ClickCease
חיפוש

פיטורים בחופשת לידה

בתחום דיני העבודה, אחת ההגנות הקריטיות הניתנות לעובדות, היא שמירה על ביטחונן התעסוקתי במהלך ומיד לאחר חופשת הלידה. חשוב להכיר בחשיבותה של הגנה זו, שכן היא ממלאת תפקיד חיוני להבטיח שעובדות לא ייענשו באופן בלתי הוגן על נטישת חופש ללדת ולטפל בתינוק  

 

האיסור המוחלט של פיטורים בחופשת לידה

היבט יסודי בהגנה זו הוא האיסור המוחלט לפטר עובדת הנמצאת בחופשת לידה. כלל זה אינו מוגבל ואינו מאפשר חריגות כלשהן: כלומר מעסיק אינו יכול לסיים חוזה של עובדת בזמן שהותה בחופשת לידה, ללא קשר לנסיבות. זה כולל מצבים כמו חדלות פירעון או פשיטת רגל של המעסיק. החוק כיום קובע נחרצות שזכותה של עובדת לביטחון תעסוקתי בתקופה זו היא עליונה ויש לכבד אותה בכל נסיבות.

 

עד מתי חל איסור פיטורים בחופשת לידה?

ההגנה על פיטורים בחופשת לידה משתרעת מעבר לתקופת חופשת הלידה. כדאי להתייעץ עם עו"ד ליאת פייגל על מנת לקבל פרטים נוספים, כאשר בינתיים ניתן להתנהל ישירות מול המעסיק.

כך לדוגמה, במשך 60 יום לאחר סיום חופשת הלידה, המעסיק יימנע באופן דומה מלפטר את העובדת. הנסיבות היחידות בהן ניתן לשקול פיטורים היא באישור מפורש של הממונה על חוק עבודת נשים. קביעה זו מדגישה את כוונת החוק לספק תקופת חיץ לעובדת להשתלב מחדש בסביבת עבודתה ללא איום מיידי של אובדן עבודה.

 

אכיפה על פיטורים בחופשת לידה

במידה ומעסיק יפר הוראות שקשורות לנושא של איסור על פיטורים בחופשת לידה, ישנם ערוצים משפטיים ברורים שאפשר לפנות אליהם. ראשית, חשוב לפנות אל עורכת דין ליאת פייגל ולהתייעץ איתה. ניתן לעשות זאת בפנייה אל משרד עו"ד ליאת פייגל ושות' וביצירת קשר באתר.

שנית, עובדת יכולה להגיש תלונה ליחידה לאכיפת דיני עבודה ולהגיש תביעות בבית הדין לעבודה. דרך אכיפה כפולה זו – מנהלית ושיפוטית – מבטיחה שלעובדות יהיה מנגנון חזק להגן על זכויותיהן. אם מערבים עורך דין דיני עבודה מוקדם, עולה הסיכוי למיצוי זכויות.

 

פיטורים בחופשת לידה לעומת חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה

מעניין לציין שהחוק מתייחס גם לתקופת החופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה. במהלך תקופה זו ובמשך 60 יום לאחר מכן, מעסיקים מוגבלים מלפטר את העובדת או לשנות את תנאי העסקתה באופן מזיק ללא אישור מתאים. אם העובדת מרגישה שמנסים לגרום לה להתפטר, כדאי לפנות אל עו"ד דיני עבודה.

 

מה המטרה של איסור על פיטורים בחופשת לידה?

המטרה של זכויות בעבודה היא לא רק למנוע פיטורים במהלך התקופה המוגנת, אלא גם להבטיח לעובדת הזדמנות אמיתית לחזור לעבודה ולבסס מחדש את תפקידה במקום העבודה. מכאן משתמע שמעסיק אינו יכול פשוט לחכות לסיום התקופה ולאחר מכן לפטר את העובדת. פעולה כזו תעמוד בניגוד לרוח החוק, המבקשת להקל על סיכוי אמיתי לעובדת לחדש את חופשת הקריירה לאחר הלידה.

 

סעדים משפטיים במקרים של פיטורים בחופשת לידה

במקרים בהם זכויות אלו נפגעות, קובע החוק סעדים מהותיים. אלה כוללים פיצוי בגין נזק לא כספי וצווי מניעה פוטנציאליים, המשקפים את חומרת ההפרות הללו. החוק קובע במפורש כי פיצוי כספי בלבד עלול שלא להספיק, כמו למשל עם תאונות בעבודה, ולפיכך יש לבית המשפט שיקול דעת להורות על החזרת העובדת לעבודה.

 

התייעצות עם עורך דין לגבי פיטורים בחופשת לידה

הגנת העובדות במהלך חופשת הלידה ולאחריה היא אבן יסוד בדיני העבודה המודרניים. היא מכירה באתגרים הייחודיים העומדים בפני עובדות, ומבקשת להבטיח שלקיחת חופשת לידה לא תהפוך להחלטה פוגעת בקריירה. הגנות אלו הינן מקיפות, ונמשכות מתקופת חופשת הלידה עצמה ועד לתקופה משמעותית לאחריה, וכוללות אמצעי הגנה מפני סיום עבודה ישירות ועקיף כאחד. עבור העובדות, הבנת הזכויות הללו היא חיונית, ועבור מעסיקים, ציות אינו רק חובה חוקית אלא ציווי מוסרי כדי לתמוך ברווחתו של כוח העבודה.

 

איסור על פיטורים בחופשת לידה לעומת הפחתת הכנסה

החוק מרחיב את הגנתו על היקף עבודתה של עובדת והכנסתה במהלך חופשת הלידה ולאחריה. כל כוונה של המעסיק לשנות את שכרה או היקף המשרה של העובדת בתקופה זו, חייבת להיבדק בקפדנות. המשמעות היא שעל המעסיק לקבל אישור משר העבודה לביצוע שינויים כאמור, והיתר זה ניתן רק אם השינויים המוצעים אינם קשורים למצב היולדות של העובדת.

עם זאת, ישנם תרחישים ספציפיים שבהם מעסיק יכול לבצע התאמות:

– אם העובדת מבקשת הפחתת חובות מסיבות רפואיות.

– אם השינוי הוא חלק מהסכם קיבוצי.

– במקרים בהם ההכנסה מבוססת על פריון, ותפוקת העובדת יורדת מסיבות שאינן בשליטת המעסיק.

 

כך מנצלים זכויות שקשורות לפיטורים, הריון ועבודה

זכות זו ניתנת אוטומטית לעובדות בחופשת לידה ומתפרשת על קטגוריות שונות, לרבות הורים מאמצים והורי אומנה. החוק מבטיח כי כל הפרה של הוראה זו ניתנת להליך משפטי, לרבות תלונות ליחידה לאכיפת דיני עבודה ותביעות פיצויים בבית הדין האזורי לעבודה.

 

לא רק פיטורים: הגנות נוספות במהלך ההיריון

  • העסקה במהלך שעות נוספות או בימי מנוחה שבועיים

החל מהחודש החמישי להריון חלות הגבלות על העסקת עובדות בהריון שעות נוספות או בימי מנוחה שבועית. עם זאת, ניתן לעשות חריגים אם העובדת מסכימה בכתב ומספקת אישור רפואי המאשר שבטוח לעשות זאת.

 

  • עבודת לילה

גם עבודת לילה אסורה בהריון החל מהחודש החמישי, אלא אם העובדת הסכימה לכך בכתב.

 

  • הגבלת החשיפה לקרינה מייננת

עובדות בהריון שעלולות להיחשף לקרינה מייננת בעבודה, חייבות להודיע למעסיק מיד עם היוודע דבר ההיריון. בעקבות הודעה זו, יש להתאים את רמות החשיפה שלהן כדי להבטיח בטיחות.

 

  • איסור העסקה בעבודות מסוכנות

כמו כן, על המעסיקים להתאים את תנאי העבודה לעובדות בהריון אשר חשופות לחומרים מסוכנים או לסביבות עבודה מסוימות. זה כולל הימנעות מעבודה ליד מקורות חום או עם כימיקלים ספציפיים שעלולים להזיק לעובדת ההרה או לעובר שלה.

 

  • חופשה ללא תשלום והטבת שמירת הריון

עובדת בהריון עשויה לבחור בחופשה ללא תשלום אם אופי העבודה מהווה סכנה לעוברה. כמו כן, בתנאים מסוימים, עובדת עשויה להיות זכאית לגמלת טיפול יולדות מהמוסד לביטוח לאומי, אם היא נאלצת להיעדר מהעבודה בשל סיכון סביבת העבודה או סוג העבודה במהלך ההיריון.

 

הבדלים בין חוקים ותקנות בחופשת לידה

חוקים ותקנות מקיפים שקשורים לנושא של הריון ועבודה, מדגישים את המחויבות לשמירה על בריאותן, הכנסתן ומעמדן התעסוקתי של עובדות במצבים רגישים. החוקים כפי שמנוסחים כיום ללא ספק מזהים את האתגרים והפגיעות הייחודיים איתם מתמודדות העובדות בתקופה זו ומבקשים לספק סביבת עבודה תומכת ובטוחה.

 

השפעה של החוק לאסור לפטר בחופשת לידה גם על המעסיק וגם על העובדות

על ידי שלל הגנות וזכויות, החוק נועד להבטיח שהעובדות לא יצטרכו לבחור בין בריאותן (ובריאות ילדיהן) לבין הקריירה. מעסיקים, בתורם, מחויבים לציית לתקנון זה, לספק את ההתאמות הנדרשות ולהימנע מכל פרקטיקה מפלה. מסגרת זו של זכויות והגנות ממלאת תפקיד מכריע בקידום שוויון מגדרי במקום העבודה ובתמיכה במשפחות בשלבי חיים מרכזיים אלה.

פיטורים בחופשת לידה
פיטורים בחופשת לידה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>