ClickCease
חיפוש

פיטורים במהלך מילואים

בתחום דיני העבודה, אחד ההיבטים הרגישים והמכריעים ביותר הוא ההגנה על העובדים בתקופות שירות בצבא, כגון מילואים. אז מהן ההגנות המשפטיות הניתנות לעובדים הנקראים לשרת במילואים, תוך התייחסות ספציפית לתקנות לפיטוריהם במהלך שירות המילואים או בסמוך לאחריו? הנה כל התשובות 

 

המסגרת המשפטית סביב פיטורים במהלך מילואים

לחוק חיילים משוחררים תפקיד מרכזי בשמירה על זכויות העובדים הנקראים למילואים. חוק זה אוסר בהחלט על פיטורי עובד בשל שירותו במילואים, קריאה למילואים או כל שירות צפוי במילואים. האיסור הוא מקיף, וכולל לא רק את תקופת השירות הפעיל, אלא גם מתרחב לתדירות ומשך השירות.

 

איסור על פיטורים במהלך מילואים ואחריהם

הוראה מרכזית בחוק זה היא האיסור לפטר עובד בזמן שהותו במילואים. כמו כן, במידה ועובד שירת יותר מיומיים רצופים במילואים, לא ניתן לפטר אותו למשך 30 יום לאחר סיום שירותו. אם הפיטורים האלו אכן התרחשו, חשוב לפנות אל עורכת דין ליאת פייגל ולטפל בסוגיה.

הגנה זו קיימת אלא אם המעסיק קיבל היתר מיוחד לפיטורים מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון. היתר כזה ניתן רק בנסיבות ספציפיות, ועל המעסיק להוכיח כי הפיטורים אינם בשל שירות מילואים של העובד. לכן, כדאי להתייעץ עם עו"ד ליאת פייגל כמה שיותר מוקדם.

 

הודעה מוקדמת על פיטורים במהלך מילואים

היבט נוסף שחשוב לציין הוא הטיפול בהודעה מוקדמת לפיטורים. אין לכלול את תקופת ההגנה של 30 יום לאחר שירות המילואים בלוח הזמנים של ההודעה המוקדמת. המשמעות היא שכל תקופת הודעה מוקדמת יכולה להתחיל רק לאחר שחלפו 30 הימים הללו. אם ניתנה הודעה מוקדמת לפני שירות המילואים, היא מושהית במהלך השירות ומתחדשת רק לאחר תקופת ההגנה של 30 יום.

 

זכויות והליכים משפטיים במקרים של פיטורים במהלך מילואים

כל העובדים הנקראים לשירות מילואים פעיל מכוסים על פי הוראות אלה. במקרים בהם עובד פוטר ללא היתר בין במהלך שירות המילואים ובין 30 הימים שלאחריו, עומדת לו הזכות לנקוט בצעדים משפטיים. הוא יכול לתבוע את מעסיקו בפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון ובעזרת עורך דין דיני עבודה שמתמחה בנושא.

 

איזה פיצוי מקבלים אם מפוטרים במהלך המילואים?

מלבד עו"ד דיני עבודה, משרד הביטחון מעניק סיוע משפטי חינם לעובדים העומדים בפני פיטורים שלא כדין עקב שירות מילואים. ועדת התעסוקה מחזיקה בסמכות לתת צווים שונים, לרבות החזרת העובד לעבודה, פיצויים או שילוב של שניהם. הפיצויים יכולים להיות משמעותיים, בשווישל פי כמה מהשכר החודשי של העובד, או לפי השכר הממוצע במשק, בהתאם לנסיבות.

בתחום של זכויות בעבודה ניתן לערער על החלטות ועדת התעסוקה לבית הדין האזורי לעבודה תוך פרק זמן מסוים. סיוע משפטי זמין גם עבור פניות אלה, מה שמבטיח שלעובדים תהיה תמיכה לאורך כל התהליך.

 

מה לגבי פיטורים במהלך מילואים של עובדי קבלן?

החוק מרחיב את הגנתו גם לעובדים המועסקים באמצעות קבלני כוח אדם. במקרים כאלה, הן המעסיק בפועל והן קבלן כוח האדם עלולים להיות אחראים לפיטורים שלא כדין. החוק מניח כי המעסיק עצמו יזם את הפיטורים, ועליו להוכיח אחרת.

 

הודעה למעסיק על שירות מילואים לצורך מניעת פיטורים

העובדים נדרשים ליידע את מעסיקיהם בהקדם עם קבלת צו קריאה לשירות מילואים. הודעה זו חיונית על מנת לאפשר למעסיקים לבצע סידורים נדרשים במהלך היעדרותו של העובד ולהבטיח כי זכויות העובד מוגנות על פי חוק.

 

פיטורים במהלך מילואים במקרים של עבודה חדשה

לעובדים שמתחילים עבודה חדשה יש אפשרות לבקש קיצור או דחיית שירות המילואים. הוראה זו נועדה למזער את ההשפעה של מילואים על תחילת עבודה חדשה. בכל מקרה, עובדים שנקראו למילואים זכאים לתשלום עבור שירותם. תשלום זה נועד לפצות על אובדן הכנסה פוטנציאלי במהלך תקופת השירות שלהם.

 

לא רק פיטורים במהלך מילואים: כל הזכויות שכדאי לחיילים להכיר

מלבד האיסור על פיטורים במהלך מילואים, קיימות עוד מספר זכויות שכדאי להכיר:

  • איסור אפליה בשליחות לעבודה מטעם לשכת התעסוקה

אפליה נגד חיילי מילואים על ידי לשכות התעסוקה אסורה בתכלית האיסור. כך מובטחות הזדמנויות תעסוקה שוות למשרתים במילואים.

  • איסור אפליה של עובד בשל שירות מילואים

נאסר על מעסיקים להפלות עובדים על בסיס חובות שירות המילואים שלהם. זה כולל את כל ההיבטים של העסקה, משיטות העסקה ועד תנאי עבודה.

  • איסור לפטר עובד במהלך שירות מילואים או בסיומו

כאמור, החוק מגן על עובדים מפני פיטורים עקב שירות מילואים. הגנה זו מהווה אבן יסוד במסגרת החוקית התומכת במילואים.

  • סיוע משפטי לעובד שפוטר מעבודתו עקב שירות מילואים

עובדים אשר פוטרו שלא כדין עקב שירות מילואים, זכאים לסיוע משפטי. תמיכה זו חיונית בשמירה על זכויותיהם וחיפוש הצדק.

  • הגשת תביעה לוועדת התעסוקה במשרד הביטחון במקרה של איש מילואים מפוטר 

במקרים של פיטורים שלא כדין, חיילי מילואים יכולים להגיש תביעה לוועדת התעסוקה במשרד הביטחון. ועדה זו ממלאת תפקיד חיוני בשיפוט בסכסוכים הקשורים לפיטורי מילואים.

 

פיטורים במהלך מילואים של עובדי מדינה

לא ניתן לדחות מועמדים לתפקידי שירות המדינה המשרתים במילואים על סמך חובות המילואים שלהם. הוראה זו מבטיחה הגינות בהליך הגיוס לשירות המדינה. מעבר לכך, שירות מילואים נלקח בחשבון בעת הערכת הביצועים וההישגים של עובדי מדינה. הכרה זו משקפת את הערך המוטל על המילואים. במקביל, עובדי מדינה המשרתים במילואים זכאים ליום חופשה נוסף.

לעובדי מדינה במילואים יש אפשרות לנצל את השעות הנוספות שלהם באופן שיתאים לתפקידי המילואים. גמישות זו חיונית לאיזון בין התחייבויות עבודה ומילואים. לאחר מכן, שירות מילואים נחשב לגורם חיובי בקידום וקידום עובדי מדינה. מדיניות זו מעודדת ומתגמלת חובת מילואים. בטווח הארוך, ניסיון שנצבר במהלך שירות מילואים מוכר כניסיון ניהולי רב ערך במכרזים בשירות המדינה. הכרה זו מאמתת את הכישורים והמנהיגות שפותחו במהלך שירות המילואים.

 

השפעת זכויות של חיילי מילואים על בני הזוג שלהם.

מצד אחד, רוב האנשים יודעים שהם יכולים לתבוע בגין תאונות בעבודה ולפנות לביטוח לאומי ועוד גופים. מנגד, לא רבים יודעים שהחוק מכיר בזמן היעדרות של העובד עקב שירות מילואים של בן הזוג.

ראשית, ניתן להעניק לעובדים חופש עקב שירות מילואים של בן/בת הזוג. שנית, קיימים מקרים שבהם החוק חל על היעדרות במהלך יום העבודה לעובדי מדינה שבן/בת זוגם מבצעים שירות מילואים. למעשה, לעובדי מדינה שבני זוגם בשירות מילואים מותר להיעדר במהלך יום העבודה.

לאחר חזרת בן זוג משירות מילואים זכאים עובדי מדינה ליום חופש. הטבה זו מקלה על איחוד משפחות ותמיכה לאחר שירות מילואים.

 

לא בטוחים האם פוטרתם כחוק? זה הזמן הכי טוב לפנות אל עורך דין

כפי שאפשר להבין, המסגרת המשפטית סביב שירות מילואים בהקשרים תעסוקתיים שונים היא מקיפה, ומציעה הגנות, התאמות והטבות לחיילי מילואים, לעצמאים ולבני משפחותיהם. הוראות אלה מדגימות מחויבות חברתית לתמוך במי שמאזנים את הקריירה האזרחית שלהם עם חובותיהם לשירות לאומי. במידה ומישהו או מישהי לא בטוחים לגבי מימוש הזכויות, כדאי לפנות אל משרד עו"ד ליאת פייגל ושות'.

פיטורים במהלך מילואים
פיטורים במהלך מילואים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>