ClickCease
חיפוש

עורך דין ביטוח לאומי

אין תושב ישראלי מעל גיל 18 שלא שמע על מוסד "הביטוח הלאומי", אם דרך התשלום החודשי אליו או אם זה דווקא דרך תשלום שהתקבל ממנו. "הביטוח הלאומי" הוא המוסד דרכו מבטיחה המדינה את הביטחון הסוציאלי של תושביה, אך אין זה מפחית מהצורך של התושבים ללמוד כיצד להתנהל מולו. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. הכירו את תפקידו של עורך דין ביטוח לאומי.

 

למה צריך עורך דין ביטוח לאומי?

מוסד הביטוח הלאומי, כמו כל מוסד, מתנהל על פי כללים וחוקים משלו. מדובר במערכת גדולה ומסועפת, שאינה מוכרת לציבור הרחב, דבר שמקשה על אדם המנסה למצות את זכויותיו מולה.

כל תושב ישראל מעל גיל 18 מחויב בתשלום חודשי לביטוח לאומי, על מנת שבעת הצורך יוכל הביטוח הלאומי לסייע לו. אך למעשה פעמים רבות מגלים כי הסיוע המדובר אינו פשוט להשגה.

על מנת למצות באמת את זכויותיכם, המגיעות לכם על פי חוק וששילמתם בעבורן שנים רבות, מומלץ להיעזר בעורך דין ביטוח לאומי בכל צעד.

היתרון בהיעזרות כזו היא שלעורך דין ביטוח לאומי יש ניסיון וידע רב בנוגע למערכת הביטוח הלאומי ולדרך בה היא עובדת. במקרה של תביעות נגד ביטוח לאומי מדובר ביתרון שעשוי להטות את הכף בין הצלחת התביעה וקבלת הפיצויים לבין דחייתה המוחלטת.

 

תביעות נגד ביטוח לאומי

כאמור לעיל, תפקידו הרשמי של הביטוח הלאומי הוא להבטיח את הביטחון הסוציאלי של תושבי המדינה. כלומר לעזור להם, בין השאר בעזרה כלכלית, במצבים בהם הם לא יכולים לעזור לעצמם בשל תאונה, תאונת עבודה, מחלה, נכות זמנית או קבועה וכו'.

על מנת לקבל עזרה כזאת, המגיעה לאדם כחוק, יש להגיש תביעת לביטוח הלאומי. לכל מצב יש תביעה שונה הדורשת פרוצדורה שונה, נעמוד על המרכזיות שבהן:

 

תביעת נכות כללית

תביעת נכות כללית היא תביעה המוגשת בעקבות ליקוי פיזי, קוגניטיבי או נפשי ממנו סובל האדם שפוגע בכושר ההשתכרות של ברמה של 50% לפחות.

התביעה מתחילה בהגשת בקשה בליווי טפסים שונים. לאחר מכן מופיעה המבקש בפני ועדה רפואית הקובעת את דרגת הנכות ואת מידת הפגיעה בכושר ההשתכרות. אם נקבעה מידת פגיעה בכושר ההשתכרות ברמה של מעל ל50% יהיה זכאי המבקש לקצבת נכות קבועה.

 

תביעה לגמלת נכות מעבודה

גמלת נכות מעבודה שונה מגמלת נכות כללית עליה דיברנו בסעיף הקודם. גמלה זו משולמת למי שהוכר כנפגע עבודה על ידי הביטוח הלאומי, ונותרה לו נכות זמנית או קבועה כתוצאה מאותה פגיעה.

בדומה לתביעה לקצבת נכות כללית גם פה על התובע יהיה לעמוד בפני ועדה רפואית שתקבע את דרגת נכותו ואת אופייה, ובהתאם לכך את גובה הגמלה ואת משך קבלתה.

 

תביעה לתגמול מילואים

משרת במילואים זכאי לתגמול עבור שירותו המתקבל באמצעות הביטוח הלאומי. ככלל עובד שכיר אינו צריך להגיש בעצמו תביעה לקבלת תגמול מילואים, אלא הוא מקבל את התגמול דרך מעסיקו.

אלו הם האנשים שצריכים להגיש תביעה על מנת לקבל את התגמול: עצמאי שלא קיבל באופן אוטומטי שלושה שבועות מסיום הישרות, סטודנט במוסד להשכלה גבוהה, חסר עבודה ועובד שכיר במקרים חריגים המפורטים בחוק.

הגשת התביעה נעשית באמצעות מילוי טופס מקוון או ידני, בצירוף המסמכים הדרושים. לאחר הגשת התביעה מודיע הביטוח הלאומי האם היא נדחתה או אושרה, כאשר ניתן לערער על דחייתה.

 

תביעה לגמלת סיעוד ע"י עורך דין ביטוח לאומי

תביעת סיעוד מיועדת לאנשים לאחר גיל פרישה הגרים בביתם ונזקקים לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות יום יומיות, או לאנשים המאושפזים או מתעתדים לעבור ניתוח.

ככל תביעה גם פה התביעה מתחילה בהגשת טופס, באופן מקוון או ידני, בליווי מסמכים המעידים על מצבו הרפואי של התובע. מי שיימצא עומד בתנאים הבסיסים לקבלת המלגה יעבור בדיקת תלות בביתו.

לאחר מכן ייקבע האם מגיעה לו גמלה ובאיזו דרגה ותימסר לו הוגעה מסודרת על כך. ניתן לערער על כל החלטה שהתקבלה בעקבות בדיקת התלות.

 

מחיקת חוב מזונות

חוב מזונות מגיע לביטוח הלאומי כאשר האב אינו עומד בתשלום המזונות שפסק בית המשפט, אך מתקיימים תנאים מיוחדים (למשל מספר ילדים גבוה או הכנסה נמוכה של האם), המאפשרים לאם לקבל את תשלום המזונות מביטוח לאומי. במקרה כזה הופך האב לחייב מול הביטוח הלאומי.

באופן כללי על חוב מזונות אין מקבלים הפטר, כלומר מחיקה של החוב, גם במקרה של פשיטת רגל, אך למעשה ניתן לראות היום נכונות הולכת וגוברת של בתי המשפט כן להקל את הנטל מעל החייב ולהחיל את ההפטר גם על חוב כזה.

דרך נוספת למחוק את חוב המזונות הוא לנסות להגיע לפשרה עם הביטוח הלאומי כך שיוותרו על הריביות שנצברו לאורך השנים, או יאפשרו את החזרת החוב בתשלומים.

 

תפקידיו של עו"ד ביטוח לאומי

תפקיד ראשון – מניעת התיישנות התביעה

תביעות רבות המוגשות לביטוח לאומי הן בעלות מועד התיישנות קצר יחסית. הגשת תביעה לאחר מועד ההתיישנות עלול להפחית את תשלום הפיצויים או אפילו לדחייתה של התביעה על הסף. כך למשל, הגשת תביעה לגמלת נכות מעבודה שלא תוך 12 חודשים מיום ההכרה בפגיעה עלולה לגרור הפחתה בסכום הפיצויים.

על כן חשוב לפנות לעורך דין ביטוח לאומי כבר עם קרות האירוע הגורר תביעת ביטוח לאומי בעקבותיו. הוא כבר ידע מהו מועד ההתיישנות והאם יש למהר עם הגשת התביעה.

 

תפקיד שני – מילוי טפסים וטיפול בבירוקרטיה

עבודה מול הביטוח הלאומי דורשת בירוקרטיה רבה. כל ענייני התביעות מתנהלים בטפסים על גבי טפסים שצריך להכיר ולהבין על מנת למלאם כהלכה. אדם שאין לו ניסיון בהגשת תביעות כאלו עלול לאבד את ידיו ורגליו, להתייאש ולאבד את המגיע לו.

עורך דין ביטוח לאומי יראה לכם את הדרך בסבך הבירוקרטיה, ימלא בעבורכם טפסים נחוצים, וימנע את דחיית תביעתכם בשל טעות טכנית קטנה.

 

תפקיד שלישי – הכוונת הצעדים הבאים

בתביעות הדורשות הופעה בפני ועדה רפואית או בדיקת תלות חשוב גם לדעת איך להתנהל מבחינה משפטית. ששכן וועדות אלו אינן פועלות אך ורק לפי קביעות רפואיות, אלא גם לפי גדרים ותקנות משפטיים.

עורך דין ביטוח לאומי המצוי ברזי עבודתם של ועדות אלו ידע לכוון את התובע כבר משלב הגשת התביעה לפעול פעולות שיסייעו לו בהשגת מבוקשו, כמו למשל הפנייה לטיפול רפואי מסוים או קבלת חוות דעת רפואית מסוימת.

 

תפקיד רביעי – ייצוג בוועדה הרפואית והגשת ערר במקרה הצורך

ככל ועדה מנהלית גם בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי זכאי האדם להיעזר בעורך דין. לליווי של עורך דין בוועדה כזאת עשויה להיות משמעות קריטית להצלחת התביעה, שכן ביכולתו לעזור לתובע לוודא שכל טענותיו נשמעו כהלכה, נרשמו בפרוטוקול, ואכן יילקחו בחשבון בביצוע ההחלטה.

 

סיכום

רובנו לא אוהבים בירוקרטיה ומשתדלים להימנע ממנה ככל האפשר, בעיקר כשאנו במצב קשה בחיינו בעקבות תאונה או מחלה. אך לצערנו המפתח לקבלת סיוע דווקא במצבים קשים נמצא דווקא בעומקי הבירוקרטיה והפקידות של הביטוח הלאומי.

לכן חשוב וכדאי לפנות לעורך דין ביטוח לאומי החל מהרגע הראשון. לא רק שעורך דין כזה יפתור אתכם מעיסוק בבירוקרטיה סבוכה, הוא גם יעלה את סיכוייכם לזכות בתביעה ולמצות את זכויותיכם מול הביטוח הלאומי.

רוצים לדעת עוד? פנו לעו"ד ליאת פייגל, עו"ד ביטוח לאומי.

עורך דין ביטוח לאומי
עורך דין ביטוח לאומי
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>