ClickCease
חיפוש

פיטורים בזמן חופשת מחלה

יחסי עובד מעביד עשויים להפוך מורכבים וסבוכים לאורך הדרך, עד למקרים בהם יחליט המעסיק לסיים את ההתקשרות עם העובד ולפטרו. אולם חוקי העבודה מטילים הגבלות על פיטורים בתקופות זמן מסוימות, כמו למשל חופשת לידה או חופשת מחלה. למעשה, במידה והעובד מנצל את ימי המחלה שלו, לא ניתן לפטרו. כמי שמכירה את דיני העבודה לאורכם ולרוחבם, במאמר הבא ארחיב בנושא.

 

למעסיק אינטרס משלו

כל מעסיק באשר הוא יעדיף מצבת כוח אדם מלאה ואיוש מלא של העסק, על מנת לשמור על תפוקתו והאפקטיביות שלה. אולם בני אדם אנחנו, ומתוקף זכויות עובדים שונות המגיעות לעובד, כל עובד אשר לוקח ימי מחלה זכאי להחזר בגינם מהמעסיק שלו. המעסיק משלם עבור ימי המחלה של העובד, ובמקביל סובל מהיעדר כוח אדם וירידה אפשרית בתפוקה.

לעיתים תקופת המחלה של העובד מתארכת, וישנם מעסיקים הסבורים כי באפשרותם להודיע לעובד הנעדר על פיטוריו באמצעות הודעת פיטורים. ברוב המוחלט של המקרים, פיטורים בזמן חופשת מחלה הם אסורים על פי חוק, למעט מקרים מוחרגים שיפורטו כאן בהמשך.

 

חשיבותה של חופשת מחלה

חופשת מחלה היא ללא ספק אחת הזכויות הסוציאליות הקריטיות. מספר ימי המחלה של כל עובד נקבע על פי הוותק שלו והוא מצוין בכל תלוש משכורת חודשי. עם זאת, אציין שהחוק מתיר לצבור עד 90 ימי מחלה, ומספר ימי המחלה המרביים בכל חודש הוא 1.5 ימים. המיוחד בחופשת מחלה היא שלא ניתן לנצל את ימי המחלה להם זכאי העובד אלא אם הוא לוקח אותם עבורו או עבור מי מבני המשפחה הגרעינית שלו, בקרבה מדרגה ראשונה.

מקרים יוצאים מן הכלל

על אף העובדה שפיטורים בזמן חופשת מחלה אסורים ומונעים ממעסיק לפטר עובד שנעדר עקב מחלה, ובלבד שתקופת הזכאות לדמי מחלה היא על פי הכמות המותרת בחוק, או במידה ולעובד ישנו הסכם קיבוצי. עם זאת, ישנם מקרים עליהם איסור פיטורים בזמן חופשת מחלה לא חל:

  • באם החברה בה מועסק העובד קיבלה צו פירוק מטעם בית המשפט, פיטוריו יהיו קבילים.
  • במידה והמעסיק של העובד נכנס להליך פשיטת רגל או חדלות פירעון.
  • היה והמעביד סיפק הודעה מוקדמת בדבר פיטורים לעובד בטרם נעדר מעבודתו בשל מחלה.

 

מהם פיטורים חוקיים?

גם במקרה של כוונה של המעביד לבצע פיטורים בזמן חופשת מחלה, הוא אינו יכול לפטרו בניגוד לחוק ובאופן מידי כאשר העובד מצוי בתקופת מחלה. פיטורים כדין נחשבים לכאלה רק במידה והמעסיק מודיע לעובד על כוונתו לפטרו בכתב ובהתאם לתזמון המוגדר בחוק, התלוי באופן ישיר בוותק של העובד במקום עבודתו.

במכתב, הנקרא גם הודעה מוקדמת, על המעסיק לפרט את הסיבות בגינן הוא שוקל לפטר את העובד, לציין את מועד השימוע שהוא מחויב לערוך לעובד על פי חוק, וכן להתחייב כי הפיטורים אינם עובדה מוגמרת. זאת, על מנת לאפשר לעובד לפרט את טיעוניו במסגרת השימוע. לעיתים, יבחר העובד להגיע מצוין בעו"ד דיני עבודה, במקרים מורכבים.

 

מותר לספק הודעה מוקדמת על פיטורים בזמן חופשת מחלה?

כפי שציינתי קודם, לא ניתן לפטר עובד באופן מידי בזמן שהוא שוהה בחופשת מחלה. עם זאת, ישנם תקדימים מפסיקות בעבר, אשר מתירים פיטורים בזמן חופשת מחלה כאשר מועד סיום ההעסקה של העובד, להלן פיטורים, נקבע לאחר שהעובד מיצה את כל ימי המחלה בתשלום להם הוא זכאי על פי החוק.

לדוגמה, במידה ועובד זכאי לניצול של 10 ימי מחלה, אך הוא נעדר ממקום עבודתו למשך 17 ימים, רשאי המעסיק להודיע לו על סיום העסקתו בזמן ימי המחלה של העובד, ובלבד שהיום בו ייכנס לתוקף סיום ההעסקה שלו יחול לאחר שניצל את 10 הימים להם הוא זכאי.

 

עריכת שימוע בזמן חופשת מחלה

על פי תקדימים משפטיים, רשאי המעסיק לזמן את העובד לשימוע לפני פיטורים בזמן חופשת מחלה, גם כאשר העובד עודנו נעדר מעבודתו עקב ימי המחלה להם הוא זכאי. מדובר בסוגיה מורכבת, שכן יכולתו של העובד להגיע לשימוע, להגיב לטיעונים שנגדו בצורה עניינית ולהציג טיעונים שכנגד, תלויים בהכרח במצבו הרפואי.

מחד, לא תמיד יהיה העובד בלתי כשיר להגיע לשימוע או לכל הפחות להגיב בכתב לטיעונים נגדו, המפורטים במכתב ההודעה המוקדמת מטעם המעסיק. מאידך, לא מן הנמנע כי ייתכנו נסיבות בהן יזמן המעסיק את העובד בזמן חופשת המחלה שלו, מה שעשוי להעיד על חוסר תום לב מצד המעסיק, שכן יכול היה להמתין עד מיצוי ימי המחלה של העובד.

בנסיבות רפואיות קשות בהן העובד למשל היה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, הוא אינו יכול להיות נוכח בשימוע, כמו גם להגיב בצלילות דעת בכתב לטענות.

 

חוסר תום לב מצד העובד

למרבה הצער, ישנם מקרים בהם דווקא העובד הוא זה שפועל בחוסר תום לב כלפי המעסיק שלו, כאשר הוא מצוי בחופשת מחלה אך למעשה עוסק בפעילות אחרת. לדוגמה:

  • מקרים בהם עובד נתפס כאשר הוא מועסק במקום עבודה אחר בזמן חופשת המחלה שלו
  • עובד המצוי למשל בחופשה ובגינה הוא נעדר ממקום עבודתו.
  • עובד הנעזר במסמכים מומצאים, בדויים או מזויפים על מנת לצאת לחופשת מחלה על חשבון המעסיק.

 

במידה ומקרים אלה אכן התרחשו, מדובר בעבירות משמעת חמורות ומעילה באמונו של המעביד, אשר יהיה רשאי לפטר את העובד באופן מידי, ובמקרים מסוימים גם ייתכן ויישללו זכויותיו של העובד לפיצויים בגין פיטורים. חשוב לציין כי במידה והעובד מגיש אישור מחלה שאינו משויך לקופת חולים, רשאי המעסיק, בהתאם לנסיבות, להעמיד רופא מטעמו שיבדוק את העובד בבדיקה רפואית על מנת להצדיק את אישור המחלה.

 

כיצד לא מומלץ למעסיק לפעול?

לאחר פירוט אודות פיטורים כדין הכוללים הודעה מראש בדבר פיטורים ושימוע הקודם להם, אציין מה לא מומלץ לעשות מצידו של המעסיק. הנה מספר צעדים לא מומלצים כלל:

  • ניסיונות למנוע מהעובד ניצול של ימי המחלה שלו על ידי פיטורים בזמן חופשת מחלה.
  • ניסיון מצד המעסיק לחשב את תקופת ההודעה מראש לפני פיטורים ככזאת הכוללת את ימי המחלה. על תקופת ההודעה מראש לחול בנפרד לחופשת המחלה.
  • התניית ההיעדרות מהעבודה בכל דבר אחר פרט לאישור מחלה בתוקף.
  • במידה ומדובר בווירוס הקורונה, אסור לפטר אדם בעת שהוא שוהה בבידוד עקב חשיפה למחלה.

 

ימי מחלה הם לא מגן

בתור עורכת דין המתמחה בדיני עבודה, אבהיר כי היתלות בחופשת מחלה, שאכן מגיעה לכל עובד על פי חוק, אינה מגנה על העובד מפני פיטורים המרחפים מעל ראשו. אין טעם של ממש בדחיית הקץ ובהוצאת ימי מחלה ממושכים בתשלום. באשר לעובד, מומלץ לחשב את ימי המחלה המגיעים לו בעזרת עו"ד דיני עבודה, ולאחריהם יוכל המעסיק לפטר אותו בכפוף לשימוע.

 

היוועצו בעורך דין

לסיכום, עורך דין דיני עבודה יכול לסייע רבות במקרים של פיטורים בזמן חופשת מחלה. באפשרותו לבחון את הזימון לשימוע באם נשלח אחד כזה, לבדוק את תזמון ההודעה מראש ואם היא נופלת על חופשת מחלה, וכן לבחון את תום ליבו של המעסיק בצעד קיצוני זה של פיטורים בזמן חופשת מחלה. משרד עו"ד ליאת פייגל ושות' מתמחה בדיני עבודה ומחזיק בניסיון עשיר במקרים של פיטורים בזמן חופשת מחלה.
אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו להתייעצות ומידע נוסף.

פיטורים בזמן חופשת מחלה
פיטורים בזמן חופשת מחלה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>