ClickCease

השלמת פיצויי פיטורים

החל משנת 2008, עם החלת צו ההרחבה לביטוח הפנסיוני על ידי שר העבודה על כל המעסיקים במשק, המושג "השלמת פיצויי פיטורים" נעשה רלוונטי ליותר ויותר עובדים. מהי משמעותו של מושג זה? מי זכאי להשלמה המדוברת? על כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

פיצויי פיטורים – מי זכאי?

הזכאות להשלמת פיצויי פיטורים קשורה בקשר הדוק לזכאות הבסיסית של פיצויי פיטורים, ועל כן על מנת להבין מי זכאי להשלמת פיצויי פיטורים יש להקדים לכך הסבר בדבר זכאותו של עובד לפיצויי פיטורים.

 

אפשרות ראשונה: עובד שפוטר

ככלל, כל עובד בעל וותק של 12 חודשים לפחות במקום העבודה זכאי לפיצויי פיטורים עם פיטוריו. עם זאת, ישנן נסיבות מיוחדות של פיטורים בהן עשוי בית הדין לעבודה לאשר את שלילת הפיצויים, כמו במקרה של פיטורים עקב גניבה מהמעסיק.

גם תנאי הוותק לצורך קבלת פיצויי הפיטורים איננו תנאי מוחלט, ואם יתרשם בית הדין לעבודה כי העובד פוטר שלא בתום לב זמן מועט לפני השלמת הוותק הנדרש לצורך פיצויים, הוא עשוי לחייב את המעסיק בתשלומם בכל זאת.

 

אפשרות שנייה: עובד שהתפטר בנסיבות מיוחדות

על אף שמם של פיצויי הפיטורים, הזכאות לקבלם אינה שייכת אך ורק לעובדים שפוטרו. החוק הישראלי מכיר ברשימה של נסיבות מיוחדות בהן על אף שהעובד התפטר ביוזמתו, לצורך הפיצויים ייראו את התפטרותו כפיטורים.

כך למשל יהיה זכאי לפיצויי פיטורים עובד שהתפטר לאחר הגיעו לגיל פרישה, עובד שהתפטר עקב מצב בריאותי שלו או של אחד מבני משפחתו, עובד שהתפטר על מנת לטפל בילדו לאחר הלידה, עובד שהתפטר עקב הרעה בתנאי העבודה, עובד שהתפטר בעקבות גיוס לצה"ל, ועוד ועוד.

 

חישוב בסיסי של גובה פיצויי פיטורים

הסבר נוסף שחשוב להקדים להסבר על השלמת פיצויי פיטורים הוא הסבר בדבר אופן החישוב הבסיסי של פיצויי פיטורים.

ככלל, החישוב הבסיסי ביותר של גובה הפיצויים הוא חישוב של עובד בשכר חודשי, שזוהי צורת העסקה המקובלת ביותר במשק. עובד כזה יהיה זכאי לפיצויים בגובה משכורתו האחרונה אצל אותו מעסיק כפול מספר שנות הוותק שלו בעבודה.

כלומר, עובד שמשכורתו עומדת על 10,000 ₪ בחודש, ויש לו וותק של שנתיים במקום העבודה יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בגובה 20,000 ₪.

השלמת פיצויי פיטורים
השלמת פיצויי פיטורים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

בסעיף הקודם הסברנו כיצד מחושבים פיצויי פיטורים בצורה הפשוטה שלהם, אך יש גם דרך אחרת.

הדרך השנייה מצויה בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, והיא מאפשרת הפרשה חודשית של פיצויי פיטורים לביטוח הפנסיוני, כאשר על מנת שההפרשה החודשית תכסה את גובה הפיצויים המלא עליה לעמוד על שיעור של 8.33% מהמשכורת החודשית.

 

מי זכאי?

על פי לשון החוק לא ניתן לפעול בהסדר הקבוע בסעיף 14 אלא בשני מקרים: כך קובע ההסכם הקיבוצי החל על הצדדים, או בקבלת אישור משר העבודה.

החל משנת 2008, במסגרת צו ההרחבה, ניתן אישור כללי לפעול כך מטעם שר העבודה, כאשר הפרשה חודשית קבועה של 6% מהמשכורת אף נהייתה חובה שעל המעסיק לעמוד בה.

 

היתרונות לעובד

היתרון הברור והמשמעותי ביותר להחלתו של ההסדר שבסעיף 14 הוא העובדה שהכסף יצטבר לטובתו בביטוחו הפנסיוני, ואין זה משנה כיצד יסתיימו יחסי העבודה. כלומר, גם אם העובד יתפטר בנסיבות שאינם מזכות בפיצויים הוא יהיה זכאי לקבל את הסכום בקופה שהצטבר לטובתו.

עם זאת ישנם שני מקרים בהם יוכל המעסיק למשוך חזרה את הכספים שהופרשו:

  1. במקרה בו העובד מבקש למשוך את כל הכספים בבת אחת לפני הגיעו לגמלאות.
  2. במקרה בו בית המשפט מאשר זאת, דבר שקורה בדרך כלל בנסיבות של פיטורים עקב גניבה, מעילה או אלימות של העובד.

 

החסרונות לעובד

עם זאת בהחלת ההסדר של סעיף 14 טמונים גם מספר חסרונות לעובד. החיסרון הראשון קשור בכך שההפרשה מתבצעת לקופת הביטוח הפנסיוני, דבר המקשה על משיכת הכספים ועל שימוש זמין בהם.

חיסרון נוסף טמון בהסדר לעובדים ששכרם עלה במהלך תקופת העבודה אצל אותו מעסיק. אם בעבר חישוב הפיצויים התבצע על פי המשכורת האחרונה, הרי שעם החלתו של סעיף 14 חישוב פיצויי הפיטורים נעשה בנפרד עבור כל משכורת חודשית בזמנה. כך סכום הפיצויים הכולל יהיה נמוך יותר עבור עובד כזה.

 

השלמת פיצויי פיטורים – מה זה?

כאמור לעיל, החל משנת 2008 כל מעסיק חייב להפריש מידי חודש לפחות חלק מסכום פיצויי הפיטורים של עובדיו. עם זאת, אין חובה להפריש את השיעור המלא העומד על 8.33%, ואפשר להסתפק גם בהפרשת שיעור של 6% חודשיים.

כך נוצר מצב שלעיתים, במקרים בהם המעסיק אינו מפריש את מלוא סכום הפיצויים, אם יסתיימו יחסי העבודה באופן המזכה את העובד בפיצויי פיטורים יהיה זכאי העובד להשלמתו של הסכום.

חשוב להדגיש שבניגוד לסכום הפיצויים שהצטבר בקופה, אותו זכאי העובד לקבל גם כאשר נסיבות סיום יחסי העבודה אינן מזכות אותו בפיצויים, להשלמת הפיצויים זכאי רק עובד שאכן פוטר, או שהתפטר בנסיבות מיוחדות המזכות גם הן בפיצויי פיטורים.

 

סיכום

החלתו של ההסדר שבסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על המשק כולו היא עניין חדש יחסית, ולכן באופן טבעי – גם מבלבל לעיתים. כך רבים הם העובדים שאינם מודעים לכך שההפרשה החודשית הקבועה לקופת הביטוח הפנסיוני אינה תמיד מכסה את כל סכום פיצויי הפיטורים שהם זכאים לו.

כאשר מדובר בעובד שעובד באותו מקום עבודה שנים רבות, ההפרש הזה עשוי להצטבר לסכום משמעותי במיוחד. על כן חשוב לשים לב ולבדוק, אפילו באמצעות תלוש המשכורת באחרון, באיזה הסדר בדיוק בחר המעסיק שלכם, כדי שבבוא העת תדעו לדרוש את המגיע לכם על פי חוק.

 

למידע נוסף: עו"ד ליאת פייגל, עו"ד מומחית לדיני עבודה.

מה היה לנו עד עכשיו?

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: office@liatfaigel-law.co.il | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

מחפשים משרד עורכי דין בנושא?
לקבלת ייעוץ חינם השאירו פרטים