ClickCease
חיפוש

איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני

בעיתות חירום לאומיות או מצבים חריגים, כגון כאלה המחייבים התערבות של חוק ההגנה האזרחית או הכרזה על מצב מיוחד בעורף, נפגעות באופן משמעותי זכויות וחובות עובדים ומעסיקים. אחד ההיבטים הקריטיים ביותר בדינמיקה זו סובב סביב נושא ההיעדרויות של העובדים והתגובה המקבילה של המעסיקים, במיוחד ביחס לסיום העסקה

 

היבט חוקי של איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני

הנושא של איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני לא נתון למחלוקת מבחינה חוקית, אך רבים מהעובדים לא מבינים אותו לעומק. לכן חשוב להביא בחשבון את המקרים המיוחדים והמאפיינים שלהם:

  1. היעדרויות חירום: עקרון יסוד הוא שלא ניתן לפטר עובד בשל היעדרות עקב מצבי חירום. זה כולל תרחישים שונים בהם עובד אינו יכול להגיע לעבודה עקב הנחיות שניתנו על פי חוק ההתגוננות האזרחית או נסיבות דומות.
  2. השגחת הורים במהלך סגירת מוסדות חינוך: במקרה של סגירת מוסדות חינוך עקב הנחיות חירום, לא ניתן לפטר עובד שנעדר לצורך השגחה על ילד כדין. זה חל במיוחד כאשר:
  • העובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא במשמורת בלבד.
  • גם בן/בת הזוג של העובד אינו מסוגל לפקח על הילד, ולא קיים הסדר השגחה הולם במקומות עבודתו.
  1. שיקולי גיל וצרכים מיוחדים: הגנה זו חלה על ילדים עד גיל 14 ובמקרים של צרכים מיוחדים עד גיל 21. צרכים מיוחדים מזוהים בדרך כלל בתור כאלה שנושאים השלכות כלכליות משמעותיות, הדורשות חינוך מיוחד וטיפוח יכולת ההסתגלות של הילד.
  2. זכאות וזכויות אוטומטיות: זכויות אלו אינן מוגבלות למגזר מסוים בכוח העבודה אלא חלות על כלל האוכלוסייה העובדת. חשוב לציין כי זכויות אלו צריכות להיות מוענקות באופן אוטומטי על ידי המעסיקים, ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת של העובד.

 

פיצוי במקרים של איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני

ניתן לערער על הפיטורים באמצעות עו"ד דיני עבודה. בנושאים של זכויות בעבודה, עובדים יכולים לפנות לבית הדין לעבודה כדי לבקש החזרה לעבודה או פיצוי בגין פיטורים שלא כדין. יש לציין שבית הדין לעבודה יכול לפסוק פיצויים גם בהעדר נזק כספי ישיר לעובד. תביעה בעניין זה צריכה להיות מוגשת תוך 12 חודשים ממועד הפיטורים.

 

עונשים בגין איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני

בעוד תביעות בגין תאונות בעבודה מגישים לביטוח לאומי, מעסיקים המפטרים עובדים שלא כדין בנסיבות אלו צפויים לעונשים משמעותיים, לרבות קנסות. כך למשל, ניתן להטיל קנס בסך 29,200 ₪ בגין פיטורים הקשורים להיעדרויות עקב מצב ביטחוני. בשביל להגדיל את הסיכוי, רצוי לפנות אל משרד עו"ד ליאת פייגל ושות'.

 

איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני במקרים של הכנסה נמוכה

עובדים בעלי הכנסה נמוכה העומדים בפני פיטורים שלא כדין, זכאים לבקש ייעוץ וייצוג משפטי חינם, הניתנים בדרך כלל על ידי משרד המשפטים. במקביל, עורך דין דיני עבודה יבטיח מיצוי של הזכויות.

 

מקרים שבהם חל איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני

הנחיות פיקוד העורף: מעסיק אינו יכול לפטר עובד הממלא אחר הנחיות פיקוד העורף האוסרות הגעה למקום העבודה.

מוגבלות ותאימות: עובדים עם מוגבלות מוגנים, במיוחד אם מוגבלותם פוגעת ביכולתם לפעול לפי הנחיות הבטיחות בעבודה.

גיוס בן זוג או שותף: אם בן/בת זוג או שותפו של עובד מגויסים לכוחות הביטחון או ההצלה, והעובד צריך לפקח על ילד משותף, אסור לפיטורים.

סגירת מוסדות חינוך: הגנה דומה ניתנת כאשר עובד חייב לפקח על ילד עקב סגירת מוסד החינוך שלו לפי הנחיות חירום.

שירות מילואים: לא ניתן לפטר עובדים מסיבות הקשורות לשירות המילואים שלהם בצבא. זה כולל את התקופה במהלך ואחרי שירות המילואים.

היעדרויות רפואיות: עובדים הנעדרים עקב מצבים רפואיים הקשורים למקרה החירום, בעלי אישור רפואי תקף, מוגנים גם הם מפני פיטורים.

 

חריגים למקרים של איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני

התייעצות עם עורכת דין ליאת פייגל עוזרת להכיר חריגים מיוחדים. לדוגמה, אם עובד בוחר להיעדר מסיבות של דאגה או העדפה אישית, ללא קשר לתנאים שצוינו – הוא אינו מוגן מפני פיטורים. כמו כן, במקרים בהם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני – עובדים, לרבות חד הוריים, מחויבים להגיע לעבודה.

 

מטרת המסגרת המשפטית שאוסרת על פיטורי עובד שנעדר מהעבודה בגלל מצב ביטחוני

המסגרת המשפטית במצבי חירום נועדה לאזן בין צורכי הביטחון הלאומי וביטחון הציבור לבין זכויות ורווחת העובדים. היא מספקת הגנות חזקות מפני פיטורים לעובדים שאינם מסוגלים לעבוד עקב נסיבות חירום ספציפיות, תוך הגדרת גבולות וחובות ברורים. הן העובדים והן המעסיקים חייבים להישאר מעודכנים לגבי חוקים אלה על מנת להימנע מקנסות וסנקציות.

 

תשלום שכר במהלך שירות מילואים

עובדים שנקראו למילואים זכאים לקבלת משכורתם הרגילה ממעבידם. עם זאת, במקרים ספציפיים, כמו עבודה אצל שני מעסיקים בו זמנית או שכר שעתי או יומי, ייתכן שהם יצטרכו להגיש תביעה אישית לביטוח הלאומי כדי לקבל תשלום זה. הדבר משקף מחויבות להבטחת יציבות פיננסית לחיילי מילואים.

 

איסור פיטורי עובד לעומת חופשה מרוכזת ביוזמת המעסיק

מעסיקים יכולים להורות לעובדים לצאת לחופשה כפויה, בניכוי שלה ממכסת החופשות השנתית שלהם. עם זאת, ניתן לעשות זאת רק אם לעובדים נצברו ימי חופשה. על המעסיקים להודיע מראש, במיוחד לגבי חופשה רצופה הנמשכת 7 ימים ומעלה, המחייבת הודעה מוקדמת של שבועיים. זה מבטיח שהעובדים לא יוכנסו בפתאומיות לחופשה ללא ידע מוקדם או הכנה.

 

היקף המשרה והפחתות שכר בשל מצב ביטחוני

מעסיקים יכולים להפחית משכרו או היקף המשרה של העובד רק בהסכמתו המפורשת של העובד, רצוי בכתב. זה כולל הפחתת מספר המשמרות לעובדי משמרות. הפחתה ללא הסכמה עשויה להיחשב כהרעה משמעותית בתנאי העבודה, המאפשרת לעובדים להתפטר באותן זכויות כאילו פוטרו, כגון פיצויי פיטורים והחזרי חופשה שלא נוצלו. עם זאת, נדרשת הודעה מוקדמת מהעובד לפני התפטרות כאמור.

 

זכויות פנסיה והפחתת שכר במקרים שבהם העובד שנעדר לא מפוטר

מקרים של איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני מעלים תהיות לגבי זכויות פנסיה. בפועל, פיטורים ואפילו רק הפחתת שכר יכולים להשפיע על זכויות הפנסיה. עובדים עם שכר מופחת (ב-20% או יותר בהשוואה לפברואר 2020) יכולים לבקש מקרן הפנסיה שלהם לשמור על רמת הכיסוי הביטוחי הקודמת שלהם. אם יבחרו שלא, הכיסוי שלהם יורד באופן יחסי עם שכרם. עם זאת, יש להם אפשרות לשחזר את הכיסוי המקורי שלהם תוך 12 חודשים מבלי לעבור תהליך חיתום.

 

מילואים לצד איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני

החוק אוסר בהחלט על פיטורי עובדים עקב שירות מילואים, לרבות משך או תדירות שירותם. נאסר על מעסיקים לפטר עובדים מכל סיבה שהיא במהלך שירות המילואים שלהם. הדבר מדגיש את המחויבות להגן על המשרתים במילואים ויציבותם התעסוקתית. במידה וקיימות שאלות בנושא, אפשר לפנות אל עו"ד ליאת פייגל.

איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני
איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>