ClickCease
חיפוש

פיטורי עובד במחלה ממושכת

מחלה ממושכת עלולה לגרום להיעדרות מהעבודה. במקרים כאלה, החוק מגן על העובד ומאפשר לו להגיש תביעה בגין פיטורים. עם זאת, חשוב שגם המעסיק יכיר את הזכויות והחובות שלו ויידע באיזה נסיבות אכן מותר לו להשלים את ההליך גם תוך כדי מחלה ממושכת של העובדים. בנוסף, כל אחד מהצדדים עשוי להזדקק לשירותי ייעוץ מטעם עורך דין שמכיר את דיני העבודה ובקיא בהם

הנושא של פיטורי עובד במחלה ממושכת מורכב מכפי שנהוג לחשוב. מצד אחד, כל עובד ועובדת זכאים להגנה מטעם החוק. הגנה זו מתייחסת בין היתר אל נסיבות מצערות של מחלה ממושכת, אשר מטבע הדברים עשויה לכלול גם היעדרות ממקום העבודה. מצד שני, על החוק להכיר גם בצרכי המעסיק: עם כל הצער שבדבר, היעדרות ממושכת בגלל מחלה לא אמורה לבוא על חשבון הדרישות שלו לתפוקה והפקת הכנסה.

 

דיני עבודה וקשר ביניהם לבין פיטורי עובד במחלה ממושכת

החוק בישראל מתייחס אל הנושא המורכב של פיטורי עובד במחלה ממושכת במסגרת דיני עבודה. לפי התיקון לחוק דמי מחלה למשל, חל איסור על פיטורי עובד שנעדר עקב מחלה. האיסור הזה מתייחס לכל תקופת הזכאות לדמי מחלה, לפי הצבירה המותרת בחוק או לחילופין על פי כל סוג של הסכם קיבוצי בין העובדים לבין מקום העבודה שלהם.

מהי תקופת הזכאות שבה אסור לפטר עובד במחלה ממושכת?

השאלה המתבקשת היא מה בעצם התקופה שעליה חלות התקנות שאוסרות על פיטורי עובדים במחלות ממושכות. נכון להיום, נקבע בחוק כי תקופת הזכאות של כל עובד לדמי מחלה לא יכולה לעלות על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא של העובד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. כמו כן, החוק קובע שהתקופה לא יכולה להיות ארוכה יותר מ-90 יום, תוך ניכוי מספר הימים שבגינם העובד קיבל דמי מחלה.

 

מתי מותר לפטר עובד במחלה ממושכת?

הצד השני של המטבע מתאר כאמור את האופן שבו החוק אמור להגן על המעסיק. בשביל למנוע מצב שבו עובדים מנצלים לרעה את החוק ועדיין אסור למעסיק לפטר אותם, יש כמה תנאים שבהם הוראות החוק בדבר איסור פיטורי עובד במחלה ממושכת לא חלים:

  • אם המעביד הודיע לעובד על ההחלטה לפטר אותו עוד לפני שנעדר בגלל המחלה (במסגרת הודעה מוקדמת)
  • אם המעביד פשט את הרגל
  • אם החברה שבה מועסק העובד קיבלה צו פירוק מבית משפט

 

זכות השימוע בפיטורי עובדים

כל מעסיק יכול לפטר עובד שהתרומה שלו שלילית, שהתפקוד שלו לקוי או שהוא מסית ופוגע. עם זאת, על כל החלטה לפטר עובדים להתבצע על פי החוק ולפי הכללים. אחד הכללים הרלוונטיים הוא למשל זכות השימוע של העובד, שבמסגרתה הוא אמור לקבל הזדמנות להשמיע את טענותיו ואולי אף לשנות את רוע הגזירה. אז גם אם מתקיימים התנאים המאפשרים פיטורי עובד במחלה ממושכת, יש לוודא מיצוי של שאר הזכויות.

 

כיצד שומרים על זכויות עובדים?

עובדים שרוצים לשמור על הזכויות שלהם ולכל הפחות לוודא האם המעסיק ממלא את חובותיו, יכולים וצריכים להתייעץ עם עורך דין. התייעצות עם עורך דין עוזרת לכל עובד להבין מתי יש טעם לפנות אל בית הדין לעבודה על מנת להגיש תביעה. כמו כן, במקרים מסוימים עשויה התייעצות עם עורך דין לעודד את העובדים לתבוע את המעסיק ואף לקבל פיצוי כספי.

אז אם עובד נעדר ממקום העבודה  תקוה ממושכת והוא חושש שמא זכויותיו לא נשמרו, כדאי לו להתייעץ עם עורך דין.

 

התייעצות עם עורך דין לפני פיטורי עובדים

גם למעסיק יש אינטרס מובהק להתייעץ עם עורך דין לפני שהוא חוב לפטר עובד במחלה ממושכת. התייעצות עם עורך דין חשובה עבור המעסיק, כי היא מאפשרת לו לדעת מתי מותר או אסור לו לבצע פעולות מן הסוג הזה. במידה והתייעצות עם עורך דין מעלה למשל שמתקיימות הנסיבות שבהן מותר לפטר את העובד, למרות תקופה ארוכה של מחלה ממושכת, המעסיק יכול להגן על עצמו מפני תביעות והעמדה לדין בבתי הדין לעבודה.

 

הקשר בין פיטורי עובד במחלה ממושכת לבין דמי מחלה

ברמה היום יומית, כל עובד או עובדת צריכים להכיר את הזכות הבסיסית שלהם לחסינות מפני פיטורין בזמן חופשת מחלה. ללא תקנות וחוקים אלו, עובדים עלולים להגיע למצב שבו הם מפחדים לאבד את מקום העבודה שלהם למרות שהם נמצאים בחופשת מחלה. אבל בזכות החוק, כל עובד מקבל את החסינות מפני פיטורין במהלך חופשת המחלה וכל עוד מתקיימים כאמור תנאים מסוימים.

במילים אחרות, כל עובד שנמצא בחופשת מחלה על חשבון ימי המחלה שמגיעים לו על פי החוק מקבל אוטומטית את החסינות בפני פיטורין. בנסיבות כאלה העובד לא צריך לפחד שיפטרו אותו והוא יכול להחלים בצורה רגועה. מנגד, במחלה ממושכת וכאשר לא עומדים עוד ימי מחלה לניצול, המצב של פיטורי עובדים עשוי להיות מורכב יותר.

 

מחלת עובד ממושכת – כל מה שצריך לדעת

אין מניעה חוקית לפטר את העובד כאשר מסתיימת מכסת ימי המחלה הצבורים שלו. בתוך כך, יש עדיין את חוק שוויון הזכויות בעבודה שעשוי למנוע את הפיטורים: כמו למשל אם העובד עדיין בחופשת מחלה ואפילו אם לא המעסיק משלם את דמי המחלה אלא המוסד לביטוח לאומי.

מבחינת המעסיק, האפשרויות העומדות בפניו במקרה של מחלת עובד ממושכת הן אלו:

  • למצוא לעובד תפקיד חלופי במסגרת העסק
  • להקל על מספר שעות העבודה בהתאם לקביעת רופא תעסוקתי
  • לסכם מראש שהעובד ימלא את תפקידו הנוכחי עד שיחזור לכשירות מלאה

 

מעסיק שיכול להוכיח שהוא ניסה כל פתרון אפשרי ועדיין לא הצליח להעסיק את העובד שנמצא בחופשת מחלה ממושכת יכול לבדוק אפשרות לסיום העסקה שלו. כאמור, במקרים אלו מאוד חשוב להתייעץ עם עורך דין על מנת לוודא שלא מתבצעים פיטורים באופן לא חוקי.

 

הגנה על העובדים ועל המעסיקים

הנושא של פיטורי עובד במחלה ממושכת כולל ניסיון להגן על העובדים ועל המעסיקים. החוק מכיר ברלוונטיות של הנושא במקרים רבים שבהם עובדים מחלימים ואף מקבלים דמי מחלה, תוך כדי שהוא מעניק להם חיסיון מפיטורים. מצד שני, המחוקק מבין שיש למעסיקים מסוימים בעיה להמשיך להעסיק את העובדים – גם אם לא הם משלמים להם את דמי המחלה אלא המוסד לביטוח לאומי.

 

המסקנה: הכי חשוב לבדוק את הנסיבות

מכל האמור לעין ניתן להבין עד כמה חשוב לבחון כל מקרה לגופו. אפשר כאמור לפטר עובדים במחלה ממושכת, אבל צריך לבדוק את ההקשר הרחב יותר: קודם בודקים כמה ימי מחלה צבורים יש לכל עובד וכמה ימים כאלה עוד נשארו לו.

לאחר מכן מוודאים שאין למעסיק אפשרויות אלטרנטיביות אחרות, שלא כוללות את פיטורי העובד אבל כן מספקות לו פתרון תעסוקתי זמני. לבסוף, ניתן אכן לברר לגבי פיטורי העובדים ולעשות את זה בצורה שתכלול שימוע. אם מערבים עורך דין, המעסיקים וגם העובדים יכולים להיות רגועים לגבי מיצוי הזכויות שלהם.

פיטורי עובד במחלה ממושכת
פיטורי עובד במחלה ממושכת
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>