבדיקה של המוסד לביטוח הלאומי אורכת זמן כך שהתהליך המלא עשוי לקחת שנה ולעתים גם שנתיים.

כך תוכלו לזרז את קבלת הכספים:

  • וודאו שהתקבל צו פירוק או צו פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחברה, או פעלו לכך באמצעות עורך דין.
  • מלאו את תביעת החוב כנדרש, בצורה מלאה ומדויקת וצרפו את כל המסמכים מראש.
  • וודאו מול בעל התפקיד את בדיקת התביעה שלכם והשלימו במהירות כל מסמך או נתון חסר.
  • וודאו מול הביטוח הלאומי שכספכם הועבר לחשבון הבנק.

 

ועוד מספר זכויות עובדים ונקודות שחשוב להכיר:

  • אם תביעתכם נדחתה, אתם רשאים לערער לבית המשפט המחוזי שמטפל בהליך הפירוק ו/או חדלות הפירעון בתוך 45 ימים מההחלטה.
  • אם לא שולמו לכם תשלומים לקרן פנסיה או קופת גמל, החברה המנהלת אותן תוכל לתבוע עבורכם ובשמכם.
  • עובדים שהמעסיק שלהם לא הפריש לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים כספים שנוכו משכרם, יוכלו לחייב את הביטוח הלאומי (בכפוף להצגת חוזה עבודה או הסכם קיבוצי) לשלם אותם לקרן הפנסיה.

 

החברה קורסת ואתם חוששים לפגיעה בזכויותיכם? פנו אליי בהקדם!

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שחברות עוברות עשויים לקחת זמן רב, אך הם לא אמורים לפגוע בזכויות עובדים רבות שבניהול נכון ובשמירה על כל הזכויות, אמורים להתקבל במלואם. עורכת הדין ליאת פייגל מתמחה בייצוג עובדים בהליכי פירוק חברות וחדלות פירעון ודואגת שתקבלו את כל שמגיע לכם מהמעסיק. צרו קשר עוד היום ותאמו פגישת התייעצות.

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מהן זכויות העובדים שהועסקו בחברה_
הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מהן זכויות העובדים שהועסקו בחברה_
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>