ClickCease
חיפוש

פיטורים אחרי מילואים

בזירה המורכבת של דיני העבודה, הבנת הכללים וההגנות בהקשר לפיטורים בעקבות שירות מילואים, היא חיונית הן למעסיקים והן לעובדים. הדבר החשוב הוא להתייעץ עם עורך דין כדי לקבל מידע על המסגרת המשפטית השולטת במצבים כאלה, תוך הבהרת הזכויות, התהליכים וההשלכות עבור כל הצדדים המעורבים

 

מה המשמעות של פיטורים אחרי מילואים?

התייעצות עם עו"ד ליאת פייגל עוזרת להבין מהן ההנחיות לגבי פיטורי עובדים ששירתו במילואים. המטרה העיקרית של החוק היא להבטיח שהעובדים לא ייענשו על מילוי תפקידם בשירות מילואים. אך למרות ההנחיות הברורות, רבים מבין המשרתים והמשרתות פונים אל עורכת דין ליאת פייגל כי הם לא יודעים מה מגיע להם.

 

מה קובע החוק לגבי פיטורים אחרי מילואים?

 • תקופת הגנה לאחר שירות ההזמנה

עובדים אשר שירתו יותר מיומיים רצופים במילואים אינם ניתנים לפיטורים למשך 30 יום לאחר סיום שירותם, וזאת ללא נסיבות מיוחדות שבהן מעסיק מקבל היתר פיטורים מוועדת התעסוקה של משרד הביטחון.

 

 • הודעה מוקדמת ושירות הזמנה 

תקופת ההגנה של 30 יום לאחר השירות אינה נכללת בחישוב ההודעה המוקדמת לפיטורים. אם ניתנה הודעה מוקדמת לפני שירות המילואים, היא מושהית ומתחדשת רק לאחר תקופת ההגנה של 30 יום.

 

מה עובדים שפוטרו אחרי המילואים יכולים לעשות?

בידי עובדים שפוטרו במהלך שירות המילואים שלהם או בתקופת 30 הימים שלאחר מכן, ללא אישור פיטורים מתאים – יש אמצעים משפטיים ספציפיים. הדבר החשוב הוא כמובן להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה שמכיר את התחום ומגיע ממנו, כדי לחסוך זמן ולהגדיל את הסיכוי לקבלת פיצוי כספי.

 

שלבים בתהליך הגשת תביעה במקרים של פיטורים אחרי מילואים

 • לפני ועדת התעסוקה

עובד יכול לתבוע את המעסיק בפני ועדת התעסוקה של משרד הביטחון. תהליך זה יכול להתבצע באופן עצמאי או בסיוע עורכי דין הניתנים על ידי משרד הביטחון. אם פונים לאפיק פרטי, רצוי לעשות את זה מול משרד עו"ד ליאת פייגל ושות'.

 

 • פיצוי והחזרה

לוועדה יש סמכות לתת צווי החזרה או פיצויים. הפיצוי יכול להיות משמעותי, בפוטנציה להסתכם בפי חמישה מהשכר החודשי של העובד או מהשכר הממוצע במשק. הוועדה רשאית להתאים סכום זה בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה.

 

 • הזמנות משולבות

במקרים מסוימים רשאי הוועד להוציא צו משולב הן להעסקה והן לפיצויים, כאשר הפיצויים משקפים את הנזק שנגרם לעובד בפועל עקב הפיטורים שלא כדין.

 

פיטורים אחרי מילואים מהצד של המעסיק

במצבים מסוימים, יתכן ומעסיק יצטרך לפטר עובד שסיים לאחרונה שירות מילואים.

קבלת אישור:

 

 • טופס בקשה למעסיק

על המעסיקים להגיש טופס ספציפי לבקשת היתר פיטורים מוועדת התעסוקה, תוך פירוט הסיבות לפיטורים והוכחה כי אין קשר לשירות המילואים של העובד.

 

 • החלטת הוועדה

ההחלטה מתקבלת לאחר בחינת תגובת העובד, תוך הקפדה על הערכה הוגנת ומאוזנת של המצב.

 

תהליך הערעור

גם למעסיקים וגם לעובדים יש זכות לערער על החלטת הוועדה.

 

 • ערעור לבית הדין האזורי לעבודה

יש להגיש ערעורים תוך 20 יום מיום מסירת ההחלטה. עובדים יכולים לקבל סיוע משפטי חינם להגשת הערעור.

 

 • האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים

חטיבה זו מעניקה סיוע משפטי בנושאי עבודה שונים, לרבות פיטורים במהלך שירות מילואים או לאחריו, בכפוף לתנאי הזכאות.

 

שלבי ההליך

 • פעולת עובדים

עובדים יכולים להגיש תביעה באופן עצמאי או בליווי משפטי ממשרד הביטחון.

 

 • קשר ישיר עם הוועדה

לאלו המעדיפים התקשרות ישירה, ניתן להגיש תביעות באמצעות מרכז שירות ייעודי.

 

 • דיון הוכחות

שני הצדדים מציגים את טענותיהם בדיון, ולאחריו מחליטה הוועדה.

 

תפקידו המכריע של עורך דין לזכויות עבודה בתיקי פיטורים לאחר שירות מילואים

התייעצות עם עו"ד דיני עבודה הופכת הכרחית בתרחישים כאלה. ראשית, הוא יכול לספק בהירות לגבי דרישות הודעה מוקדמת לאחר שירות מילואים. למשל, תקופת 30 הימים שלאחר שירות המילואים פטורה לחישוב הודעה מוקדמת לפיטורים. המשמעות היא שהודעה מוקדמת צריכה להתחיל רק לאחר 30 הימים הללו – פרט שיכול להשפיע באופן משמעותי על חוקיות הליך פיטורים.

שנית, במקרים בהם עובד פוטר במהלך שירות המילואים או תוך 30 יום לאחר שירות המילואים, הוא רשאי להגיש תביעה נגד המעסיק בפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון. עורך דין זכויות בעבודה יכול להדריך עובדים בתהליך זה, להבטיח שתביעתם איתנה ותקינה מבחינה משפטית.

 

הבנת הסיטואציה המשפטית

לוועדת התעסוקה סמכות להורות על החזרת עובד לעבודה או לחייב את המעסיק בתשלום פיצויים. גובה הפיצוי יכול להיות משמעותי, ועורך דין מומחה יכול לסייע בניווט ההליכים הללו כדי להבטיח פיצוי הוגן. בדיוק כמו עם תאונות בעבודה או פיטורים בגלל סיבות לא הוגנות, הבנת הסיטואציה המשפטית היא תנאי למיצוי זכויות.

 

החובה ליידע את המעסיקים

 • חובת ההודעה

עובדים חייבים ליידע את מעסיקיהם על צווי זימון מילואים במועד. אי ביצוע זה עלול לגרום לאובדן ההגנות המשפטיות. עורך דין לזכויות עבודה יכול לייעץ לגבי שיטות העבודה המומלצות להודעה כדי לשמור על זכויות אלו.

 

 • איסור אפליה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על אפליה בשל שירות מילואים. עורכי דין בתחום יכולים לסייע בזיהוי ובהתייחסות לפרקטיקות מפלות שכאלה, בין אם הן מתבטאות בפיטורים, בסביבת עבודה מזיקה או בשינויים שליליים בתנאי העבודה.

 

טיפול בפיטורים במהלך שירות מילואים לעומת פיטורים אחרי מילואים

 1. איסור מוחלט על פיטורים

החוק אוסר בהחלט על פיטורי עובד בזמן שהוא בשירות מילואים, ללא קשר לסיבות. עורך דין לזכויות עבודה יכול לסייע בהתמודדות עם כל הליך פיטורים שכזה, הנחשב בטל ומבוטל, ויכול להנחות את העובד בבקשת החזרה לעבודה או פיצוי.

 

 1. הגנה על זכויות העובד 

מלבד איסור על פיטורים אחרי מילואים, אסור למעסיקים לשנות את תנאי עבודתו של עובד באופן מזיק כדי לעקוף מגבלות פיטורים. עורך דין המתמחה בזכויות עבודה יכול לסייע להבטיח שתנאי העבודה של העובד יישארו ללא הפרה.

 

הליכי פיטורים לאחר המילואים

 1. פיטורים לאחר שירות מילואים

במקרים בהם שירות המילואים עולה על יומיים, הפיטורים אסורים למשך 30 יום לאחר השירות. עורך דין לזכויות עבודה יכול לסייע בהגשת תביעות לפיטורים שלא כדין בתקופה זו, כאשר הפיצויים יכולים להגיע לשווי של עד חמש משכורות. אם אכן מתרחשים פיטורים אחרי מילואים, צריך להגיש תביעה בהקדם.

 

 1. זכות המעסיק לבקש היתרי פיטורים

מעסיקים רשאים לבקש היתרים לפיטורים על ידי הוכחה שהפיטורים אינם קשורים למילואים. עורך דין לזכויות עבודה יכול לייצג כל אחד מהצדדים בהליכים אלו, תוך הבטחת הלגיטימיות וההגינות של התהליך.

 

 1. ייצוג משפטי בדיונים וערעורים

בין אם מדובר על ייזום תביעה בגלל פיטורים אחרי מילואים, מענה לבקשת מעסיק להיתר פיטורים או ערעור על החלטת ועדה – עורך דין מומחה יכול להעניק סיוע רב ערך בניווט בשטחים משפטיים מורכבים אלה.

 

לסיכום

פיטורים אחרי מילואים הם נושא מורכב. לכן, המומחיות של עורכי דין לא רק מסייעת בהבנה ויישום של הוראות חוק, אלא גם מבטיחה כי זכויות העובדים והמעסיקים נשמרות לאורך כל התהליך: מייעוץ לגבי הליכי הודעה נכונים ועד לייצוג לקוחות בדיונים וערעורים.

פיטורים אחרי מילואים
פיטורים אחרי מילואים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>