ClickCease
חיפוש

הגדלת היקף משרה לעובד במשרה מלאה

 

עובדים במשרה מלאה אשר מתבקשים להגדיל את משרתם אל מעבר למאה אחוז, זכאים לתנאים סוציאליים ייחודיים בשל כך. בנוסף, המחוקק שומר על הגבלות בחוקי התעסוקה, כמו הגבלת מספר השעות של העובד לצורך הגנה עליו. מדריך זה יספק מידע מקיף על הגדלת היקף משרה לעובד במשרה מלאה.

 

הגדרה של משרה מלאה

לפי החוק החדש, משרה מלאה מוגדרת כ- 42 שעות עבודה בשבוע, וכ- 182 שעות עבודה בחודש. זאת לאחר עדכון החוק שעמד בעבר על 186 שעות חודשיות עבור משרה מלאה. כמו כן לפי החוק, יום עבודה לא יעלה על עבודה ברצף של יותר מ- 8.6 שעות ביום, ו- 7 שעות עבור יום עבודה חמישי בשבוע. שעות אלה אינן כוללות בתוכן את ההפסקה.

 

גמול שעות נוספות

עובד אשר מועסק בשעות החורגות מסכום השעות היומי, זכאי לקבל בעבור השעות החורגות שעות נוספות, וזאת בתיאום מראש עם הנהלת הארגון. אולם גם על כמות השעות הנוספות ישנה הגבלה, כאשר סכום השעות נוספות השבועי לא יעלה על 16.

 

הגדלת היקף משרה מעבר למשרה מלאה

הגדלת משרה עבור משרות "מלאות" שלא לפי השעות המקובלות במשק

עובד זכאי להגדיל משרתו אל מעבר למשרה מלאה, לפי בקשת המעסיק ובאישור העובד לכך. אולם גם הגדלת משרה מותנית בהגבלות מסוימות, הבאות לשמור על זכויות העובד. הגדלת משרה מעבר למשרה מלאה, נפוצה מאוד במקצועות מסוימים כגון הוראה, בהם המשרה המלאה מוגדרת כמספר שעות הנמוך משעות המשרה המלאה במשק. כך למשל, עבור מורים בבית ספר יסודי או בחטיבת ביניים, משרה מלאה תעמוד על סך 36 שעות. מכאן, שניתן להגדילה עד שעות המשרה המלאה במשק.

 

קבלת אישור להגדלת היקף משרה

במידה ומדובר על מוסד ממשלתי או גוף רשמי, על המעסיק לקבל אישור מהגורמים הרלוונטים במשרד המעסיק, כדי להגדיר הגדלת משרה לעובד במשרה מלאה. זאת עקב הגבלות הקיימות בחוק ועקב זכויות סוציאליות המגיעות לעובדים בשעות של מעל משרה מלאה. על כל פנים, את המשרה ניתן להגדיל, בהגבלה של עד 25% ל- 50% נוספים.

זכויות הגדלת משרה מעבר למשרה מלאה

עובד שהוגדלה משרתו למשרה מלאה, זכאי להטבות נוספות בחוק הנוגעות לתנאים סוציאלים, כגון:

  • הגדלת ההפרשות לקופות הגמל וקרן השתלמות.
  • פתיחת קופת גמל נוספת
  • הפרשת מיסים כחוק עבור מעסיק אחד (לא תחשב כמשרה נוספת, ובכך נחסכת הפרשת המס).
  • ארוחה נוספת (במידה וקיימת במקום העבודה).
  • שכר שעתי גבוה יותר עבור השעות שעולות מעל החישוב של 100%.

 

שעות נוספות לעומת משרה מלאה מסודרת

מתן שעות נוספות לצורך הגדלת משרה

מעסיק נדרש לתגמל את העובד בשעות נוספות כאשר הוא מצופה לעבוד בהיקף עבודה החורג מהיקף עבודה שמעוגן בהגדרת משרתו ובהיקף השעות למשרה. בקיצור, מעל 42 שעות עבודה שבועיות יש לשלם לעובד שעות נוספות. נזכיר שישנה הגבלה של תשלום של עד 16 שעות נוספות לחודש. עם זאת, מעסיק יכול להגדיר עבודה של מעל חודש בשעות נוספות.

הגבלת הגדלת היקף משרה בתשלום שעות נוספות

לצערנו מעסיקים שונים בוחרים לא פעם להעסיק עובדים מעל 100% משרה, עבור תשלום של שעות נוספות. חשוב להכיר את החוק, עבור הגדלת משרה בכל היקף: מותר להגדיל משרה בתשלום שעות נוספות באופן קבוע, עד 51 יום. המשך עבודה רצופה בהיקף משרה גבוה מהרגיל, מעל 51 יום, מחייב הגדלת משרה קבועה!

 

הגדלת היקף משרה לעובד

כאן נסביר את הסעיף הקודם – ניתן להעסיק עובד בשעות נוספות באופן קבוע עם רצף עבודה של עד 51 יום. החל מהיום ה- 52, המעסיק מחויב על פי חוק להגדיל את משרתו של העובד לכדי משרה קבועה בהתאם לשעות הנוספות שהוא מבצע באופן רצוף.

 

דוגמא להגדלת היקף משרה לעובד משעות נוספות למשרה קבועה

לדוגמא, אם משרה מלאה מוגדרת כ- 182 שעות שבועיות ואילו עובד מסוים מועסק במשרה של 170 שעות חודשיות. אולם בפועל נדרש העובד על ידי המעסיק, לבצע 182 שעות חודשיות, למשך תקופה רצופה. עד 51 יום, יידרש המעסיק לשלם 12 שעות חודשיות נוספות. אולם מעל לתקופה של 51 יום, יהיה חייב המעסיק להגדיל את משרתו של העובד באופן קבוע לכדי משרה מלאה! אם העובד מסרב לכך, הוא רשאי לדרוש לחזור לעבוד ב- 170 שעות, אך לא יוכל על פי חוק להמשיך להיות מועסק ב- 182 שעות.

 

דוגמא להגדלת היקף משרה לעובד מעל משרה מלאה

מקרה זה הוא מעט יותר מורכב, כיוון שהעובד עובד ממילא במשרה מלאה, ואילו עתה המעסיק מבקש להגדיל את היקף המשרה למעלה ממשרה מלאה. לצורך הדגמה, מדובר על עובד שמועסק במשרה מלאה, כ- 182 שעות חודשיות. אולם הוא נדרש לעבוד את סכום השעות הנוספות המלא שניתן לשלם לחודש והוא 16 שעות, כך שבפועל העובד מועסק באופן רציף אך זמני ב – 198 שעות חודשיות. גם כאן, המעסיק חייב לקטוע רצף של תשלומי שעות נוספות באופן קבוע. אולם בניגוד למשרה חלקית שעלתה בקלות למשרה מלאה, כאן החוק "טריקי" שכן חל איסור לעבוד באופן קבוע באחוזי משרה של מעל 182 שעות.

 

הסיבה שלפיה החוק אוסר על הגדלת היקף משרה בשעות נוספות

מעל 51 יום, מעסיק לא רשאי להמשיך להעסיק עובד במשרה גדולה יותר ועליו להגדיל את המשרה למשרה מלאה. במקרה של משרה מלאה, ייתכן שיופסק התשלום של השעות הנוספות כדי לא ליצור רצף, או לחלופין תבחן אפשרות להגדיל את המשרה לכדי אחוז מסוים הגבוה מ – 100%. מדוע החוק לא מאפשר להמשיך ולהגדיל משרה בתשלום שעות נוספות? הרי השכר עבור שעות אלה בינו גבוה יותר משכר שעה רגילה. ההסבר לכך טמון בזכויות הסוציאליות ובחוק שעות העבודה.

 

הגבלת היקף משרה לפי חוק שעות התעסוקה

כמצוין לעיל, לפי החוק החדש עובד לא יעבוד מעל 182 שעות. לכן אם מדובר על מגזר שבו משרה מלאה מוגדרת כפחות מ- 182 שעות, לא יהווה הדבר בעיה (אולם גם כאן תהיה משרה מוגבלת עד ל- 125%). אולם הגדלת היקף משרה לעובד במשרה מלאה, שעובד כ- 182 שעות בחודש, עלולה להיות בעייתית ויש לבחון כל מקרה לגופו.

 

הגבלת היקף משרה בהתאם לזכויות סוציאליות

שעות נוספות אינן מגלמות בתוכן תנאים סוציאלים. הכוונה היא שאין המעסיק מפריש בגינן הפרשות לפנסיה, קופות גמל וביטוחים למיניהם, ואין אינן נספרות עבור תשלום ימי מחלה או חופשה. השכר בגינן נע בין 125% לבין 150% אך אל תתפתו לכך. אם המעסיק דורש מכם לעבוד באופן קבוע מעל המשרה המוגדרת לכם בשעות נוספות אין זה חוקי, ורק אתם נפגעים מכך. לטווח הארוך, עדיף חישוב תנאים סוציאלים גבוהים יותר מאשר משכורת אשר גבוהה יותר במעט. במיוחד נכון הדבר כאשר כאשר מדובר בהגדלת היקף משרה בשעות נוספות לעובד במשרה מלאה.

 

ייעוץ בעזרת עו"ד מומחה לדיני עבודה

אם המעסיק מגדיל את המשרה שלכם באופן קבוע בתשלום שעות נוספות, או לחלופין אם המעסיק מבקש להגדיל את היקף המשרה לעובד במשרה מלאה, זה הזמן לפנות לעו"ד מומחה בדיני עבודה להתייעצות כדי שזכויותיכם לא תפגענה. עו"ד ליאת פייגל כאן בשבילכם לכל עניין ובמקצועיות רבה.

הגדלת היקף משרה לעובד במשרה מלאה
הגדלת היקף משרה לעובד במשרה מלאה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>