ClickCease
חיפוש

הזכויות מול ביטוח לאומי

במדינת ישראל קיים ביטוח לאומי, שמשמעותו היא ביטוח לכל תושב מפני שלל אירועים, צפויים ובלתי צפויים. ביטוח שכזה, בדומה לכל ביטוח, נושא בתוכו זכויות בעבור מבוטחיו. אז איך תדע מה הן הזכויות שלך מול הביטוח הלאומי? בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.

 

מי זכאי?

עוד לפני שנעסוק בפירוט ובהרחבה בזכויות השונות של מבוטח בביטוח הלאומי יש להקדים ולהסביר מי נחשב למבוטח כזה, ולזאת יש להקדים הסבר בדבר מטרתו של הביטוח הלאומי.

הביטוח הלאומי הוא הצעד הראשון של מדינת רווחה, שכן הוא מעניק סיוע לכל תושב, ללא תלות במצבו הכלכלי, וזאת בניגוד לביטוחים פרטיים שלעיתים אינם אופציה עבור כל האוכלוסייה. למעשה במדינת ישראל מרבית תקציבי הרווחה מועברים בצורה של תשלומי ביטוח לאומי.

מטרה זו של הביטוח הלאומי היא גם שקובעת את גבולות הגזרה של הזכאים לסיוע:

 

קריטריון ראשון – תושב ישראל

יש לשים לב שהתנאי הוא תושבות, לא אזרחות, ועל כן גם מי שאינו אזרח ישראל עשוי להיות זכאי לסיועו של הביטוח הלאומי.

 

קריטריון שני – ששילם דמי ביטוח לאומי כדין

הביטוח הלאומי אינו פריבילגיה חינמית לחלוטין, ולמעשה כל תושב ישראל מעל גיל 18 מחויב במעין מס סמלי עבור הביטוח הלאומי. תשלומו של מס זה, דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, הוא תנאי לקבלתן של רוב הזכויות המוענקות על ידי הביטוח הלאומי.

מס זה מנוכה עבור שכירים באופן אוטומטי משכרם, אך עצמאיים ואנשים שאינם עובדים צריכים לדאוג לתשלום זה באופן עצמאי.

 

אז מהן הזכויות שלך מול הביטוח הלאומי?

עתה ניתן לפנות לנושא המרכזי של מאמר זה – זכויות המבוטח בביטוח לאומי. כמובן שפירוטן של הזכויות כולן אינה אפשרית, שכן מדובר בעניין שחורג בהרבה ממסגרתו של מאמר זה, אך בכל נביא את מספר סוגי זכויות, מסווגות על פי אוכלוסיות יעד:

 

סוג ראשון – ביטוח אימהות

אחד מן האירועים שמכסה הביטוח הלאומי הוא לידה, וזהו אולי אחד האירועים המשמחים היחידים שבהם הוא מסייע, מתוך הבנה שעל אף שמדובר בברכה, יש לכך גם השלכות כלכליות כבדות.

במסגרת ביטוח האימהות מציע הביטוח הלאומי את השירותים הבאים:

 

זכות ראשונה – מענק אשפוז

מענק האשפוז הוא הזכות היחידה שאינה משולמת ליולדת באופן ישיר, אלא לבית החולים בו היא ילדה. כך מאפשר הביטוח הלאומי לכל יולדת ללדת בכל בית חולים שתבחר, כאשר הוא מכסה את כל הוצאות האשפוז שלה.

חשוב לדעת כי גם כאשר יולדת אינה מספיקה להגיע לבית החולים ויולדת באמבולנס בדרך היא זכאית לכיסוי הוצאות האמבולנס.

 

זכות שנייה – מענק לידה

מענק נוסף הוא מענק הלידה. מענק זה מטרתו לתת סיוע כלכלי למצב בו המשפחה מתרחבת, והוא משולם ישירות לחשבון הבנק של היולדת בתוך חודש ממועד הלידה.

גובה המענק משתנה בהתאם למספר הילדים במשפחה, ובמספר הילדים שנולדו באותה לידה.

זכות שלישית – דמי לידה

הזכות המשמעותית ביותר כנראה שמעניק הביטוח הלאומי ליולדת אלו הם דמי הלידה. דמי הלידה הם בעצם תשלומי פיצוי לאם היולדת על אובדן שכרה בעת חופשת הלידה, וניתנים במטרה לאפשר לה להתאושש ממנה בשלווה, ללא דאגות כלכליות.

לדמי לידה זכאית כמובן רק יולדת העובדת בישראל, בין עצמאית ובין שכירה, אך במקרים מיוחדים גם עובדת בחו"ל או אישה שנמצאת בהכשרה מקצועית עשויות להיות זכאיות לכך.

דמי הלידה משולמים בעבור 15 שבועות, ויולדת המעוניינת להאריך את חופשת הלידה מעבר לכך עושה זאת על חשבונה. דמי הלידה מחושבים על פי ממוצע המשכורת של היולדת בשלושת החודשים שקדמו ללידה, או על פי ממוצע זה בששת החודשים שקדמו ללידה, לפי הגבוה מבניהם.

על מנת לממש זכות זו יש להגיש תביעה לדמי לידה בביטוח הלאומי, אך ישנם מעסיקים רבים להם הסדר אוטומטי לתשלום דמי לידה מול הביטוח הלאומי, ובמקרים כאלה אין צורך שהיולדת תגיש תביעה עצמאית.

 

סוג שני – ביטוח ילדים

אוכלוסייה נוספת בה מתמקד הביטוח הלאומי היא ילדים, אותם הוא מבטח ללא צורך בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, כך שכל ילד תושב ישראל זכאי לזכויות שנפרט להלן:

 

זכות ראשונה – קצבת ילדים

קצבת ילדים איננה בעצם זכות ישירה של הילד, אלא של ההורה או האפוטרופוס המחזיק בו, וזאת כדי להשתתף בנטל הכלכלי שנושאת עימה משימת גידול ילדים. קצבת הילדים משולמת בכל 20 לחודש, וגובהה תלוי במספר הילדים.

לרוב אין צורך להגיש תביעה לקצבת ילדים, שכן היא מוגשת אוטומטית על ידי בית החולים בו נולד הילד, אך במקרה של לידות מחוץ לבית החולים או במקרה של תושב חוזר יש להגיש תביעה כזו באופן עצמאי.

 

זכות שנייה – חיסכון לכל ילד

בשנים האחרונות נכנסה לביטוח הלאומי גם הזכות לחיסכון לכל ילד. תוכנית זאת מבטיחה שלכל ילד המגיע לבגרות יהיה בסיס כלכלי מסוים, כזה שיוכל לעזור לו להשתלב בחברה ללא תלות במוצאו הכלכלי.

הביטוח הלאומי מפריש לתוכנית החיסכון 51 ₪ בכל חודש, והוריו של הילד רשאים להוסיף על כך 51 ₪ נוספים, מתוך קצבת הילדים. את תוכנית החיסכון בוחרים ההורים, אך אם לא יבצעו בחירה זו בתוך 6 חודשים הבחירה תבוצע עבורם.

בהגיעו לגיל 18 יוכל הילד, ורק הוא, למשוך את הכסף ולהשתמש בו לצורך בניית חייו כמבוגר.

 

סוג שלישי – נפגעים בעבודה

סוג שלישי של ביטוח שמציע הביטוח הלאומי למבוטחיו הוא ביטוח לנפגעי עבודה, כלומר לעובדים שנפצעו ונפגעו במהלך עבודתם או בדרכם אליה וממנה.

אלו אם כן הזכויות העיקריות של נפגעים בעבודה:

 

זכות ראשונה – טיפול רפואי

הזכות הראשונה היא כמובן מתן טיפול רפואי הולם עבור כל נפגע בעבודה, כאשר זכות זו מסופקת ישירות על ידי קופת החולים אליה משתייך העובד.

 

זכות שנייה – דמי פגיעה

הזכות השנייה לה זכאי נפגע בעבודה היא דמי פגיעה, שמטרתם לפצותו בעבור הימים בהם נאלץ להיעדר מהעבודה בשל הפגיעה או מחלת המקצוע. זכות זו אינה ניתנת באופן אוטומטי, ויש להגיש תביעה לביטוח הלאומי כדי לקבלה.

דמי הפגיעה משולמים לכל היותר בעבור 91 ימי היעדרות, והם עומדים על 75% משכרו הממוצע של העובד בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה.

 

זכות שלישית – קצבת נכות מעבודה

כאשר הפגיעה הותירה בעובד נכות, קבועה או זמנית, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת נכות חודשית מהביטוח הלאומי, וזאת כדי לפצות על הפגיעה בכושר ההשתכרות שלו.

קצבת נכות זו יכול לקבל רק מי שהוכרה תביעתו לדמי פגיעה, ורק אם נקבעה לו דרגת נכות מספיקה לצורך העניין על ידי הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי.

 

סיכום

לכל מבוטח בביטוח לאומי בישראל זכויות רבות, חלקן מוכרות יותר, חלקן מוכרות פחות. על מנת להכיר את כל הזכויות האלו לעומקן, כמו גם את הדרכים למצותן, דרוש ידע מקצועי נרחב.

ידע מקצועי זה קיים אצל עורכי דין ביטוח לאומי, עורכי דין שתחום ההתמחות שלהם הוא תביעות מול הביטוח הלאומי. מעבר לליווי ולייעוץ עורך דין כזה מעניק גם שירותי ייצוג בוועדות השונות של הביטוח הלאומי, ובמקרה הצורך גם בבית הדין לעבודה.

 

זקוקים לסיוע במיצוי זכויות מול הביטוח הלאומי? פנו לעו"ד ליאת פייגל, עורכת דין ביטוח לאומי מומחית.

הזכויות מול ביטוח לאומי
הזכויות מול ביטוח לאומי
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>