ClickCease
חיפוש

הודעה מוקדמת לפיטורים – מתי, איך, כמה ולמה?

עוד דרך שהעמיד המחוקק במטרה להגן על זכויות העובדים היא האיסור על פיטורים מיידים, שהיא בעצם החובה על המעסיק לתת הודעה מוקדמת לפיטורים. חובה זו מגשימה את ההכרה בזכות לכבוד של העובד, ובזכותו לדעת את עתידו ולתכנן את צעדיו. משרדנו מתמחה בדיני עבודה לרבות זכויות העובד ובמסגרת מאמר זה אציג מה בדיוק כוללת זכות זו וכיצד ניתן להגשים אותה.

 

הודעה מוקדמת לפיטורים: איך?

חובת ההודעה המוקדמת מתקיימת על ידי מסירת מכתב פיטורים (או מכתב הודעה מוקדמת בשמו המקצועי), לעובד. מרגע מסירת ההודעה מתחילה תקופת ההודעה המוקדמת, שעל משמעויותיה נעמוד בהמשך מאמר זה.

 

הודעה מוקדמת: מתי?

ככלל, מספר הימים שכוללת תקופת ההודעה המוקדמת תלויה בשני משתנים עיקריים: וותק במקום העבודה וצורת ההעסקה של העובד. חשוב להדגיש שימי ההודעה המוקדמת נספרים באופן קלנדרי, ולא בצורה של ימי עבודה בפועל.

 

ימי הודעה מוקדמת לעובד במשכורת חודשית

בנוגע לעובד במשכורת חודשית הכלל הוא די פשוט. אם מדובר בעובד בעל וותק שנה ומעלה, הוא זכאי ל-30 ימי הודעה מוקדמת.

עובד בעל וותק של פחות משנה יהיה זכאי למספר ימי הודעה מוקדמת לפי החישוב הבא: יום אחד עבור כל אחד מששת חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי עבור החודש השביעי והלאה.

 

ימי הודעה מוקדמת לעובד במשכורת יומית או שעתית

פה העניינים מסתבכים קצת יותר. עובד במשכורת יומית או שעתית בעל וותק של עד שנה יהיה זכאי ליום הודעה מוקדמת בעבור כל חודש שעבד אצל אותו מעסיק. אם הוא כבר התחיל את שנת עבודתו השנייה הוא יהיה זכאי אוטומטית ל-14 ימי הודעה מוקדמת ועוד יום עבור כל חודשיים שכבר הספיק להשלים בשנת העבודה השנייה.

בדומה לכך, עובד שנכנס לשנת עבודתו השלישית יהיה זכאי אוטומטית ל-21 ימי הודעה מוקדמת, ועוד יום בעבור כל חודשיים של עבודה שהשלים במהלך השנה השלישית.

מרגע שעובד במשכורת יומית או שעתית השלים את שנת העבודה השלישית, מצבו משתווה לעובד במשכורת חודשית בעל וותק של שנה והוא זכאי ל-30 ימי הודעה מוקדמת.

 

התנייה על תקופת ההודעה המוקדמת

כפי שהצגתי לעיל, נכון רק למקרים בהם לא נקבע הסדר אחר בחוזה העבודה האישי או בהסכמים קיבוציים במקום העבודה. במסגרת הסכמים כאלה ניתן להתנות על החוק הקובע את תקופת ההודעה המוקדמת, אבל רק בצורה שמיטיבה עם העובד, כלומר שמאריכה את התקופה ולא מקצרת אותה.

הודעה מוקדמת וימי מחלה

על פי חוק אסור לפטר עובד בזמן שהוא מקבל דמי מחלה, אך אם המעסיק מסר לעובד את ההודעה המוקדמת לפני שהחלה היעדרות בעקבות המחלה, רשאי המעסיק לפטרו בסוף תקופת ההודעה המוקדמת, אפילו אם היא חופפת לזמן שבו העובד עדיין זכאי לדמי מחלה.

 

הודעה מוקדמת ומילואים

החוק גם מקשה על פיטוריו של משרת מילואים במהלך תקופת המילואים וב-30 יום שלאחריה. בניגוד לימי המחלה, במקרה של מילואים אסור שתהיה חפיפה בין תקופת המילואים או 30 הימים שאחריה לימי ההודעה המוקדמת.

כלומר, אם עובד קיבל מכתב פיטורים ולאחר מכן יצא למילואים, ספירת ימי ההודעה המוקדמת תיפסק עם יציאתו למילואים ותתחדש רק לאחר שיעבור 30 יום מחזרתו.

 

תקופת ההודעה המוקדמת

עבודה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

אציין כי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת העסקתו של העובד נמשכת כרגיל, על אף אי הנעימות שיכולה להיווצר כתוצאה מכך. למעשה, העובד מחויב להמשיך להגיע לעבודה ולעבוד באותה מסירות ומיומנות שעבר בה בעבר.

 

תשלום חלף הודעה מוקדמת

למרות האמור בסעיף שלעיל, ישנה דרך אחת בה יכול המעסיק לפטור את עצמו מחובת העסקת העובד כרגיל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. את זה עושה המעסיק בעזרת תשלום "חלף הודעה מוקדמת", כלומר, תשלום המחליף את חובת ההודעה המוקדמת.

תשלום זה כולל את שכרו המלא של העובד בעבור ימי ההודעה המוקדמת להם הוא זכאי על פי חוק או על פי הסכם, אך הוא לא כולל זכויות סוציאליות שונות. מרגע ששולם תשלום זה הופכים הפיטורים לסופיים ומסתיימים יחסי העבודה בין הצדדים.

 

הוצאה לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

ישנו חשש שכדי להימנע מהצורך של תשלום פדיון ימי החופשה בסיום תקופת העסקתו של העובד, יכריח המעסיק את העובד לצאת לחופשה על חשבון ימי החופשה שצבר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

על מנת להגן על זכויות העובד מקשה החוק על המעסיק לעשות זאת, ודורש ממנו להוכיח שההוצאה של העובד לחופשה במהלך תקופה זאת נעשתה ממניעים עניינים הקשורים במקום העבודה ובתום לב.

בכל מקרה יש לדאוג שלפחות 14 יום מימי ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה. כך שלא ניתן כלל להוציא לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת עובד שזכאי לפחות מ-15 ימי הודעה מוקדמת.

 

יציאה לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

עד כה דיברנו על הוצאה לחופשה (חשוב גם להבין שיש מקום לפיצויי פיטורים), אך לעיתים דווקא העובד הוא זה שרוצה לצאת לחופשה. עובד יכול לבקש לנצל את ימי החופשה שנצברו לו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אך המעסיק אינו חייב לאשר זאת, אם יש לו טעמים הגיוניים וסבירים לכך.

כלל 14 הימים מתוך ימי ההודעה המוקדמת שאסור שיחפפו עם ימי החופשה תקף גם במקרה של יציאה של העובד לחופשה ביוזמתו.

 

סיכום

הודעה מוקדמת היא אחד התנאים העקרוניים לקיומו של הליך פיטורים תקין וצודק, והיא מגשימה את אחת מזכויותיו הבסיסיות של האדם לביטחון תעסוקתי.

כעורכת דין המתמחה בדיני עבודה, הודעה מוקדמת בדומה לזכויות אחרות, כדי להגשים אותה יש לקבוע הסדרים ותתי הסדרים רבים ומסועפים, שלא תמיד קל לאדם הפשוט להתמצא בהם. עניין זה עלול להקשות על הגשמת הזכות ובכך לפגוע בעובדים.

עם זאת, ניתן למנוע את הפגיעה הפוטנציאלית המדוברת בקלות – על ידי ליווי וייעוץ של עורך דין לדיני עבודה, שמהות תפקידו היא בדיוק מניעת פגיעות שכאלה. אז אם אתם עומדים בפני פיטורים אל תהססו, פנו לאיש מקצוע שיסביר לכם מה בדיוק מגיע לכם, זה ישתלם לכם. לייעוץ בעניין זה ובנושאים נוספים פנו לעו"ד ליאת פייגל.

.

הודעה מוקדמת לפיטורים – מתי, איך, כמה ולמה_
הודעה מוקדמת לפיטורים – מתי, איך, כמה ולמה_
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>