ClickCease
חיפוש

חוק דמי מחלה

 

באופן טבעי, קיימים יחסים לא מאוזנים בין מעסיקים לבין עובדיהם. חוסר האיזון הזה, במקרים רבים עלול לגרום לתנאי העסקה לא הוגנים ולניצול העובדים. בהתאם, המדינה קבעה שורה של חוקים שתפקידם להגן על העובדים, ביניהם חוק דמי מחלה. כמו כן, לחוק זה תפקיד מכריע בשמירה על זכויות העובדים, קידום בריאות במקום העבודה והבטחת יציבות כלכלית שאינה תלויה בנסיבות שאין עליהן שליטה. במאמר שלפניכם נעסוק בהרחבה בחוק דמי מחלה, במשמעויות שלו ובדרכים בהן ניתן לממש אותו.

 

הגנה על העובדים – דיני עבודה

חוק דמי מחלה הוא חוק ששייך לקטגוריה רחבה יותר של חוקים – דיני עבודה. כמו כן, דיני העבודה בישראל מספקים תשתית חוקית השומרת על זכויות ואינטרסים של עובדים במגזרים שונים. בין היתר, חוקים אלו מכסים מגוון רחב של היבטים, לרבות שכר מינימום, שעות עבודה, זכאות לחופשה, תאונות בעבודה, התעמרות בעבודה, חופשת לידה, תקנות בטיחות ועוד.

המדינה מייחסת חשיבות רבה להבטחת נוהלי העסקה הוגנים, קידום של איזון בריא בין עבודה לחיים וטיפוח סביבת עבודה בטוחה ומכילה לכולם. חוקי העבודה בישראל משקפים את מחויבותה של המדינה לשמירה על זכויות העובדים וליצירת אווירת עבודה בטוחה.

 

למה חשוב לשמור על זכויות עובדים בזמן מחלה?

הרציונל למתן זכויות לעובדים בזמן שהם חולים, לרבות חוק דמי מחלה, נובע מההכרה שאנשים אינם צריכים להתמודד עם השלכות שליליות או לאבד את פרנסתם עקב נסיבות שאינן בשליטתם. שכן, מחלה או פציעה יכולים להשפיע באופן משמעותי על יכולתו של אדם לעבוד ולהתפרנס.

הענקת זכויות בשעת מחלה מבטיחה שעובדים יכולים לתעדף את בריאותם ולהחלים ללא חשש מאי יציבות כלכלית או אובדן עבודה. במידה של הפרה של דיני עבודה בכלל, ושל חוק דמי מחלה בפרט, חשוב לפנות ליעוץ שניתן על ידי גורם מקצועי, לרבות עו"ד דיני עבודה. כמו כן, מומלץ לוודא כי מדובר בעו"ד מומלץ ובעל מוניטין, כמו אלו של משרד עו"ד פייגל ושות'.

 

חוק דמי מחלה – קווים לדמותו

כאמור, חוק דמי מחלה מהווה חלק מקבוצת חוקים המוגדרת כדיני עבודה. באופן ספציפי, חוק דמי מחלה עוסק בימים המוגדרים כימי מחלה, בחובות של המעסיקים בימים הללו, בחובות העובדים ובתנאים הדרושים למישוש דמי מחלה. כדי לעשות סדר בכל זה, ריכזנו עבורכם את עיקרי החוק, תחילה נעסוק בימי המחלה והגדרתם ולאחר מכן נעבור לדמי המחלה:

 

מה הם ימי מחלה?

לפי חוק דמי מחלה, ימי מחלה מוגדרים כזכות הניתנת לעובדים להיעדר ממקום עבודתם בשל מחלה. באשר להגדרה של מחלה, לפי החוק מחלה מוגדרת כחוסר יכולת של עובד לבצע את עבודתו כתוצאה ממצב רפואי ולפי ממצאים רפואיים.

 

כמות ימי המחלה

עובדים זכאים למינימום של 1.5 ימי מחלה בחודש, כלומר 18 ימי מחלה בשנה. כמו כן, קיימת מגבלה לכמות ימי המחלה שניתן לצבור, כך שלא ניתן לצבור למעלה מ-90 ימים מחלה. חשוב להבהיר, 1.5 ימי מחלה בחודש הם המינימום הנדרש לפי חוק דמי מחלה, אך קיימים מקומות עבודה אשר מעניקים לעובדיהם יותר ימי מחלה, זאת לפי הסכמי ההעסקה שהם מציעים לעובדיהם.

בנוסף, עבור עובדים שאינם עובדים במשרה מלאה, המעסיקים מחויבים לתת ימי מחלה בכמות המחושבת באופן שונה מ-1.5 ימים בחודש. בהתאם, ימי המחלה יחושבו כתלות בכמות ימי העבודה החודשיים.

 

מי זכאי לימי מחלה?

באופן גורף, כל ציבור העובדים במדינת ישראל זכאי לימי מחלה. כאמור, כמות ימי המחלה המינימלית היא יום וחצי בחודש עבור עובד במשרה מלאה, ועבור עובדים במשרה חלקית יחושבו ימי המחלה לפי כמות ימי העבודה שלהם.

 

צבירת ימי מחלה בתקופת היעדרות

לפי חוק דמי מחלה, קיימים מקרים בהם ימי המחלה ימשיכו להיצבר גם בתקופות היעדרות ממקום העבודה. בין המקרים הללו ניתן למנות חופשות לידה, ימי אבל בהם העובדים נעדרו ממקום העבודה וימי הכשרה לטובת מקום העבודה.

 

דמי מחלה – איך מקבלים וכמה?

אחרי שהבנו מה הם ימי מחלה וכיצד הם מוגדרים, הגיע הזמן להבין כיצד ניתן לממש אותם. באופן כללי, דמי מחלה הם המימוש בפועל של ימי המחלה שנצברו. אז איך ממשים אותם? מה התנאים? כמה אפשר לממש? כמה כסף מקבלים עבורם?

 

מתי מקבלים דמי מחלה?

לפי חוק דמי מחלה, מעסיק מחויב לספק את דמי המחלה לעובד החל מהיום השני של המחלה. כלומר, היום הראשון של היעדרות בשל מחלה לא מזכה את העובד בדמי מחלה. יחד עם זאת, במקומות עבודה מסוימים ותחת הסכמים קיבוציים כאלו ואחרים, ניתן לקבל דמי מחלה כבר עבור יום ההיעדרות הראשון מהעבודה.

 

גובה דמי המחלה

גובה דמי המחלה שהמעסיק חייב לספק לעובד בשל היעדרות משתנה כתלות במספר ימי המחלה. כאמור, עבור היום הראשון של המחלה מעסיקים לא חייבים לשלם דמי מחלה, ביום השני והשלישי להיעדרות בשל המחלה המעסיקים ישלמו 50% מהשכר העבודה הרגיל של העובד, והחל מהיום הרביעי והלאה ישלמו 100% מהשכר הרגיל של העובד.

 

דמי מחלה עבור מחלה ממארת או דיאליזה

במקרה בו עובד נעדר ממקום העבודה בשל טיפולים או בדיקות הקשורים למחלה ממארת, זכאי העובד לדמי מחלה של 100% משכר העבודה הרגיל שלו החל מהיום הראשון להיעדרות. כמו כן, עובד אשר זקוק טיפולי דיאליזה קבועים גם כן יהיה זכאי לדמי מחלה של 100% משכר העבודה הרגיל עבור ימי ההיעדרות וכבר מהיום הראשון.

 

דמי מחלה עבור סיוע לבן משפחה

לפי חוק דמי מחלה, עובדים שהם הורים לילד עם מוגבלות ונעדרים ממקום העבודה כדי לסייע לו, זכאים לדמי מחלה עבור ההיעדרות. יתרה מכך, הם זכאים לדמי מחלה של 100% החל מיום ההיעדרות הראשון.

 

מי זכאי לדמי מחלה?

באופן כללי כל עובד זכאי לדמי מחלה בתנאי שהוא מספק הוכחה שההיעדרות שלו היא אכן כתוצאה של מחלה או סיבה אחרת המוגדרת בחור דמי מחלה. יחד עם זאת, עובדים אשר עובדים במשמרות, לא זכאים לדמי מחלה עבור במידה ולא נקבעה להם משמרת לאותו היום בו חלו.

 

מימוש הזכאות של דמי המחלה

אז אחרי שהבנו מה הם דמי מחלה ומי זכאי להם, צריך להבין כיצד ניתן לממש אותם. לפי חוק דמי מחלה, עובדים הנעדרים ממקום העבודה בשל מחלה נדרשים להודיע למעסיק שלהם תוך שלושה ימים מיום ההיעדרות הראשון על היעדרותם ועל תקופת ההיעדרות המשוערת. כמו כן, כדי לקבל את דמי המחלה העובדים צריכים לספק תעודת מחלה אשר מונפקת על ידי רופא שמועסק בקופת חולים.

 

מתי משלמים את דמי המחלה?

המועד בו ישולמו דמי המחלה תלוי בתאריך בו מסר העובד את תעודת המחלה למעסיק. במידה והעובד סיפק את תעודת המחלה עד שבעה ימים מהיום בו המעסיק משלם את שכרו, דמי המחלה יכללו באותו החודש. מנגד, אם העובד סיפק את התעודה במועד מאוחר יותר, דמי המחלה ישולמו בחודש הבא.

 

לסיכום – אל תוותרו על הזכויות שלכם

חוק דמי מחלה שייך לשורת חוקים שמטרתם להגן ולשמור על הזכויות של העובדים. במסגרת החוק, ניתן לצבור ימי מחלה ולממש אותם במידת הצורך. באופן הזה, אפשר לקבל שכר עבור ימים בהם נסיבות בלתי נשלטות, ומוגדרות על פי חוק, מונעות הגעה לעבודה.

חוק דמי מחלה
חוק דמי מחלה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>