ClickCease
חיפוש

פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר

דיני העבודה מסדירים את כל תנאי העבודה והמסגרת הזכויות והחובות של המעסיק, כשהם עובדים והיום גם לכל נושא סחר יחסי העבודה בהסכמה או בפיטורין. אחת הסוגיות המרכזיות בכל פעילות הפיטורין היא נושא הפיצויים. במאמר שלפניכם נבדק בסוגיה מעניינת במיוחד – פיצוי פיטורין לעובד שהתפטר.

 

מהם פיצויי פיטורין?

דיני עבודה רגילים למגוון סוגים הקשורים למערכת היחסים שבין העובד למעביד ובין היתר, גם לאופני סמך מערכת היחסים שביניהם. כך, פיטורי עובד ו/או התפטרות מרצון, צריכים להיעשות בצורה מסודרת ועל פי חוק, בהליך פיטורים מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד מומחה בתחום – עורכת דין ליאת פייגל , למשל מביצוע פרוצדורות לא חוקיות, העלולות להגיע לכדי עבירות פלילי וקנסות גבוהים. במיוחד.

אחת מזכויות של פיטורים היא קבלת פיצויי פיטורים, זכות בחוק פיצויי פיטורין ומגיעה לכל עובד, ללא קשר לסיבת הפיטורים (מלבד מספר מחריגים). פיצויי פיטורים נקנים למעשה בכספו של המעביד וכן בכספו של העובד, המפרישים יחדיו מידי חודש שיעור פיני מסך ההכנסה למכשירים נסיים שונים דוגמת קופות גמל וקרנות פנסיה.

המטרה של פיצוי הפיטורין היא לאפשר לעובד להתמודד כראוי עם המציאות של אובדן מקור ההכנסה הבסיסית שלו ועל שלא מדובר בסכומים גבוהים אף מיוחדים, היכולים לאפשר לעובד לשבת מספר חודשים בבית, בכל זאת מדובר בסכום פיצויים שנועד לרכך את מכת הפיטורין.

 

תנאי זכאות לקבלת פיצוי פיטורין

פיצויי פיטורין מגיעים הם לעובד במשכורת חודשית והן לעובד ששכרו מחושב לפי שעות העבודה, כשחוק פיצוי הפיטורין מגדיר כמה תנאי זכאות בסיסיים:

  1. עובד שצבר לפחות שנת וותק אחת ברציפות.
  2. עובד שפוטר בסמוך לתום שנת העסקתו הראשונה (במטרה לחסוך את תשלום פיצויים הפיטורין) ללא סיבה מוצדקת.
  3. עובד עונתי שפוטר לאחר שעבד לפחות שתי עונות רצופות על פני תקופה של שנתיים רצופות.

 

מה תגובה הפיצויים יכולים לקבל בהליך פיטורים?

שיעור פיצויי הפיטורים מחושב לפי מספר קריטריונים ומודלים שונים, המביאים לידי ביטוי אלמנטים כמו תנאי ההעסקה, שנות הוותק של העובד ושכרו החודשי. אפשר לחשב בצורה מהימנה ומדויקת את גובה הפיצויים שמגיעים לכם, ניתן להיעזר במחשבונים מקוונים לחישוב שיעור הפיצויים וכן באמצעות עורך דין דיני עבודה בעל ניסיון בתחום.

כעיקרון, את שיעור פיצויי הפיטורים מקובל לחשב לפי שכר עבודה חודשי עבור כל עבודה רציפה, אך יש לציין אופני חישוב בעלי משתנים רבים ומגוונים בכל מקרה, שכר העבודה לצורך חישוב הפיצויים לא יפ משכר המינימום הקבוע בחוק.

 

באילו מקרים לא ניתן לקבל פיצוי פיטורין?

ככלל, פיצויי פיטורים מגיעים לכל עובד, ללא עסקאות או בסיבת הפיטורים, יחד עם זאת, קיימים מספר מצבים חריגים בהם הדין לעבודה יכול לפסוק על שלילת זכות הפיצויים מהעובד, כמו למשל לציין מעילה שהוכחה, עבירה פלילית וגרימת נזק בזדון. כדאי לדעת, כי בית הדין לעבודה אינו ממהר להפעיל סנקציות של שלילת פיצויי פיטורים מתוך הנחה כי פיטורים מהווים מכה קשה גם כך עובד ואין מקום להרעת מצבו באמצעות שלילת הפיצויים.

 

פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר

פיצויים פיטורין מגיעים לרוב לעובדים שפוטרו ממקום עבודתם ויחד זאת, ישנם מספר מצבים בהם ניתן לקבל פיצויים פיטורין לעובד שהתקיים ו/או הפסיקו את עבודתו שלא מחמת פיטורים (כמו למשל פטירת מעסיק או שיטת רגל). להלן המקרים הנפוצים ביותר בהם קיים לעובד הזכות פיטורים בדין מפוטר ובהתאם, לקבל פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר:

 

התפטרות בשל מצב בריאותי

עובד שהתפטר בשל מצב בריאותי לקוי (שלו או של בן משפחתו רק ראשונה) ותנאי העבודה מהווים סיבה להתפטרות.

 

התפטרות הורה

עובדת שהתפטרה בפרק זמן של 9 חודשים מיום הלידה ובמטרה תמונה שלה / ילד מאומץ / ילד כחלק ממשפחת אומנה.

 

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים

עובד אשר בחר להעתיק את מקום מגוריו עקב נישואין, מעבר ליישוב פריפריאלי וסיבות נוספות, יהיה זכאי לקבל פיצוי פיטורין לעובד שהתקיים.

 

הרעת תנאים

התפטרות בדין מפוטר יכולה להתרחש גם בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה , מצב שייבחן על פי כללי המסלול ובצורה אובייקטיבית (סובייקטיבית של העובד לא תספיק).

 

התפטרות לצורך גיוס

התפטרות לצורך גיוס לשירות צבאי / לאומי תחשב על פי חוק כפיטורים המזכים בקבלת פיצויים.

 

חישוב פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר

פיצויי פיטורין לעובד שהתפטרו מגיעים לו מכל ההפרשות שנצברו בקרן הפנסיה של העובד, כשלרוב, שיעור פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר עומדים על סך של כ – 72% מסך העובד שהעובד צבר בקרן הפנסיה. ובעובר שהתפטר ככל הנראה מפוטר, הרי שפיצויי הפיטורין יחושבו באופן מלא, בדיוק כמו סך הפיצויים המגיעים לעובד שפוטר.

 

מהי הדרך הנכונה לממש פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר?

על מנת לממש את פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר בדרך מסודרת ונכונה מבחינה חוקית על העובד להגיש להודעה מוקדמת (מכתב התפטרות), מתמחה פירוט של העובד בגינן הוא מבקש להתפטר. אי הגשת הודעה מוקדמת עלולה להיחשב כהפרת חוק, בגינה תאלצו לשלם פיצויים למעביד בסכום השווה לשכר העבודה באותה תקופה לגביה לא נמסרה ההודעה המוקדמת.

כדאי לדעת, כי על פי החולה החובה לשלם את פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר תוך פרק זמן של 15 ימים מיום הפסקת העבודה, אחרת, הדבר היחיד להיחשב כעבירת הלנת פיצויי פיטורין, עבירה בגינה ניתן להגיש תביעות דרושות פיצויים נוספים.

 

משיכת כספים פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר – האם כדאי?

משיכת כספים פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר נגזרת לרוב מכספי הפיצויים בביטוח הפנסיוני ובאופן מקטין את סך קצבת הפנסיה החודשית שהעובד אמור לקבל עם הגיע לגיל פרישה. לפיכך, ההמלצה הרווחת היא שלא לגעת בכספי פיצוי הפיטורין. יחד עם זאת, אתה צריך לקבל את תמונת מצב מדויקת, כדאי לפנות לגורם מקצועי ומנוסה בתחום.

 

מה עלינו לעשות במקרה של סירוב מעסיק לשלם פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר?

לבקש בהם העסק בעל לא הפריש את כספי הפיצויים כנדרש ו/או מסרב לשלם לכם את פיצוי הפיטורין המגיעים לכם, הרי שעומדת לכם הזכות להגיש תביעה הדין לעבודה לקבלת פיצויי פיטורים ופיצויים נוספים. בתביעת פיצויי פיטורין, נטל ההוכחה מוטל על העובד, הצריך להוכיח כי תנאי התנאים המפורטים בחוק אכן התחייב כטענותיו וכי קיים קשר סיבתי בין התפטרותו לעובד אלו.

בשל המורכבות הרבה של דיני העבודה בכלל ותביעות פיצוי פיטורין בפרט, בכל מקרה של פגיעה בזכויותיכם, מומלץ לפנות לעורך דין דיני עבודה מומחה ומקצועי בתחום. לאור עיסוק רב השנים שצברנו בתחום והמוניטין המוכח עם לקוחות רב ומגוון, משרד עו"ד ליאת המטרה ישמח להעניק גם לכם שירותי משפטי מקיף ומקצועי. צרו עמנו קשר .

 

לסיכום

פיצוי פיטורין הם חלק ערך הזכויות של בישראל ובמקרים, גם עובדים שהתפטרו מעצמם או בדין מפוטר, יהיו זכאים לקבלת פיצויי פיטורין באופן מלא או כשיעור מסוים מה שנצבר בקרן הפנסיה שלהם. על מנת לקבל פיצויי פיטורין בדרישות בכל מקרה בו צצות שאלות וספקות הנוגעות להליך הפיטורין והזכויות המגיעות לכם, מומלץ לפנות לעורך דין דיני עבודה מקצועית ומנוסה בתחום.

פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר
פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>