ClickCease
חיפוש

אי תשלום בעבור שעות נוספות

השעות הנוספות בעבודה הן חלק בלתי נפרד ממערכת התעסוקה, ואף עובד זכאי לגמול עליהן על פי החוק. עם זאת, לא תמיד מעסיקים משלמים את התגמולים המגיעים לעובדים על השעות הנוספות. במאמר שלפניכם נרחיב בנושא.

 

מהן שעות נוספות?

לפני שנכנס לדיון במקרים של אי תשלום בעבור שעות נוספות, חשוב להבין את המונח עצמו.
מהו בכלל "שעות נוספות"?

 

סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי כל זמן של העסקת העובד מעבר למכסת השעות היומית או השבועית נחשבת להעסקה בשעות נוספות, דבר המעניק לו גמול עליו נפרט בהמשך.

 

מכסת השעות

החוק קובע מכסת שעות עבודה, היא המסגרת המותרת של שעות עבודה לעובד. המכסה היומית והשבועית מסודרת על ידי צו הרחבה של משרד העבודה. הצו קובע, לדוגמה, שבוע העבודה יהיה בעל 42 שעות, כך שלעובד המועסק 5 ימים בשבוע יהיו 4 ימי עבודה בני 8 שעות ו-36 דקות, ויום עבודה אחד בן 7 שעות ו-36 דקות. 

 

כאשר מדובר בעובד המועסק 6 ימים בשבוע חמישה ימי עבודה יהיו בני 8 שעות, ויום שישי יהיה בן 7 שעות. חשוב להדגיש שמדובר בחישוב של זמן העבודה נטו, כלומר ללא הפסקות, ככל שיש כאלו.

 

במידה העובד עובד יותר מזה, הוא זכאי לגמול על השעות הנוספות.

 

מי זכאי?

כאמור לעיל, כל עובד במשק זכאי להכרה בשעות עבודה נוספות, וכתוצאה מכך – גם לגמול בעבורן. עם זאת, סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה מחריג מכלל זה מספר מקצועות ספציפיים, בהם לא קיים הסדר של שעות נוספות.

 

בקבוצה זו ניתן למצוא את המקצועות הבאים: שוטרים, עובדי שב"ס, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה, עובדים זרים בתחום הסיעוד ועוד.

למידע נוסף לגבי חוק שעות העבודה, הכנסו לאתר נבו.

 

גמול שעות נוספות

כפי שציינו, עבור כל דקה של עבודה מעבר למכסת השעות הקבועה לכל עובד יהיה זכאי העובד לגמול שעות נוספות.

 

חישוב הגמול

חישוב הגמול נעשה כך שעבור כל אחת מן השעתיים הנוספות הראשונות יהיה זכאי העובד ל-125% משכרו השעתי, ועבור השעה השלישית והלאה ל-150% משכרו השעתי.

 

כאשר מדובר בשעות נוספות המבוצעות ביום המנוחה השבועי או בחג מתווסף לגמול השעות הנוספות גמול נוסף, העומד על 150% מהשכר, כך שעבור השעתיים הנוספות הראשונות יהיה זכאי העובד לתשלום של 175% משכרו השעתי, ועבור השעה השלישית והלאה הוא יהיה זכאי לתשלום של 200%.

 

חישוב השעות הנוספות

בסעיף הקודם הצגנו איך לחשב את התמורה עבור שעות נוספות, אך על מנת שכל עובד יוכל להבין את התהליך, נסביר גם כיצד לספור את השעות הנוספות. כפי שכבר הזכרנו, ניתן לחשב את גמול השעות הנוספות על בסיס יומי וגם על בסיס שבועי, עם החישוב היומי קודם לחישוב השבועי.

 

ראשית, יש לוודא אם העובד עבר את מכסת השעות היומית שלו. אם כן, הוא זכאי לקבל גמול עבור כל שעה שהוא עבר את המגבלה הזו.

 

אף אם העובד לא חרג ממכסת השעות היומית, ייתכן כי הוא עדיין עבר את מכסת השעות השבועית, ולכן הוא עדיין זכאי לקבל תמורה נוספת עבור שעות אלו.

 

תשלום שעות נוספות גלובלי

בחלק ממקומות העבודה נהוג תשלום גמול שעות נוספות באופן גלובלי, כלומר על ידי יצירת הסכם לתשלום חודשי קבוע בעבור השעות הנוספות של העובד.

 

חשוב לדעת כי חישוב זה יכול רק להיטיב עם העובד, ולא להרע איתו. כך שאם בפועל העובד עבד יותר שעות מאלו המחושבות במסגרת הסכום הגלובלי הוא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות נוסף.

לעוד מידע בנושא גמול עבור שעות נוספות, הכנסו לאתר כל זכות.

 

אי תשלום עבור שעות נוספות – דרכי הפעולה

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע את החובות והזכויות בנוגע לשעות נוספות ולתמורתן, הוא נחשב כחוק קוגנטי, כלומר חוק שאי אפשר לוותר עליו על ידי הסכמה בין המועסק והמעסיק. בפועל, ישנם מעסיקים שמנסים להימנע מהתחייבות זו.

 

כמובן, הם יכולים לעשות זאת רק במקרה בו העובד אינו מודע לזכויותיו או אינו מסוגל לאכוף אותן. במקרים כאלו ואף לאחר שאירע עבירה כזו, קיימות מספר אפשרויות פעולה משפטיות.

 

הגשת תלונה ליחידת האכיפה של משרד העבודה

האפשרות הראשונה שמעמיד החוק לטובת מי שלא קיבל את התשלום המגיע לו בעבור שעות נוספות הוא הגשת תלונה ליחידת האכיפה של משרד העבודה.

 

את התלונה ניתן להגיש הן באופן מקוון, והן בטלפון, בפקס, בדואר או במייל. מדובר בפעולה פשוטה יחסית, שאינה דורשת זמן ומאמץ מיוחדים.

 

ליחידת האכיפה הכוח לרשום הערה מנהלית למעסיק, לאכוף עליו את תנאי החוק, ואף להטיל עליו קנס במקרים מסוימים.

 

הגשת תביעה לבית הדין לעבודה

הדרך השנייה שניתן לפעול בה היא הגשת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, וזאת בדרישה לתשלום הגמולים המגיעים לעובד ולא שולמו לו.

 

תביעה כזו היא תביעה פשוטה יחסית בעבור התובע, שכן היא מטילה את רוב נטל ההוכחה על הנתבע, וזאת בניגוד לתביעות אזרחיות רגילות.

 

כל שעל התובע להוכיח, כאשר אין רישום מסודר של שעות העבודה, הוא גרסה עובדתית מינימלית לפיה הוא עבד שעות נוספות, ומכאן נטל ההוכחה עובר למעסיק – להוכיח שהעובד לא עבר שעות נוספות.

 

אם המעסיק לא עמד בנטל ההוכחה בית הדין יכול לחייב אותו בתשלום גמול שעות נוספות לעובד שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות, או 60 שעות נוספות חודשיות, כמובן במכפלת השבועות או החודשים עבורם לא קיבל העובד את הגמול המגיע לו.

 

למידע נוסף פנו לעו"ד ליאת פייגל, עורכת דין מומחית לדיני עבודה.

 

שאלות ותשובות בנושא אי תשלום בעבור שעות נוספות

החוק מגדיר את מכסת שעות העבודה הרגילות בישראל. לפי החוק, שבוע עבודה רגיל כולל 42 שעות עבודה, כך שבמשך ארבעה ימים בשבוע יעבוד העובד 8 שעות ו-36 דקות ביום, וביום החמישי יעבוד שעה פחות מכך. כל חריגה מכך, כלומר בכל פעם שהעובד יעבוד בשבוע העבודה שלו יותר ממכסה זו, הוא יצטרך לקבל עבור עבודתו תשלום של שעות נוספות.

החוק קובע שכל העובדים בישראל יהיו זכאים לקבל תשלום עבור שעות נוספות, פרט לקבוצות עובדים מסוימות שהוחרגו מכך. בתוך קבוצה זו אפשר למצוא עובדים זרים בתחום הסיעוד, עובדי שירות בתי הסוהר, שוטרים, עובדי צוות אוויר ועובדים בתפקידי הנהלה.

את זאת הם יכולים לעשות כמובן רק במקרה בו העובד אינו מודע לזכויותיו או אינו מסוגל לעמוד עליהן, אך גם לאחר שדבר כזה קורה ישנן מספר דרכי פעולה משפטיות אפשריות.

במידה והמעסיק לא שילם לעובד תשלום בעבור שעות נוספות, למרות שהעובד היה זכאי לכך, הוא יכול להגיש תביעה לבית הדין לעבודה. על העובד להוכיח, בין אם באמצעות הצגת רישום שעות העבודה ובין אם באמצעות הצגת גרסה עובדתית מינימלית בדבר השעות הנוספות, כל עוד אין רישום מסודר של שעות העבודה. במקרים האלו נטל ההוכחה יעבור אל המעסיק.

הגשת תביעת פיצויים אל בית הדין לעבודה היא לא הצעד היחידי שעובד יכול לנקוט בו. ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של משרד העבודה על המעסיק עקב אי תשלום בעבור שעות נוספות. היחידה מהצד שלה, יכולה לרשום הערה מנהלית לעסק, לקנוס אותו או לאכוף עליו את תנאי החוק.

אי תשלום בעבור שעות נוספות
אי תשלום בעבור שעות נוספות
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>