ClickCease
חיפוש

עורך דין ידועים בציבור

בישראל של היום הולכת וגוברת הבחירה של זוגות שלא להינשא על פי החוק הישראלי, שהוא בעצם החוק הדתי, ולנהל חיי זוגיות ללא נישואין, וזאת מסיבות שונות. מדובר בבחירה שהיא קודם כל אישית וחברתית, אך בסופו של דבר היא גם בחירה משפטית. אז מהו תפקידו של עורך דין ידועים בציבור בעניין הזה? מדוע אנו זקוקים לו? על כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

 

מי הם ידועים בציבור?

ראשית לדיון על הצדדים המשפטיים הכרוכים בבחירה שלא להינשא ולחיות כידועים בציבור יש להסביר מי נחשבים לידועים בציבור. חשוב להדגיש כי כל זוג יכול להיחשב כזוג ידוע בציבור, גם זוגות דו-מיניים וגם זוגות חד-מיניים.

אין זה משנה כמובן מדוע בני הזוג בחרו שלא להתחתן, בין אם מדובר בסיבות אידיאולוגיות, חברתיות או דתיות, הם יוכלו לקבל הכרה כידועים בציבור. הדבר נכון גם כלפי זוגות שהם "פסולי חיתון", בשל העובדה כי מערכת דיני האישות הישראלית מבוססת על הדין הדתי.

 

ההגדרה של ידועים בציבור

ההגדרה של ידועים בציבור היא הגדרה שמקורה בפסיקה ולא בחקיקה, ואלו הם שני הפרמטרים העיקריים לקביעה שאכן התקיימה מערכת יחסים של "ידועים בציבור" בין שני אנשים:

 

פרמטר ראשון – קיומם של חיי משפחה

על בני הזוג לקיים חיים אינטימיים, בדומה לחיים שמנהלים בעל ואשתו. היחסים צריכים להיות מושתתים על חיבה, על מסירות ועל נאמנות, ולהראות כוונה לקשור את גורלם זה בזה.

קיומם של יחסי אישות הוא כמובן אינדיקציה לקיומם של חיי משפחה, אך גם אם בני הזוג לא מקיימים יחסי אישות ניתן להכיר בהם כידועים בציבור.

 

פרמטר שני – קיומו של משק בית משותף

הפרמטר השני שהניחה הפסיקה על מנת לזהות מערכת יחסים של ידועים בציבור הוא קיומו של משק בית משותף. משק בית כזה צריך להתקיים לא מטעמי נוחות, אלא כפועל יוצא מחיי המשפחה המשותפים, כפי שנהוג בין בעל ואישה נשואים.

משק הבית צריך להיות משותף בצרכי הקיום הבסיסיים כמו אכילה, שתייה ולבוש, אך לאו דווקא להתבטא בשיתוף קנייני בנכסים.

כאשר בני הזוג גרים באותה בית זוהי ראיה להתקיימותו של הפרמטר בדבר קיומו של בית משותף, ומי שטוען שהפרמטר בכל זאת אינו מתקיים חובת ההוכחה תהיה עליו.

חשוב להדגיש שבנוגע להתקיימותם של שני הפרמטרים, מתייחסים לכוונתם הסובייקטיבית של בני הזוג, האם הם התכוונו ליצור מערכת יחסים כזו של ידועים בציבור, ואין זה משנה איך נראה הדבר כלפי צופה מן הצד.

 

אינדיקציות נוספות

כפי שניתן לראות, בסך הכול הפרמטרים שהניחה הפסיקה הם יחסית עמומים ונתונים לפרשנות, ואכן מסיבה זו הצטברו במהלך השנים בפסיקה אינדיקציות שונות שעשויות לסייע בזיהוי התקיימותם של שני הפרמטרים שלעיל.

אינדיקציה אחת למשל עוסקת במשך הזמן שנמשך הקשר, אך הפסיקה אינה מעניקה חשיבות גדולה לאינדיקציה זו, ובהחלט ניתן להכיר במערכת יחסים של ידועים בציבור גם בקרב מי שמשך הקשר שלהם אינו ארוך מ-3 חודשים.

 

זכויותיהם של ידועים בציבור

הדיון בזכויותיהם של ידועים בציבור הוא חשוב על מנת להבין את משמעותה של ההגדרה ככאלה. ככלל, ידועים בציבור זכאים לכל הזכויות שמעניקה המדינה לבני זוג נשואים כחוק. נעמוד להלן על מספר זכויות כאלו:

זכות ראשונה – ירושה

הזכות הראשונה של בני זוג נשואים, וכמובן גם של בני זוג שנחשבים לידועים בציבור, היא הזכות לרשת את בן הזוג במותו, כאשר אין צוואה הקובעת אחרת.

זכות זו מוגבלת במספר אופנים. ראשית לכל היא מוגבלת על ידי החוק, שקובע איזה חלק מהעיזבון יגיע לבן הזוג במקרה של פטירת אדם ללא צוואה. בנוסף לכך, כאשר מדובר על ידועים בציבור, על מנת שבן הזוג האחד יירש את בן הזוג השני הם צריכים להיות שניהם לא נשואים לאדם אחר בשעת הפטירה.

 

זכות שנייה – חלוקת רכוש

זכות משמעותית נוספת שמגיעה לידועים בציבור, כמו גם לזוגות נשואים, היא הזכות לחלוקת רכוש במקרה של פרידה. על בני זוג נשואים זכות זו חלה מכוח חוק יחסי ממון, ועל בני זוג ידועים בציבור היא חלה מכוח הלכת השיתוף.

זכות זו כוללת את הזכות לחלוקה שווה בנכסים שנצברו במהלך חיי הזוגיות, ואם הוכחה כוונת שיתוף – גם בנכסים שצברו בני הזוג לפני היווצרותה של מערכת היחסים.

 

זכות שלישית – שונות

חוקים רבים מעניקים זכויות מסוימות לבן זוג, כאשר ההגדרה כוללת בתוכה גם ידועים בציבור. בין החוקים הללו ניתן למנות את חוק הגנת הדייר, חוק הביטוח הלאומי, חוק שירות המדינה (גמלאות), חוק מס עיזבון וחוק הנכים (תגמולים ושיקום).

 

הצדדים המשפטיים של חיים כידועים בציבור

ניתן להבין אם כן כי להגדרה כידועים בציבור ישנה משמעות, אפילו משמעות קריטית לעיתים, על בני הזוג. עם זאת, מעצם טבעה של ההגדרה, המדברת על מערכת יחסים ממושכת שבמהלכה נוצר מצב חדש של ידועים בציבור, פעמים רבות יהיה קשה לשים את האצבע על רגע היווצרותה.

עניין זה יוצר חוסר וודאות טבוע בהגדרה כידועים בציבור, חוסר וודאות שעשויות להיות לו השלכות קשות. אולם, חוסר הוודאות הזה הוא איננו גזירת גורל ויש לו בהחלט פתרונות משפטיים שונים.

נעמוד על כמה מן הפתרונות הללו להלן:

 

פתרון ראשון – הסכם חיים משותפים

הפתרון הטוב ביותר להבהרת מצב היחסים בין בני הזוג הוא לנסח הסכם חיים משותפים בעזרת עורך דין לדיני משפחה המומחה בנושא של ידועים בציבור.

הסכם חיים משותפים הוא הסכם משפטי הכולל בתוכו את כוונותיהם של הצדדים כלפי מערכת היחסים בתחומים שונים, וכלפי מעמדם אחד כלפי השני.

הסכם חיים משותפים ניתן גם לאשר בבית משפט לענייני משפחה, ובכך להעניק לו תוקף של פסק דין. היתרון שבתוקף כזה להסכם הוא שניתן לאכוף אותו בקלות יחסית, ללא צורך בפנייה להליך שיפוטי נוסף.

 

פתרון שני – הסכם ממון

גם כאשר בני הזוג אינם מעוניינים בניסוח הסכם חיים משותפים כולל, ניתן לפתור חלק מאי הבהירות, לפחות בתחום הכלכלי, על ידי ניסוחו של הסכם ממון.

הסכם ממון הוא מסמך משפטי שכולל הסדרים שנוגעים לאופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה, ורצוי לערוך אותו כבר בתחילתה של מערכת היחסים, על אף חוסר הנעימות שבכך.

 

פתרון שלישי – עריכת צוואה

כאמור לעיל, אחת מההשלכות המרכזיות של הכרה כידועים בציבור היא הזכות שניתנת לבן הזוג לרשת את בן זוגו. גם פה ניתן לפתור את אי הבהירות גם באופן נקודתי, ללא עריכת הסכם חיים משותפים כולל, על ידי עריכת צוואה מסודרת בעזרתו של עורך דין.

כמובן שהפתרונות השונים אינם סותרים זה את זה, ופעמים רבות אף מומלץ לנקוט בכמה מהם בו זמנית.

 

סיכום – עורך דין ידועים בציבור

כפי שראינו, ההגדרה של ידועים בציבור היא הגדרה משפטית סבוכה למדי, כזו שקשה להצביע בבירור על רגע כינונה. לוואקום הזה נכנס תפקידו של עורך דין ידועים בציבור.

עורך דין המתמחה בעניינם של ידועים בציבור מסוגל לפתור את אי הבהירות של משמעותה של מערכת היחסים כבר בשלביה הראשונים, וזאת על ידי ניסוח מצב העניינים הזוגי וההסדרים שיחולו על בני הזוג באופן פרטני.

כך יכולים בני הזוג לעצב את מצבם המשפטי כרצונם, מבלי לסמוך על הגדרות משפטיות עמומות, וגם למנוע מעצמם התדיינויות משפטיות ארוכות וסבוכות בעתיד.

 

לפרטים נוספים פנו לעו"ד ליאת פייגל, עורכת דין מומחית לענייני ידועים בציבור.

עורך דין ידועים בציבור
עורך דין ידועים בציבור
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>