ClickCease
חיפוש

גירושין בהסכמה – הפתרון האופטימלי

כבכל משימה שעלינו להשלים בחיים, גם בגירושין ניתן לעשות זאת על הצד הטוב ביותר, וניתן לעשות זאת בצורה פחות מוצלחת. במקרה של גירושין ההליך הטוב ביותר הוא הליך של גירושין בהסכמה. אז למי הוא מתאים? מה הוא כולל? על כל זאת ועוד במאמר הבא.

 

גירושין בהסכמה – למי זה מתאים?

גירושין בהסכמה מתאימים קודם כל לבני זוג שרוצים בכך. מי שאינו מספיק רוצה יתקשה לעמוד בקשיים שמציב ההליך, על אף הסגולות הרבות שלו.

מעבר לכך צריכים בני הזוג כמובן להיות נשואים על פי חוק, עומדים בפני הליך גירושין ויהודים.

 

מה זה גירושין בהסכמה?

על מנת להבין מהם גירושין בהסכמה יש להקדים ולהסביר כיצד מתבצע הליך גירושין רגיל, כזה שאינו בהסכמה.

הליך גירושין רגיל מתחיל בדרך כלל בפתיחת תיק גירושין ברבנות, כאשר במקביל לכך מתקיימים דיונים שונים, בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני, שמטרתם להכריע בעניינים משפטיים שונים הכרוכים בהיפרדותם של בני זוג.

לאחר הסדרתם של כל העניינים הללו האישה מקבלת גט מהבעל, ומרגע זה ואילך כל אחד חופשי לדרכו.

 

כל גירושין לגופו

התיאור המובא לעיל הוא כמובן תיאור מקוצר, שלא ממחיש את התמשכותם של הדיונים המשפטיים השונים, שלעיתים עשויים לקחת גם שנים רבות. כמו כן תיאור זה אינו כולל בתוכו את הקשיים שמערים ההליך הן על רגשותיהם של כל המעורבים בו, והן על מערכות היחסים שלהם.

בדיוק על מנת להתגבר על חסרונות מובנים אלו של הליך הגירושין הרגיל מובא הפתרון של גירושין בהסכמה. הסכם גירושין הוא חוזה שנתחם בין בני הזוג ומטרתו היא להסדיר את אופן סיום היחסים בין בני הזוג בהידברות, וללא התערבותה של ערכאה שיפוטית כלשהיא.

 

מה כולל הסכם גירושין בהסכמה?

כאמור, מטרתו של הסכם גירושין בהסכמה היא להסדיר את כל הדרוש הסדר בהליך גירושין. בהתאם לכך יכלול הסכם כזה בדרך כלל את הנושאים הבאים:

 

נושא ראשון – העניין הכלכלי

הנושא הראשון שיש להסדיר במסגרת הסכם גירושין בהסכמה הוא כמובן הנושא הכלכלי, זאת בהנחה שאין ברשותם של בני הזוג הסכם ממון קודם שבו כבר נקבעו הסדרים כאלו.

במסגרת העניין הכלכלי יש להסדיר את חלוקת הרכוש של בני הזוג שנצבר במהלך חיי הנישואין, חלוקת הזכויות הסוציאליות שלהם, וחלוקת חובות ומשכנתאות ככל שישנן.

 

נושא שני – הילדים המשותפים

הנושא השני שיש להסדיר במסגרת הסכם גירושין הוא כל הקשור בילדים המשותפים של בני הזוג. במסגרת זאת יש לקבוע מה יהיו הסדרי המשמורת והשהות, ובמידה שלא מדובר במשמורת משותפת – מה יהיה סכום המזונות.

בנוסף לכך ניתן לכלול בהסכם סעיפים שיסדירו את אופן קבלת ההחלטות לגבי הילדים בעתיד, ובכך לחסוך צורך בהתדיינויות משפטיות בהמשך.

נושא שלישי – סידור הגט לאישה

על מנת למנוע מצבים לא נעימים של סרבנות גט יש לכלול בהסדר הנישואין גם סעיפים המתייחסים לסידור הגט לאישה ולאופן ביצועו.

 

גירושין בהסכמה – ההליך

גירושין בהסכמה הוא הליך הכולל בתוכו מספר שלבים:

 

שלב ראשון – שכירתו של ליווי משפטי

כבכל חוזה חשוב שנהיה לו צד בחיינו, גם בהסכם הגירושין ממש לא כדאי להתפשר על הסיוע המשפטי. בסופו של דבר הסכם גירושין הוא מסמך משפטי לכל דבר ועניין, ולכן כדאי מאוד שייערך בהנחייתו של איש המקצוע הנכון.

אל עורך הדין יש לפנות כבר בשלב בו גמלה בליבם של בני הזוג ההחלטה להתגרש, גם אם הם עדיין אינם יודעים אם הם מתאימים להליך של גירושין בהסכמה. שכן בעזרתה של פגישה עם עורך דין מומחה לדיני משפחה שיש לו ניסיון בהליכים בהסכמה הם יוכלו לשמוע בפירוט על ההליך ולהגיע להחלטה מושכלת יותר.

 

שלב שני – ניסוח ההסכם

השלב השני הוא שלב ניסוח הסכם הגירושין. לשלב זה יקדמו מספר פגישות, לפי הצורך של הזוג הספציפי, כדי ללמוד את צרכיהם המיוחדים וכדי להגיע להסכמות משותפות.

את כלל ההסכמות הללו ינסח עורך הדין למסמך אחיד וקוהרנטי, ויחתים עליו את שני הצדדים באופן מסודר.

 

שלב שלישי – הגשת בקשה לאישור ההסכם

הסכם גירושין צריך לקבל את אישורה של ערכאה שיפוטית, שבמקרה הזה יכולה שתהיה בית משפט לענייני משפחה ויכולה שתהיה בית דין רבני.

את הבקשה יש להגיש במזכירות בית הדין/ בית המשפט, בצירוף עותק של הסכם הגירושין ומסמכים שונים נוספים, בהתאם לערכאה השיפוטית שנבחרה.

 

שלב רביעי – דיון בבקשה

בשלב הרביעי מזמנת הערכאה השיפוטית אליה הוגשה הבקשה את בני הזוג לצורך דיון בה. דיון כזה נערך בדלתיים סגורות, כאשר רק בני הזוג ובאי כוחם נוכחים.

במסגרת הדיון בית המשפט/ בית הדין יוודא כי ההסכם אכן מבטא את רצונם החופשי של בני הזוג, יקריא להם אותו סעיף אחר סעיף, יסביר את הוראותיו ויוודא שהם אכן מבינים את תוכנו.

בדיון כזה בית המשפט/ בית הדין מתמקדים במיוחד בהסדרים התייחסים לילדים הקטינים של בני הזוג, תוך בחינה מדוקדקת שההסדרים שנקבעו בו מבטאים את טובתם של אותם ילדים.

בית המשפט רשאי לדרוש מבני הזוג לעורך תיקונים או שינויים בהסכם הגירושין כתנאי לאישורו.

 

שלב חמישי – אישור ההסכם

אם לדעתה של הערכאה השיפוטית ההסכם אינו דורש שינויים או תיקונים, או שהשינויים והתיקונים שנדרשו אכן תוקנו, יאשר בית המשפט את ההסכם ובכך ייתן לו תוקף של פסק דין.

משמעות נתינת תוקף של פסק דין להסכם היא שהסכם זה יהיה יחייב את הצדדים לו, ואף יהיה ניתן לאכוף את הוצאתו לפועל.

 

שלב שישי – פנייה לבית דין רבני

בשלב השישי צריכים בני הזוג לפנות אל בית הדין הרבני על מנת שיסדר להם גט. בשלב זה אין אפשרות בחירה בין בית משפט לענייני משפחה ובין בית דין רבני, שכן כלל הליכי הגירושין של יהודים במדינת ישראל מתבצעים בבית הדין הרבני.

יש לפנות אל בית הדין באמצעות בקשה לסידור גט, שאליה יצורף הסכם הגירושין המאושר וצילומי תעודת הזהות (כולל ספח) של שני בני הזוג. את הבקשה ניתן להגיש פיזית בבית הדין הרבני או באמצעות אימייל או פקס.

לאחר הגשת הבקשה יזמין בית הדין את הבני הזוג לדיון בהסכם, גם אם אושר כבר בידי בית משפט לענייני משפחה. אם ההסכם לא מעורר קשיים הלכתיים יאשר בית הדין את ההסכם ומזכירות בית הדין תקבע לזוג מועד לסידור הגט.

 

שלב שביעי – סידור הגט

לסידור הגט צריך להגיע כל אחד מהצדדים מלווה בעד שהוא גם קרוב משפחה מדרגה ראשונה, ומצויד במסמכים הבאים: תעודת זהות עם ספח, תמונת פספורט, כתובה ותעודת נישואין.

הדיון מתקיים בפני דיין אחד בדרך כלל, סופר בית הדין יכתוב את הגט והגט יימסר לידי האישה. לאחר מכן יודיע הדיין לצדדים מהן ההגבלות ההלכתיות החלות עליהם מבחינת נישואין לאדם אחר.

עם סיומו של הליך סידור הגט תנפיק המזכירות לבני הזוג תעודת גירושין ותעודת מעשה בית דין, ומשלב זה ואילך יהיו בני הזוג גרושים באופן רשמי.

 

לפרטים נוספים על גירושין בהסכמה פנו לעו"ד ליאת פייגל, עורכת דין מומחית לדיני משפחה.

גירושין בהסכמה – הפתרון האופטימלי
גירושין בהסכמה – הפתרון האופטימלי
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>