ClickCease
חיפוש

צו מניעה נגד פיטורים

יחסי עובד מעביד טומנים בחובם מורכבויות רבות. כאשר מעוניין המעביד בסיום העסקתו של העובד, הוא רשאי לפטר אותו במסגרת תנאים מסוימים. אם אלו אינם מתקיימים, הרי שמדובר בפיטורים שלא כדין. במצב כזה, רשאי העובד להגיש בקשה להוצאת צו מניעה נגד פיטורים אלה. מדובר בסעד חשוב שנועד להגן על העובדים באשר הם, מפני פעולות לא חוקיות של המעסיק. במאמר שלפניכם אציג מתי ניתן לקבל צו מניעה ומה הסיבות לכך.

 

מהו צו מניעה נגד פיטורים?

צו מניעה נגד פיטורים נחשב לאחד מזכויות הסעד הבולטות של כל עובד, כחלק מזכויות עובדים שנועדו להגן עליו. מדובר למעשה בהחלטה שיפוטית, שמטרתה למנוע מהמעביד לפטר את העובד בנסיבות חריגות שאינן במגבלות החוק, ומביאה לביטולן של הפיטורים לאלתר. צו מניעה נגד פיטורים נחשב כמוצא אחרון, שכן פיטורים שלא כדין עשויים לגרום לנזקים קרדינליים לעובד. מדובר בתהליך בעל שני שלבים:

 1. הגשת בקשה לצו מניעה זמני, במסגרתה ינמק העובד את סיבותיו שנועדו להוכיח לבית המשפט כי הצדק עימו בבקשתו למנוע את הפיטורים על ידי המעביד, בהנחה ויש לו עילה מוצקה וסיכויים גבוהים לקבל צו מניעה קבוע.
 2. דיון במסגרת האפשרות להעניק לעובד צו מניעה קבוע, בהתאם לנסיבות המקרה.

 

פיטורים שלא כדין

המחוקק ללא ספק מכיר בפערים העצומים ביחסי הכוחות שבין העובד למעביד, ומכאן הצורך להעניק לעובד את הזכויות המגיעות לו, גם במקרים של פיטורים שלא כדין. מדובר במקרים בהם בוחר המעביד לפטר עובד בנסיבות שלכולן משותף דבר אחד- חוסר תום לב. בהמשך אפרט תרחישים בהם יש צורך ברור ובלתי ניתן לערעור בהגשת צו מניעה נגד פיטורים.

פיטורים כתוצאה מהפליה

מדינת ישראל מתנהלת מתוך הנחת יסוד כי מדובר בחברה שוויונית שאינה עושה איפה ואיפה בין עובד כזה או אחר, כאשר הפרמטר היחיד הרלוונטי הוא מקצועיותו של העובד והתאמת כישוריו לאופי העבודה.

אולם בתור בעלת ותק בתחום דיני העבודה, למרבה הצער, לא חסרות דוגמאות למקרים בהם המעביד בוחר לפטר עובד על סמך נתונים כמו מצבו המשפחתי, נטייתו המינית, מצב רפואי כמו היריון, וכן מטעמי דת, גזע, לאום, מין, גיל וכן הלאה. במקרה שאכן יש חשד להפליה מצד המעביד על רקע אחד ממצבים אלו, בהחלט יש מקום ליצור קשר עם עו"ד דיני עבודה ולהגיש בקשה לצו מניעה נגד פיטורים.

 

פיטורים ללא שימוע

ישנם חוקים ברורים המעגנים את עקרונות היסוד של הליך פיטורים חוקי. אפרט: ראשית, על המעביד לספק לעובד הודעה מוקדמת אשר התזמון שלה קבוע בחוק בהתאם לוותק של העובד. שנית, על המעביד לקבוע לעובד שימוע לפני פיטורים, על מנת להבהיר כי הפיטורים אינם עובדה מוגמרת, לשטח במכתב הזימון לשימוע את העילות והטיעונים שהובילו לכוונה לפטר את העובד, ולאפשר לו להשמיע טיעוני נגד ולספק לו זמן להיערך לשימוע בטרם התרחשותו.

חשוב לציין כי החוק מחייב לערוך שימוע, ופיטורים מיידיים ללא שימוע בהחלט נופלים להגדרה של פיטורים שלא כדין, משמע יש צורך במתן צו מניעה נגד פיטורים אלו למעביד.

 

מקרים נוספים

ישנם תרחישים נפוצים המוגדרים כחריגים על ידי המחוקק ומהווים עילה להגשת צו מניעה נגד פיטורים.

 • פיטורים לאחר תקופת העסקה ארוכה לעובד, בסמיכות זמנים לגיל הפרישה שלו.
 • פיטורים במהלך היריון במסגרת חוק עבודת נשים. במידה וסיבת הפיטורים היא אכן היריון או במידה והעובדת המפוטרת שוהה בחופשת לידה, מדובר בסיבה מספקת להגשת צו מניעה נגד פיטורים.
 • מורה מטעם משרד החינוך אשר מפוטר בעיצומה של שנת לימודים.
 • פיטורים של עובד שחשף שחיתות בחברה ממשלתית או ציבורית ופוטר בגין פעולתו על ידי המעביד.

 

צו מניעה זמני

כמאמר האמרה הישנה, טחנות הצדק טוחנות לאט, כל הליך משפטי כולל הוצאות גבוהות ובעיקר לוקח זמן רב. זו הסיבה שבמקרה שנדרשת מניעת פיטורים, כל בקשה להוצאת צו מניעה נגד פיטורים כוללת בקשה דחופה שמטרתה להשיג בראש ובראשונה צו מניעה זמני. זו הסיבה שנדרשת דחיפות בהגשת צו מניעה נגד פיטורים, בסמיכות למועד הפיטורים עצמם, או לכל היותר ימים ספורים עד שבועות ממועד זה.

אם המעביד אכן סיפק לעובד הודעה מוקדמת, שניתנת בדרך כלל זמן מה לפני מועד סיום ההעסקה שבו נכנסים הפיטורים לתוקף, על העובד לפעול ללא דיחוי, ורצוי בליווי משפטי של עורך דין. לא ניתן, אפוא, לחכות חודשיים עד הגשת הבקשה, שכן היא עלולה להידחות תחת אמתלה של "שיהוי". משרדנו עו"ד ליאת פייגל ושות' מתמחה בייצוג משפטי מקצועי לעובדים שפוטרו שלא כדין ומסייע לעבור את התקופה המורכבת הזו.

 

במקביל לצו מניעה- תביעה כספית

ברוב המוחלט של המקרים, לצד הגשת בקשה לצו מניעה נגד פיטורים, יגיש העובד גם תביעה כספית. במסגרת תביעה זו, יפרט העובד אודות הסיבות לפיהן הוא לכאורה זכאי לפיצוי כספי כתוצאה מהפיטורים.

בדרך כלל סיבות אלו ייסובו סביב הנזקים שנגרמו לאותו עובד בעקבות הפיטורים, לרבות נזקים כלכליים של אובדן הכנסה ופגיעה בהכנסה עתידית, נזק שנגרם להתקדמותו המקצועית וכן נזקי עוגמת נפש. כל הטענות שיש לעובד להשמיע שאינן קשורות בהכרח לפיטוריו אלא לפגיעה בזכויותיו הסוציאליות, יפורטו במסגרת התביעה הכספית.

 

מבנה צו מניעה נגד פיטורים

להלן מבנה סטנדרטי של בקשה לצו מניעה נגד פיטורים המוגש לבית הדין לענייני עבודה:

 • פתח דבר- בחלקה הראשון של הבקשה יצוינו נסיבות המקרה, לרבות ההיסטוריה של העובד במקום העבודה, משך הזמן שעבד בו, האירועים שהביאו לפיטוריו וכן הסיבות בגינן הוא סבור שנעשה לו עוול ושפיטוריו אינם כשרים על פי חוק. כמו כן, יש לציין את התנהלותו של המעביד לאורך הליך הפיטורים.
 • עיקרי הבקשה- ציפיותיו של העובד מהגשת הבקשה, כלומר, הצעדים שהוא סבור שצריכים להינקט כנגד המעסיק כתוצאה מפיטורים שלא כדין.
 • תצהיר הנלווה לבקשה- מוגש בנפרד לבקשה ומפרט לפרוטרוט את כל המקרה.
 • הטיעון המשפטי- רשימת סעיפים הנוקבים בכל אי הסדרים והפגיעה בזכויותיו של העובד כחלק מהליך הפיטורים והעילות לכאורה שהובילו לפיטוריו. יש לציין את הזכויות שנפגעו, הפגמים שנפלו וחשיפת היקף הפגיעה בעובד.
 • סוף דבר שמסכם את הבקשה ומדגיש את הצורך בצו מניעה נגד פיטורים.

 

נטייתו של בית המשפט

בית הדין לעבודה עוסק במספר רב של בקשות לצו מניעה נגד פיטורים אשר מתגלגלות לפתחו מדי שנה. בית הדין נוטה במקרים רבים לפסוק לטובת פיצויים כספיים לעובד בשל אותם פיטורים של כדין, במקום האלטרנטיבה שהיא החזרת העובד למקום העבודה.

זאת, לאור הדם הרע שוודאי קיים בין העובד למעביד בשלב זה של הליך הפיטורים ולטובת שני הצדדים, מוטב לסיים את ההתקשרות בפיצוי כספי בלבד. לצד זאת, יש להדגיש כי בית הדין לוקח בחשבון גם את הנזק שנגרם למעביד כתוצאה מהליך זה, ולכן על העובד להוכיח מעל כל ספק סביר כי יש לו בסיס מוצק לתביעה.

 

חשיבותו של עורך דין דיני עבודה

כפי שכבר הסברנו, תהליך מורכב כזה הדורש נקיטת פעולות במהירות וביסודיות כמו הגשת בקשה לצו מניעה נגד פיטורים, נדרש שיהיה לצד העובד עורך דין דיני עבודה איכותי ובעל ותק. מניסיוני בעולם דיני העבודה, יכולתו של עורך הדין לספק ייצוג משפטי מקצועי וליווי במסגרת מתן צו מניעה נגד פיטורים, היא קריטית להצלחת התביעה ושמירה על זכויותיו של העובד. אם אתם מעוניינים להגיש בקשה לצו מניעה, צרו קשר ונשמח לסייע.

צו מניעה נגד פיטורים
צו מניעה נגד פיטורים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>