ClickCease
חיפוש

דמי הבראה עבור 75 אחוז משרה

 

כל עובד, בין אם במגזר הפרטי או הציבורי זכאי לתשלום חד שנתי של דמי הבראה בגין תקופה של שנה לפחות במקום העבודה ובהתאם לוותק. דמי ההבראה תלויים גם באחוזי המשרה של העובד. כך למשל, גובה דמי הבראה עבור 75 אחוז משרה יהיה שונה מזה של משרה מלאה. כל הפרטים על דמי הבראה במאמר זה.

 

מהם דמי הבראה

כאשר מדובר על דמי הבראה, מדובר למעשה על תשלום שנתי חד פעמי לעובד על ידי המעסיק. דמי ההבראה נקראים כך כיוון שבמקור היה אמור סכום הכסף הנ"ל לממן ולו באופן חלקי נופש או חופשה של העובד. עם זאת, הכסף עומד לרשות העובד לכל צורך שיבחר.

 

כיצד מופיע סעיף דמי הבראה בתלוש השכר

כיוון שמדובר על תשלום עבור נופש, בחלק מתלושי המשכורת יופיע הסעיף כ"דמי הבראה", אולם בתלושים אחרים יופיע הסעיף כ"השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש". על כל פנים מדובר על סעיף זהה. לא פעם ישנו בלבול בתלוש המשכורת, במיוחד של עובדי גופים מדיניים בשל סרבול הסעיפים ואי בהירותם, ולכן חשוב להקפיד שאתם מבינים למה מתייחס כל רכיב שכר בתלוש השכר. אם אינכם מבינים או אינכם בטוחים, תוכלו להתייעץ עם אחראי השכר במקום עבודתכם, או לפנות אלינו.

 

התנאי לקבלת דמי הבראה

בכדי לקבל דמי הבראה, עובד חייב לעבוד באותו מקום עבודה בתקופת זמן של לפחות שנה. תשלום דמי ההבראה נעשה בחישוב של תשלום בהתאם לימי עבודה, בשילוב הוותק של העובד, כך שככל שעולה מספר השנים, כך עולה מספר הימים המחושבים לצורך תשלום. תשלום דמי ההבראה לפי ימים ולפי ותק, מחושב לפי הטבלה שלהלן:

 

שנה ראשונה לעבודה תשלום עבור חמישה ימי הבראה
שנה שניה ועד שנה עשירית שישה עד שבעה ימי הבראה (הקפיצה נעשית החל משנה רביעית)
השנה ה- 11 ועד לשנה ה – 19 שמונה עד תשעה ימי הבראה (הקפיצה נעשית בשנה ה – 16).
לאחר עשרים שנה עשרה ימי הבראה

 

נוסחת החישוב עבור ימי הבראה

גובה תשלום יומי לדמי הבראה

גובה הסכום המשולם ליום עבור דמי הבראה משתנה בין המגזר הפרטי והציבורי ובהתאם לקריטריונים האישיים של העובד, הכוללים ותק רצוף בחברה.

במגזר הפרטי

הסכום ליום עומד על 378 ש"ח.

במגזר הציבורי

הסכום ליום עומד על 432 ש"ח.

 

דוגמא לחישוב ימי הבראה עבור עובד

עובד שעבד במקום עבודה במגזר הציבורי בתקופה רצופה בת שנתיים, יהיה זכאי לדמי הבראה לפי החישוב הבא:

סכום יומי לתשלום דמי הבראה – 432 ש"ח

סה"כ חישוב לפי אחוז משרה – 100%

מספר ימי הבראה בהתאם לשנתיים ותק – 6 ימים

נוסחת חישוב: 432* 6 = 2592

 

חישוב דמי הבראה לצורך תנאים סוציאליים

חשוב לציין שדמי ההבראה הינם מענק חד פעמי וכשמו כן הוא – גובה הסכום אינו נספר לטובת קבלת תנאים סוציאליים. גם בחישוב ממוצע משכורות לצורך קבלת גמלה בביטוח לאומי, לא יחושב סכום דמי ההבראה. עם זאת, סכום זה ייכנס לחישוב המשכורת הכללי לצורך הורדת מיסים.

תשלום דמי הבראה עבור משרה חלקית

חישוב הסכום לדמי הבראה משתנה כאשר מדובר על משרה חלקית. אחוזי המשרה הם גורם חשוב המשפיע על חישוב גובה הסכום שיקבל העובד.

כאשר מדובר על 100% משרה, החישוב הוא לפי 42 שעות שבועיות.

בהתאם, אם עובד מועסק במשרה חלקית הנמוכה מ – 100%, יחושבו יספרו שעות העבודה בהתאם לחלקיות המשרה מתוך 42 שעות שבועיות.

 

חישוב דמי הבראה עבור משרה חלקית

נוסחה לחישוב דמי הבראה עבור משרה חלקית

חישוב דמי הבראה עבור משרה חלקית יעשה לפי החישוב הבא:
היקף המשרה יחושב לפי מספר השעות של עבודה בפועל (כולל ימי מחלה), בחלוקה ל – 42 (כמספר השעות של שבוע עבודה מלא). את המספר הנ"ל יש להכפיל במספר הימים להם זכאי העובד לפי הוותק שלו.

לכן הנוסחה הנ"ל, לחישוב משרה חלקית תהיה:

(מספר ימי הבראה (לפי ותק)* שווי ליום לפי מגזר* מספר שעות העבודה) : חלוקה ל – 42 שעות.

 

דוגמה לחישוב דמי הבראה למשרה חלקית

אחת הצורות הנפוצות יותר לחלקיות משרה, הינה משרה ב – 75 אחוז. להלן תוצג דוגמה לחישוב דמי הבראה עבור 75 אחוז משרה.

אם נחשב 75 אחוז משרה מתוך 42 שעות עבודה שבועיות – נקבל שהעובד במשרה זו מבצע 31.5 שעות שבועיות.

בקיצור: 75 אחוז משרה = 31.5 שעות עבודה בפועל.

 

הצבת הנתונים ל – 75 אחוז משרה לפי נוסחת החישוב

בואו ניקח מקרה שבו עובד מועסק במגזר הפרטי בוותק של שלוש שנים, ב – 75 אחוז משרה.

אם נחזור על הנוסחה לחישוב דמי הבראה עבור משרה חלקית, או עבור 75 אחוז משרה במקרה שלנו:
(מספר ימי הבראה (לפי ותק)* שווי ליום לפי מגזר* מספר שעות העבודה) : חלוקה ל – 42 שעות.

 

  • שעות עבודה שבועיות לפי 75 אחוז משרה: (42*75)/ לחלק ל 100%.
  • שווי ליום הבראה לפי מגזר פרטי: 378 ש"ח.
  • מספר ימי הבראה, בהתאם לוותק שלוש שנים: 6 ימי הבראה.
  • הצבה בנוסחה:
    (6* 378 * 31.5)/ 42 = 1,701 ש"ח.

לפיכך, תשלום דמי הבראה עבור עובד ב – 75 אחוז משרה, המועסק שלוש שנים במגזר הפרטי, יהיה 1,701 ש"ח.

 

חשוב להכיר את סעיף דמי ההבראה

עבור עובדים רבים, דמי ההבראה הם רק סעיף שהוא חלק קטן מתלוש השכר. אולם כפי שראיתם בחישוב השכר, הסכום יכול להגיע עד אלפי שקלים. לכן חשוב לבחון אותו היטב בהתאם לנוסחאות המופיעות כאן בכדי להבין האם קיבלתם את הסכום המגיע לכם. כך במיוחד כשמדובר על דמי הבראה למשרה חלקית, כגון דמי הבראה עבור 75 אחוז משרה כפי שהוצג להלן. בחישובים חלקיים לא פעם נופלות טעויות. ככל שתכירו את רכיבי השכר לעומקם, כך תוכלו למנוע טעויות ולעמוד על זכויותיכם.

 

זכאות לקבלת דמי הבראה עבור עובד שהתפטר במהלך השנה

כאמור לעיל, עובד אשר התפטר במהלך השנה בטרם השלים את שנת העבודה לא זכאי לתלשום עבור השנה הזו. אולם אם השלים העובד מעל לשנה (למשל שנה וחודשיים), יהיה זכאי בסוף השנה לתשלום עבור השנה החולפת, בעת תשלום דמי ההבראה. הדבר נכון למשרה מלאה ולכל משרה חלקית, כגון 75 אחוז משרה.

 

זכאות לקבלת דמי הבראה לעובד שפוטר

במידה ועובד קיבל הודעת פיטורים, אף שלא הייתה לא כוונה לעזוב את מקום העבודה, והפיטורים מתבצעים בסמוך לזמן בו ישלים העובד שנה בחברה, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי זכאי העובד לקבלת פיצויים בגובה דמי ההבראה. מדובר על כל אחוז משרה.

 

פנייה לייעוץ מקצועי

במידה ותבקשו לברר את זכאותכם לתשלום דמי ההבראה, במיוחד במקרים של פיטורים או סכסוך עם המעסיק, תוכלו לפנות לייעוץ אצל עו"ד ליאת פייגל ושות' – עו"ד מקצועי המומחית לדיני עבודה. אם אתם חשים שנפגעתם בסכום דמי ההבראה והמעסיק אינו מוכן לשלם, ובמיוחד עבור עובדי המגזר הציבורי, אשר בו לא פעם ישנן טעויות שמתגלות כמכוונות כלפי מגזר שלם, אל תהססו לפנות לייעוץ משפטי. אנחנו כאן בשבילכם.

דמי הבראה עבור 75 אחוז משרה
דמי הבראה עבור 75 אחוז משרה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>