ClickCease
חיפוש

זכויות עובדים בחקלאות

מאז קום המדינה, ענף החקלאות מהווה את אחד מענפי התעשייה העיקריים בישראל. ענף החקלאות כולל תחתיו את כלל הגידולים החקלאיים בשדות ובמטעים, וכן גידול בעלי חיים המשמשים לצרכי תעשיית המזון. חלק ניכר מהעובדים בענף זה הם מהגרים זרים. בין הסוגיות המשפטיות הייחודיות לענף החקלאות נמצא נושא זכויות עובדים בחקלאות, בו נתמקד במאמר שלפניכם

 

ענפי החקלאות בישראל

תחום החקלאות נחשב עוד מימי קום המדינה לאחד הענפים המרכזיים בתעשייה המקומית, כאשר ענפי החקלאות כוללים מגוון סוגי ענפים:

 

ענפים מסורתיים

תחת ענפי החקלאות המסורתיים ניתן למצוא את ענפי גידולי השדה והמטעים, ענפי הלול והרפתות, מרכזי מזון ועוד.

 

ענפים מודרניים

עם התפתחות הטכנולוגיה ושיטות הגידול השונות, התפתחו להם ענפי חקלאות מודרניים וחדשניים, כאשר בין הבולטים מביניהם נמצאים: חוות גידול קנאביס רפואי, גידולים הידרופוניים, גידול אצות ודגים, ייצור מזון אורגני ועוד.

 

מאפייני העבודה החקלאית

ענף החקלאות בישראל נחשב אמנם לענף מרכזי בתעשייה המקומית, אך בשל מאפייני העבודה הקשוחים, הכוללים חשיפה לתנאי מזג אוויר משתנים וקיצוניים, שעות עבודה לא קבועות, הכוללות שבתות וחגים ותקופות עונתיות בהן אין עבודה, קיים קושי מהותי בהשגת עובדים ישראלים, כך שהענף נשען ברובו על אזרחים ממדינות זרות.

 

בתחום החקלאות ניתן למצוא עובדים בעלי השכלה גבוהה, בעיקר בתחום התעשייה והניהול, אך לגבי שאר העובדים, פעמים רבות מדובר בעובדים בעלי השכלה בסיסית, העובדים בתנאי שטח מאתגרים, כאשר חלקם כלל לא מודעים לכל נושא זכויות עובדים בחקלאות וכפועל יוצא מכך, מוותרים על זכויות רבות המגיעות להם על פי חוק.

 

זכויות עובדים בחקלאות – הסדרת הנושא בחוק

חשוב להכיר כי כל הנושא של זכויות עובדים בחקלאות מוסדר למעשה בחוק ומתוקף הסכם קיבוצי שנחתם בשנת 1998 בין הסתדרות העובדים לבין התאחדות האיכרים בישראל. הסכם קיבוצי זה עבר רפורמה בשנת 2000, במהלכה ניתן צו הרחבה להסכם, המחיל את הוראותיו לא רק על משקים חקלאיים, אלא גם על תחומים נוספים כמו – אריזה, חקלאות, משתלות ועוד.

 

סוגיות משפטיות מהותיות בנושא זכויות עובדים בחקלאות

במסגרת ההסכם וצווי ההרחבה שניתנו בנושא זכויות עובדים בחקלאות, ניתנה התייחסות נרחבת לסוגיות משפטיות שונות בתחום זכויות עבודה ובין הבולטות מביניהן נמצאות:

 

עובד זמני / קבוע

צו ההרחבה הכללי עושה הבחנה ברורה בין עובד זמני לעובד קבוע, כאשר להגדרת הקביעות קיימות השלכות משפטיות שונות, שהמרכזית מביניהן היא חובת ההודעה המוקדמת במקרה של הפסקת עבודה. כך, על פי צו ההרחבה הכללי, במשך ששת חודשי העבודה הראשונים ייחשב העובד כעובד זמני, המחויב להודיע על הפסקת עבודה בהתרעה מוקדמת של יום אחד. לאחר תקופה של ששה חודשים, העובד ייכנס לתקופת ניסיון למשך ששה חודשים נוספים ובסיום התקופה, ייחשב כעובד קבוע.

 

שעות עבודה

שעות העבודה הקבועות במסגרת החוק לעובדים בענף החקלאות הן 43 שעות שבועיות, כאשר שכר העבודה השעתי שלהם יחושב לפי 186 שעות עבודה. צו ההרחבה לעובדים בענף החקלאות מתייחס גם לעבודה בחודשי הקיץ המאתגרים (יולי – אוגוסט), בהם העובדים בחוץ יהיו זכאים ליום עבודה מקוצר, שיעמוד על 7 שעות בימים ראשון עד חמישי וביום שישי על 5 שעות.

תשלום שעות נוספות לעובדים בענף החקלאות ייעשה על פי חישוב של 25% עבור כל שעת עבודה נוספת, כאשר החל משעת העבודה השלישית החישוב ייעשה לפי 50%. עבודה בימי שבתות וחגים תזכה את העובד בתגמול מוגדל, העומד על 175% מיום עבודה רגיל.

 

זכויות סוציאליות

זכויות עובדים בחקלאות מתייחסות גם לכל נושא הזכויות הסוציאליות של העובדים, המבוטחות באמצעות קרן הביטוח. הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים בענף החקלאות זהות למעשה לזכויות הסוציאליות המגיעות לכל עובד אחר וכוללות את הזכויות העיקריות הבאות:

 

ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני מהווה את אחת הזכויות החשובות ביותר לעובדים בכלל ולעובדים בענף החקלאות בפרט, כשהן מספקות מעטפת הגנה כלכלית לעובד ולבני משפחתו במקרים של אובדן כושר עבודה ו/או פטירה.

 

פיצויי פיטורים

פיצויי הפיטורים הם רכיב הנצבר בביטוח הפנסיוני של העובד, כאשר העובד יוכל למשוך את הכספים במועד הפיטורים או עם הגיעו לגיל פרישה.

 

דמי חופשה / מחלה

לכל עובד קיימת הזכאות לקבלת חופשה שנתית ולהבדיל, ימי מחלה, בתשלום, כאשר היקף הימים והתשלום ליום חופשה / מחלה תלוי בהיקף המשרה ובוותק של העובד.

 

דמי נסיעות

עובד הנדרש להגיע בתחבורה ציבורית למקום העבודה, זכאי לקבל תשלום הוצאות נסיעה, בסכום יומי הקבוע על פי חוק. עובדים בענף החקלאות שמגיעים לעבודה גם בימי שבתות וחגים, יקבלו גם עבור ימים אלו הוצאות נסיעה בהתאם.

 

העסקת עובדים זרים בחקלאות

תנאי העבודה הקשים הביאו לכך שענף החקלאות הוא אחד הענפים המרכזיים הנשענים על ייבוא עובדים ממדינות זרות, כאשר נכון להיום, קרוב ל – 30,000 עובדים ממדינות זרות (בעיקר מתאילנד), מועסקים בענפי החקלאות השונות. העסקת עובדים זרים מעלה אף היא מספר סוגיות משפטיות מרכזיות דוגמת:

 

זכויות סוציאליות

זכויות עובדים בחקלאות רלוונטיות גם עבור עובדים זרים, הזכאים לקבלת מרבית תנאי ההעסקה וזכויות ייחודיות נוספות המסדירות את שהייתם בארץ. הפרת זכויות עובדים זרים מהווה פעמים רבות עילה לתביעה, איתה מומלץ להתמודד עם גורם מקצועי מומחה בתחום – עורך דין דיני עבודה.

 

ניוד עובדים חקלאים

בשל עומסי עבודה משתנים, זמני חופשות ואילוצים כאלה ואחרים, מעסיקים רבים נדרשים להעביר ביניהם עובדים זרים לתקופת זמן מוגבלת (מינימום חודש ומקסימום חצי שנה). תהליך הניוד מתבצע באמצעות הגשת בקשה מסודרת והחתמת העובד הזר על הטופס, כאשר הבקשה תיבחן על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

 

כדי לבצע את הניוד בצורה חוקית ומסודרת יש לעמוד בכללים הבאים:

 

  1. קבלת הסכמת העובד הזר לניוד
  2. קבלת אישור מרשות האוכלוסין וההגירה במידה ומדובר בניוד עובד ליישוב אחר
  3. ניוד עובד זר יתאפשר רק לאחר שהעובד עבד לפחות 14 ימים במקום העבודה הראשון

 

תאונות עבודה בענף החקלאות

ענף החקלאות אמנם אינו נחשב ליוצא דופן במיוחד בכל הקשור לסוגית תאונות עבודה, אך כמו בענפים אחרים, גם בענף החקלאות ייתכנו תאונות עבודה מסוגים שונים, במסגרתם ניתן יהיה לתבוע שני גורמים עיקריים:

 

ביטוח לאומי

תביעת תאונת עבודה כנגד ביטוח לאומי תאפשר לכם לקבל דמי פגיעה זמניים, אשר נועדו לפצות על אובדן הכנסה או גמלת נכות מעבודה, במקרים בהם נקבעו לכם אחוזי נכות מהפגיעה.

 

המעסיק

תביעה כנגד המעסיק בגין תאונת עבודה היא תביעה נזיקית לכל דבר ועניין ובמסגרתה, נדרש להוכיח את רשלנותו של המעסיק או הפרתו חובה חקוקה.

 

עורך דין דיני עבודה – אל תוותרו על הזכויות שלכם

זכויות עובדים בישראל בכלל ובתחום החקלאות בפרט, כוללות סוגיות משפטיות מהותיות, אשר העובד הפשוט אינו תמיד מודע אליהן, באופן היכול לפגוע בעובד הן מבחינה כלכלית והן מבחינת מקצועית. על מנת לעמוד על הזכויות המגיעות לכם ולמצות את הדין במקרים בהם זכויותיכם נפגעו, מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד מומחה בתחום, המכיר היטב את לשון החוק והתקדימים המשפטיים – עו"ד ליאת פייגל.

 

לסיכום

ענף החקלאות בישראל כולל תחתיו מגוון סוגיות משפטיות המתייחסות בין השאר לזכויות העובדים, הן עובדים ישראלים והן עובדים זרים, במספר תחומים: זכויות סוציאליות (ביטוחים, פיצויים ועוד), קביעות, שעות עבודה ועוד. על מנת להכיר היטב את הזכויות שלכם, ולקבל פיצויים במקרה שהן הופרו, מומלץ לפנות בהקדם לשירותיו של עו"ד דיני עבודה מומחה בתחום.

 

זכויות עובדים בחקלאות
זכויות עובדים בחקלאות
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>