ClickCease
חיפוש

ייצוג עורך דין בבית דין רבני? יש דבר כזה

 

על פי חוקיה של מדינת ישראל לבתי הדין הדתיים ישנה סמכות בלעדית בנוגע לענייני המעמד האישי. אי לכך, רבים הם האזרחים שעתידים למצוא את עצמם בפני ערכאת שיפוט דתית, ובכל זאת רבים מתוכם אינם מכירים את אפשרות הייצוג על ידי עורך דין בבית דין רבני שכזה.

 

סמכותו של בית הדין הרבני

לפני שנפרט בדבר שכירת שירותי הייצוג של עורך דין בבית דין רבני יש להקדים מספר מילים בדבר סמכויותיו של בית הדין הרבני, זאת על מנת שיהיה ברור מתי אדם בכלל נצרך לשירות כזה.

כפי שכבר הוזכר להלן, לבתי הדין הרבניים סמכות בלעדית בנוגע לענייני המעמד האישי של יהודים אזרחי ישראל. כלומר, גירושין ונישואין מתקיימים אך ורק שם. בנוסף לכך, בסמכותו של בית הדין הרבני לדון גם בעניינים רכושיים או משפחתיים הקשורים באופן ישיר להליך הגירושין.

סמכות נוספת זו היא סמכות מקבילה ולא בלעדית, כך שגם בית המשפט לענייני משפחה רשאי לדון בנושאים הללו.

 

"מרוץ הסמכויות"

הסמכות המקבילה הזאת בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט לענייני משפחה עשויה ליצור מצב הנקרא בז'רגון המקצועי "מרוץ סמכויות", מצב בו הראשון שמגיש את התביעה הוא זה שקובע הלכה למעשה היכן התביעה תתברר, בבית הדין הרבני או בבית המשפט.

כאשר ההבדל טמון כמובן במערכת הדינים לפיה פוסקת כל אחת מהערכאות השיפוטיות הללו.

 

ייצוג בבית דין רבני

כאמור לעיל, כל זוג יהודי שנקלע להליך גירושים יהיה צריך לעבור גם בבית הדין הרבני, לפחות לשם סידור הגט עצמו, ולעיתים גם ליותר מכך.

בדומה לבתי המשפט האזרחיים, גם בבית הדין הרבניים ניתן לשכור שירותים משפטיים לצורך ייצוג, אך בעוד בבתי המשפט האזרחיים ישנה אפשרות אחת בלבד, בבית דין רבני עומדות בפני הלקוח כמה אפשרויות לבחירה:

 

אפשרות ראשונה: ייצוג בבית דין רבני על ידי טוען רבני

טוען או טוענת רבניים הם בעלי מקצוע שעברו הכשרה מיוחדת על ידי הרבנות הראשית. הלימודים לצורך כך אורכים כארבע שנים, ודורשים מעבר של מבחינות מורכבות ויסודיות.

באופן טבעי, דרך הכשרתו של הטוען הרבני מעניקה לו ידע חשוב במיוחד לצורך הדיון בבית הדין הרבני. אחרי הכול, בית דין רבני מתנהל על פי המשפט העברי, ולא על פי המשפט האזרחי.

הידע הזה חשוב לא רק לצורך היכרות עם מהותו של הדין, אלא גם עם סדרי הדין שלו והרגלי העבודה בבית הדין, שגם הם אינם בהכרח דומים לאלו של בתי המשפט לענייני משפחה האזרחיים.

 

אפשרות שנייה: ייצוג בבית דין רבני על ידי עורך דין

האפשרות השנייה היא שכירת שירותיו של עורך דין מוסמך לענייני משפחה לצורך ייצוג בבית הדין הרבני. עורך דין לענייני משפחה הוא בעל מקצוע שלמד במשך מספר שנים את מקצוע עריכת הדין על בוריו, עבר התמחות ומבחני לשכה מורכבים, והוא בעל ניסיון והתמחות ספציפית בדיני משפחה.

עורך דין טוב לדיני משפחה לעולם יהיה חייב להכיר גם את הדין העברי הקשור לעניינים אלו על בוריו, שכן במקרה הזה פעמים רבות הדין הדתי הוא בעצם גם דין המדינה. כך, גם אם אין לעורך הדין הכשרה ספציפית, הוא עשוי בהחלט להיות מוכשר גם לייצוג בבית דין רבני, ולא רק בערכאה שיפוטית אזרחית.

 

אפשרות שלישית: ייצוג על ידי עורך דין שהוא גם טוען רבני

חשוב להדגיש ששתי האפשרויות שהוצגו לעיל אינן סותרות זו את זו, שכן ישנם עורכי דין שהם גם מוסמכים לשמש כטוענים רבניים. כך ניתן להנות מיתרונותיהם של כל העולמות.

 

עורך דין מול טוען רבני: יתרונות וחסרונות

כאשר האפשרות השלישית של הייצוג שהוצגה לעיל, עורך דין שהוא גם טוען רבני, איננה זמינה מסיבות שונות, עומדות בפני הלקוח שתי אפשרויות, שלכל אחת מהן יתרונותיה וחסרונותיה.

במסגרת סעיף זה נערוך השוואה קצרה בעזרת מספר פרמטרים בין בעלי התפקידים השונים, טוען רבני ועורך דין לענייני משפחה, וננסה להבין איזה מבעלי במקצוע מומלץ באיזה מקרה:

 

פרמטר ראשון: היקף הידע הנדרש לצורך התיק

כאמור לעיל, לעיתים לטוען הרבני ישנה התמחות ספציפית יותר במשפט העברי, אף שאין זה מחייב כלל, אך דווקא הספציפיות של התמחות זו עשויה להיות לרועץ ללקוח, שכן לעיתים נדרש ידע נרחב גם בדין האזרחי על מנת לייצג את האינטרסים של הלקוח כהלכה.

 

הידע הנדרש

הידע האמור נדרש לאור העובדה, שהוזכרה בסעיף הראשון למאמר זה, שלבית הדין הרבני סמכות מקבילה לזו של בתי המשפט האזרחיים במספר נושאים, כמו למשל חלוקת הרכוש בגירושין, הסדרי מזונות והסדרי משמורת.

בכל הנושאים הללו צריך המייצג המשפטי להיות בקיא הן בדין הדתי והן בדין האזרחי, וזאת על מנת שיוכל לייעץ ללקוחו היכן כדאי לו להגיש את תביעתו, היכן יותר טוב לו שהיא תתברר.

אם כן, כאשר תיק הגירושין כולל בתוכו עניינים נוספים על סידור הגט עצמו, מומלץ לשקול בכובד ראש את שכירת שירותיו של בעל מקצוע המתמחה בשתי מערכות הדינים הללו, הן הדתית והן האזרחית.

 

פרמטר שני: כפילות ושכר טרחה

פרמטר חשוב נוסף שיש לשקול בהחלטה איזה בעל מקצוע לשכור לצורך ייצוג בבית הדין הרבני קשור בעניין הכפילות. בהקשר הזה חשוב לזכור כי טוען רבני אינו יכול לייצג לקוח בבית המשפט, אך עורך דין לענייני משפחה יכול לייצג את לקוחו גם בבית הדין הרבני.

כך נוצר מצב שבמקרה בו ענייני הגירושין מתגלגלים גם אל בית משפט לענייני משפחה, יש צורך בשכירת שירותיו של בעל מקצוע נוסף על הטוען הרבני.

 

כפילות מיותרת

מצב כזה יוצר כפילות מיותרת, העלולה להתבטא גם בשכר טרחה כולל גבוה, שכן כל אחד מבעלי המקצוע הללו נדרש ללמוד את התיק מחדש, דבר הדורש טרחה מרובה שמן הסתם תתבטא גם בשכר שידרשו לצורך כך.

חשוב להבין שפעמים רבות לא ניתן לדעת לפני מעשה היכן יתבררו כל ענייני הגירושין, שכן הדבר תלוי לעיתים גם בצד השני של המשוואה – בן או בת הזוג ממנו מתגרשים.

 

ייצוג עורך דין בבית דין רבני – סיכום

כפי שראינו לעיל, ייצוג על ידי עורך דין לדיני משפחה בבית דין רבני הוא אפשרי, וישנם יתרונות רבים שטמונים בחובו. היתרונות הללו הם בדרך כלל א-סימטריים למול טוען רבני, שכן ישנם עניינים בהם טוען רבני אינו יכול לסייע, אך אין עניינים בהם עורך דין אינו יכול לסייע.

בסופו של דבר ניתן לומר שהגורם המכריע ביותר הוא גורם הידע. כלומר, ייתכן בהחלט שעורך דין לדיני משפחה יהיה בעל הידע הדרוש לייצוג מוצלח בבית דין רבני, אך טוען רבני, גם אם יש לו את הידע הדרוש, לעולם לא יוכל לייצג את לקוחותיו בבית משפט לענייני משפחה, בשל מגבלות החוק.

על כן, בעת בחירתו של עורך דין לענייני משפחה לצורך ייצוג בבית דין רבני יש לבחון שהוא אכן אינו נופל ברמת הידע וההיכרות שלו עם הדין הדתי ועם סדרי הדין בבתי הדין הדתיים מטוען רבני. אם אכן כך הדבר, הרי שיש בשכירת שירותיו על פני שירותיו של טוען רבני יתרונות לא מבוטלים.

 

למידע נוסף פנו לעו"ד ליאת פייגל, עו"ד מומחית לדיני משפחה.

ייצוג עורך דין בבית דין רבני_ יש דבר כזה
ייצוג עורך דין בבית דין רבני_ יש דבר כזה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>