ClickCease
חיפוש

פיטורים בזמן טיפולי פוריות

מטרתם של חוקי העבודה הם להגן על העובדים באשר הם. אדרבא, חוק עבודת נשים שנועד להגן עליהן מפני פיטורים ופגיעה בזכויותיהן הסוציאליות כתוצאה ממצבים רגישים. בין אם מדובר בפיטורים בזמן היריון, במהלך חופשת לידה או במהלך טיפולי פוריות, תקופה רגישה וקשה מאין כמוה, מדובר בפיטורים שלא כדין והם אינם חוקיים. במאמר זה נפרט אודות נושא רגיש זה.

 

סוגיה מורכבת ורגישה

עובדת שנדרשת להיעדר בעקבות טיפולי פוריות נמצאת בעיצומה של חוויה מפרכת מנטלית המקשה עליה דיה על התפקוד היומיומי. במידה ולא נרשמו טענות המטילות ספק במקצועיותה או תפקודה של העובדת עד ההיעדרות כתוצאה מטיפולי הפוריות, ובלבד שסיפקה הודעה מראש למעסיק שלה בדבר תחילת הטיפולים וההיעדרות הנדרשת בגינן, פיטורים בזמן טיפולי פוריות ייחשבו לבלתי חוקיים במסגרת פיטורים שלא כדין. מדובר בחלק מקיומן של זכויות בעבודה של עובדות רבות שלא יסולאו בפז.

 

ההגדרה בחוק

על פי החוק במדינת ישראל, חל איסור על המעסיק לפטר עובדת בשל היעדרותה כתוצאה מטיפולי פוריות, לכל אורך תקופת ההיעדרות ועד לתקופה של חמישה חודשים (150 ימי עבודה) לאחר תקופת ההיעדרות, אלא אם כן הוא קיבל אישור לכך מטעם משרד העבודה והרווחה.

חשוב לציין כי הממונה על חוק עבודת נשים לא תתיר פיטורים בזמן טיפולי פוריות. עם זאת, החוק מציין בפירוש כי על העובדת לתת התראה מראש למעסיק בדבר תחילת הטיפולים וההיעדרות בעקבות טיפולים אלו, ולהציג אישורים ואסמכתאות רפואיות המוכיחות כי אכן מתקיימים טיפולי פוריות. במידה ואכן ישנם אישורים מתאימים, פיטורים בזמן טיפולי פוריות לא יהיו חוקיים.

הגדרת טיפולי פוריות

הגדרת תהליך הטיפולים תלוי במידה רבה ברופא אשר מספק את האישור לתחילת טיפולי הפוריות. הוא הסמכות הקובעת את מועד תחילת הטיפולים, את משך הזמן ומתוקף כך, אז תקופת הזמן בה ההיעדרות של העובדת ממקום העבודה היא מנומקת ומותרת. להלן מה שהחוק עשוי לכלול בהגדרה של טיפולי פוריות:

  • הזרקת הורמונים
  • בדיקות אולטרסאונד
  • פגישות ייעוץ וכל אקט רפואי במסגרת תהליך ההפריה, לרבות טיפולים להפריה חוץ גופית

 

מה מתיר החוק במסגרת טיפולי פוריות?

מה שהופך את המצב למורכב עבור המעסיק של העובדת, היא העובדה שימי ההיעדרות של העובדת כתוצאה מטיפולי פוריות משולמים כימי מחלה. הוא למעשה מפסיד כסף גם על תשלום עבור ימי ההיעדרות וגם העסק עשוי להיפגע מקצועית כתוצאה מהיעדרות זו. העובדת רשאית להיעדר מעבודתה כתוצאה מטיפולי פוריות למשך ארבע סדרות או סבבים של טיפולים בשנה.

מעבר לכך, סבב טיפולים נוסף חייב יהיה להתבצע בתיאום עם המעביד, וכן העובדת תצא לחופשה ללא תשלום, מה שמייתר את התשלום מצד המעביד. עם זאת, יש לציין כי מעצם כוחה האדיר של זכותה של האישה להפוך לאם, החוק עומד לצידה ברוב המקרים ויחסום בכל דרך ניסיון של המעסיק לבצע פיטורים בזמן טיפולי פוריות.

 

חשיבות מצב התעסוקתי של העובדת בזמן טיפולי פוריות

באופן טבעי, יש קשר ברור בין מצבה המנטלי של העובדת שעוברת טיפולי פוריות לבין הצלחתם של טיפולים אלה. ככל שהעובדת תהיה רגועה בנוגע לתעסוקתה ובטחונה הכלכלי, ולא תחשוש מאובדן פרנסתה כתוצאה מפיטורים בזמן טיפול פוריות, כך סיכוייה להיכנס להריון ולהפוך את הטיפול למוצלח, עולים.

במידה והעובדת אכן הייתה מקצועית ומסורה לאורך כל תקופת העסקתה, פיטורים בזמן טיפולי פוריות יתבצעו מחוסר תום לב וחוסר הוגנות כלפיה, גם אם היעדרותה פוגעת בתפוקה של העסק. אין זה אומר שהמעסיק רשאי לנצל את היעדרותה, במידה וזו הסיבה היחידה לפיטוריה, על מנת לפגוע בפרנסתה.

 

משך הגנה מפני פיטורים בזמן טיפולי פוריות

ישנו חלון זמן בו למעשה מוגנת העובדת מפני פיטורים בזמן טיפולי פוריות. החוק מביא בחשבון את העובדה שארבע סדרות טיפולים, הידועים כאינטנסיביים ותובעניים פיזית ונפשית, אינם יכולים להגיע בסמיכות זמנים צפופה.

לכן, ההגנה מפני פיטורים בזמן טיפולי פוריות מוענקת לעובדת בתקופה של עד שנתיים מיום ההיעדרות הראשון בגין אותם טיפולים, במסגרת מקום העבודה הנוכחי של העובדת. היה והיא עוברת למקום עבודה חדש, חלון זמן זה מתאפס והעובדת זכאית לשנתיים נוספות באותם תנאים.

 

הפערים בין פיטורים בהריון לבין פיטורים בזמן טיפולי פוריות

על אף הפיצוי לו זכאית עובדת שפוטרה בזמן טיפולי פוריות, הפיצויים בגין פיטורים של עובדת שנכנסה להיריון עדיין גבוהים יותר בצורה משמעותית:

  • בהיריון- היה והעובדת פוטרה במהלך ההיריון, הפיצויים בגין פיטורים אלו יכללו את שכר העבודה של העובדת עד מועד סיום העסקתה, כולל השכר שמגיע לה על פי חוק במהלך חופשת הלידה שלה. לצד אלו, יהיה על המעסיק לשלם לעובדת גם את תשלום דמי האבטלה שלה, דמי הלידה ושאר הזכויות הכלכליות המגיעות לה מתוקף הוותק שלה במקום העבודה.
  • בזמן טיפולי פוריות- פיצויים בגין 150 ימי עבודה, שאת ספירתם יש להתחיל מיום ההיעדרות האחרון בשל טיפולי הפוריות. מדובר בפיצוי משמעותי, אך הרבה פחות מהפיצויים להם זכאית העובדת ההריונית שפוטרה. יש לציין, כי במידה והעובדת נכנסה להיריון כתוצאה מטיפולי הפוריות שבגינן פוטרה, חוק עבודת נשים קובע בפירוש כי תחול עליה הגנה מפני פיטורים בהיריון, והפיצויים יהיו בהתאם.

 

השלכות טיפולי הפוריות על תפקוד בעבודה

כאמור, מצבן הפיזי והנפשי של עובדות במהלך טיפולי פוריות נתון לתמורות ושינויים בעקבות הטיפולים ההורמונליים שהן עוברות. לעיתים הדבר עשוי להשפיע לא רק על ההתנהגות כי אם על ההתנהלות המקצועית והתפקוד במקום העבודה.

כפי שצוין קודם, החוק אינו מגן בצורה הרמטית על כל עובדת מפני פיטורים בזמן טיפולי פוריות. לכן, חשוב שהעובדת תכיר במחויבותה על פי חוק לעבוד במקצועיות. למעט הימים במסגרת תקופת ההיעדרות בשל הטיפולים וימי המנוחה לאחר הטיפולים עצמם, על העובדת לזכור כי טענות מקצועיות עשויות להתיר פיטורים בזמן טיפולי פוריות.

 

תלות בממונה על חוק עבודת נשים

במידה ואכן ישנן טענות כנגד העובדת העומדת בפני פיטורים בזמן טיפולי פוריות, כמו למשל היעדר מתן התראה מראש בדבר תחילת הטיפולים או עילות מקצועיות נגדה, עדיין ידיו של המעסיק כבולות מנקיטת הליך פיטורים באופן עצמאי, והוא תלוי בהכרח בהכרעתו של ממונה על חוק עבודת נשים בסוגיה. כל מקרה ונסיבותיו נבחנים לגופם.

 

חשיבותו של עורך דין דיני עבודה

מצבים בהם המעסיק מחליט לנקוט כנגד עובדת בפיטורים בזמן טיפולי פוריות, מגיעים למרבה הצער לפתחו של בית משפט, בין אם בהגשת בקשות לצווי מניעה לפיטורים ובין אם תביעות כספיות בגין עוגמת נפש ונזקים כלכליים שנגרמו לעובדת. בשל מורכבות המצב לא רק מבחינה משפטית, אלא במצבה הרגיש של העובדת, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין דיני עבודה, לו יש ניסיון רב בייצוג משפטי במסגרת סוגיות אלה.

סיוע של עו"ד דיני עבודה מקצועי עשוי להיות זה שעושה את ההבדל בין הצלחה לכישלון בבית המשפט, והוא יילחם למען האינטרסים של העובדת, עד שישיג עבורה את הפיצויים שמגיעים לה על פי חוק, ובחלק מהמקרים אף יסייע למנוע את הפיטורים ולשמור על מקום העבודה שלה. במידה ואכן מצאתן את עצמכן במאבק אל מול המעסיק במסגרת פיטורים בזמן טיפולי פוריות, אל תהססו ליצור קשר עם משרד עו"ד ליאת פייגל ושות'.

פיטורים בזמן טיפולי פוריות
פיטורים בזמן טיפולי פוריות
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>