ClickCease
חיפוש

ייפוי כוח מתמשך

 

ייפוי כוח מתמשך הוא אחד הכלים המשפטיים המשמעותיים שעומדים לרשותו של אדם המעוניין לתכנן את עתידו. מסיבה זאת כדי להכיר את הכלי הזה לעומק, להבין מתי כדאי לערוך אותו, כיצד לעשות זאת ובעזרת מי. על כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

 

אז מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שנועד לתכנן את עתידו של אדם בשלב בו הוא לא יוכל לקבל את החלטותיו בעצמו. עד שנת 2016 לאדם שאיבד את יכולתו לנהל את ענייניו בעצמו, בשל תאונה, מחלה או מכל סיבה אחרת, הייתה רק אפשרות חוקית אחת – מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט.

בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כך שהוא מאפשר עריכת ייפוי כוח מתמשך לכל אדם כשיר משפטית מעל גיל 18. ייפוי הכוח המתמשך הוא המסמך בו מבטא מייפה הכוח כיצד ועל ידי מי הוא הוא רוצה שיתנהלו ענייניו בזמן בו הוא כבר לא יהיה כשיר משפטית לקבל החלטות בעצמו.

כך יכול כל אדם למנות לעצמו מעין אפוטרופוס מראש, לא להפקיד את עתידו בעת הצורך בידיו של בית המשפט, ולשלוט בנעשה בו ובנכסיו בעתיד.

ייפוי כוח מתמשך יכול שיכלול כל נושא, הן נושאים אישיים, הן כלכלים והן רפואיים, אך לייפוי כוח מתמשך רפואי ישנם כללים מיוחדים עליהם נעמוד בסעיף הבא.

 

ייפוי כוח רפואי

כאמור, ייפוי כוח מתמשך רפואי הוא מסמך משפטי בו מחליט הממנה, כלומר עורך ייפוי הכוח, בידי מי תהיה הסמכות להחליט בעבורו החלטות רפואיות אם וכאשר לא יוכל לעשות זאת בעצמו.

ייפוי כוח רפואי כולל חל על כל העניינים הרפואיים, גם בדיקות וטיפולים פסיכיאטריים בקהילה אלא אם הם הוחרגו במפורש. עם זאת, יש עניינים שללא אזכור מפורש בייפוי הכוח רואים את ייפוי הכוח כאילו הוא אינו חל עליהם.

בין עניינים אלו ניתן למצוא את הנושאים הבאים: הסכמה לטיפול או לבדיקה פסיכיאטרית, הסכמה לאשפוז פסיכיאטרי ועוד.

דבר ייחודי נוסף בנוגע לייפוי כוח רפואי הוא שבניגוד לייפויי כוח אישיים או כלכלים שיש לערוך אותם בפני עורך דין בלבד, ייפוי כוח רפואי ניתן לערוך גם בפני בעל מקצוע אחר כמו עובד סוציאלי, אח, רופא או פסיכולוג.

 

אפוטרופסות מתמשכת

כאמור לעיל, ייפוי כוח מתמשך מהווה בעצם תחליף לאמצעי חוקי אחר שנועד להתמודד עם ניהול חייו של אדם שכבר אינו מסוגל לעשות זאת בכוחות עצמו – אפוטרופוסות מתמשכת.

בניגוד לייפוי כוח מתמשך, שנכנס לתוקף בזמנים ידועים מראש על פי בחירתו של הממנה, היוזמה להגשת בקשה למינוי אפוטרופוס אינה מגיעה מהאדם עצמו אלא מבן/בת זוגו, קרובו או היועץ המשפטי לממשלה.

לאחר הגשת הבקשה נידון העניין בבית המשפט והוא שמחליט, על פי שיקול דעתו ועל פי השיקולים שנקבעו לשם כך בחוק, על זהותו של האפוטרופוס, על תחומי אחריותו ועל משך המינוי.

לאחר מכן האפוטרופוס הכללי הוא שיהיה אחראי לוודא שהאפוטרופוס אכן ממלא את תפקידו נאמנה.

 

הפקדת ייפוי כוח מתמשך

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך היא שלב קריטי בעריכתו של ייפוי הכוח, שכן החוק קובע שהפקדה כזאת היא תנאי לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. את הפקדת ייפוי הכוח ניתן לעשות בצורה מקוונת בעזרת עורך הדין המלווה, או בהגשה ידנית במשרדי האפוטרופוס הכללי.

משרדי האפוטרופוס הכללי שולחים אישור כבר בתחילת התהליך על עצם ההפקדה, ולאחר בחינתו של ייפוי הכוח ובדיקת עמידותו בתנאי החוק הם שולחים אישור על קבלתו או על דחייתו.

חשוב לשים לב שאישורים כאלו אכן מתקבלים, אחרת ייפוי הכוח המתמשך עלול לאבד את כוחו בעת הצורך.

בנוגע לטפסים הנדרשים ראו סעיף "ייפוי כוח מתמשך – טפסים".

תפקידו של האפוטרופוס הכללי בייפוי כוח מתמשך

האפוטרופוס הכללי הוא שם של אגף שלם במשרד המשפטים, תחתיו פועלים אנשים רבים המתעסקים גם בענייני חדלות פירעון וירושות.

בהקשר של ייפוי כוח מתמשך יש לאפוטרופוס הכללי שני תפקידים מרכזיים:

 

תפקיד ראשון: קבלת ייפוי הכוח הרפואי

האפוטרופוס הכללי הוא הרשות בה יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך (לעוד על הפקדת ייפוי כוח מתמשך קראו בסעיף "הפקדת ייפוי כוח מתמשך").

 

תפקיד שני: שימוש כ"מיודע"

מתוקף תפקידו האפוטרופוס הכללי מפקח על אפוטרופוסים שמונו על ידי בית המשפט ולא על מיפוי כוח שמונו על ידי עורך ייפוי הכוח. עם זאת, ניתן להפוך את האפוטרופוס הכללי למפקח גם על מיופי כוח בעזרת הפיכתו למיודע.

מיודע בייפוי כוח מתמשך הוא אדם או גורם שהממנה קבע שמיופה הכוח חייב בחובת יידוע כלפיהם. כלומר, מיופה הכוח חייב לדווח להם על פעולותיו השונות וכך נוצר פיקוח עליו. אחד מן הגורמים שיכולים לשמש כמיודע הוא, כאמור, האפוטרופוס הכללי.

 

תפקידו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך

כמצופה מעניין משפטי בעיקרו יש לעורך דין תפקיד משמעותי בעריכתו של ייפוי כוח מתמשך. את החשיבות של תפקידו ניתן לראות בכך שהחוק לא מאפשר לכל עורך דין ללוות תהליך שכזה, אלא רק לעורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לצורך העניין ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח המתמשך הספציפי.

לעורך דין ייפוי כוח מתמשך שלושה תפקידים עיקריים:

 

תפקיד ראשון: הבהרת משמעותו של ייפוי הכוח לממנה

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי בעל עוצמה רבה, הנותן למעשה בידיו של אדם את הכוח לשלוט בחייו של אדם אחר. משום כך חשוב לוודא שהממנה מודע למשמעות זו, לחלופות האפשריות העומדות בפניו ולעניינים שביכולתו לכלול בייפוי הכוח המתמשך. עורך הדין הוא שמבצע זאת.

 

תפקיד שני: חתימה על ייפוי הכוח

תנאי נוסף לתוקפו של ייפוי כוח מתמשך הוא חתימה של עורך דין הרשאי לערוך ייפויים שכאלה. חתימה שכזאת תינתן רק לאחר שהממנה הצהיר בפני עורך הדין כי הוא מבין את משמעותו של המסמך וכי הוא עושה זאת מרצון חופשי, ללא שהופעלו עליו אמצעי לחץ או כפייה.

 

תפקיד שלישי: הפקדת ייפוי הכוח

כאמור לעיל, בסעיף "הפקדת ייפוי כוח מתמשך", את ייפוי הכוח המתמשך ניתן להפקיד באופן מקוון בעזרת מערכת מיוחדת המותקנת במחשבו של עורך הדין המלווה.

 

ייפוי כוח מתמשך – טפסים

על מנת לבצע את הליך הפקדת ייפוי הכוח כנדרש, שהוא כאמור תנאי לתקפו של ייפוי הכוח, יש לצרף לבקשה מספר טפסים:

  1. עותק מקורי של ייפוי הכוח – טופס זה יש להגיש בתוך 14 יום ממועד הגשת הבקשה באמצעות דואר רשום או בהגשה ידנית במשרדי האפוטרופוס.
  2. טופס וויתור סודיות של מיופה הכוח.
  3. חוות דעת מומחה – ככל שהעניין נדרש לצורך הוכחת כשירותו של הממנה לערוך ייפוי כוח.
  4. כל מסמך נוסף שיש לממנה עניין שייכלל בייפוי הכוח.

 

סיכום

לסיכומו של עניין ניתן לומר כי לעריכת ייפוי כוח מתמשך ישנן השלכות קריטיות על עתידו של הממנה, דבר המחייב לקחת את משימת עריכתו ברצינות ובכובד ראש, תוך התייעצות וליווי של אנשי המקצוע המתאימים לכך.

נוסף לכך חשוב להבין את יתרונותיו העצומים של ייפוי כוח מתמשך על פני אפוטרופסות מתמשכת. מסיבה זאת לא כדאי להתמהמה עם משימת עריכת ייפוי הכוח. קחו את עתידכם בידכם לפני שעתידכם ייקבע בידי אחרים.

לייעוץ בענייני ייפוי כוח מתמשך פנו לעו"ד ליאת פייגל, עורכת דין ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>