ClickCease
חיפוש

פיטור עובד – זמן הודעה מראש על פיטורין

על פי חוקי העבודה החלים במדינת ישראל, כאשר מעסיק מבקש לפטר עובד, עליו לספק לו הודעה מוקדמת מראש בדבר הפיטורין. הדבר נועד לאפשר לעובד מרחב תמרון והתארגנות לקראת מציאת פרנסה חדשה. תזמון ההודעה מראש בדבר פיטורין תלויה בהכרח בתקופת העבודה של העובד אצל המעסיק. במאמר הבא נפרט בהרחבה אודות נושא חשוב זה.

 

חוק שאין עליו עוררין

בין אם מדובר בהתפטרות מצד העובד או פיטורין ביוזמת המעביד, החוק במדינת ישראל מחייב את הצד היוזם צעד שכזה במתן הודעה מוקדמת לצד השני של המשוואה. במקרה של פיטור עובד- זמן הודעה מראש על פיטורין היא חובה ואינה גילוי של רצון טוב מצד המעסיק.

הליך פיטורין אסור שייפול על העובד כרעם ביום בהיר, שכן הקרקע נשמטת תחת רגליו ללא התרעה או יכולת התארגנות לחלופת הפרנסה שלו. על המעסיק לספק הודעה מוקדמת מראש בדבר פיטורים של עובד, כולל הודעה בדבר שימוע לפני פיטורים, אשר משאיר פתח להמשך העסקתו של העובד בהינתן ומצבו המקצועי והאישי הפיך.

 

אין פיטורים בלי אזהרה

כאמור, את ההודעה המוקדמת הניתנת מספיק זמן מראש, על המעסיק לתת לעובד שאותו הוא שואף לפטר מעבודתו, בצורה של אזהרה לפני פיטורים- קרי שימוע. מדובר באחד מעקרונות היסוד של זכויות בעבודה. מבנה השימוע לפני פיטורים המקובל בחוק הוא חלק בלתי נפרד מהליך פיטור עובד- זמן הודעה מראש על פיטורין הוא חשוב, ובתוך חישוב התזמון של הודעה כזו יש לכלול את קביעת השימוע, מה שהופך את הפיטורים לחוקיים. להלן מבנה נכון של שימוע לפני פיטורים:

  • יש לפרט את הסיבות והעילות שהביאו את המעסיק לפטר את העובד, אישיות ומקצועיות.
  • יש לנקוב במועד ספציפי בו ייערך השימוע, על מנת שהעובד לא יוכל רק להתכונן לשימוע עצמו בו עליו להביא את טיעוניו כנגד הפיטורים, אלא כדי שיוכל גם להתכונן במקביל ולחפש עבודה אלטרנטיבית.
  • על המעביד לכלול את כוונתו לשקול ללא משוא בפנים ובנפש חפצה, את המשך העסקתו של העובד בכפוף לשמוע, אך לא להתחייב לכך.

 

רק לאחר שנערך השימוע והמעביד החליט בכל זאת לא להמשיך את העסקתו של העובד, הוא יוכל להודיע לו על סיום עבודתו ופיטוריו למעשה, כולל תאריך מסירת ההודעה ותאריך סיום יחסי ההעסקה בפועל. יש לציין כי לעובד ניתנת הזכות להסתייע במהלך השימוע בשירותיו של עו"ד דיני עבודה.

חישוב מועד הודעה מראש בדבר פיטורין

במידה והמעביד אכן החליט לפתוח בהליך פיטור עובד- זמן הודעה מראש על פיטורין מחושב בצורה מסודרת. התזמון תלוי בהכרח בוותק שצבר העובד במקום העבודה שלו ובאופן התשלום של שכרו. לפי פרמטרים אלו, מגדיר החוק כמה ימי הודעה מראש זכאי העובד לקבל בדבר פיטוריו המתקרבים.

יש לציין כי על המעביד בכל מקרה חלה חובת מתן הודעה מראש בדבר כוונתו לפטר את העובד, כפי שצוין לעיל, זאת למעט מקרים חריגים ויוצאים מהכלל, בהם העובד ביצע עבירה שיש עמה קלון כנגד המעביד או החברה בה הועסק. במקרה כזה, מומלץ שהמעסיק ייצור קשר עם עורך דין המתמחה לדיני עבודה. משרד עו"ד ליאת פייגל ושות' מתמחה בדיני עבודה ויידע לסייע בצורה המיטבית במגוון מקרים.

 

כיצד מתבצע החישוב?

אם מדובר בעובד שכיר המקבל תלוש משכורת חודשי, והמעביד החליט על פיטור עובד זה- זמן הודעה מראש על פיטורין יחושב כך:

  • עובד שהוחלט על פיטוריו לאחר פחות מ6 חודשים ממועד תחילת העסקתו, יקבל הודעה מוקדמת של יום אחד עבור כל חודש שבו עבד אצל המעסיק. אם העובד עבד 4 חודשים בלבד, יקבל התראה קצרה מאוד של 4 ימים בלבד בטרם תסתיים העסקתו.
  • עובד שמפוטר לאחר שתקופת העסקתו הינה בטווח של בין 7-12 חודשים, יקבל מהמעסיק שלו הודעה מוקדמת של לפחות 6 ימים, כולל תוספת של יומיים וחצי בגין כל חודש נוסף של עבודה, בטווח של שנה של העסקה.
  • עובד שמועסק במקום העבודה שלו מעל שנה, זכאי לקבלת הודעה מוקדמת בדבר פיטוריו של 30 יום.

 

"חלף הודעה מוקדמת"

מונח זה מתייחס לתרחיש שבו המעסיק עודנו מחויב לשלם לעובד שכר עבודה, במהלך התקופה של זמן הודעה מוקדמת בדבר פיטוריו. ישנם מקרים יוצאים מהכלל, בהם המעסיק יודיע לעובד כי הוא מוותר על שירותיו במסגרת העבודה באופן חלקי או מלא, ואז לא יהיה חייב בתשלום. אם כן, במידה והוחלט על פיטור עובד, זמן הודעה מראש על פיטורין, יש לשלם לו על תקופת הזמן שבה ניתנת התראה בדבר פיטוריו הקרבים.

 

האם רשאי המעסיק לחזור בו מההודעה?

ישנם מקרים בהם פיטורים נעשים בשעת כעס, לאחר שהרוחות מתלהטות ותוך התרתחות הדדית של הצדדים, או חד צדדית מצד המעסיק. הדבר עלול להתרחש כתוצאה ממחלוקות מקצועיות או ביקורת על התנהלות אישית של מי מהצדדים. גם במידה והמעסיק החליט מתוך החלטה אימפולסיבית ונמהרת, ביכולתו לחזור בו תוך פרק זמן סביר.

חשוב להבהיר כי במידה ואכן החליט לחזור בו המעסיק מפיטורי העובד, הכדור עובר למגרש שלו, ודבר הפיטורים יהיה תלוי עתה ברצונו של העובד. באפשרותו כמובן להתעלם מהתקרית ולהמשיך בהעסקתו, או לדרוש שפיטוריו יתקבלו כעובדה מוגמרת ולסיים את ההתקשרות עם המעביד.

בעיני החוק, במצב כזה העובד ייחשב כמי שפוטר, ובמידה וצבר את הוותק הדרוש גם יהיה זכאי לפיצויים בגין פיטורים אלו. גם אם המעסיק בחר לפטר את העובד בשעת כעס, עדיין עליו לפעול בצינורות המקובלים ולפתוח בפרוצדורה הנדרשת כחוק, כפי שקורה בכל הליך חוקי של פיטורי עובד- זמן הודעה מראש על פיטורין, מכתב הקובע מועד שימוע וכן הלאה.

 

פיצוי כספי בגין אי מתן הודעה מוקדמת

כפי שהובהר כאן, כאשר מעביד ניגש להליך פיטור עובד- זמן הודעה מראש על פיטורין הוא חלק מחובתו על פי חוק. במידה והעובד פוטר מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת לפיטורים, ישלם המעביד פיצוי בגובה שכרו הרגיל בתוספת דמי בריאות ודמי ביטוח לאומי. יש לוודא כי הפיצוי הכספי בגין אי מתן הודעה מוקדמת מראש פטור מכל מס.

 

חשיבותו של עו"ד דיני עבודה בסוגיה

יחסי עבודה בין עובד למעביד עשויים להיות מורכבים למדי. באופן טבעי, למעביד זכויות רבות וכוח לא מבוטל, שכן פרנסתו של העובד בסופו של היום נתונה לחסדיו. למרבה הצער, מעסיקים רבים אינם מקפידים על הליך תקין של פיטור עובד, זמן הודעה מראש על פיטורין וקיום שימוע אובייקטיבי לפני הפיטורין הם רק חלק ממנו.

לא אחת הליך פיטורים שגוי מגיע לפתחו של בית משפט, בדבר הפיצויים שמגיעים לעובד על פי חוק והמעסיק פשוט מחליט  שלא לשלם אותם. במקרים כאלה, עו"ד דיני עבודה הוא זה שעשוי לעשות את ההבדל בין הליך מפרך ומתסכל אל מול המעסיק לבין קבלת הפיצויים שהעובד ראוי להם.

גם בצדו השני של המתרס, בהם עובד נוהג לא כשורה תוך גרימת עוול למעסיק, יש מקום להיוועץ ולהסתייע בשירותיו של עו"ד דיני עבודה. בסופו של דבר, פיטור עובד וזמן הודעה מראש על פיטורין הם חלק בלתי נפרד מיחסי עבודה, ועליהם להתבצע באופן חוקי.

פיטור עובד – זמן הודעה מראש על פיטורין
פיטור עובד – זמן הודעה מראש על פיטורין
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>