ClickCease
חיפוש

פיטורים בהריון עקב סגירת העסק

ההגנה על עובדות בהריון בעת פיטורים עקב צמצום העסק היא עניין בעל חשיבות עליונה. המסגרת המשפטית נועדה לאזן בין צורכי עסקים בתקופת שפל כלכלי לבין זכויות ורווחה של עובדות בהריון. איזון זה חיוני כדי להבטיח שגם זמנים מאתגרים לא יפגעו בזכויות הנוגעות לנושא פיטורים בהריון

 

מה המשמעות של פיטורים בהריון עקב סגירת העסק?

כאשר מעסיק מוצא צורך לפטר עובדים במסגרת צמצום מקום העבודה, נכנסים שיקולים מיוחדים במידה והעובדת המדוברת בהריון. בין היתר, המעסיק נדרש לקבל אישור ממשרד הכלכלה והתעשייה לפני המשך פיטורי עובדת בהריון.

תהליך זה כולל הוכחה כי הפיטורים הם חלק מהפחתות רוחביות ברחבי העסק והצדקת בחירת העובדת בהריון להיות בין המפוטרים. קריטי למעסיק להוכיח שההחלטה אינה מפלה וכי היא מבוססת על צרכים עסקיים לגיטימיים המחייבים צמצום כוח האדם.

 

ביטחון תעסוקתי לנשים בהריון על פי החוק

חוק העבודה מספק הגנות חזקות לעובדות בהריון, מתוך הכרה בצורך בביטחון תעסוקתי ויציבות כלכלית מוגברת בתקופה קריטית זו. הגנות אלו נועדו למנוע אפליה, לספק תמיכה, ולהבטיח שנשים בהריון לא ייענשו שלא כדין במקרה של סגירת עסק. המפתח להגנות אלו הוא העיקרון לפיו יש לטפל בפיטורים במהלך ההיריון בזהירות מרבית, תוך הקפדה על דרישות ושיקולים משפטיים ספציפיים.

 

הבדלים בין מקרים של פיטורים בהריון

לגבי עובדות בהריון עם ותק של פחות מחצי שנה, המצב מעט שונה. תקופת ההעסקה הראשונית של עד שישה חודשים נחשבת בדרך כלל כתקופת ניסיון להערכת התאמתם של כל עובד ועובדת לתפקיד. במהלך תקופה זו, במידה ומעסיק החליט לפטר עובדת בהריון מסיבות מקצועיות שאינן קשורות להריון, הפסקה כזו מותרת. הוראה זו מכירה באופי הניסיוני של העסקה ראשונית, תוך הבטחה שההיריון עצמו אינו מהווה גורם בהחלטה להפסיק. אם אינך בטוחה לגבי קיומה של ההוראה בשטח, מומלץ לפנות לייעוץ אל עורכת דין ליאת פייגל, שמומחיותה היא בדיני עבודה.

 

עיתוי הודעת הפיטורים ביחס להעסקה עד חצי שנה

ישנה חשיבות לעיתוי של הודעות פיטורים ביחס לציון העסקה לחצי שנה. מפסקי דין בעניין זה עולה כי אם הודעת הפיטורים ניתנת לפני תום חצי שנה, אך נכנסת לתוקף לאחר תקופה זו, המעסיק נדרש לקבל היתר ממשרד העבודה. התניה זו מבטיחה שעיתוי הודעות הפיטורים לא יעקוף את ההגנות הניתנות לעובדות בהריון.

 

החוק לגבי פיטורים בהריון והסייגים בנושא

ההגנה מפני פיטורים מתחזקת משמעותית עבור עובדות בהריון שסיימו לפחות שישה חודשי עבודה באותו מקום עבודה. על פי החוק, עובדות אלו מוגנות מפני סיום עבודה. חוק זה משקף מחויבות להגנה על ביטחון התעסוקה של עובדות בהריון.

עם זאת, יש לקחת בחשבון שהגנה זו משתרעת על פני הסדרי העסקה שונים, לרבות משרות קבועות או זמניות, העסקה ישירה או העסקה באמצעות קבלנים או חברות משאבי אנוש, וללא קשר להיקף המשרה. לכן במקרה של דילמה או התלבטות, יוצרים קשר עם עורך דין דיני עבודה ומתייעצים איתו.

 

המשמעות המוסרית והחברתית של פיטורים בהריון

פיטורים במהלך ההיריון מציבים סט ייחודי של אתגרים ודאגות עבור אימהות לעתיד, ומשפיעים באופן משמעותי על הביטחון הכלכלי והרווחה הרגשית שלהן. בישראל, מדינה הידועה בחוקי העבודה האיתנים שלה, שמטרתם להגן על עובדים, זכויות העובדות בהריון במהלך סגירת עסקים, מתוארות בקפידה כדי לשמור על האינטרסים שלהן.

הבנת הזכויות הללו חיונית לעובדות בהריון העומדות בפני פיטורים עקב סגירת העסק של מעסיקם. עליהן להיות מודעות היטב לזכויותיהן ומוכנות להתמודד עם העניין.

 

האם טיפולי פוריות נחשבים כעילת פיטורים בהריון?

החוק אוסר במפורש על פיטורי עובדות שעוברות טיפולי פוריות. מעסיק אינו יכול לפטר עובדת שמקבלת טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית למשך הטיפולים ולמשך כ-5 חודשים לאחר מכן. זאת בתנאי שהמעסיק הודע על הטיפולים ונמסר לו אישור רפואי על כך. הגנה זו קיימת מבחינת החוק לגבי עד שתי לידות במהלך כהונת העובדת אצל המעסיק.

 

מה לגבי פיטורים בהריון שהמעסיק לא היה מודע אליהם?

במקרים בהם לא היה ידוע למעסיק על הריונה של עובדת בעת הפיטורים, חשוב לדעת כי אין העובדת חייבת לגלות את הריונה עד לחודש החמישי, ולכן החוק על איסור פיטורים חל עליה. עם זאת, אם פיטורים מתרחשים לאחר שישה חודשי העסקה ובהמשך יתברר כי העובדת הייתה בהריון בעת הפיטורים, על המעסיק לבקש אישור לפיטורים ממשרד הכלכלה והתעשייה.

אם ניתן להוכיח כי המעסיק היה מודע להריון וכי הדבר השפיע על החלטת הפיטורים, יהווה הדבר עבירה על חוק עבודת נשים, המזכה את העובדת בפיצויים. זהו כלל יסודי בתחום של זכויות בעבודה וכדאי לשמור עליו.

 

חופשת לידה – בלי לאלץ נשים בהריון

החוק אוסר על מעסיקים לאלץ עובדות בהריון לצאת חופשת לידה מוקדמת בניגוד לרצונן, גם אם המעסיק יסכים להמשיך בתשלומי שכר עד שהעובדת תהיה זכאית לפיטורים כדין. הוראה זו נועדה למנוע מצבים שבהם נשים הרות נאלצות לעזוב את מקום עבודתן, ולהבטיח להן אפשרות לחזור לתפקידיהן לאחר ההיריון.

 

הודעה מוקדמת על פיטורים לנשים בהריון עקב סגירת העסק

אחת מזכויות היסוד של עובדות בהריון בישראל היא הזכות להודעה מוקדמת. מעסיקים מחויבים לתת לעובדות בהריון תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר לפני הפסקת העבודה בהשוואה לכוח העבודה הכללי. תקופת הודעה מוקדמת זו נועדה לתת לאישה ההרה זמן נוסף להתכונן לאובדן הכנסה ולחפש עבודה חלופית במידת האפשר. משך הזמן המדויק של תקופת הודעה מוקדמת זו יכול להשתנות בהתאם לתקופת העסקתה של העובדת ולנסיבות הספציפיות סביב סגירת העסק.

 

חישוב פיצויי פיטורים לנשים בהריון

עובדות בהריון זכאיות לפיצויי פיטורים במקרה של פיטורים עקב סגירת עסק. פיצויי פיטורים אלו מחושבים על פי משך השירות ומשכורתה של העובדת. הם מהווים כר כלכלי שיכול לסייע בפרנסת העובדת ומשפחתה בתקופת מעבר זו. החוק מבטיח שהטבה כלכלית קריטית זו לא תימנע מעובדות בהריון גם במקרים שבהם סגירת עסק עלולה לפגוע בעובדים אחרים.

 

דמי אבטלה עבור נשים בהריון שפוטרו עקב סגירת עסק

עובדות הרות המפוטרות עקב סגירת עסק זכאיות לדמי אבטלה, הניתנים על ידי המוסד לביטוח לאומי (ביטוח לאומי) בישראל. הטבות אלו נועדו להחליף חלק מההכנסה האבודה של העובדת, תוך מתן תמיכה שוטפת עד שהעובדת תוכל למצוא עבודה חדשה או עד לידת הילד, המוקדם מביניהם. תהליך תביעת ההטבות הללו כרוך ברישום במוסד לביטוח לאומי ועמידה בקריטריונים מסוימים לזכאות, לרבות היסטוריית תעסוקה קודמת והשתכרות.

בנוסף, עובדת בחופשת לידה זכאית להשלים את החופשה ולקבל תשלומי חופשת לידה מהמוסד לביטוח לאומי, ללא קשר למצב התעסוקה שלה. זה מבטיח שעובדות בהריון ואימהות טריות לא ייפגעו כלכלית עקב פיטורים בתקופה רגישה זו.

 

החשיבות של התייעצות עם עורך דין

לעובדות בהריון העומדות בפני פיטורים עקב סגירת עסק, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי על מנת להבין היטב את זכויותיהן והאפשרויות העומדות לרשותן. יש לך שאלות? צרי עימנו קשר – עו"ד מהמשרד שלנו המתמחה בדיני עבודה, יפעל בכל דרך מקצועית כדי להבטיח שאת מקבלת את כל ההטבות השמורות לך על פי חוק.

 

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>