ClickCease
חיפוש

סיבות לפטר עובד

ניהול עסק הוא משימה לא פשוטה, ההופכת למאתגרת במיוחד כשמדובר בהתנהלות מול עובדים שמתברר כי אינם מתאימים למקום העבודה. אמנם מדובר בעסק שלכם, אך בכדי להימנע ממצב של פיטורים שלא כחוק, יש למצוא סיבות לפטר עובד ובמאמר זה נעמוד על הסיבות המוצדקות לפיטורי עובדים, מהן ההשלכות של פיטורים שלא כחוק ועל סוגיות חשובות אחרות בנושא

 

פיטורי עובד בראי החוק

העבודה תופסת מקום מרכזי בשגרת חיינו, כשכל מערכת היחסים שבין המעסיק לעובד מוסדרת תחת דיני עבודה ומצריכה פעמים רבות את מעורבותו של עו"ד מומחה בתחום – עו"ד ליאת פייגל. במסגרת דיני עבודה, קיימת גם התייחסות נרחבת לדרך הראויה והחוקית לסיום מערכת היחסים בין המעסיק לעובד. 

מתוך הבנה כי לפיטורי עובד יכולות להיות השלכות מהותיות על שגרת חייו, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה נפשית – פסיכולוגית, החוק קובע כי צריכות להתקיים סיבות לפטר עובד ועל הפיטורים להיערך בכובד ראש ומתוך מחשבה תחילה. המסגרת החוקית המסדירה את סיום יחסי עובד מעביד באה לידי ביטוי באמצעות שני חוקים עיקריים:

 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים

על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים, על המעסיק להודיע מראש ובכתב לעובד בדבר הכוונה לפטר אותו. תקופת ההודעה המוקדמת נגזרת מהוותק שהעובד צבר במקום העבודה ובמהלך התקופה שמרגע ההודעה ועד לסיום ההעסקה בפועל, על המעסיק לשלם את מלוא שכרו של העובד ועל שני הצדדים מוטלת החובה לנהוג בכבוד ובהגינות האחד עם השני.

 

חוק פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים נועדו לאפשר לעובד "נחיתה רכה" עד למציאת עבודה חלופית, כשעבור רוב העובדים בישראל, פיצויים אלו מהווים חלק מההפרשות שהם מפרישים מהמשכורת החודשית במסגרת הביטוחים הפנסיוניים. ככלל, קיימות מספר דרכים לחישוב פיצויי הפיטורים (דבר התלוי גם בשנת התחלת העסקתו של העובד) ובכדי להגיע לסכום המדויק, מומלץ להיוועץ בשירותיו של עורך דין דיני עבודה.

 

אילו סיבות לפטר עובד נחשבות מוצדקות?

סיבות לפטר עובד יכולות להיות רבות ומגוונות ובין הסיבות המוצדקות בגינן ניתן לפטר עובדים נמצאות:

 

אי התאמה

לכל מקום עבודה יש את התנאים, הדרישות והאופי שלו וככל ומתברר כי התנהגותו של העובד אינה עולה בקנה אחד עם דרישות מקום העבודה והציפיות הרלוונטיות, כמו למשל התנהגות לא הולמת, תפקוד לא יעיל ואיחורים חוזרים ונשנים, הרי שהדבר מהווה סיבה מוצדקת לפיטורי העובד.

 

התייעלות

לעיתים, סיבות לפטר עובד אינן נעוצות בעובד עצמו אלא בסיבות הקשורות למקום העבודה, כמו למשל במקרים של התייעלות ארגונית וקיצוצים. כאן חשוב לציין, כי במקרים כאלו יש לנסות ולהגיע עם העובד להסכם או הסדר כלשהו, דוגמת קיצוץ בתנאים ו/או בשכר בכדי לנסות ולשמור על העסקתו.

 

סיבות לא מוצדקות לפטר עובד

סיבות לפטר עובד צריכות להיות מוצדקות ולגיטימיות והנה לפניכם מספר דוגמאות לסיבות לא מוצדקות לפיטורי עובד: מראה חיצוני, העדפה מינית, גיל, דת ושאר סיבות הנקובות בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. כמו כן, ישנם מספר מקרים ייחודיים בהם אסור יהיה לפטר את העובד:

 

פיטורי עובדת בהריון / חופשת לידה

על פי חוק עבודת נשים, למעסיק אסור לפטר עובדת הנמצאת בתקופת הריון ו/או חופשת לידה. יחד עם זאת, לא מדובר באיסור גורף ובמקרה שצצות סיבות המצדיקות זאת, למעסיק עומדת הזכות לפנות אל משרד התמ"ת לקבלת אישור מיוחד לפיטורי אישה בהריון.

 

פיטורי עובד במילואים

חוק נוסף המגן על זכויות העובדים מפני פיטורים הוא חוק חיילים משוחררים, על פיו חל על המעסיק איסור לפטר עובדים שנקראו למילואים למשך תקופה של יומיים לפחות, הן במהלך ימי המילואים עצמם והן בתקופה של 30 ימים לאחר מכן.

 

פיטורי עובד במחלה

עובד הנעדר ממקום עבודתו בשל מחלה ממושכת, זכאי להגנה מפני פיטורים וזאת במסגרת תקופת הזכאות לדמי מחלה.

 

סיבות לפטר עובד – כך תעשו זאת 

מעסיק צריך למצוא סיבות לפטר עובד ואינו יכול לעשות זאת סתם כך. על מנת לפטר עובד בצורה נכונה וחוקית, על המעסיק לערוך את הפיטורים בשני שלבים עיקריים:

 

שימוע

בשלב הראשון, מעסיק המעוניין לפטר עובד צריך לזמן אותו לשימוע ולפרט את הסיבות שהביאו להחלטת הפיטורים. את הליך השימוע יש לבצע לפני ההחלטה הסופית בדבר הפיטורים, תוך מתן התראה ופירוט הטיעונים מראש, כך שלעובד יהיה זמן להתכונן ולהגיב בצורה מסודרת ואפקטיבית.

 

הודעה מוקדמת

פיטורי עובד לא יכולים להתבצע מרגע לרגע ובמסגרת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים, על המעסיק לתת הודעה מוקדמת (מכתב פיטורים) בתקופה הנעה בין מספר ימים ועד לחודש ימים, בהתאם לוותק של העובד. 

 

מהן ההשלכות של פיטורי עובד?

מעסיק שמצא סיבות לפטר עובד, צריך לקחת בחשבון מספר השלכות וחובות המעסיק במסגרת הליך הפיטורים:

 

תשלום ימי חופשה

ככל ולעובד נותרו ימי חופשה, על המעסיק חלה החובה לשלם לעובד דמי "פדיון חופשה". בנקודה זאת כדאי להזכיר את סעיף 14 לחוק פיצויי הפיטורים, לפיו הפרשות המעסיק לקרנות החיסכון השונות (פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וכדומה) מהוות תחליף לפיצויי פיטורים (ככל והופרשו מלוא פיצויי הפיטורים, כלומר, הפרשות של 8.33% מידי חודש).

 

מסירת מסמכים 

המעסיק צריך למסור לעובד שפוטר טופס 161 (הודעה על פרישה מעבודה) וכן מכתב המופנה לחברה המנהלת את הביטוחים הפנסיוניים, בו מצוינת הודעת ויתור על כספי פיצויים.

 

פיטורים בעידנא דריתחא

כדאי לדעת, כי הודעת המעסיק על פיטורים בשעת ריב עם העובד (עידנא דריתחא), אינם נחשבים לפיטורים על פי חוק, שכן הם נעשו בשעת כעס וללא כוונה אמיתית ולפיכך, למעסיק עומדת האפשרות לחזור בו מן ההודעה, ללא קנסות או השלכות אחרות.

 

האם קיים הבדל בין פיטורי עובד לבין התפטרות מרצון?

אחד ההבדלים המהותיים הקיימים בין פיטורי עובד לבין התפטרותו מרצון נוגע לכל נושא הפיצויים, כשעובד שהתפטר אינו זכאי לקבל בדרך כלל לקבל פיצויי פיטורים (למעט מספר מקרים חריגים כמו הגעה לגיל פרישה, העתקת מקום מגורים, התפטרות בשל מצב בריאותי לקוי ועוד). 

יחד עם זאת, כדאי לדעת כי גם עובדים שהתפטרו בנסיבות שלא מאפשרות קבלת פיצויי פיטורים, עדיין יהיו זכאים למשוך את רכיבי הפיצויים שנצברו לו במכשירי החיסכון השונים, כמו קרן פנסיה וביטוח מנהלים. אמנם לא מדובר בפתרון מומלץ במיוחד, שכן פעולה זו תביא להקטנת גובה קצבת הפנסיה החודשית של העובד, אך לעיתים מדובר בפתרון יעיל ונוח בנקודת זמן ספציפית בחייו של העובד.

 

מהן ההשלכות של פיטורים שלא כחוק?

פיטורים שנעשו שלא כחוק, עלולים להיחשב במקרים רבים כעבירה פלילית לכל דבר ועניין, שהעונש בגינה יכול להגיע לכדי תביעות משפטיות וקנסות גבוהים במיוחד, בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.

 

למה חשוב להתייעץ עם עו"ד דיני עבודה בהליך פיטורים?

סיבות לפטר עובד צריכות להיות מוצדקות ולגיטימיות, אחרת הליך הפיטורים עלול להיחשב כלא חוקי ובכדי להתנהל במסגרת החוק, לשמור על הזכויות שלכם ולהימנע מתביעות מיותרות וקנסות גבוהים, מומלץ להיוועץ בשירותיו של עו"ד דיני עבודה בהקדם. במסגרת הניסיון רב השנים שצברנו בתחום, נוכל לסייע לכם. צרו קשר עם משרד עו"ד ליאת פייגל, לייעוץ ראשוני ובחינת האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם.

 

לסיכום

במסגרת דיני העבודה, החוק מסדיר גם את תהליך סיום יחסי עובד מעביד והליך הפיטורים, כשסיבות לא מוצדקות לפיטורי עובד, עלולים לעלות לכדי עבירה פלילית וקנסות גבוהים במיוחד ולפיכך, בהליך הפיטורים, ועוד לפני כן, מומלץ להיוועץ בשירותיו של משרד עו"ד דיני עבודה מומחה בתחום ולהבטיח לעצמכם ראש שקט ובטוח ושמירה מלאה של זכויותיכם.

סיבות לפטר עובד
סיבות לפטר עובד
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>