ClickCease
חיפוש

חוקים וזכויות של עובדים זרים

עובדים זרים הם כבר חלק בלתי נפרד משוק העבודה בישראל ולכן חשוב להכיר גם את הזכויות שלהם וגם את החובות החלות על המעסיק. באופן הזה, ניתן להבטיח התנהלות תקינה מול עובדים זרים בתחומים שונים ובמידת הצורך גם לנצל את ההגנות הקיימות בחוק. בנוסף, היכרות עם סוגים שונים של חוקים וזכויות יכולה להיות רלוונטית לכל מי שרוצים לדעת מתי להתייעץ עם עורך דין.

בישראל קיימת שורה ארוכה של חוקים וזכויות של עובדים זרים ושל מעסיקים. לפי החוק, ניתן להעסיק עובדים זרים רק בהתקיים 3 תנאים מצטברים: המעסיק מחזיק בהיתר תקף מטעם רשות האוכלוסין וההגירה, לעובדים יש רישיון תקף לעבודה בישראל והמעסיק רשם את העובדים הזרים על שמו ברשות האוכלוסין וההגירה אחרי ששילם את האגרות כדין.

 

מי משלמים אגרה על העסקת עובדים זרים?

היתר העסקה מקבלים לפי חוקים וזכויות של עובדים זרים בישראל אחרי הגשת טפסי בקשה. את טפסי הבקשה מגישים לרשות האוכלוסין וההגירה, שאחראית גם על תשלום האגרות. אם מעסיק מקבל היתר להעסקת עובדים זרים, הוא צריך לשלם אגרה שנתית עבור האשרה – למעט מעסיקי עובדים זרים לצורך טיפול סיעודי שפטורים מתשלום אגרה שנתית.

 

אכיפת חוקים וזכויות של עובדים זרים

אחד ההיבטים החשובים המשפיעים על האופן שבו קובעים כל חוק וזכות של עובד זר בישראל קשור לאכיפה. לפי החוק, לזרוע העבודה והתעשייה למשל יש סמכויות אכיפה גם מבחינה מנהלית וגם מבחינה פלילית. כמו כן, יחידת האכיפה הרלוונטית אחראית על תחום שוויון ההזדמנויות בעבודה וקיימות סמכויות אכיפה אזרחיות שמאפשרות להטיל קנסות ועיצומים על מעסיקים שלא פועלים כחוק.

השמת עובדים זרים לפי החוק בישראל

בחלק מהמקרים של העסקת עובדים זרים מתבצע תיווך בין המעסיק לבין העובד, על ידי לשכה פרטית. הלשכה אחראית על שלבים שונים של עבודה והשמה בעבודה בישראל והיא גם נותנת שירותים מסוימים לעובדים הזרים:

  • קבלת עובדים בנמל התעופה
  • הבאת העובדים למקום העבודה
  • מתן מידע על מקומות עבודה מתאימים
  • סיוע בהגשת בקשה לפיצוי בעקבות תאונה או פציעה

מבחינת החוק, עובדים זרים בענף הסיעוד למשל חייבים ברישום בלשכה פרטית. בלי לרשום עובדים זרים מענף הסיעוד בלשכה פרטית אסור על פי החוק להעסיק אותם, בלי קשר למצב הבריאותי של האדם הסיעודי. לכן, חשוב להתייעץ עם עורך דין לפני העסקת עובדים זרים באופן הזה וצריך למצוא את הלשכה הפרטית שיכולה לטפל בנושא.

 

מה הזכויות של עובדים שמגויסים דרך לשכה פרטית?

גיוס דרך לשכה פרטית מפורט בצורה מלאה ברשימה של חוקים וזכויות של עובדים זרים בישראל. ראשית, החוק קובע שעל הלשכה הפרטית למסור לכל עובד זר הודעה מלאה בנוגע לזכויות שלו, התשלום שהיא רשאית לגבות ממנו, מידע אודות המעסיק, תיאור העבודה, קיום אשרה, תקופת העבודה ואומדן השכר הצפוי.

שנית, החוק אוסר לגבות מעובד זר תשלום על קבלת אשרה ורישיון לישיבה בישראל. המקרה היחיד ששונה הוא זה שבו לשכה פרטית מתווכת עובדים זרים שנמצאים מחוץ לישראל לצורך עבודה בישראל. במקרים כאלה, רשאית הלשכה הפרטית לגבות ממבקשי עבודה תשלום בגין התיווך ואת עלות כרטיסי הטיסה לפי כללים וסכומים שקבועים בחוק.

עוד היבט קריטי מבחינת מערכת היחסים של לשכה פרטית עם עובדים זרים קשור לאופן שבו החוק מחייב את שמירת הראיות לתשלום. החוק מכיר בכך שקשה לעובדים הזרים לעקוב אחר התשלומים שהם מעבירים או מגיעים אליהם, לכן מומלץ לשמור כל קבלה על כל הליך שקשור להליך הגיוס. בהמשך, יכול להיות שיהיה צורך בקבלות אלו על מנת לברר האם נדרשו מהעובדים הזרים תשלומים מסוימים באופן לא חוקי או בצורה שסותרת הסכמים קיימים בין ישראל ומדינות המוצא שלהם.

 

מה ההבדל בין סוגים שונים של חוקים וזכויות של עובדים זרים שמועסקים על ידי קבלן?

קבלן כוח אדם לא רשאי לעסוק במתן שירותי כוח אדם של עובדים זרים, אלא אם הוא קיבל היתר מיוחד לכך מאת שר הפנים. עם זאת, כן ניתן להעסיק עובדים זרים באמצעות קבלן כוח אדם במידה ובהיתר השהייה שניתן לעובד לא מופיעה התייחסות מגבילה לגבי המעסיק או מקום העבודה.

מה שכן צריך לשים לב אליו זה ההבדל בין סוגים שונים של חוק וזכות של עובד זר שמועסק על ידי קבלן כוח אדם בתחומים מסוימים ובהם:

  1. תחום הסיעוד – העסקת עובדים זרים באמצעות קבלן כוח אדם נפוצה מאוד בתחום הסיעוד. בתחום הזה יש ביקוש גבוה להעסקת עובדים זרים בגלל עלייה בתוחלת החיים ומצוקת כוח אדם מקומי, לכן קבלני כוח אדם הם אלו שבדרך כלל גם מתנהלים מול בני המשפחה של הורים מבוגרים.
  2. ענף הבניין – בענף הבניין יש פחות עובדים זרים כיום בהשוואה לעבר. מנגד, הציפייה היא לגידול מסוים במספר העובדים הזרים שיגיעו לישראל על מנת לסייע בענף הבניין וזאת בגלל מצוקת הדיור והחוסר בפרויקטים. בינתיים, ניתן להעסיק עובדים זרים בענף הבניין רק באמצעות קבלן כוח אדם שקיבל היתר מיוחד בשביל זה.

בכל מקרה, עובדים זרים שמועסקים על ידי קבלן כוח אדם זכאים לאותם תנאי עבודה כמו עובדים ישראלים. קבלן כוח האדם הוא מעסיק לכל דבר ועניין, לכן גם מוטלות עליו חובות רבות.

בין היתר, על קבלן כוח אדם שמעסיק עובדים זרים להכיר למשל את הנושא של הגבלת תקופת ההעסקה. לפי הסעיף הזה בחוק, אסור להעסיק עובדים זרים באמצעות קבלן כוח אדם למשך תקופה של מעל 9 חודשים ברצף – למעט בענף הבניין, שם מותר להעסיק עובדים זרים באמצעות קבלן כוח אדם גם לתקופות ארוכות יותר.

 

מהם יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובד זר?

הסיבה העיקרית לכך שמעסיקים של עובדים זרים מגיעים להתייעצות עם עורך דין קשורה להפרה של יחסי העבודה בין הצדדים. יחסי העבודה עלולים להיות מופרים כי המעסיק לא מודע לחובות שמוטלות עליו, כי העובד הזר לא התנהל נכון מול המעסיק או בני המשפחה או בגלל נסיבות אובייקטיביות שלא קשורות אל אחד הצדדים. עם זאת, היכרות עם יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובד זר כפי שמתייחס אליהם החוק בהחלט יכולה למנוע את עוגמת הנפש.

לפי החוק, כל מעסיק של עובד זר צריך למשל לחתום על הסכם עבודה ולמסור אותו לעובדים עוד לפני תחילת העבודה בפועל. המעסיקים לא תמיד יודעים את זה, אבל הסכם העבודה חייב לכלול שורה ארוכה של פרטים ובהם זהות המעביד, זהות העובדים, תיאור התפקיד, פירוט השכר, מידע על ביטוח בריאות ומגורים ועוד.

 

למה חשוב להתייעץ עם עורך דין מקצועי?

כל הנושא של חוקים וזכויות של עובדים זרים נחשב דינאמי כי חלים בו שינויים רבים לעיתים קרובות. אבל באופן עקרוני, המטרה היא להגיע למצב שבו העובדים הזרים מקבלים את מלוא הזכויות שלהם בדיוק כמו עובדים ישראלים – אבל תוך כדי גם להקל על המעסיקים. בשביל להשיג את המטרה הזו, צריך להתייעץ עם עורך דין שמכיר את התחום ובקיא בו.

 

חוקים וזכויות של עובדים זרים
חוקים וזכויות של עובדים זרים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>